Hírek-aktuális

 

 

 

Tájékoztatás a módosított VMBSZ-ről

2020-09-30

A közelmúltban módosították a 40/2017.(XII.4.) NGM rendeletet, amelynek melléklete tartalmazza a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat-ot (VMBSZ). A rendelet módosításával és más képzési-képesítési jogszabályok változtatásával (pl. OKJ) a jogszabályi környezet megváltozása nagyon sok kérdést vetett fel az érintett szakemberekben, ezért sokan megkeresték a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet és segítséget kértek a helyzet tisztázására, illetve az új jogszabályok helyes értelmezésére.

Ezért a MEE Érintésvédelmi Munkabizottsága a következő tájékoztatást adta ki: 

A MEE Érintésvédelmi Munkabizottság Operatív Csoportjának tájékoztatása a 40/2017.(XII.4.) NGM-rendelet módosításáról és a kapcsolódó változásokról

A 2020. július 16-i Magyar Közlönyben hirdették ki az innovációért és technológiáért felelős miniszter „egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról” szóló 27/2020. (VII. 16.) ITM számú rendeletét, amely hét különböző műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendelet jogharmonizációs és deregulációs célú módosítását tartalmazza.
A módosított rendeletek között van az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet is, amelynek 1. melléklete tartalmazza a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat-ot (VMBSZ). A módosító rendelet 2020. július 31-én lépett hatályba. 2020. július 31. után a módosító rendelet a hatályát veszti, a továbbiakban az új egybe szerkesztett szöveg lesz hatályos, az eredeti 40/2017. (XII.4.) NGM számmal. Ez elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban a következő linken: http://www.njt.hu/.
Mindenekelőtt arra kell rávilágítanunk, hogy jelenleg egy általános jogszabályi deregulációs (újraszabályozási) többlépcsős folyamat első lépcsőjénél (rendeletalkotás) tartunk (ennek része a VMBSZ módosítása is), amelyet egy sor további változásnak kell követnie, illetve fog követni!
A jelenlegi szabályozás átmenetinek tekinthető, nem egyértelmű. A teljes szakképzési rendszer átalakulóban van, több jogszabályt módosítottak, illetve hatálytalanítottak és további változások is várhatók!

A módosított VMBSZ villamos biztonsági felülvizsgálatot ír elő, amit a módosított szabályzatban meg nem határozott fogalmú, feladatú és felelősségű villamos biztonsági felülvizsgálók végeznének. A villamos biztonsági felülvizsgálat a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) együttes felülvizsgálatából áll! A villámvédelem, az elektrosztatika és ellenőrzésük nem tartozik VMBSZ tárgykörébe, ez változatlanul teljes egészében az OTSZ hatályköre!
Jelenleg a módosított VMBSZ fenti előírása „nem működik”, mert még nincs jogilag előírva ilyen szakképzés, nincs előírva a képzés anyaga és a képesítés vizsgakövetelménye!
A szabályozott szakmák felülvizsgálata napirenden van, és bár a szakmai elképzelések szerint a villamos biztonsági felülvizsgáló, mint szabályozott szakma hatósági képzés keretében lenne megszerezhető a jövőben, de az egész szabályozott szakmai csomagról még nincs vezetői döntés.

A jelenlegi átmeneti időszakban a villamos biztonsági felülvizsgálatot az végezheti, akinek erősáramú alap szakképzettsége és Erősáramú berendezések felülvizsgálója és Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítése van (mindkettő + a szükséges kiegészítő képesítések: tűzvédelmi szakvizsga, Robbanásbiztos berendezés kezelője és ötévenkénti ismeretfelújító tanfolyamon részt vett).
Célszerű már most a két ismétlődő (ÉV és EBF) felülvizsgálat összevonása. Új berendezések létesítésénél máshogyan nem is lehet eljárni! Meglévő berendezések esetében, és a meglévő ÉV, illetve EBF szakképesítések birtokában – az új szakképesítésre vonatkozó jogszabály megjelenéséig – külön az ÉV és külön az EBF felülvizsgálat elvégezhető (részvizsgálatként), külön dokumentálható, de csak mindkét vizsgálat megléte tesz eleget a hatályban lévő jogszabálynak!
Az átmeneti időszakban nyugodtan lehet használni az adott esetre aktualizált, eddig is használt jegyzőkönyv mintákat, a szabványos állapot (tűzvédelmi jellegű) felülvizsgálatakor, illetve az érintésvédelmi felülvizsgálatkor. Nincs kötelező formula a dokumentáció készítésére, csak ajánlott változatok, (pl. ilyenek a jegyzetben is látható minták, vagy a www.vibite.hu honlapról letölthető változat, de vannak számítógépes dokumentációkészítő szoftverek is). A teljes körű vizsgálatot ajánlott elvégezni, azonos időpontban az MSZ HD 60364-6 szabvány alapján.

Változatlanul hatályban van a felülvizsgálatról szóló TvMI 12.3:2020.01.22. jelű tűzvédelmi irányelv! Az EBF felülvizsgálatoknak mindig is voltak tűzvédelmi szempontjai, ezek most is változatlanul megvannak! A TvMI tűzvédelmi szempontból kiegészíti az MSZ HD 60364-6 szabványt, a kettőt együtt kell használni!
A módosított VMBSZ nem tér ki, illetve nem írja elő a tűzvédelmi szakvizsgát. Jelenleg a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 14. foglalkozási ágára kötelező tűzvédelmi szakvizsgát ír elő! Tehát, aki rendelkezik Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítéssel, annak jelenleg érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is kell rendelkeznie! Vélelmezhető, hogy a mindkét (EBF és ÉV) felülvizsgálói szakképesítéssel rendelkezők a villamos biztonsági felülvizsgáló képesítést majd megkaphatják!

Budapest, 2020. szeptember 29.

alairasok_598

               

               Arató Csaba                                           Dr. Novothny Ferenc
      az ÉV MuBi titkára                                      az ÉV MuBi vezetője

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea