hirdetés
Hírek - aktuális
 • Elektromosipari szakemberek kézikönyve 2020-as bővített, átdolgozott kiadás
  2020-09-14
  kinyit

  2020 novemberében megjelenik az új Elektromosipari szakemberek kézikönyve. A kibővített, mintegy 600 oldalas kézikönyv összeállításában, lektorálásában neves szakemberek vettek részt.

  konyv_h_321Az Elektromosipari szakemberek kézikönyve előző kiadása 2015 novemberében jelent meg. Sikerét mi sem mutatta jobban, minthogy már az első hónapban közel 1000 példányt vásároltak belőle, s idén nyáron végleg elfogyott.

  Az épületvillamos szakma területén folyamatos a változás – nemcsak a technika fejlődése, hanem a jogszabályi környezet változása miatt is –, ami indokolttá tette szakkönyvünk aktualizálását, új témákkal való bővítését, a fejezetek átdolgozását. Célunk, hogy a könyv átfogó és jól felépített tartalmával nemcsak az ismeretek bővítését és a meglévő tudás korszerűsítését szolgálja, de a mindennapi munkavégzés során is hasznos segítőtársa legyen a villamosipari vállalkozóknak, villanyszerelőknek.

   Szerzők:
  Arató Csaba Furján Attila ifj. Hunyadi Sándor Kádár Aba (†) Dr. Kemény József
  dr. Kovács Károly Kóra István Kruppa Attila Nádas József Dr. Novothny Ferenc Opitzer Gábor Pásztohy Tamás Roderman József Schottner Károly

  Tartalom:
  Elméleti alapok Lakóépületek villamos berendezése Készülékek Vezetékek kötéstechnikája Világítástechnika Tartalék áramforrások Fázisjavítás Energiamenedzsment Automatizálás Napelemes rendszerek létesítése Villamos járművek biztonsága Túláramvédelem Áramütés elleni védelem Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Villám- és túlfeszültség-védelem Tűzvédelem

  A könyv megjelenéséig kedvezményesen, 6500 forint helyett 5000 forint bruttó áron előrendelhető!

  Az előrendeléseket az info@elektroinstallateur.hu e-mail címre várjuk.
  (Az előregisztráció nem jelent vásárlási kötelezettséget.)

   A könyv részletes tartalomjegyzéke itt megtekinthető:

 • Elektroinstallateur 2020/8-9
  2020-09-11
  kinyit

  Augusztus-szeptemberi lapszámunk tartalomjegyzéke itt olvasható 

  Szeptember 15-én jelent meg meg lapunk 2020/8-9. száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható.

  ei_2020_8-9_tart_h_1206_02

 • 2020/8-9-es, szeptember közepén megjelent lapszámunkból
  2020-08-28
  kinyit

  ▪ Kosák Gábor: Megjelent a 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet módosítása, benne az új Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzattal
  lapunkbol_1_250_41Teljesen megújult a 2018. január elsejével hatályba lépett 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet 1. melléklete a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ). Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 27/2020. (VII. 16.) ITM-rendelete egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról 7. fejezete (25–29. paragrafus) tartalmazza a 10/2016. (IV. 5.) NGM-rendelet módosítását. A módosítások az értelmező rendelkezéseket (2. §), a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat előkészítését, a Műszaki Szakbizottság működése és feladatait (4. §) és az 1. mellékletet a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot érintik. A módosítás teljesen lecseréli az értelmező rendelkezéseket (2. §), ez azonban nem jelenti az összes fogalom megváltozását. A 4. § (A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat előkészítése, a Műszaki Szakbizottság működése és feladatai) viszont teljesen megújult. A 2020/8-9-es számunkban megjelenő cikk előkészítéseként táblázatban összehasonlítottuk a módosítást és a 40/2017 rendeletet, hogy láthatóak legyenek az egyezések, a különbségek, a törlések és az új részek. Ebből egy egészen használható összehasonlítás keletkezett, amelyet előfizetőink és az EMOSZ tagjai számára honlapunkon, az Archívumban (https://elektroinstallateur.hu/archivum/3/) szeptemberben közzé is teszünk.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Áram-védőkapcsoló utólagos beszerelésének kötelezettsége
  lapunkbol_2_347_01Egy meglévő létesítmény bővítése, átalakítása során kérdés lehet, hogy kell-e utólagosan áram-védőkapcsolót beszerelni?
  Kérdés: Egy nagy ipari vállalat számos villamos berendezését (szellőzés, hűtőberendezések stb.) és a teljes kisfeszültségű épületinstallációt a kétezres évek elején szerelték készre. A kapcsolószekrényekben rendszeresen elhelyeztek dugaszolóaljzatokat is. Ezek az ún. ipari alkalmazású dugaszolóaljzatok vagy önálló áramkörrel rendelkeznek, vagy a kapcsolószekrény világítási áramkörébe integráltak. Nincsenek áram-védőkapcsolóval védve, ráadásul az egyik szekrénybe pótlólagosan egy új dugaszolóaljzatot is el kellett helyezni. A legutóbbi érintésvédelmi felülvizsgálatot egy külső cégtől rendeltük meg. A felülvizsgálat során a felülvizsgáló mindent (hurokimpedanciát, keresztmetszeteket, biztosítókat stb.) rendben talált, de előírta, hogy az összes szekrény dugaszolóaljzat áramköreibe áram-védőkapcsolót kell beépítenünk. Az MSZ HD 60364-4-41-es szabványra hivatkozott. Nálunk a kapcsolószekrénybe csak szakképzett és kioktatott kollégák nyúlhatnak, és minden kapcsolószekrény biztonságosan zárt. A kapcsolószekrények műszaki dokumentációiban ÁVK nem szerepel. Kellemetlenül érintett a felülvizsgáló kijelentése, börtönnel fenyegetése, hogyha a dugaszolóaljzatról való ellátás esetén baleset lép fel, annak felelőssége a tulajdonost, az üzemeltetőt terheli. Mi a véleményük, mit kell tennünk ebben a helyzetben? A 2020/8-9-es számunkban megjelenő írása e kérdés kapcsán járja körül a problémát.

  ▪ Murvai István: A villamos biztonságtechnikai követelmények betartásának fontossága
  lapunkbol_3_250_37A villamos szabványok műszaki tartalma nem kőbe vésett, a műszaki haladás és a műszaki fejlesztés, az új felhasználói villamos berendezések megjelenése megköveteli módosításukat. A szabványok alkalmazása – mint ismert – önkéntességen alapul, de jogbiztonságot eredményez. A villamos biztonságtechnikai jogszabályok betartása viszont kötelező. A jogszabályi követelmények figyelmen kívül hagyása villamos baleset bekövetkezéséhez vezethet. A műszaki gyakorlatban azonban számos példa igazolja, hogy a megtörtént villamos balesetek oka a jogszabályok megszegésén kívül a szabványelőírások be nem tartása. A helyettük alkalmazott létesítési műszaki biztonsági megoldás legtöbbször legfeljebb egyenértékű, és nem nagyobb biztonságot eredményező. A 2020/8-9-es lapszámunkban megjelenő cikkben a villamos balesetekhez vezető okokat elemezzük, ismétlődésük megelőzése céljából.

  ▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (XIII.) – Telepítés, villamos szerelés
  lapunkbol_4_250_11Mint a cikksorozat korábbi részeiben már látható volt, a teljes rendszernek – a napelemen kívül – további, sok fontos alkatrésze, berendezése van, amelyeket egységesen rendszerelemeknek (angolul rövidítve BOS – balance of system) neveznek. A villamos szerelés „műveletei” és fogásai, a villamos szakma általános szakmai megítélése szerint „egyszerű műveletnek” minősülnek. Ám sokan azonban elfelejtik (vagy nem veszik figyelembe), hogy a napelemes rendszerek olyan különleges, többlet ismereteket igényelnek, amelyek alapvetően meghatározzák a kivitelezés és a napelemes projekt sikerességét. Ebben a fontosabb kulcsszavak: napelemes rendszer, villamos szerelés, BOS (balance of system), szakértelem, veszélyek, napelem, földelés, villámvédelem, hálózatra kapcsolás. A napelemes rendszerek esetében sok vizsgálat történt az elmúlt években. A tanulmányok rendre azt mutatták, hogy a kivitelezések (mechanikai és villamos szerelés) színvonala jelentősen hanyatlott. Éppen ezért a 2020/8-9-es számunkban folytatódó cikksorozat ezúttal a napelemes rendszerek telepítésével, villamos szerelésével, azok buktatóival foglalkozik.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Felkészülés tanácskérésre, a tanácsadás fogadására és jövőtervezésre, nemcsak járványveszély idején
  lapunkbol_5_250_03A kamarai tanácsadó szolgáltatás a kevés megtakarítással (értékpapírral, pénzzel, vagyontárgyakkal) rendelkező, ezáltal fizetett szakértők megbízásának hiánya miatt a KKV-szektor vállalkozásait nemcsak a járványveszély, a fertőzésveszély és a járványügyi készültség időtartama alatt segíti térítésmentes jogi és gazdasági tanácsadással. A kamarai tanácsadást legtöbben az egyéni vállalkozók és a mikrovállalkozások köréből vették igénybe. A koronavírus okozta járványveszély és a fertőzésveszély időtartama alatt a kamarai tanácsadás az elrendelt home office munkavégzéssel csak telefonon és e-mailben volt igénybe vehető. A személyes tanácsadás még e cikk készítésekor sem lehetséges. A járvány idején az elektronikus kapcsolattartás megfelelőnek bizonyult. A tanácsadásnak a járványveszély időszakában kiemelkedő jelentősége volt, de a kamarai tagoknak és a regisztrált gazdálkodó szervezeteknek folyamatosan rendelkezésére áll ez a szolgáltatás, mint a kamarai törvényben meghatározott térítésmentes kamarai alapszolgáltatás. A 2020/8-9-es számunkban megjelenő cikk a kkv-szektorban működő mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében szerzett tapasztalatok összegzését tartalmazza, hasznosítás és továbbgondolás céljából.

 • Újraindítanak a nagy német vásárvállalatok
  2020-07-17
  kinyit

  A gazdaságnak égetően szüksége van a nemzetközi szakvásárok újraindítására. Nem csupán a világ minden részéből összesereglő kiállítók és látogatók miatt, hanem a számtalan standépítő, fuvarozó és szállítmányozó, vendéglátós, szállodai és kiskereskedelmi alkalmazott érdeke is ez, akik mind élvezik e rendezvények előnyeit.

  II. Frigyes német-római császár 1240. Július 11-én vásár jogokat adományozott Frankfurt am Main városának, és ezzel megszületett a Frankfurti Vásár (Messe Frankfurt). Visszatekintve az elmúlt 780 évre, a Vásár eseménydús történelmet tudhat magáénak, és az évszázadok során középkori piacból, a világ legnagyobb működő vásártársaságává vált.
  messe_frankfurt_kicsi_299A Messe Frankfurt azzal ünnepelheti 780 éves évfordulóját, hogy a Covid járvány okozta több hónapos globális leállást követően ismét kiállítást tart. „Rendezvényeink ismét a személyes interakció platformjai lesznek. Az elmúlt 780 év újra és újra megmutatta, mennyire fontosak a vásárok a gazdasági fellendülés elősegítésére a válság idején, és ügyfeleink egyértelművé tették számunkra, hogy a személyes találkozók és a párbeszédek pótolhatatlanok. Az évszázadok során számos alkalommal kellett válságos időszakokat átélnie és túlélnie a Frankfurti Vásárnak.
  A kiállítások helyzete természetesen megváltozott a koronavírus járvány eredményeként, és kulcsfontosságú szerepet játszik a digitalizáció, és a biztonság témája, de ennek az iparágának a legfontosabb sikertényezői továbbra is a személyes találkozók, amit a Messe Frankfurt platformjai már 780 éve lehetővé tesznek, és a face-to-face találkozók iránti igény manapság még nagyobb, mint korábban.” – mondta Wolfgang Marzin, a Vásárvállalat elnöke és vezérigazgatója.

  md_1_kicsi_272Wolfram N. Diener, a Messe Düsseldorf 2020. június 1-én kinevezett vezérigazgatója – szintén a kiállító iparág kiemelt szerepét hangsúlyozza: „Minden előjel az újraindítás irányába mutat. A vállalatoknak most olyan színtérre van szüksége, ahol bemutathatják saját magukat és újdonságaikat, ahol építhetik a kapcsolatrendszerüket, és ahol együttesen tűzhetik ki a jövőbe vezető utat. Ehhez teremtenek kitűnő feltételeket vezető világvásárainkkal. Higiéniai és fertőzésvédelmi követelményrendszerünk gondoskodik arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben óvjuk kiállítóink, látogatóink és munkatársaink biztonságát és egészségét. Nálunk minden feltétel adott a biztonságos és sikeres szakvásárokhoz a koronavírussal terhelt időszakban.”
  A düsseldorfi vásárközpont higiéniai és fertőzésvédelmi koncepciójának köszönhetően az egyes ágazatok meghatározó seregszemléit a kiállítók, a látogatók és a munkatársak lehető legnagyobb fokú védelme mellett meg lehet rendezni. A koncepció biztosítja a szükséges egészségügyi és higiéniai intézkedéseket, valamint a távolságtartási szabályokat. Ezen kívül kiterjed a résztvevők létszámára, a standkiosztásra, valamint a higiéniai, műszaki és szervezési intézkedésekre. A vásárvállalat szabályozása Észak-Rajna-Vesztfália jelenleg érvényes koronavírus-járvány elleni rendeletén alapul.
  A nemzetközi utazási lehetőségek fokozatos felszabadítása szintén segíti a vásárok lebonyolításának újrakezdését. Az első, Európán belüli határnyitásokat követően a német kormány 2020. július 1-vel fokozatosan szünteti meg a harmadik országból érkező beutazásokra vonatkozó korlátozásokat.

 • Eltávozott közülünk Kádár Aba (1927-2020)
  2020-06-30
  kinyit

  Rövid betegség után, életének 94. évében 2020. június 23-án eltávozott közülünk Kádár Aba a villamos szakma meghatározó alakja. Neve összeforrt az emberi élet védelmével, az érintésvédelemmel. Derűt sugárzó egyénisége, embersége, tudása, segítőkészsége hiányozni fog mindazok számára, akik ismerhették.

  fg7a6421_125_a_1601927-ben Budapesten született. 1949-ben egyike volt a Budapesti Műszaki Egyetem azon (B tagozatos) hallgatóinak, akik még gépészmérnöki oklevéllel lettek villamos mérnökök. Már egyetemi évei alatt is dolgozott az Újjáépítési Minisztériumban, majd a Budapesti Elektromos Műveknél, tervezőként a MÉLYÉPTERV-ben, főszakértőként az Energiagazdálkodási Intézetben, végül az Energia-biztonságtechnikai Felügyelet főmunkatársaként ment nyugdíjba.
  Munkaviszonyán kívül számos megbízásnak tett eleget, 1966 óta a Magyar Szabványügyi Testület (korábban Hivatal) villamos biztonsági szabványainak szabványelőkészítője, állandó külső előadója, csaknem valamennyi erősáramú villamos szakbizottság aktív tagja, az Épületek villamos berendezése Nemzeti Szabványosító Bizottság elnöke, és az IEC TC ülésein hazánk képviselője volt.
  Gyakorlatvezető tanársegédként tevékenykedett a Műszaki Főiskolán, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen. Előadó tanár volt a Munkavédelmi Képző- és Továbbképző intézetben, az Országos Kórház és Orvostechnikai Intézetben.
  Egész szakmai életútját végigkísérte a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi Munkabizottságának 40 évig tartó vezetése, majd haláláig tartó tiszteletbeli elnökként részvétele annak operatív csoportjában. Szakmai tanácsai nemcsak országos hírnévre predesztinálták, véleménye meghatározó volt a szakma minden művelője számára. Az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének, a Magyar Energiafogyasztók Szövetségének elnökségi tagja, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata Minősítő Bizottságának korábban alelnöke, azután tagja, 1957 óta a mindenkor illetékes szervnél, ma a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett szakértő volt. Tizenöt éven át igazságügyi szakértőként is dolgozott.
  Szakirodalmi tevékenysége szinte páratlan, két tucat szakkönyv, főiskolai és tanfolyami jegyzetek szerzője és társszerzője, számos szakcikk írója, és számolatlan szakkönyv, főiskolai és tanfolyami jegyzet, szakcikk lektora.
  Már a hatvanas évektől kezdve folyamatosan elismerték segítőkész szakmai hozzáállását, önzetlen problémamegoldó készségét, széles körű szakmai tevékenységét, alapos szakmai tudását, és a laikusoktól a szakemberekig mindenkit érintő, érdekfeszítő ismeretterjesztő előadásait.
  Állami kitüntetései, társadalmi szervezetek díjai, csak a mellékelt felsorolásban fértek el.
  Kádár Abát a magyar elektrotechnika nagyjai között őrizzük meg emlékezetünkben, negyed évszázadig ő volt az érintésvédelem szakterületének doyenje, öröksége minket is kötelez.
  2007-ben a következő intelemmel adta át nekem a stafétabotot:

  „Számos nemzetközi konferencián vettem részt, ahol a legérdekesebb munka a szünetbüfében volt, ahol kicseréltük nézeteinket, tapasztalatainkat! Ezért fontos ez a munkabizottság, itt van lehetőség kötetlen beszélgetésre, szakmai problémák felvetésére!”


  Dr. Novothny Ferenc

  Címzetes egyetemi tanár, az ÉV MuBi vezetője

   Kádár Aba kitüntetései, díjai:

  - MAGYAR ÉRDEMKERESZT EZÜST FOKOZAT                               2012
  - KIVÁLÓ MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM                                              1988   1984
  - NEHÉZIPAR KIVÁLÓ DOLGOZÓJA                                              1964
  - VIETNÁMI BARÁTSÁG ÉRDEMÉREM                                            1961
  - MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA EMLÉKÉREM                                    2015
  - MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT
        „KANDÓ KÁLMÁN ÉLETMŰDÍJ” EMLÉKÉREM                             2012
  - MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET NEMZETI
         ELEKTROTECHNIKAI BIZOTTSÁGA DÍSZOKLEVÉL                  2015
  - MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET „SZABVÁNYOSÍTÁSÉRT”
         ÉRDEMÉREM                                                                      2010
  - MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL EMLÉKPLAKETT                    1986
  - MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL EMLÉKLAP                           1977   1970
  - MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL SZAKKÖNYV NÍVÓDÍJ           1977   1970
  - MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL SZAKCIKK NÍVÓDÍJ              1969
  - MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK
         SZÖVETTSÉGE    1. DÍJ                                                      1976
  - MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET ÉLETPÁLYA DÍJ          1995
  - MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET STRAUB DÍJ              1985
  - MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET JUBILEUMI DÍJ           1975
  - MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET BLÁTHY DÍJ               1971

  Kádár Aba temetése 2020. július 20-án, fél 11-kor lesz a Farkasréti temetőben.
  Gyászmiséjét 2020. július 19-én,18.00 órakor tartják a Szent Imre-templomban. (1114, Bp. Villányi út 25.)

 • Elektroinstallateur 2020/6-7
  2020-06-04
  kinyit

  Június-júliusi lapszámunk tartalomjegyzéke itt olvasható 

  Június 9-én jelent meg lapunk 2020/6-7. száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható.

  ei_2020_6-7_tart_h_1205

 • 2020/6-7., júniusban megjelent lapszámunkból
  2020-05-11
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: ÁVK mezőgazdasági üzemben
  lapunkbol_1_250_40Kérdés: Egy új épületben a kisfeszültségű, 230 V váltakozó feszültségű vezetékkel együtt az IoS (Internet of Services) infokommunikációs hálózat vezetékeit is el kell helyezni. Milyen távolságot kell a párhuzamosan elhelyezett vezetők között tartani? A kötődobozok, lehetnek e közösek, vagy lehetnek-e közös fedél alatt? A kérdések mind a koaxiális kábelekre, mind a kisfeszültségű szigetelt vezetékekre vonatkoznak.
  Válasz: Különböző rendszerek egymásra hatásáról, egymás potenciális zavarásáról a gyakorlatban csak bonyolult és időigényes mérésekkel, ill. számításokkal lehet kellő biztonsággal nyilatkozni. Miután ez a gyakorlatban alig megvalósítható, így a szabványalkotók arra a döntésre jutottak, hogy az elektromágneses zavarás és zavartatás elkerülésének többé-kevésbé gyakorlati megoldásait szabványokban kell rögzíteni. Amennyiben a szabványalkalmazó a normaként előírt zavarszintet túllépi, a gyakorlati esetek zömében zavarjelenség lép (léphet) fel. Ezen válasz kapcsán szeretnénk átfogóan rámutatni arra, hogy milyen körültekintően kell eljárni, amikor a szabványok előírásait végre kívánják hajtani. Első lépés mindig a káros kölcsönhatások megakadályozásában a védelmi célok áttekintése és megfogalmazása. A minden részletre kiterjedő válasz a 2020/6-7. számunkban megjelenő cikkben olvasható.

  ▪ Murvai István: Villamos berendezések engedélyeztetése, biztonságos kivitelezése, használatbavétele
  lapunkbol_2_250_37A villamos berendezés biztonságos használatát alapvetően a villamos tervezők, a villamos kivitelezők és az üzemviteli szakemberek munkája alapozza meg, és ugyanilyen fontosságú a megfelelően elvégzett műszaki előkészítés, ellenőrzés, valamint az egyeztetés. Az egyszerű bejelentési eljárás hatálya alá nem tartozó létesítmények építésének megkezdése jogerős hatósági építésengedélyezési engedély megszerzéséhez kötött, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. Az eredményes eljáráshoz szükséges a területileg illetékes építéshatósághoz kérelem, valamint az építés engedélyezési tervcsomag benyújtása, amelynek építészeti, statikai, épületgépészeti és villamos műszaki tervdokumentáció-részeket kell tartalmaznia. Az építéshatóság döntése megalapozásához szakkérdésekben szakhatósági állásfoglalásokat kér az érintett szakhatóságoktól és szolgáltatói nyilatkozatokat a közművek üzemeltetőitől. A villamos berendezések engedélyeztetésének menetét, és néhány gyakran előforduló hibát és azok következményeit ismerteti a 2020/6-7. számunkban megjelenő írás.

  ▪ Dr. Tóth Judit: A Magyar Elektrotechnikai Múzeum, mint emlék? (XII.)
  lapunkbol_3_250_36Mivel a Magyar Elektrotechnikai Múzeum születésnapja – 1975. június 8. – és a budapesti Múzeumok Éjszakájának időpontja viszonylag közel van egymáshoz, ezért a korábbi évek éjszakáira való visszatekintéssel emlékezünk és ünnepeljük az intézmény 45. születésnapját a néhány évvel ezelőtt készült képek segítségével. A múzeumot minden évben igen sok látogató kereste fel. Állandó és időszaki kiállításaival, valamint a Múzeumok Éjszakájára szervezett szakmai és ismeretterjesztő előadásaival, bemutatóival vonzotta a különböző korcsoportokba tartozó érdeklődőket, kisgyermekeket, diákokat, főiskolai és egyetemi hallgatókat, gyakorló és nyugdíjas szakembereket, sőt más szakmaterületek magyar és külföldi képviselőit egyaránt. Minden évben 4000–5000 látogatója volt a Múzeumok Éjszakáján az intézménynek, szombaton 15 órától vasárnap hajnali 2 óráig. A múzeumban zajlott látványos eseményeket mutatja be sok-sok képpel a 2020/6-7. számunkban megjelenő cikk. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: ÁVK mezőgazdasági üzemben
  lapunkbol_1_250_39Kérdés: Egy mezőgazdasági üzemben (csirkekeltető és nevelő) telepített napelemes erőmű áramkörébe kell-e áram-védőkapcsolót (RCD) alkalmazni? A teljes PV-berendezés – amelynek teljesítménye 500 kWp – az épületen kívül, a szabadtéren helyezkedik el. Mind az inverterház, mind a kábel elosztószekrény a kültéren van. A transzformátor a telekhatáron a hálózati csatlakozási pontnál van. A generálkivitelező nem épített be ÁVK-t azzal az indokkal, hogy az inverter már hibaáram felismeréssel rendelkezik (Huawei gyártmány: SUN2000). Az egész berendezés a mezőgazdasági épületeken kívül a szabadba van telepítve. Milyen mértékben helyeselhető a kivitelezés, azaz/tényleg elhagyható az áram-védőkapcsoló, azzal az indokkal, amelyet a generál kivitelező kijelentett?
  Válasz: Először is kijelenthető, hogy nincs általános ÁVK kötelezettség! A technika mai állása szerint egy napelemes erőműben hibavédelmi szempontból csak akkor kell ÁVK-t alkalmazni, ha a kikapcsolási követelményeket a túláramvédelem nem képes ellátni! A minden részletre kiterjedő válasz a 2020/6-7. számunkban megjelenő cikkben olvasható.

  ▪ Kosák Gábor: A Magyar Szabványügyi Testület műszaki szabványosító bizottságai (VII.)
  lapunkbol_2_281A sorozaton belüli minisorozatként folytatva az „elosztók szabványosításának körüljárását, most az ezekbe beépített kapcsoló- és vezérlőkészülékekről, túlterhelés elleni és hibavédelmi eszközökről fogunk szólni. Amíg az MB 826 csillaga fényesen ragyog, testvérbizottsága, az MSZT/MB 825 Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőkészülékek szabványosító műszaki bizottság szerényen meghúzódik az árnyékában. A megcsappant érdeklődés oka, hogy számos készülékgyártó megszűnt a kilencvenes évek folyamán, így a bizottság ipari háttere összeszűkült. A bizottság alkalmazási területe: szabványosítás az ipari használatú kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőkészülékek, azaz a vezérlőkapcsolók, megszakítók, kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk, kontaktorok és motorvédő kapcsolók, vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek, többfunkciós berendezések, tartozékok terén. Ide tartoznak a háztartási és hasonló célú elektromechanikus kontaktorok is. A cikksorozat 2020/6-7-es számunkban megjelenő része tovább folytatja az MSZT műszaki szabványosító bizottságainak bemutatását, ezúttal két újabb bizottság – MSZT/MB 825 Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőkészülékek, ill. MSZT/MB 827 Kisfeszültségű túláramvédelmi megszakítók és áram-védőkapcsolók – tevékenységének ismertetésével.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Építési termékek forgalmazásának szabályai
  lapunkbol_3_250_35A téma jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 305/2011/EU Rendelete, amely figyelembe veszi a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által megállapított, a termékek belső piacon történő forgalmazásának horizontális jogi keretét. Az európai uniós rendelet alkalmazása a tagállamokban közvetlenül kötelező, belső jogalkotást nem igényel, és elsőbbsége van a tagállami belső joggal szemben. Létezik egy másik közösségi norma is, az irányelv, amelyet a tagállamok jogalkotással beépítenek nemzeti jogrendszerükbe, ezáltal válik jogi normává. Az építési termékek forgalmazását szabályozó rendelet ismertetése 2020/6-7. számunkban olvasható.

 • ÚJ DÁTUM: A Light + Building 2022-ben a szokásos időben kerül megrendezésre
  2020-05-06
  kinyit

  Tekintettel a Covid19 járvány okozta helyzetre, valamint az ahhoz kapcsolódó eseményekre és utazási korlátozásokra a Messe Frankfurt partnereivel (a ZVEI-vel,a ZVEH-vel és a Vásári Tanácsadó Testülettel) együtt úgy határozott, hogy a tizenegyedik Light+Building szakkiállítást – az idei évet kihagyva – 2022. március 13–18. között rendezik meg.

  Mára már világosan látszik, hogy a jelenlegi Corona-válság miatt már nem lehetett a Light+Building 2020 eseményt megrendezni. Korábban döntés született arról, hogy a világ vezető világítási és épületvillamossági vásárát az eredeti márciusi időpont helyett későbbi időpontra – 2020. szeptember 27 – október 2. közöttre – halasztják. A Messe Frankfurt partnereivel együtt megfelelő intézkedéseket kezdeményezett az esemény lehető leghamarabb történő megrendezése érdekében. Azonban tíz héttel a kezdeti halasztást követően újból megvizsgálva a jelenlegi helyzetet, tekintettel a Német Szövetségi Kormány valamint a német tartományok közös határozatára – miszerint a nagy eseményeket Németországban legalább augusztus végéig nem lehet megtartani – nem garantálható a Light + Building szervezésének megfelelő ütemezése és előkészítése.A Light + Building világkiállításként az ipar és általában az üzleti vállalkozások számára fontos találkozóhely, ahol a cél a személyes kapcsolat. Jelenleg a Messe Frankfurt az utazási feltételek és a gyülekezést, csoportosulást szabályozó rendelkezések kapcsán nem tudja garantálni, hogy ez a cél biztosan megvalósítható-e. A döntés az Intersec Building-et is érinti. A kapcsolódó biztonságtechnológia platform szintén 2022-ben a Light + Building szerves részeként kerül megrendezésre.

  „A jelenlegi szabályozások a folyamatos globális utazási korlátozásokkal és az egyéni egészséget fenyegető lehetséges veszélyekkel lehetetlenné teszik a Light + Building 2020-ban történő megrendezését." – mondta Wolfgang Marzin. a Messe Frankfurt elnök vezérigazgatója "Ugyanakkor a kiállítók és a látogatók érdekében időben el kell kerülnünk a felesleges költségeket. A döntés egyikünknek sem volt könnyű, de most energiáinkat arra irányítjuk, hogy a következő Light + Buildinget a megszokott ütemben 2022-ben megtartsuk."

  "A Light+Building rendkívül nagy jelentőséggel bír az épületvillamos és épület szolgáltatások technológiájával foglalkozó vállalatok számára – itt a legújabb technológiákat alkalmazó iparágak a jövőt mutatják be. Bármennyire sajnáljuk a rendezvény visszavonását, mi is támogatjuk azt. A sokféle bizonytalanság és kihívás miatt helyes volt ezt a döntést most meghozni." – mondta Michael Ziesemer a ZVEI elnöke.

  Daniel Hager, a ZVEI Villamos Installációs Rendszerek Szövetségének elnöke hozzátette: "A jelen helyzetben nem lennénk képesek megtapasztalni azt a pozitív, együttműködő és innovatív szellemet, amelyet a Light+Building már a kezdetektől megtestesített. Biztos vagyok benne, hogy 2022 márciusában új energiával telve, jobb helyzetből indulhat a szakvásár.”

  Ugyanakkor Lothar Hellmann, a ZVEH elnöke hangsúlyozta: „Az elmúlt 20 évben a Light+Building az ipar kiemelt informatikai és technológiai platformjává fejlődött. Ami annyira létfontosságúvá teszi ezt a kiállítást, az a résztvevők közötti intenzív kapcsolat, információcsere. A Corona-válság kapcsán az egyik fontos tapasztalat, hogy a modern kommunikációs csatornák ellenére semmi sem pótolhatja a személyes találkozókat. Éppen ezért örömmel várom a 2022-es Light+Building vásárt, amely kiemelt figyelmet fog fordítani az éghajlatvédelemre, az elektromobilitásra és a digitalizációra."

  Tehát az egész iparág feladata 2020-ra, hogy levegőt kapjon, és még erősebben térjen vissza a 2022-es Light+Buildingen!

 • InfoShow Online
  2020-05-04
  kinyit

  Az országjáró szakmai roadshow sok-sok éves történetében először fordul elő, hogy május 5-én Online „házhoz megy”.

  infoshow_online_honl_2019_2020_650

  INGYENES REGISZTRÁCIÓ

  program_h_1120

 • Elektroinstallateur 2020/5
  2020-05-04
  kinyit

  Áprilisi lapszámunk tartalomjegyzéke itt olvasható 

  Május 12-én megjelent lapunk 2020/5-ös száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2020_5_tart_h_1131

 • 2020/5., májusban megjelent lapszámunkból
  2020-04-27
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Társasházi fővezeték felújítás
  lapunkbol_1_250_38Egy társasházban a fogyasztásmérők elosztószekrényétől mért fővezetéket új vezetékre kell kicserélni. Az oka, hogy a fogyasztás megnövekedése miatt a régi köpenyes vezetéket NYM (5x6 mm2) nagyobb keresztmetszetűre kell cserélni (5x16 mm2). A kivitelezés módja olyan, hogy a lépcsőházból az egyik tulajdonos garázsába, onnan egy másik tulajdonos lakásán keresztül a céllakáshoz kell vezetni. Ez az út azonos az 1970-ben fektetett vezetékek nyomvonalával. Ez a közös nyomvonal szolgál az összes lakás mért elosztóvezetékének elhelyezésére. Ez az elhelyezés most is lehetséges, de a kérdés az, hogy milyen feltételeknek kell ma megfelelnie? A fővezeték cseréjének problémáját, garázsban, ill. lépcsőházban átvezetésének lehetőségét egy konkrét esetet megvizsgálva, egy olvasói levélre válaszolva járja körül a 2020/5. számunkban megjelenő cikk.

  ▪ Biztonságos beléptetés – az ipar válasza a Covid-19 okozta nehézségekre
  lapunkbol_5_250_02A jelenlegi járványügyi helyzetben komoly logisztikai kihívások elé nézett minden nyílt üzlethelyiséggel működő kereskedelmi és szolgáltató egység, a gyógyszertáraktól, dohányboltoktól a szupermarketekig, bankfiókoktól a postahivatalokig. Az ipari automatizálás területéről már jól ismert WERMA új SignalSET vezetéknélküli beléptetőrendszere válasz a járvány okozta kihívásokra a kereskedelem területén is. A gyártó új rendszerével megkönnyíthető az ilyen helyiségekbe történő be- és kilépés, segítséget nyújt az emberek közötti biztonságos távolság betartatásában.

  ▪ Villamos kötés, elosztás tartósan vízálló kivitelben? Igen, létezik!
  lapunkbol_6_250A nedves, vizes környezetben történő szerelésre, a kötések, elágazások üzembiztos kialakítására több megoldás alakult ki az elmúlt évek során. Fontos azonban az időtállóság, a megbízhatóság, illetve szükség esetén a könnyű átszerelhetőség, ezáltal hosszabb garanciaidőt lehet vállalni, és az üzemeltetés során is alacsonyabb a hibalehetőség. A Hensel Hungária Kft.-t, mint gyártó céget, kereste meg a veszprémi illetőségű Vemévszer Kft., hogy tapasztalt villamosipari kivitelezőként és üzemeltetőként magas IP-védettségű kábelösszekötődobozokra lenne szükségük, mert több olyan munkájuk van, amelynél a világítás kötései az időjárás viszontagságainak köszönhetően meghibásodnak, zárlat alá kerülnek. A választás a Hensel ENYCASE termékcsalád WP tagjára esett, a tartós vízállóság miatt. A veszprémi Fegyházmegyei Levéltár épületének villamos felújításáról és a speciális kábelösszekötődobozokról lapunk májusi számban olvashatnak. 

  ▪ Murvai István: A régi építésű társasházak, lakóépületek villamos berendezéseinek műszaki biztonsági állapotáról
  lapunkbol_2_250_36A villamos berendezés működőképessége, mint ismeretes nem azonos a biztonságosan használható villamos berendezés fogalmával. A gondolatsort tovább kifejtve azt is rögzíteni kell, hogy a működésképes villamos berendezés – amely a rendeltetésszerű használat közben meghibásodott, valamint a meghibásodott, működésképtelen, de a villamos betáplálásról nem leválasztott villamos berendezés – is okozhat villamos balesetet, amennyiben az áramütés elleni védelem műszaki biztonsági előírásai nem, vagy csak hiányosan teljesítettek. Elvileg minden lakóépület villamos berendezése teljesíti a használatbavétel időpontjában hatályos jogszabályi és szabvány előírásokat. A szabványok, jogszabályok, műszaki fogalmak, megnevezések azonban nem „kőbevésettek”, a műszaki-gazdasági fejlődés miatt folyamatosan és egyre gyorsabban változnak. Közben pedig a szabványelőírások változását nem követte, vagy nem teljes körűen követte a társasházak villamos berendezéseinek felújítása, annak ellenére sem, hogy azok élettartama megközelítően harminc évre becsülhető. A májusi számunkban megjelenő cikk a szükséges, de elmaradt felújítások és szakszerűtlen üzemvitel következményeként tapasztalható állapotokra hívja fel a figyelmet. 

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Az e-kereskedelem buktatói – mire kell figyelni?
  lapunkbol_3_250_34A lapunk előző, 2020/4. számában megjelent „Szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, napi pihenőidő, munkaszüneti napok és a szombati munkanapok 2020-ban” című cikk azzal zárult, hogy a következő számban az „Építési termékek forgalmazásának szabályai” elnevezésű témával foglalkozunk. A kézirat leadásakor azonban még nem volt ismert, hogy mikor és milyen mértékben történik hazánkban a járványveszély. Ma már tudjuk, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet befolyásolta, és gyakran meg is változtatta vásárlási szokásainkat, részben a kijárási korlátozás, részben az üzletek nyitva tartásának változása miatt. Az elektronikus kereskedelem a járványveszélytől függetlenül is évről-évre növekedő tendenciát mutat, a jövőben is további elterjedése várható, és még szükségszerű is lehet. Ezért érdemes minél előbb megismerkedni az e-kereskedelem legfontosabb szabályaival, buktatóival, és érdemes kipróbálni a vásárlást is a gyakorlatban. A cikk a természetes személyek vásárlásaival foglalkozik, de személyes szükségleteinek beszerzése során minden cégtulajdonos és tisztségviselő is magánszemélynek minősül. A céges vásárlásokra más szabályok vonatkoznak. A járványveszély időszerűvé tette az e-kereskedelem fontosabb lépéseinek és kockázatainak megismerését, azaz érdemes tisztázni, hogy mire is kell figyelni. A 2020/5. számunkban megjelenő írás ebben segíti olvasóinkat.

  ▪ Lieli György: Egy mindig magyar tulajdonú gyár rövid fejlődéstörténete (III.) – 100 éves a GANZ KK
  lapunkbol_4_250_10Az 1990–2017-ig tartó időszak a privatizáció, a piacgazdaságra áttérés, a megrendülés és talpon maradás kora volt a GANZ KK életében is. A „multik” sorra vásárolták fel, majd részben megszüntették az ellehetetlenített magyar gyártóbázisokat vagy külföldi tőkével vegyes vállalatokat alapítottak, létrehozva az útkeresés bizonytalanságát, nem sokat törődve a megjelenő társadalmi megrázkódtatásokkal (munkanélküliség, infláció stb.). Ebben a helyzetben a hazai, villamos gépeket gyártó iparban a vállalatok egyedi túlélési, kilábalási stratégiája jelentős szerephez jutott. Az a cég, amely korábban is innovatív magatartású volt, sajátos nemzeti kulturális mentalitással rendelkezett, üzleti szemléletére, szervezeti felépítésére és hagyományaira támaszkodóan esélyes volt a túlélésre. A cikksorozat előző részei bemutatták a GANZ KK 1919–1948. és 1949–1989. közötti történetét, a májusi számunkban megjelenő folytatásban a rendszerváltás utáni események következnek.

 • Világítástechnikáról, környezettudatosságról
  2020-04-21
  kinyit

  A Trend FM rádió 2020.04.20-i "Mindig környezettudatosan a Monitor Délutánban" című műsorában szerkesztőségünket is megkérdezték a világítástechnika trendjeiről, és kapcsolódásáról a környezettudatossághoz.

   Az INTERJÚ ide kattintva meghallgatható.

 • Földelés és kábelezés – szabvány magyar nyelven
  2020-04-17
  kinyit

  A Magyar Szabványügyi Testület 2020. április 1-jén közzétette az MSZ IEC/TR 61000-5-2:1999 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. főfejezet: Földelés és kábelezés nemzeti szabvány magyar nyelvű kiadását.

  Ez a szabvány a villamos és az elektronikus rendszerek, illetve a villamos berendezések villamos és elektronikus készülékek vagy rendszerek közötti elektromágneses összeférhetőségét (EMC) biztosító földelés és kábelezés irányelveit tartalmazza. A dokumentum alapvetően az ipari, a kereskedelmi és a lakossági villamos berendezésekben alkalmazott földelési megoldásokkal és az ezekben használt kábelekkel foglalkozik. Ez a szabvány a kivitelezők és a felhasználók, valamint bizonyos mértékig az érzékeny villamos vagy elektronikus berendezések és rendszerek, illetve az olyan berendezések gyártói számára készült, amelyek nagy zavarkibocsátási szintje ronthatja az eredő elektromágneses környezetet.

  Bővebben

  forrás MSZT

 • Fokozatosan újraindul a termelés Pilisszentivánon
  2020-04-16
  kinyit

  Március 19-én ideiglenesen felfüggesztette a termelést négy európai gyárában a Schréder, hogy ezzel minimalizálják az egészségügyi kockázatokat, és elkerüljék az nCOVID-19 terjedését dolgozóik körében. Az azóta eltelt hetekben folyamatosan figyelve a helyzet alakulását, lehetővé tették az erre alkalmas területeken munkatársaik részére az otthoni munkavégzést, illetve arra törekedtek, hogy a termelésben dolgozó kollégák számára miként tehetik biztonságossá a munkavégzést a munkahelyek megőrzése érdekében.

  Számos intézkedést foganatosítottak, hogy a vírus terjedésének megelőzése érdekében minimalizálják az egészségügyi kockázatot az újrainduló termelésben dolgozó kollégáik számára. A szigorú biztonsági óvintézkedések bevezetése, az átgondolt munkaszervezés, a kézfertőtlenítők, egyéni védőfelszelések rendelkezésre állása megteremtette a lehetőséget, hogy április 6-ával újraindíthatták a termelést a pilisszentiváni gyárban. A gyártási folyamatokhoz az ellátási láncok továbbra is biztosítottak, így a cég a beérkező rendeléseket teljesíteni tudja.

 • A gyorsaság még soha nem volt ilyen biztonságos
  2020-04-02
  kinyit

  A Wiha most vezeti be új SpeedE® II electric e-csavarhúzóját. Két anyagvédelmi fokozatával az új e-csavarhúzó még nagyobb sebességet képes elérni.
  A gyorsabb, erősebb és még sokoldalúbb kialakítású elektromos csavarhúzó új generációja most még több alkalmazási előnyt ígér.

  A Wiha speedE® II két anyagvédelmi szintjével – 0,4 Nm és 1 Nm – újabb alkalmazási területek nyílnak meg. Az 1000V AC feszültségig szigetelt, cserélhető slimBit rendszerrel, ez a „Made in Germany" innováció maximális biztonságot, rugalmasságot és választási szabadságot kínál a mindennapi munkában.1_197

  Egyedülálló funkcionalitását az intuíció és a könnyű kezelhetőség testesíti meg: Alkalmazásakor először a csavarok bejhajtása történik meg háromszor gyorsabban egy hagyományos csavarhúzóhoz képest, majd az anyagvédő funkció lép életbe. Különösen érzékeny csavarkötések esetén, amikor a rögzítés során kiemelt óvatosság szükséges, a nagy erőátvitel gyorsan anyagi károkat okozhat. Ilyen esetben a 0,4 Nm nyomatékszint választandó.
  Az 1,0 Nm-es beállítással a speedE® II a sárga Power slimBitekkel kombinálva, nagyobb erőt igénylő feladatokhoz ajánlott, mint például nagyobb menetes csavarok rögzítése. A csavart ezután kézzel mindkét anyagvédelmi beállításban meghúzhatja.
  4_250A gyűrűs kapcsoló kényelmes működtetést tesz lehetővé minden munkahelyzetben. A gyűrűs LED fény a munkaterületet kiválóan megvilágítja, ami még egyszerűbbé teszi a munkát és megakadályozza az árnyékok vetülését a munkadarabra. A piros és sárga slimBitek mindegyikét 10 000 V AC feszültséggel tesztelik és 1000 V feszültségig tanúsítják szigetelőképességüket.
  A színkódolás segít a megfelelő fokozat kiválasztásában. A kis csavarprofilokat általában érzékeny, finom csavarkötésekhez használják. A csavarhoz passzoló SlimBit piros színe arra utal, hogy az anyagvédelem szintjét a szintén piros 0,4 Nm szintre kell állítani. Nagyobb profilú, erősebb csavarkötések esetén a megfelelő slimBit sárga színe azt mutatja, hogy a csúszka sárgára is állítható, tehát az erőteljesebb 1,0 Nm-re.

  3_250A megerőltető kézi csavarozási folyamat a múlté. Az ergonomikusan megtervezett speedE® II használata nagymértékben csökkenti az izomhúzódás kialakulásának kockázatát azon felhasználóknál, akiknél napi munkájuk során folyamatos használatban van a csavarhúzó. A kéz, a karok és az egész vázizom-rendszer izmait és az inakat kevésbé terheli, ami észrevehető egészségügyi előnyt jelent sok olyan szakma felhasználói számára, akik mindennapi munkájuk során hagyományos csavarrögzítő eszközöket használnak. Ezért az AGR német orvosai és terapeutái is javasolják (Kampány az egészségesebb hátakért) az új e-csavarhúzó használatát.

  Mérete és súlya szempontjából a speedE® II összehasonlítható a hagyományos csavarhúzókkal, így ideális társ a mobil alkalmazásokhoz. A „Made in Germany” címke garantálja, hogy robusztusságára és minőségére a legszigorúbb szabványok vonatkoznak.
  2_254A SpeedE® II szett tartalmazza magát az e-csavarhúzót, egy piros és egy sárga slimBitet, két szabványos 18500 újratölthető akkumulátort, USB töltőt és egy L-Boxx Mini dobozt. További kiegészítők, például az easyTorque nyomaték adapter, a slimBit bittartók, táskák és az USB töltő számára megfelelő tápegység külön érhetők el.
  A Wiha speedE® II electric az immáron 96-részes Wiha ElectricVario Family termékcsalád legújabb tagja, amely az összes rögzítőszerszámot, a slimBiteket, a ¼ "-es hatlapú dugókulcsokat, az adaptereket és még több eszközt kombinálva optimálisan fedi le az összes rögzítési feladatot.

   Nézze meg az oktatóvideót: speedE® animáció

 • Tömeg-lélegeztetőgépet fejlesztenek az ÓE kutatói
  2020-04-02
  kinyit

  Az Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központjában, valamint Neumann János Informatikai Karán született meg egy egyedülállónak mondható különleges berendezés ötlete a koronavírus elleni védekezéshez.

  Az egyetem kutatói megfeszített tempóban dolgoznak egy olyan tömeg-lélegeztetőgép fejlesztésén, amely nagyszámú – egyszerre akár 5, 10, 50, esetleg még több – kritikus állapotú koronavírusos beteg ellátására is alkalmas lehet, akár tábori körülmények között is.
  Az EKIK BioTech Kutatóközpontja és a Bejczy Antal iRobottechnikai Központja által kezdeményezett, karitatív, nonprofit módon működő MassVentil Project néven futó kutatás-fejlesztéshez március eleje óta egyre több hazai és külföldi kutató, hallgató és ipari szereplő csatlakozik.
  A kutatók a járvány rohamos terjedése miatt versenyt futnak az idővel. Rendkívül fontosnak tartják, hogy minél több fejlesztőmérnököt és szakembert tudjanak bevonni a projektbe, hogy ezáltal gyorsabban haladjanak a megvalósítás felé. A fejlesztést már kormányzati szinten is számon tartják.

  Az Óbudai Egyetemen született az ötlet
  Dr. habil. Kozlovszky Miklós, a Neumann János Informatikai Kar habilitált egyetemi docense és dékánja, valamint az EKIK BioTech Kutatóközpontjának vezetője 2020 márciusának első napjaiban (még a világjárvánnyá nyilvánítás előtt) egy olyan lélegeztető berendezést álmodott meg, amelynek egyik leglényegesebb jellemzője, hogy nem szükséges minden pácienshez dedikált gép, tehát egy berendezéssel több pácienst lehet egyszerre lélegeztetni, így több beteg életét lehet megmenteni. A koncepció illeszkedik az Egyetem rektora, prof. dr. Kovács Levente által meghirdetett kiberorvosi kutatás-fejlesztési irányhoz, amelynek keretében az elmúlt időben több orvosinformatikai kezdeményezés indult el az egyetemen. A koronavírus elleni küzdelemben az Óbudai Egyetem alapkutatási szinten részt vesz a járvány matematikai modellezésével foglalkozó országos epidemiológiai munkacsoportban, míg alkalmazott kutatások szintjén a jelenlegi innovatív elképzelésben.

   A MassVentil koncepció
  Az Óbudai Egyetemen többen csatlakoztak a dr. habil. Kozlovszky Miklós által indított kezdeményezéshez, elsősorban a Neumann Informatikai Kar és a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ kutatói, név szerint: dr. Haidegger Tamás, dr. Galambos Péter, Takács Bence és Garamvölgyi Tivadar.
  A projekt résztvevőinek elsődleges célja tehát egy moduláris tömeg-lélegeztető rendszer működő prototípusának kifejlesztése, amelyet krízishelyzetben nagyszámú, kritikus állapotú koronavírusos beteg egyszerre történő lélegeztetésére lehet használni, amellett, hogy védeni tudják az egészségügyi dolgozókat. A tömeges lélegeztetésnek ugyanis hangsúlyos tényezője, hogy a kilélegzett fertőző levegőt a berendezés elvezeti a közös légtérből (és szűri is), ezzel lényegesen csökkenti az ápolószemélyzet megfertőződésének a kockázatát. További óriási előnyt jelent, hogy a berendezés ad-hoc jelleggel telepíthető kórházon kívüli környezetben, kórházi infrastruktúra nélkül is.

  Készülőben
  Március 16-án a maroknyi, lelkes kutatóból álló csoport tagjai megépítették az első gépet, amelyen a koncepciót szemléltették. Motorként ekkor még egy házi porszívó szolgált. Időközben napról napra több egyetem hallgatója (többek közt SE EKK DEI, PTE, BME, SZTE) és kutatója csatlakozott a projekthez.
  Március 20-án megépült a következő verzió, amelynek gépházában már igazi motor működött. Egyúttal szenzorokat is terveztek a rendszerbe. Március 22-én az SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika orvosai is bekapcsolódtak a fejlesztésbe. Két nappal később, március 24-én eljutottak odáig, hogy sikeresen működnek a páciens lélegeztetéshez fejlesztett szabályzók is.

  Nemzetek feletti összefogás
  2020. március 11-én a WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt. Az országok vezetői elkezdték felvásárolni a lélegeztetőgépeket. Azóta a Föld minden tájáról egyre sürgetik az utánpótlást. A fejlődő országokban alig van berendezés. Az olasz tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az emberéletek mentése során szinte mindenütt (eltérő mértékben) az egyik legnagyobb problémát a lélegeztetőgépek száma jelenti, illetve az, hogy a jelenleg használatos berendezések egyszerre csak egy embert képesek ellátni. Szintén nagy gond, hogy a hagyományos lélegeztetőgépek esetében a kilélegzett levegő a közös légtérbe áramlik, így fokozottan veszélyezteti az egészségügyi személyzetet.
  A projekthez a mérnökök és kutatók mellett orvosok, közgazdászok, újságírók, fizikusok, matematikusok, jogászok, valamint egyre nagyobb számban hallgatók is csatlakoznak. A résztvevők közös vállalásuk szerint tudásuk legjavát, eredményeiket, minden, a tömeg-lélegeztetőgép megvalósítására szánt szellemi terméküket önkéntesként, ingyenesen bocsátják az azokat a gyakorlatban felhasználni kívánók rendelkezésére.
  Közös munkájuk eredményét publikálják, és mindenki számára, aki a COVID-19 járvány megfékezésén fáradozik, térítésmentesen hozzáférhetővé teszik. Egyúttal kérik, aki teheti, segítse a nemzetek feletti összefogást! Programozókat, villamosmérnököket, makereket, designereket és tesztereket, médiaszakembereket keresnek, emellett többek között olyan mérőműszerekre is szükségük van, amelyekkel megfelelően tudják dokumentálni a teszteket. A programhoz a MassVentil Project Facebook-oldalán keresztül lehet csatlakozni.

  A projektről a http://massventil.org/ oldalon olvashatnak bővebben.

 • Elektroinstallateur 2020/4
  2020-03-25
  kinyit

  Áprilisi lapszámunk tartalomjegyzéke itt olvasható 

  Április 14-én megjelent lapunk 2020/4-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2020_4_tart_h_1131

 • „Szeretnénk a gerincét adni egy hálózatba kapcsolt világnak”
  2020-03-13
  kinyit

  Március 5-én tartotta hagyományos éves sajtótájékoztatóját a Wago Hungária Kft. A rendezvénynek idén a cég új székhelye adott otthont, lehetővé téve, hogy a meghívottak ne csak az előző év eredményeiről kapjanak tájékoztatást, de megismerjék a figyelemre méltó, új irodát is, amelyet 2019 októberében vehettek birtokba.

  Köszöntőjében és bevezető előadásában Fodor Róbert, a Wago Hungária Kft. ügyvezetője büszkén számolhatott be az elmúlt év nemzetközi és hazai eredményeiről. A cégcsoport 1990 óta átlagosan 11 %-os növekedést ért le, aminek köszönhetően 2019-ben elérték 955 millió eurós árbevételt. A Wago Hungária Kft. 2013 óta átlagosan évi 25 %-os növekedést mutat, 2019-ben pedig az árbevétel elérte a 3,3 milliárd forintot.
  A nemzetközi cégcsoport – több gyártót megelőzve – olyan piaci növekedést tudhat magáénak, amely arra ösztönözte a vállalat vezetését, hogy újra fogalmazzák a célokat: A Wago a vázát szeretné adni egy intelligens, hálózatba kapcsolt világnak.
  A sajtótájékoztató a hagyományokhoz híven a termékcsoportok újdonságainak bemutatásával folytatódott.

  gelbox___200A Csatlakozástechnika területén szó esett többek között a 221-es sorozatú vezeték összekötők helytakarékos, DIN-sínhez alkalmazható rögzítőadaptereiről, az új nedvességálló Gel Box tokozatról vezeték összekötőkhöz, a Winsta dugaszolható csatlakozási rendszer kínálta lehetőségekről, amit később az iroda bejárása során gyakorlatban is megtekinthettek az érdeklődők.
  A cég smartData digitális alkalmazásai is egyre bővülő lehetőségeket kínálnak a szakembereknek az elektromos és mechanikai tervezéstől a megrendelés és az egyedileg gyártott termékek konfigurálásáig.

  tap___268Az Interface elektronika üzletág újdonságai között szerepel a PRO 2 ipari tápegység, ami világújdonság. Kompakt méretével, 96%-os hatékonyságával komoly költség és CO2-kibocsátás takarítható meg. Emellett az egyedi, beépített rövidzár-védelem, a szabadon paraméterezhető megszakítás, a valós idejű adatok lekérdezhetősége is fontos előnyt jelent.
  Szintén az üzletághoz tartozó hír, hogy az új MID (Measuring Instruments Directive) hiteles fogyasztásmérők novembertől már elérhetőek lesznek a hazai piacon is. Fontos termékkör ez a 2020. január 16. IV./3. § rendelet fényében, miszerint az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése érdekében köteles bizonyos meghatározott esetekben almérőt felszerelni, ha a villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg.

  io__200A Wago cég az Épületautomatizálás területén is a jövő trendjeit figyelve alakítja portfólióját. Ilyen terület a még kevéssé ismert TSN (Time Sensitive Network). A jól ismert Ethernet megbízható vezetékes megoldásként lett kialakítva, mind a számítógépes, mind az automatizálási hálózatokban. Az Ethernetet azonban eredetileg nem úgy tervezték, hogy megfeleljen a gyorsan fejlődő automatizálási technológia által támasztott követelményeknek, különös tekintettel a garantált és a valós idejű kommunikációra. Ezért az automatizálás különféle buszrendszerei fizikai szinten az Ethernetet használva fejlődtek, közben a saját valós idejű protokolljaikat használva.
  A jövőben az Ipar 4.0 alkalmazások egyre egységesebb Ethernet hálózatokat igényelnek. Ilyen hálózatok a hagyományos felépítésben csak igen nagy költségekkel valósíthatók meg. Az időérzékeny hálózatépítés (TSN) azonban megoldást kínál ezen aktuális feltételek megváltoztatására.
  A Wago I/O System Field csatolók már erre a faladatra lettek optimalizálva. Az új I/O Advanced ki/bemeneti modul támogatja a TSN és az OPC UA protokollt nagy sávszélesség és jelátviteli képesség jellemzi.

  iroda3_325Az információs előadásokat követően a hagyományokhoz híven átadták a Wago termékek értékesítésében az előző évben legnagyobb forgalmat, ill. forgalomnövekedést elérő nagykereskedő és viszonteladó partnerek elismerő díjait.
  A sajtótájékoztató az iroda bejárásával folytatódott, ahol a vendégek az elegáns belsőépítészeti megoldások mellett a cég termékeinek alkalmazását is láthatták a gyakorlatban a mennyezetben és a padlóban elhelyezett üvegpaneleknek köszönhetően.
  Az eseményt finom falatok mellett kötetlen beszélgetés zárta.

  niKa

 • XXIII. Villanyszerelő Konferencia – ONLINE!
  2020-03-13
  kinyit

  ok1_205XXIII. Villanyszerelő Konferencia nem marad el, hanem "átköltözik" az internetre. A koronavírus miatt ezt az újszerű megoldást választotta az EMOSZ. A konferencia előadásai az eredeti időpontban, március 24-én az interneten keresztül nézhetők, hallgathatók meg. Az esemény eredeti napján, 2020. március 24-én 8:00-kor megnyitja kapuit – még, ha virtuálisan is – a XXIII. Villanyszerelő konferencia, hogy mindenki időben tudjon csatlakozni, majd 9:00-kor eldördül a startpisztoly és kezdetét veszi a rendezvény.

  Sok-sok energiát ráfordítva az összes előadás a technika segítségével rögzítésre került, és egy élő adásban lesz elindítva. "Jelen" lesznek az előadók is, és valós időben egy élő (írásos/chat) beszélgetés keretében lesz lehetőség kérdezni tőlük.
  Mint az előadások listájából is kiderül most is lesznek cégfüggetlen és céges előadások, néhány bemutatkozó és termékismertető videóval.

  Úgy gondoljuk, hogy ebben az időben, amikor a digitális oktatást be kellett vezetni pár nap leforgása alatt ez is egy remek lehetőség az iskoláknak, az egyetemeknek és az oktatóknak is, hogy egy oktatási napot ilyen formában megoldhatnak. A rendezvény a tanulók, a hallgatók és az oktatók részére teljesen ingyenes, de regisztrációhoz kötött (ha nincs meg az e-mail cím, akkor nem tudunk rá információt küldeni).

  Érdemes lesz így is részt venni, mert sok érdekes, aktuális téma kerül terítékre, a cégek pedig számos újdonsággal szolgálnak. Az immár XXIII. Villanyszerelő konferencia tehát most ugyan a cyber-térbe kényszerült, de a szervezők odaadó munkájának köszönhetően a YouTube-on elérhető lesz élő adásban. Kiváló előadók, hasznos szakmai témák és olyan termékújdonságok – amelyek a Light & Building-en kerültek volna bemutatásra – garantálják, hogy hasznos időtöltés lesz csatlakozni! Különös tekintettel ajánljuk ezt a lehetőséget szakirányú tanulmányokat folytató hallgatóknak, diákoknak, mivel jó kiegészítést ad a jelenlegi helyzetben az online oktatáshoz. (Hallgatók, diákok számára a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.)

  A konferencia részletes programja már erősen körvonalazódik, pár előadást már rögzítettünk, nehogy bármi kellemetlenség adódhasson. Az előadások sorában dr. Novothny Ferenc az áramvédőkkel kapcsolatos ismereteket eleveníti fel, Arató Csaba az OTSZ és TVMI-k változását fogja bemutatni, Pásztohy Tamás a mérőhelyek körüli változásokat ismerteti, Szász János Elektromos fűtések fogyasztása és egyéb költségei a TNM rendeletnek megfelelően címmel tart előadást. Dr. Kovács Károly (Dehn SE) a villám- és túlfeszültségvédelem termékújdonságait, Mucsi Gyula (Ultima Kft.) a Kaiser cég 2020. évi újdonságait mutatja be, Magyar Klára (Kopos Elektro Kft.) közel száz év fejlesztéseit ismerteti. Vesely Zoltán - A SEZ-ről röviden, az Enertech Hungária Kft. - Professzionális kábelhúzási megoldások a Runpotec segítségével, Hunyadi Sándor - Hogyan építsünk ki jól használható mérőrendszert?, Horváth Katalin - Villanyszerelés mentős szemmel, Horogh Gyula - Változások a felnőttképzés területén…, Tóth Gergely - 15 percben a FAM-ról címmel tart előadást.
  S még mindig vannak meglepetések... Az újdonságok, aktualitások nem csak az előírások, hanem a szereléstechnika és az élet egyéb területeit is érinteni fogják.
  Hamarosan újabb részletek...

  Csatlakozzunk minél többen, és nézzük meg együtt az újdonságokat, aktualitásokat, ezzel is megköszönve az EMOSZ, a szervezők odaadó munkáját!

  A részletes program hamarosan elérhető az EMOSZ honlapján, ill. mi is folyamatos tájékoztatást adunk honlapunkon, ill. rendkívüli hírlevelünkben.

 • 2020/4-es, áprilisban megjelent lapszámunkból
  2020-03-12
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Motor és kábel kiválasztása hajtásokhoz
  lapunkbol_1_250_37A hibás tervezés az energiahatékonyság miatt sokszor jelentős többletköltséggel jár, esetleg vezeték, transzformátor vagy frekvenciaváltó cseréjét teszi szükségessé, rosszabb esetben üzemzavaraival termeléskiesést okoz. A kiválasztást ezért mindig meg kell előznie a hálózati táplálás és a környezeti feltételek beható vizsgálatának, tanulmányozásának. A hajtás lehető legjobb kialakítása a munkagéptől egészen a hálózatig terjed. Mindamellett be kell kalkulálni egy megfelelő tartalékot is, miután a termelési folyamat esetleg megváltozhat, vagy közvetlen az üzembe helyezés után szükségessé válhat egy kis bővítés. A tartaléknak azonban nem szabad túl nagynak lennie! Minden túl dimenzionálás negatívan hat a gazdaságosságra! A villamos energia rendelkezésre állásának szükségtelenül nagyobb mértéke költségnövelő, a túl nagyra választott rendszer hűtése is többletköltségest okoz, a nagyobb keresztmetszetű kábelek is drágábbak, az azokat tartó kábeltálcák is költségesebbek, és végül a túlságosan nagyra választott motor is költségnövelő. A 2020/4-es számunkban megjelenő írás a helyes motor- és kábelkiválasztást tárgyalja.

  ▪ Déri Tamás: Dánia fényei – Közlekedési világítás Koppenhágában
  lapunkbol_2_250_35A Koppenhágai repülőtér csarnokaiba vezető folyosók természetes világítását a padlózattól a födémig kialakított oldalvilágítók segítségével oldották meg, a benapozás-védelmet pedig képzőművészeti alkotások biztosítják. Az ablakokon átszűrődő színes fények feloldják a sok száz méteres folyosók vizuális monotóniáját. Ablaktalan folyosókon ugyanezt a hatást színdinamikai eszközökkel érik el. Ismét más jellegű a szélesebb folyosók világítástechnikai kialakítása, ahol már kereskedelmi és vendéglátó létesítmények biztosítják a vizuális változatosságot. Ezek fényét a födémben kialakított felülvilágítókból beszűrődő természetes világítás egészíti ki. A 2020/4-es számunkban megjelenő cikk megkezdi „Dánia fényeinek” bemutatását, a közlekedési világítás néhány példáját felhozva, sok-sok szép felvétellel.

  ▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (X.) – Energiatároló eszközök és rendszerek 1.
  lapunkbol_3_250_33A napenergia-hasznosítás egy újabb, igen gyorsan fejlődő ágazata a hálózatra táplálás. Bizonyos műszaki vizsgálatok azt mutatják, hogy ennek hatékonyságát úgy lehet maximálisan kihasználni, ha a napelemes rendszert nagyméretű tárolórendszerekkel egészítik ki (völgyfeltöltés – csúcskisimítás). A villamos energia tárolására különféle eszközök állnak rendelkezésre. A tárolóeszközök közötti jobb eligazodás érdekében érdemes különféle szempontok alapján rendszerezést végezni. Az egyik ilyen szempont lehet a tárolandó energia mennyisége, a másik a megkívánt tárolási idő. További szempontok lehetnek a tárolás villamos energia beviteli, ill. kivételi sebessége. Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan eszközök, amelyekben a villamos energiát változatlan formában, hatékonyan, nagymennyiségben és hosszú ideig lehetne tárolni. A legtöbb jelenlegi eszköz ezért nem közvetlenül villamos formában tárolja az energiát, hanem átalakítás után, más formában. Mind az energia tárolása, mind kivételezése energiaátalakításokkal jár, amelyek veszteségeket okoznak. A cikksorozat áprilisi számunkban megjelenő – ill. a májusban megjelenő következő – része elsősorban a napelemes rendszerekben alkalmazott tárolókkal foglalkozik. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Napelemes erőmű vezeték-keresztmetszetének meghatározása
  lapunkbol_1_250_36Egy olvasói levélre válaszolva foglalkozunk cikkünkben a napelemes erőművek vezeték-keresztmetszetének meghatározásával. A kérdezők egy olyan problémába futottak bele, hogy a szükséges keresztmetszet meghatározásánál az ő számításaikkal szemben a kivitelező cég és egy harmadik fél, egy független szakértő is más-más eredményre jutott. Így tanácstalanul állnak a probléma előtt, nem értve, hogy hogyan lehet három különböző eredmény. Közben számos kollégával megvitatták a kérdést, de nem jutottunk dűlőre, hogy mikor kell képletet, és mikor táblázatot alkalmazni. A kialakult ellentmondásokat igyekszik rendbe tenni az áprilisi lapszámunkban megjelenő írás.

  ▪ Murvai István: Villamos berendezések biztonságos kivitelezése
  lapunkbol_2_250_34A villamos berendezések létesítési folyamataiban minden résztvevőnek teljesítenie kell kötelességeit, mert ez elengedhetetlen a biztonságosan használható berendezések hiánytalan megvalósításához. Ezen célkitűzés teljesítése az építtetők részéről jogosan elvárt, azonban a műszaki feladatokat a villamos tervezők és a villamos kivitelezők munkájuk során sok esetben nem, vagy csak hiányosan teljesítik. Lényeges műszaki gazdasági követelményt ír elő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló, többször módosított, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Kkr.). A Kkr. 3.§. (1) bekezdése alapján a kivitelezési szerződés megkötését szabályozó szakasz gazdasági része előírja, hogy a kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli mindannak a jogkövetkezményét, ami a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. A 2020/4-es számunkban megjelenő cikk részletezi a villamos berendezések biztonságos kivitelezéséhez elengedhetetlenül szükséges feltételeket, és jellemzően előforduló hibákra is kitér.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, napi pihenőidő, munkaszüneti napok és a szombati munkanapok 2020-ban
  lapunkbol_3_250_32A téma a mostani veszélyhelyzetben, a megszokott munkarend felborulása miatt különös aktualitással bír. A szabadság megállapítása és kiadása tekintetében az előző évhez képest jogszabályi változás nem történt, de a szülési szabadság és a gyermekhez kapcsolódó fizetés nélküli szabadság igénybevételére vonatkozóan történt változás 2020. január 1-től. A munkáltatók a szabadságolások időszakában is a munkavégzés folyamatosságát és a vállalkozások működőképességét tartják szem előtt, míg a munkavállalók legalább az év egy részét szeretnék pihenéssel, kikapcsolódással, nyaralással, esetleg – nem is ritkán – további munkavégzéssel tölteni. Ennek a látszólagos ellentmondásnak a legtöbb munkáltatónál a felek számára lehet elfogadható megoldása. Ehhez kíván segítséget nyújtani a szabadságra és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések ismertetése. A különféle jogcímeken igénybe vehető szabadsággal, pihenőidővel és a munkanapok áthelyezésével kapcsolatos frissített ismeretekre az év során bármikor szükség lehet, mindezt foglalja össze az áprilisi számunkban megjelenő cikk.

 • A Hannoveri Vásárt is elhalasztják
  2020-03-04
  kinyit

  A Deutsche Messe az egészségügyi hatósággal, a Kiállítók Tanácsával és a partnerszövetségekkel, a VDMA-val (Német Mérnöki Szövetség) és a ZVEI-vel (Német Elektromos és Elektronikai Gyártók Szövetsége) szoros együttműködésben döntött arról, hogy a Hannoveri Vásárt 2020 vásásrt júliusra halasztják.

  A Hannoveri Regionális Egészségügyi Hatóság határozottan javasolta, hogy a Deutsche Messe kövesse a Robert Koch Intézet tanácsát, amely átfogó intézkedéseket fogalmaz meg az egészség megóvása érdekében a nagyobb rendezvények szervezése kapcsán. Például lázmérő állomások létesítése minden beléptetési pontnál; a veszélyeztetett területekről érkezők, vagy akik kapcsolatba léptek a veszélyeztetett területeken élőkkel, azok ne látogathassák a kiállítási központot. Ez a vásár összes résztvevőjének átfogó vizsgálatát igényelte volna – a kiállítóktól és a látogatóktól a szolgáltatókig, a kiállítási építőkig és az vendéglátó ipari vállalkozásokig.
  Ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása aránytalanul nagy erőfeszítéseket követelne és olyan mértékben rontaná a rendezvény lebonyolítását, hogy a szakkiállítás nem tudná teljesíteni célját, vagy csak a kiállítókra és a látogatókra nézve jelentős korlátozásokkal valósulhatna meg.
  Mivel a kiállítók, a látogatók, az alkalmazottak és a nyilvánosság egészsége a legfontosabb szempont a Deutsche Messe számára, a Hannover Messe kiállítói tanácsadó testületeivel konzultálva döntöttek a kiállítás júliusra történő elhalasztásáról.
  „A júliusi dátummal a lehető legkorábbi időintervallumot kínáljuk kiállítóinknak, hogy innovációikat bemutathassuk a nemzetközi közönségnek” – mondta Dr. Jochen Köckler, a Deutsche Messe AG igazgatóságának elnöke. „A koronavírus által az első félévben kiváltott globális gazdasági kihívásokra tekintettel az új időpont nagyszerű lehetőségeket kínál, hogy jelentős lendületet adhasson a második félévre a globális gazdaságnak.”
  „Feltételezzük, hogy a helyzet enyhülni fog az elkövetkező hónapokban, és hogy az ipar számára előnyös lesz az új üzleti helyzet." – fűzte hozzá Thilo Brodtmann, a VDMA vezérigazgatója.

 • Elektro 2020/3
  2020-03-04
  kinyit

  Márciusi lapszámunk tartalomjegyzéke itt olvasható

  Március 10-én megjelent lapunk 2020/3-as száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2020_3_tart_h_1130

 • LIGHT+BUILDING ELHALASZTVA!!!!
  2020-02-25
  kinyit

  2020 szeptemberében 27. és október 2. között rendezik meg a Light + Building szakvásárt Frankfurtban

  2020. február 24.

  A koronavírus fokozott európai terjedése miatt a Messe Frankfurt Vásárvállalat alapos tájékozódást és egyeztetéseket követően a Light + Building szakvásár elhalasztása mellett döntött. A világítástechnika és az épületvillamosságás vezető világvásárát 2020. szeptember közepe és vége között rendezik Frankfurtban. A nemzetközi szakvásár két együttműködő partnere, a ZVEI és a ZVEH szakmai szövetség támogatja ezt a döntést.

  A Covid-19 múlt hétvégi váratlan olaszországi megjelenése megkövetelte, hogy a vásárvállalat a frankfurti városi egészségügyi hivatallal szorosan egyeztetve átértékelje a kialakult helyzetet. A jelenlegi helyzetben a szakvásárok Kínából érkező résztvevőinek több lépcsős egészségügyi felülvizsgálatát követelik meg, amit a Messe Frankfurt Vásárvállalat csak aránytalan ráfordítással képes teljesíteni. Ezen kívül sokasodnak az utazási korlátozások, amelyek megnehezítik mind a potenciális látogatók, mind pedig a kiállítók részvételét a szakvásáron. Mindezek alapján a szakvásár rendezője úgy döntött, hogy elhalasztja a Light + Building szakvásárt. Ezt a döntést a Light + Building Magyarországi képviselet:

  BD-EXPO Kft.
  1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 4.
  E-mail: office@bdexpo.hu
  www.messefrankfurt.hu

  együttműködő partnerei, a ZVEI, a Német Elektrotechnikai és Elektronikai Ipar Országos Szövetségének Elektromos Szerelési Rendszerek Szakmai Tagszövetsége és a Világítástechnikai Szakmai Szövetség, valamint a ZVEH Német Elektrotechnikai és Informatikai Kisiparok Országos Szövetsége is támogatják. A döntést a legfontosabb olasz szakmai szervezetek szintén támogatják. Mind a kiállítók, mind a látogatók tekintetében a legtöbb látogató Németország után Kínából és Olaszországból érkezik.

  Új időpont: 2020 szeptemberében rendezik a Light + Building szakvásárt

  A Light + Building a műszaki szakemberek, a gyártók, a kivitelezők, a kereskedők és a tervezők legfontosabb nemzetközi szakmai seregszemléje. A Light + Building az innováció fóruma és interdiszciplináris platformja, az üzleti kapcsolatok építésének és a szerződéskötéseknek legfontosabb színtere. A legfontosabb szakmai rendezvény, amely hozzájárul a fenntartható jövő biztosításához.

  A gyártók egyértelművé tették, hogy az üzletkötések előkészítéséhez feltétlenül szükségük van a platformra. A Light + Building szakvásár nyújtotta lehetőségeket a Messe Frankfurt Vásárvállalat még ebben a szezonban biztosítani kívánja, ezért a szakvásárt elhalasztja. A Light + Building 2020. szeptember közepe és vége között kerül sorra Frankfurtban.

 • 2020/3-as, március 10-én megjelent lapszámunkból
  2020-02-24
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Földelés kialakítása egy felújítás alatt álló társasházban
  lapunkbol_1_250_35Egy 1930-ban épült többlakásos társasház teljes villamos felújításának kapcsán is felmerült a földelés kérdése. Az épületben minden épületvillamossági berendezés, így a vezetékek, a fogyasztásmérő szekrény, a csatlakozó- és az elosztódobozok stb. újra lesznek cserélve. A ház kábeles csatlakozással rendelkezik, és antenna nincs a házon. A felújításnak természetesen a földelésre is ki kell térnie, és annak a megvalósulási dokumentációban is szerepelnie kell. A tulajdonos egy villámvédelemmel foglalkozó cég tanácsára 2 darab 9 méteres rúdföldelő utcafront oldali lemélyítését javasolta. A villamos tervező nagyvonalúan elfogadta a javaslatot, de a kivitelező túlzottnak és indokolatlannak tartja a mélyföldelő telepítését. A márciusi számunkban megjelenő írás válaszolva az olvasói kérdésre járja körül a földelés kialakításának témáját.

  ▪ Kosák Gábor: Nők a férfiak világában
  lapunkbol_2_250_33Ha az utca emberének felteszik a kérdést, hogy soroljon fel néhány híres tudóst, valószínűen férfiakat – pl. Thomas Edison, Graham Bell, Albert Einstein vagy Stephen Hawking – említ elsőként, ami jól példázza, hogy a nemi sztereotípiák nehezen halnak el. A múltban csak néhány nő volt olyan szerencsés, hogy munkájukat életük során elismerjék, sokan csak posztumusz megbecsülést kaptak. Ez azonban az utóbbi években megváltozott, és több fény vetül a hölgyek tudomány és technika területén végzett alapvető munkájára. A férfi tudósok és feltalálóink mellett sok olyan nőre is büszke lehet az emberiség, akiknek nevét nem emlegetik minden nap, azonban találmányaik nem csak a hétköznapokat könnyítették meg, hanem forradalmasították a számítógépek működését, vagy a mai napig életeket mentenek. Így a nemzetközi nőnap környékén, a 2020/3-as lapszámunkban kiváló alkalom nyílik egy kis megemlékezésre róluk, természetesen a teljesség igénye nélkül.

  ▪ Lieli György: Egy mindig magyar tulajdonú gyár rövid fejlődéstörténete (I.)
  100 éves a Ganz KK
  lapunkbol_3_250_30A Ganz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft. (röviden: Ganz KK) 100 éves történetének első nyolc évtizede a múlt századra esett, és fejlődéstörténete (még visszaesésekkel is) hűen tükrözi a társadalmi élet változásait, kataklizmáktól sem mentes, iparpolitikai és gazdálkodási bukdácsolásokkal tarkított folyamát. Az első világháború után az egyik halaszthatatlan feladat Magyarországon a vasúthálózat villamosítása lett. Könnyen végiggondolható, hogy ez milyen széleskörű beszállítói háttértámogatást igényel, tisztán csak termékoldalról. Épületek, vasszerkezet- és kábelgyártás, pályaelemek, járművek, hajtás- és távközlési rendszerek, és nem utolsósorban az energia biztosítása az előállítástól, a továbbításon, transzformáláson keresztül a vezérlő és kapcsoló berendezésekig, amelyek közül kiemelendők a különféle villamos készülékek. És a vasút csak egy nemzetgazdasági ág… Amennyiben egy szigorúan műszaki pontosságot és történeti hűséget elváró cikkben szabad egy kissé költői hasonlattal élni, úgy lehetne fogalmazni, hogy a cég forrásvidékén három patak fakadt, összefolyásuk befogadva sok kis erecskét, bővizű folyammá szélesedett. Márciusi számunkban kezdődik a 100 éves vállalatot bemutató cikksorozatunk, amelyből sok érdekesség ismerhető meg a Ganz KK történetéből.

 • Elektroinstallateur 2020/1-2
  2020-01-29
  kinyit

  Február 4-én megjelent lapunk idei első, 2020/1-2-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2020_1-2_tart_h_1141

 • XI. LED konferencia
  2020-01-15
  kinyit

  2020. február 5–6. között rendezi meg a VTT a XI. LED konferenciát, amelynek ezúttal az Óbudai Egyetem Bécsi úti kampusza ad otthont. A konferencia fő témája a „Fenntarthatóság és környezettudatosság a világítástechnikában”.
  A két nap részletes programja:

  További információ és jelentkezés (2020. január 22-ig kedvezményesen!)xi._led-konf-program_800_2036

 • 2020/1-2-es, február elején megjelent lapszámunkból
  2020-01-07
  kinyit

  ▪ Kosák Gábor: A Magyar Szabványügyi Testület műszaki szabványosító bizottságai (V.)
  lapunkbol_1_250_34A cikksorozat mostani része a villamos berendezések létesítésének szabványosító műszaki bizottságait – MSZT/MB 839, 840 és 841 – mutatja be. Ezek működése a gazdasági élet másik fontos szereplőire, a kivitelezők, azon belül is a villanyszerelők érdeklődésére tarthat számot. Az Európai Unió legfontosabb célja, létrehozásának hajtómotorja az unión belüli kereskedelem akadályainak lebontása, a termékek szabad áramlásának elősegítése. A szabványosításban ezt szolgálja az „új megközelítésű” (new approach) műszaki szabályozási politika. Az új megközelítés elve alapján álló európai szabályozás szerint a nemzeti jogszabályok alapját képező és kötelezően betartandó európai irányelvek. Csak az alapvető biztonsági követelményeket írják elő, a megvalósítás módját az ún. harmonizált európai szabványokra bízzák. A 2020/1-2-es számunkban megjelenő részben három szabványosító bizottság – MSZT/MB 839 Villamos létesítés robbanásveszélyes környezetben szabványosító műszaki bizottság, MSZT/MB 840 Épületek villamos berendezései szabványosító műszaki bizottság, MSZT/MB 841 Villámvédelem szabványosító műszaki bizottság – áttekintése következik.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Napelemek kábelezése közvetlenül a tetőn
  lapunkbol_2_262„Manapság a 20 foknál kisebb hajlásszögű fémtetőre nem szerelnek külön tartószerkezetet a napelemtáblák rögzítésére. Számos megoldást fejlesztettek ki, és minden fémtetőhöz (akár hullám-, akár trapéz-, akár korcolt lemez stb.) van már valamilyen szerelőidom (tetőkapocs, tetőkupak, Z-tartó stb.) amellyel a lemezhez, vagy a héjazathoz a rögzítés megoldható. Konzolos tartószerkezet hiányában mind a napelemes erőmű hálózati csatlakozó kábeleit, mind a napelemek kábelezését közvetlenül a tetőre fektetik. Ezt feltehetően nem szabadna, mert a tetőn lefolyó esővíz mozgását akadályozza, és tartósan nem is szabad a kábeleket vízben áztatni. A lemezre fektetés következtében a szabad szellőzés lehetőségéről is le kell mondani. Eddig egyetlen olyan megoldással sem találkoztam, ahol a kábelezést a napelempanelek közelében, magasságában oldották volna meg. Az egyik napelemtől a másikig haladó sztring összekötő kábel sokszor a levegőben van – ún. lengőkábel –, ennek rögzítése sem megoldható a napelemtábla keretéhez. Milyen megoldás javasolható?” Erre az olvasó levélre válaszolva foglalkozik a témával a 2020/1-2-es számunkban megjelenő írás.

  ▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (VIII.) – napkövető rendszerek
  lapunkbol_3_250_29A napelem az adott körülmények között a lehető legtöbb energiát többnyire akkor gyűjti be, ha aktív felületének normálisa, többnyire (vagyis a napos idő domináns részében) a direkt napsugárzás (DBI, BNI) irányával párhuzamos. A napkövetés, a klasszikus „egyszerű telepítéshez” képest többlet költséget jelent, de a megtérülési időt csökkenti. A jól és hatékonyan működő rendszerek megépítése csillagászati és vezérléstechnikai ismereteket követel. A napkövetés vezérléstechnikájának– főleg a kéttengelyű követések esetében – kétféle feladatot kell megoldania. Az egyik a szezonális változásokból eredő „napmozgás” követése, a másik pedig a „napi napmozgás” követése (napmagasság). A két mozgás egymástól nem független. A 2020/1-2-es számunkban megjelenő cikk bemutatja a napkövető rendszerek elméletét, típusait és működésüket, és hasznos tanácsokkal is szolgál velük kapcsolatban. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Dugaszolóaljzatok száma kismegszakítónként vagy szobánként
  lapunkbol_1_250_33Egy olvasói levélben fordultak lapunkhoz a következő kérdéssel: Van-e valamilyen jogszabályi, vagy szabványelőírás arra vonatkozóan, hogy egy kismegszakítóval védett áramkörbe hány dugaszolóaljzatot lehet beszerelni, vagy, hogy egy szobában mennyi a minimálisan vagy maximálisan elhelyezendő dugaszolóaljzatok száma?
  A kérdés a feltett formában túl általános, mert a dugaszolóaljzatok fajtáinak és a kismegszakítók valamint az áram-védőkapcsolók fajtáinak se szeri se száma, és a létesítési körülmények is igen változóak. Érthető azonban az olvasó aggodalma, hiszen sok dugaszolóaljzatról sok különböző terhelésű fogyasztó látható el, és félő, hogy a táphálózat így károsodhat! Ennek ellenére nem található – a létesítményekre vonatkozóan – a kérdésre választ adó szabvány, hacsak nem tekintik bizonyos vonatkozásban az MSZ HD 60364-7-710 szabvány ide vonatkozó részét, azaz 710.55.102.1. pontját, amelynek címe: „Csatlakozóaljzat áramkörök a 2. csoporthoz tartozó gyógyászati helyek gyógyászati IT-rendszerében”, de itt sem található az elhelyezés darabszámára utaló előírás. A témát részletesen tárgyalja a 2020/1-2-es számunkban megjelenő szakcikk.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Határon túli fogyasztói érdekvédelmi ügyek a vállalkozásoknál
  lapunkbol_2_250_32A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos magyar jogszabályoknak a közösségi normákhoz való közelítésére, illetve a közösségi színvonalú fogyasztóvédelem elérésére a jogalkotónak jogharmonizációs kötelezettsége keletkezett. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi joganyagát az jellemzi, hogy közösségi szinten nem jelenik meg egységes fogyasztóvédelmi jogszabály, hanem a fogyasztóvédelmi előírásokat elsősorban áru- és szolgáltatás-specifikus irányelvek és ajánlások tartalmazzák. A tagállamok saját nemzeti jogalkotásukon keresztül eltérő jogforrási szinten vezették be a közösségi előírásokat. Nem minden tagállamban fogadtak el fogyasztóvédelmi törvényt. Az EU azon tagállamai, amelyek önálló fogyasztóvédelmi törvényt alkottak, a törvények szabályozási tárgyát és körét illetően eltérő megoldásokat alkalmaztak. Hazánkban a fogyasztói érdekvédelemi jogalkotás nem a fogyasztóvédelmi törvény létrehozásával kezdődött. Előzménye volt a termékfelelősségről és a nemzeti szabványosításról szóló törvény, a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról szóló törvény, a versenytörvény, a házaló kereskedésről szóló miniszteri rendelet, továbbá a fogyasztóvédelem hatékonyságának javításáról és a fogyasztóvédelmi szabályozás korszerűsítésének koncepciójáról szóló kormányhatározat. A 2020/1-2-es számunkban megjelenő írás a határon túli fogyasztói érdekvédelmi ügyekkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza.

  ▪ Déri Tamás: Európai metróvilágítás fejlesztés – csarnokvilágítás
  lapunkbol_3_1_250Tovább folytatva az európai metróhálózatok csarnokvilágítási megoldásairól szóló eszmefuttatást, elsőnek a kijevi csarnokvilágítás kerül bemutatásra, ahol középkori formavilágú, hajdan gyertyás, ma kompaktfénycsöves csillárok függnek a mennyezeten. Egy moszkvai metróállomás csarnokában pedig csészeformájú csillárokat szereltek fel. Szentpéterváron a nagyszüleink lakásából ismert kialakítású csillárok köszönnek vissza, az emlékekben élő kápráztató hatásukkal együtt. Közvilágítási jellegű kandeláberek használata a metróállomásokon végképp ritkaságszámba megy, a természetes világítás kihasználására viszont már bővebb a példatár. A 2020/1-2-es számunkban megjelenő írás újabb metrócsarnok világítási megoldásokat mutat be, szokás szerin sok-sok szép illusztrációval.

 • Megjelent és érvénybe lépett az MSZ 18014 Alapozásföldelők szabvány
  2019-12-10
  kinyit

  A korábbi épületvillamos hálózatoknál a földelésnek kizárólag az érintésvédelemben, az áramütés elleni védelemben volt szerepe. A gyorsan terjedő gyengeáramú rendszerek az az áramütés elleni védelmen túl biztonságos üzemeltetést is megkívánnak, amelynek egyik feltétele a jó földelés.

  A jó földelés készítése a villamos szakmában mindig problémát jelentett. Az ipari létesítményeknél, az erőátviteli rendszerek transzformátorállomásainál a tervezők és a kivitelezők komoly erőfeszítéseket tettek a kellő földelési ellenállás elérésére. Több helyen alkalmaztak egy bentonit nevű ásványt, ill. más adalékanyagot, amely a talajnedvességet megtartja, ezzel javítva a talaj vezetőképességét. Régóta ismert, hogy a nedves talajban lévő vasbetonszerkezetek jó villamos vezetőképességgel rendelkeznek, továbbá a cement megvédi az acélt a korróziótól. Adott tehát, hogy az épületek vasbeton alapozásánál az acélszerkezetet felhasználják épület földelő céljára. Az épületek alapjainál a bentonit nem alkalmazható!
  A korábbi épületvillamos hálózatoknál a földelésnek kizárólag érintésvédelmi, áramütés elleni védelemben volt szerepe. A gyorsan terjedő gyengeáramú rendszerek az áramütés elleni védelmen túl biztonságos üzemeltetést is megkívánnak, amelynek egyik feltétele a jó földelés.
  Az épületen belüli túlfeszültség-védelem kialakításához nélkülözhetetlen a jó földelő rendszer.
  Szakmai körökben követelményként jelent meg egy új szabvány iránti igény, amely tartalmazza a jó földelő hatásos és gazdaságos kialakítását. Ebben az évben sikerült a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata, valamint villám- és túlfeszültség-védelemben járatos cégek támogatásával (OBO Bettermann és Dehn SE) rendkívüli gyorsasággal elkészíteni és megjelentetni az MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés, és dokumentáció című szabványt. A szabvány 2019. december 1-én érvénybe lépett!
  A szabvány szerint létesített alapozásföldelő alkalmas az érintésvédelmi követelmények feltételeinek biztosítására, földzárlati áramok veszély nélküli levezetésére, az egyenpotenciálú összeköttetés kialakítására, villámvédelmi és túlfeszültségvédelmi berendezések bekötésére.
  A szabvány példaábrákat tartalmaz az alapozásföldelő kialakítására, a csatlakozó alkatelem elhelyezésére, a dilatációs hézagok áthidalására, a kivezetés módjára, a csatlakozózászló elhelyezésére. Tájékoztatásul tartalmazza a létesítés dokumentálásának űrlapját.
  A szabvány felhívja a figyelmet a többi vonatkozó szabvány együttes alkalmazásának szükségességére – pl. MSZ 447; MSZ EN 62305; MSZ HD 60364-4-41; MSZ HD 60364-4-444; MSZ HD 60364-5-54 –, ide értve a betonokra vonatkozó, és hegesztésre vonatkozó szabványokat is.
  A szabvány nem tér ki az 1979-ben az ÉVM-ÉTK által kiadott, de már nem használatos ME 04-124 Betonalapföldelő című műszaki előírásra, amely elődje volt a most megjelent szabványnak. Szakmánk büszke lehet, hogy már évtizedekkel korábban felismertük az épületalap földelés létesítésének ezt a módját.
  A szabvány gyors érvénybe léptetése lehetőséget teremt az építőipar többi érintettjének tájékoztatására, már az épület alapozása során.

                                                                                    Rajnoha László
                                                                                    MMK szabványreferens

 • Elektroinstallateur 2019/11-12
  2019-11-27
  kinyit

  December 3-án megjelent lapunk 2019/11-12-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2019_11-12_tart_h_1136

 • LED alkalmazásfejlesztés – áttörés a tervezési módszertanban
  2019-11-21
  kinyit

  Sikeresen lezárult az EU H2020-as programja keretén belül az EU ECSEL ECSEL Joint Undertaking 692465 számú támogatási szerződése és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap NEMZ_16-1-2017-0002 sz. támogatási szerződése társfinanszírozásával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszéke részvételével végrehajtott Delphi4LED kutatás-fejlesztési és innovációs projekt. A Delphi4LED projektet megvalósítására létrejött konzorcium 7 európai ország 15 intézményét öleli fel: lámpatest gyártókat, egyetemi kutató csoportokat, karakterizáló hardver és szimulációs szoftver gyártókat.

  delphi_logo_150A LED-es fényforrás és lámpatest gyártók közötti erős piaci verseny mindenki számára ismert tény. A LED gyártók, ezen belül is a kínai gyártók száma impresszív. Ezen körülmények között a cégek keresik annak a módját, hogy miként tudnának jobb minőségű és olcsóbb, innovatív világítástechnikai megoldásokat kínálni. Ezen belül külön vizsgálják azt, hogy hogyan lehetne a termékfejlesztési és a gyártási költségeket csökkenteni.

  Ebben a dinamikusan változó környezetben jött létre az Európai Unióban a Delphi4LEDkonzorcium, hogy a korábbi termékfejlesztői gyakorlattól eltérő, új módszertant hozzon létre, dolgozzon ki a hatékony LED-es világítási megoldások fejlesztésére, különös tekintettel az autóipari és általános világítási megoldásokra. Ennek a jelentőségét az is aláhúzza, hogy a Yole Development adatai szerint az autóipari világítási megoldások piaca 2023-ra várhatóan 37,3 milliárd dollárosra bővül.

  A 2016-ban létrehozott Delphi4LED konzorcium egybegyűjtötte a fenti célok eléréséhez szükséges, a LED-es alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos kompetenciákkal rendelkező szervezeteket. Ezek: a Signify (ex Philips Lighting) (NL, FR), a TU/e (NL), BME (HU), a Mentor, a Siemens business (ex Mentor Graphics) (HU, UK), VTT (FI), LDC (FI), a Flexbright (FI), a Magillem (FR), az Ingelux (FR), a Piseo (FR), az Ecce’lectro (FR), a Feilo-Sylvania (ex Havells) (B) és a PI-Lighting (CH).

  delphi_1_250A Delphi4LED projekt az ECSEL Joint Undertkaing – az elektronikus alkatrész és berendezésgyártók és az európai közszféra partnerségi kezdeményezése, az EU egyik K+F+I finanszírozási sémája és a Delphi4LED projektben érintett ECSEL partnerországok nemzeti kutatás-fejlesztési forrásainak közös támogatásával, így a BME tekintetében a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Hivatal NEMZ_16 programja (NEMZ_16-1-2017-0002 sz. támogatási szerződés) támogatásával valósult meg. A projekt alapvető célja az volt, hogy olyan szabványos multi-domain (kombinált elektromos, termikus és fénytani mérés, modellezés, szimuláció) LED mérő, modellező és szimulációs eljárásokat dolgozzon ki, amelyek révén a szilárdtest világítástechnika területén is meghonosíthatóak az „Ipar 4.0”szerű tervezési módszertanok.

  Ezek lényege az, hogy a LED tokok multi-domain modelljeit, mint a LED-ek ún. digitális ikreit felhasználva a LED-es világítótest tervezése, optimalizálása teljesen számítógépes modellezéssel és szimulációval történhessen, szükségtelenné téve a világítótestek különböző változatai prototípusainak fizikai elkészítését és tesztelését.

  A cél elérése érdekében a Delphi4LED projekt keretében 7 európai ország 15 intézményének – lámpatest gyártók, világítástervező cégek, egyetemi kutató csoportok, karakterizáló hardver- és szimulációs szoftvereszközöket gyártó cégek és LED karakterizáló laboratóriumok – együttműködésével, egymás tudását okosan ötvözve kezdték meg a munkát 2016 júniusában. A projekt eltelt három éve alatt új multi-domain LED mérési eljárások, lapkaszintű multi-domain LED modellek, lámpatest modellezési eljárások és az ezeket ötvöző új munkafolyamatok születtek. Ezek létrehozásában a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén dr. Poppe András vezetésével működő szilárdtest világítástechnikai kutató csoport, az ugyancsak budapesti Mentor Graphics MicReD részlegével szorosan együttműködve vezető szerepet játszott.

  „Valós tény, hogy napjainkig nem létezett olyan szabványos módszer, amellyel multi-domain LED modellek paramétereit meghatározhatnánk, és azokat egy gyártófüggetlen formátumú, elektronikus adatlapon közzé tehetnénk” – jelentette ki Joël Thomé, a lyoni székhelyű PISEO cég (független LED mérő laboratórium), a Delphi4LED konzorcium egyik francia partner cégének vezetője. „Ez volt az egyik fő motivációs az EU-s Delphi4LED konzorcium létre hozására, amelyben a területtel kapcsolatos különféle kompetenciák egyesítése révén áttörést értünk el a LED-es alkalmazástervezés terén.”

  delphi_2_250A Delphi4LED projekt által kifejlesztetett új LED mérési eljárásokkal, modellezési, szimulációs és tervezési módszertanokkal, valamint az elektronikus LED adatlapokra tett javaslatokkal a LED-es világítástechnikai ipar mai terméktervezési folyamatainak a hatékonysága jelentősen javítható. Ezt több, a hagyományos módon kifejlesztett LED-es lámpatest újratervezésével a projekt sikeresen demonstrálta. Mind kis- és közepes vállalkozások, mind nemzetközi nagyvállalatok munkafolyamatait elemezte és mindkét vállalattípus esetében – az adott terméktől és a vállalatra jellemző üzemgazdasági paraméterektől függően – 30–40%-os nyereség érhető el, a fejlesztési költségek és a piacra jutási idő csökkentése révén.

  Az elvégzett munka hatása a projekt keretein messze túlmutat, mivel a megszületett eredmények alapján az érintett nemzetközi szakmai szervezetek – CIE (az elektronikai gyártók nemzetközi szabványosítási szervezete), JEDEC 5 (Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság) – műszaki bizottságaiban (CIE TC2-84, JEDEC JC15) a LED tokokkal kapcsolatos új szabványok, ajánlások kidolgozásával foglalkoznak.

 • 2019/11-12-es, decemberben megjelent lapszámunkból
  2019-11-11
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Feszültség a védővezető és a nullavezető között
  lapunkbol_1_250_31Egyik megbízónknál az erősáramú berendezések első ellenőrzését, azaz szabványossági vizsgálatát és a TN-C-S-rendszer érintésvédelmi ellenőrzését végeztük. Megállapítottuk, hogy a PE-védővezető és az N üzemi nullavezető között potenciálkülönbség van. Multiméterrel mérve 5 V feszültséget mértünk! A készülékek különböző belső ellenállásából adódó mérési pontatlanság számunkra ismert.
  Kérdéseink a következőek:
  – Van-e műszaki előírás ennek a feszültségnek a mérésére, például a VMBSZ-ben vagy az MSZ HD 60364-ben?
  – Van-e valamilyen határértéke e feszültségnek, amelynél – a biztonság szempontjából – ki kell kapcsolni, azaz amelynél nagyobb nem engedélyezett?
  – Van-e valamilyen kapcsolat a mért feszültség és a mért „levezetési áram” között, mert mi frekvenciaváltókat alkalmazunk, és ott tudomásunk szerint előírás a levezetési áram nagyságának mérése?
  Ezekre a kérdésekre válaszolva járja körül a témát a decemberben megjelenő lapszámunkban közölt írás.

  ▪ Arató Csaba: Változik az OTSZ! (III.)
  lapunkbol_2_250_30A 2014 évi 54/2014. (XII. 5.) BM (OTSZ 5.0) rendelet módosítása, a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet a kihirdetését követő 180. napon, azaz 2020. január 22-én lép hatályba. Időközben várható a TvMI-k módosítása is, mivel összhangba kell hozni azokat a módosított OTSZ-szel (jelenleg vannak átfedések). A TvMI-k készítése és módosítása folyamatban van. Több irányelv fog most módosulni, köztük a villamos TvMI elvileg, valamint a robbanás elleni védelem TvMI, amelyek jelenleg a véleményezési szakaszban vannak. 2020. január 22. után a módosító rendelet hatályát veszti, a továbbiakban az új, egybeszerkesztett szöveg lesz hatályos, az eredeti 54/2014.(XII.5.) BM számmal (OTSZ 5.1). 2019/11-12-es lapszámunkban jelenik meg a változások közötti eligazodásban segítő cikksorozat befejező része, így még a rendelet hatályba lépése előtt valamennyi változás tanulmányozható.

  ▪ Murvai István: Technológiai berendezések gyártmányfejlesztési feladatai, biztonsági követelmények, a piacra helyezés előkészítése
  lapunkbol_3_250_26Az egyedi berendezések fejlesztésekor sok esetben az is előfordulhat, hogy a gyártmány elnevezése, megnevezése is gondot okoz. Például egy konkrét esetben, egy komplex villamos szerkezeteket és információtechnológiai rendszereket tartalmazó, új és használt gépészeti/villamos gyártmányok vizsgálatára és minősítésére szolgáló berendezés fejlesztése során a gyártómű szakembereinek műszaki egyeztetésekor is szakmai problémát okozott a gyártmány megnevezése. Ezért mindenképpen indokolt a szükséges fogalmak beazonosítása – a rögzült, esetleg téves, valamint a „begyepesedett” fogalomhasználat elkerülése céljából –, amit megtesz a 2019/11-12-es számunkban megjelenő cikk.

  ▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (VII.)
  lapunkbol_1_250_32Úgy gondolhatnánk, hogy az a legkedvezőbb a napelemes rendszerek számára, ha szép meleg, napos idő van. Ez a feltevés helyes, de csak részben igaz, a napelemek jellemzőinek hőmérsékletfüggése miatt. Az energiahozam ugyanis nemcsak attól függ, hogy „1000-el” süt-e nap, hanem attól is, hogy mennyi energia nyerhető ki az adott helyzetben az adott eszközökből. Az elektromos eszközök esetében szinte minden esetben (az alap-, és működési jellemzőkre nézve) hőmérsékletfüggés tapasztalható (ellenállás-változás, feszültség, áram-változások stb.). Ezt a tényezőt az angol elnevezés alapján (thermoelectric coefficient – Tc) termo-elektromos koefficiensnek (magyarul Tk) nevezik. A napelemek esetében a feszültség (Voc, Vmp), az áram (Isc, Imp,) és a teljesítmény P (Pnom PSTC P(Wp) Pmpp) hőmérséklettől függően változik. Amennyiben növekszik a hőmérséklet, a feszültségértékek csökkennek, az áramértékek kismértékben növekednek és a teljesítményérték – mivel ez az előző kettő szorzata – is csökken. Az időjárásnak és a helyi klimatikus viszonyoknak a napelemes rendszerek működésére gyakorolt hatásait, az időjárás szerepét ismerteti a decemberi számunkban megjelenő írás.

  ▪ Kosák Gábor: A Magyar Szabványügyi Testület műszaki szabványosító bizottságai (IV.)
  lapunkbol_2_250_31Az MSZT/MB 842 Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra szabványosító műszaki bizottság egyik különlegessége, hogy hozzá tartozik az egyetlen magyar vezetésű nemzetközi szabványosító bizottság, az IEC/TC 13 „Villamosenergia-mérés, tarifa- és terhelésszabályozás” bizottság. A méréstechnikában Magyarország jelentős eredményeket ért el. A magyar műszeripar a XIX. század végétől kezdve és a két világháború között világhírű volt, ez az 1980-as évek végéig kitartott. Ennek köszönhetően a nemzetközi elektrotechnikai szabványosító szervezet, az IEC műszaki bizottságai közül Magyarország adta a mérőműszerekkel foglalkozó műszaki bizottságok titkárságát azok megalakulása óta, azaz a már említett villamos fogyasztásmérőkkel foglalkozó IEC/TC 13 és az IEC/TC 85 „Villamos és elektromágneses mennyiségek mérőműszerei” bizottság titkárságát. A magyar ipar szerkezetében az 1990 után bekövetkezett változások miatt az IEC/TC 85 vezetését fel kellett adni. Most mind a fogyasztásmérők, mind a mérőműszerek az MB 842-höz tartoznak. A cikksorozat decemberi lapszámunkban megjelenő része az MSZT/MB 842 bizottságot mutatja be részletesen.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Mit kell tudniuk a vásárlók könyvéről a villamossági anyagokkal, készülékekkel és szerszámokkal kereskedő vállalkozásoknak?
  lapunkbol_3_250_27Azt persze túlzás lenne állítani, hogy a villanyszerelési anyagokkal, készülékekkel, berendezésekkel és szerszámokkal való kereskedés szezonális jellegű lenne. Még kevésbé képzelhető el, hogy a közelgő karácsonyi ünnepek a szokásosnál nagyobb forgalmat generálnának. Természetesen a tavaszi-nyári lakásfelújítások időszakában – főként a kiskereskedelemben – több a vásárló, mint az év más időszakában. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kereskedő vállalkozó más vállalkozó üzletében vásárlóvá, fogyasztóvá válik. Szinte mindenkinek megvan az esélye arra, hogy valamilyen módon kapcsolatba kerüljön a vásárlók könyvével. A vállalkozónak a jogszabályok írják elő, hogy mit kell tennie a vásárlók könyvével, mi a dolga a bejegyzésekkel, a vásárló, illetve a fogyasztó pedig a bejegyzéstől reméli, hogy megoldódik a problémája, és megváltozik az, amivel nem volt megelégedve. A közbeszédben általában panaszkönyvnek nevezett vásárlók könyvével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti a 2019/11-12-es számunkban megjelenő cikk.

 • A fény természete
  2019-10-24
  kinyit

  Hagyományt teremtve immár második alkalommal, idén is meghirdette az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. „A fény természete” című fotópályázatát, amellyel amatőr és profi fotósok segítségével a környezet szépségére és védelmére hívja fel a figyelmet. Nem véletlen a témaválasztás, hiszen az Electro-Coord Kft. a világítástechnikai hulladékok begyűjtésével és újrahasznosításával foglalkozó nonprofit társaság.

  A pályázat célja egyrészt, hogy a pályázók és érdeklődők megismerjék az Electro-Coord környezettudatos törekvéseit, a lámpahulladékok szelektív gyűjtésének fontosságát, a résztvevő felek egymásra utaltságát, másrészt, hogy a fotók igen kreatív, megkapó, kifejező erejével segítse ezeknek a környezettudatos törekvéseknek az elérését.

  A pályázatot ez alkalommal is két kategóriában hirdették meg – természetes és mesterséges fények témában. Egy alkotó mindkét kategóriában maximum három-három képpel nevezhetett, és ezzel a lehetőséggel többen is éltek. A beérkezett, több mint ezer pályamű feladta a leckét a három fős zsűrinek.

  Az eredményhirdetésére és a díjátadóra a Világítástechnikai Társaság székhelyén, a Világítás Háza bemutatótermében került sor 2019.10.24-én. Nagy János, a Világítástechnikai Társaság elnöke látta el a zsűri elnöki feladatait. A díjátadón elmondta, hogy 285 pályázótól 1101 alkotás érkezett, Magyarország minden részéből, sőt a határon túlról is. Ez harminchárom százalékos növekedés az előző évhez képest. Első körben a zsűri minden tagja 30-30 képet választott ki, majd ezekből közös döntés alapján került ki a 3-3 díjazott pályamű, valamint 1-1 különdíjas alkotás a Világítástechnikai Társaság jóvoltából.

  Természetes fény kategóriában:

  1. hely          Krizák István                   Romantika
  2. hely          Mesteri Balázs                 Fényes üveggömbök
  3. hely          Vajda Noémi Krisztina      Élet
  VTT különdíj  Gáspárik Dezső               A szabadság fénye

  feny_tj_650

  Mesterséges fény kategóriában:

  1. hely           Kelemen Sándor                    Fényvillamos
  2. hely           Dudás Ágnes                        Erzsi néni jóéjszakát kíván
  3. hely           Mohácsi Attila                        Lámpa
  VTT különdíj  Dr. Kelemen Nándor Richárd     Lámpagyújtogató

  feny_mj_650

  Ez a fotópályázat is kiváló példa arra, hogy miként lehet megszólítani az embereket, és felhívni a figyelmet olyan égetően fontos témákra, mit a környezettudatosság.

  A környezet védelmén túl fontos szempont a hosszú távú fenntarthatóság alapelveinek figyelembevétele is. A hazai visszagyűjtési és újrahasznosítási rendszer üzemeltetésével az Electro-Coord Magyarország évről évre növeli a szelektíven begyűjtött hulladék mennyiségét. 2019-ben a hazánkban értékesített világítástechnikai termékek mennyiségéhez viszonyítva 65%-ra szeretnék növelni a keletkező hulladék visszagyűjtési arányát. Ezt csak úgy lehet elérni, ha mind a villanyszerelő szakma, mind a lakosság partner a szelektív gyűjtésben. A fotópályázattal a társaság egy újabb lehetőséget biztosított a társadalom egy széles csoportjának a környezettudatos élet és a természeti környezet megismerésére. A lámpahulladékok begyűjtésével és újrahasznosításával egy fenntarthatóbb jövőt, élhetőbb környezetet teremtünk a jelen és a jövő nemzedékének.

  A díjazott alkotások mellett a többi pályamunka is megtekinthető az Electro-Coord honlapján, valamint a Világítás Házában megnyitásra kerülő kiállításon egy hónapon át.

  ÉRDEMES AZ ÖSSZES PÁLYAMUNKÁT MEGNÉZNI, MERT CSODÁLATOS FOTÓKAT LÁTHATNAK AZ ÉRDEKLŐDŐK!

 • Helyzetkép az európai villamosipari vállalkozásokról
  2019-10-18
  kinyit

  Az AIE, az Európai Villamosipari Vállalkozók Szövetsége 2019. október 17-én tanulmányt adott közre „Pillanatkép az európai villamoslpari vállalkozási szektorról” címmel, amely az ágazat európai szintű áttekintését nyújtja. Ez a jelentés első a maga nemében, és bemutatja, milyen széles és változatos az elektromos vállalkozások tevékenységi köre napjainkban.

  aie__794A jelentés kulcsfontosságú számokat közöl, és betekintést enged az elektromosipari munkák trendjeibe és a piaci mozgatórugóiba. A becslések szerint Európában ebben a szektorban 1,8 millió szakember dolgozik, árbevételük pedig meghaladja a 200 milliárd eurót. Hihetetlenül hangzik, de az európai aktív népesség csaknem 1%-a a villamos szektorban dolgozik. Az elektromosipari munkát végző vállalkozások leggyakrabban kkv-k, és ezen belül is főként mikro vállalkozások. A kor kihívásainak megfelelően ezen a területen ma már rendkívül sokféle készségekkel rendelkező szakemberekre van szükség.

  Giorgia Concas, az AIE főtitkára elmondta, hogy a hagyományos villamosenergia ellátás mellett növekszik a decentralizált és tiszta technológiák (megújuló energiaforrásokra épülő energiaellátás) iránti kereslet,és az elektromosipari vállalkozási ágazat bővülése nagyobb, mint a szélesebb értelembe vett építőiparé. Az elektromos vállalkozók központi szerepe az energiaátmenetben tovább növeli szolgáltatásaik iránti igényt, így az egész szektor fényes jövő elé néz.

  Gérard Constantin, az AIE elnöke hozzátette, hogy a megfelelően képzett elektromosipari vállalkozók jelentik az egyedüli munkaerőt, akik kézben tudják tartani az elektromos berendezéseket, létesítményeket. Éppen ezért a szakképzéshez szükséges műszaki tanterveket nagymértékben támogatni és szabályozni kell, hogy követni tudják az ágazat változását az energiaátmenet során, külön tekintettel a digitális és a zöld technológiákat érintő készségekre. Ez teszi lehetővé a szakemberek számára a munkájuk folytatását, a megrendelők számára pedig a nagyobb kényelmet, az energiamegtakarítás lehetőségét, de legfőképp az elektromos rendszerek biztonságát.

  A teljes tanulmány itt olvasható.

 • Elektroinstallateur 2019/10
  2019-10-16
  kinyit

  Október 22-én jelent meg lapunk 2019/10-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2019_10_tart_h_1125

 • A szerszámok rendeltetésszerű használata – azaz nem minden csillagcsavarhúzó egyforma
  2019-10-11
  kinyit

  Gyakran hallani: „Adj egy csillagcsavarhúzót”? No de teljesen mindegy lenne, hogy milyen méretűt? Dehogyis! A lapos fejű csavarokhoz hasonlóan a csillag csavarfejek esetében is tömérdek, számokkal jelölt mérettel találkozhatunk. Hogyan is működik ez?

  A legkisebbek 000, majd ettől kezdve 00; 0; 1; 2; 3 és 4-es méretűek. Szemléletesebben: a 000 méret egy tű csúcsával, míg az 5 egy férfi hüvelykujj méretével hasonlítható össze.

  A csavarhúzó helyes használata érdekében az adott csavarnak megfelelő szerszámot kell kiválasztani. A csavarhúzó és a csavar felületének teljes egészében érintkeznie kell, rések nélkül. Tartsuk szem előtt, hogy a laza illeszkedés kárt tesz a csavar fejében, valamint magában a csavarhúzóban is.

  artykul-ph-pzt_310_310A csillag csavarhúzók méretükön kívül még egy kategória szerint csoportosíthatók. PH és PZ típusú fejeket különböztetünk meg. Mindegyik csavarfejhez a hozzá megfelelő, ugyanazzal a jelöléssel ellátott csavarhúzót kell használnunk. A „felülnézetből” látható egyértelmű különbségeken kívül leginkább a keresztmetszetük különbözik. A PH fej peremei ferdék, míg a PZ fej peremei párhuzamosak. Ebből adódóan az azonos méretű PH csavarhúzó egy PZ csavarfejben lazán fog illeszkedni és fordítva, a PZ csavarhúzó feje csak részben illeszkedik a PH csavarfejbe.

  FONTOS: A munkafelületek pontatlan illeszkedése a szerszámok nem rendeltetésszerű használatát jelenti!

  Az értékesítési statisztikák szerint az eladott csavarhúzók 80%-a PH profilú. Azonban ha megvizsgáljuk a mindennapjainkban használt csavarokat azt látjuk, hogy a PZ csavarok dominálnak. Szem előtt kell tartani, hogy csillagcsavarhúzók esetében nem elég a megfelelő méretet kiválasztani, azt is ellenőrizni kell, hogy PZ vagy PH profilú csavarral van-e dolgunk. Ez kulcsfontosságú a szerszám élettartama és a csavarfej állapota szempontjából is.

  Ha a szerszám lazán illeszkedik a csavarfejben, a csavar be- és kihajtása mindkét anyag károsodásához vezet. Minden alkalommal káros hatást fejtünk ki mind a csavarfejre, mind a csavarhúzó éleire. Ha a csavarfej sérül, a későbbi szervizelési munkák során nagy gondot jelenthet a kicsavarása. A szokásostól magasabb pontszerű terhelésnek kitett csavarhúzófej szintén gyorsan „elhasználódik”. Ennek következtében nem fog illeszkedni a rendeltetésszerű használatnak megfelelő csavarfejbe, valamint károsítani is fogja azt. Nem nagyon beszélhetünk ebben az esetben a csavarhúzófej és a csavarfej megfelelő illeszkedéséről. Ismét laza lesz az illeszkedés és munkavégzés közben nem fognak teljes egészében érintkezni a felületek, ez pedig a csavarhúzó károsodásához vezet. És így be is záródik a kör...

  wiha_csillag_310_310Az ebben a cikkben közölt információk nagyon egyszerű, naponta több alkalommal végrehajtott tevékenységekre vonatkoznak, azonban szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy még (és főként) a legegyszerűbb műveletek is megfelelően kiválasztott szerszámot igényelnek. Érdemes odafigyelni arra, hogy mennyire sok minden múlik a csavarhúzófej megfelelő kiválasztásán. Ezzel a módszerrel könnyű befolyásolni a csavarhúzófej, valamint az azzal szerelt alkatrészek élettartamát.

  https://www.wiha.com/hu/hu/szerszamok/csavarhuzok/?p=1&o=2&n=12&f=471

 • Brnóban is a digitalizáció állt a középpontban
  2019-10-11
  kinyit

  Idén október 7–11. között a 61. Nemzetközi Gépipari Vásár (MSV) került megrendezésre Brnóban, ahol a gép- és elektrotechnikai ipar valamennyi fontos területe képviselteti magát, bemutatva az ipari technológiák területén megjelent legfrissebb újdonságokat és trendeket.

  A szakkiállítás már 2015 óta foglalkozik célirányosan a küszöbön álló negyedik ipari forradalommal, és természetesen idén sem volt ez másképp. Bár a központi téma magasabb szintre lépett, és a Digitális gyár 2.0, valamint az Ipar 4.0_2. hullám elnevezést viselte.

  Éppen ez a terület teszi érdekessé a villamos szakemberek számára is ezt a gépipari szakvásárt. A Digitális gyár 2.0 a digitális jövőre irányuló információkra és az IoT megoldásokra fókuszál. Bemutatásra került számos, a termelés nagyobb hatékonyságát és minőségét célzó digitális fejlesztés, energiamenedzsment és mesterséges intelligencián alapuló megoldások.

  msv_1_250A brnoi vásárváros emblematikus 1928-ban épült A csarnokában az A1-es pavilonban kapott helyet a Digitális gyár 2.0 kiállításhoz kapcsolódó Kiberesemény pódium a Microsoft védnökségével. Az eseményen előadások, prezentációk, kerekasztal beszélgetések és viták zajlottak. A Digitális gyár 2.0 másik központi helyszíne az E-pavilon E2 terme volt, ahol 2019. október 9.-én, szerdán, az „Ipar 4.0_2.hullám” nemzetközi konferencia került megrendezésre. Az érdeklődők a kiállítók előadásain keresztül betekintést kaptak a gyártás digitalizálásának alapelveibe, valamint megismerhették a területhez kapcsolódó fejlesztéseket, megoldásokat. A digitális jövőre összpontosító termékeket, eszközöket az egyes ipari csarnokok kiállítói mutatták be.

  Az egyik magyar kiállító, a Haris Digital Engineering Kft. is ezen a területen fejlesztett olyan a termelést, a gépidő jobb kihasználtságát segítő szoftvert, ami a kis- és középvállalkozások számára is elérhetővé, megfizethetővé teszi az Ipar 4.0-hoz való csatlakozást. A 2018-ban alakult cég éppen október elején nyerte el Central European Startup Awards díjat a Best IoT Startup kategóriában.

  msv_2_250Idén a szokottnál is nagyobb volt az érdeklődés a magyar cégek részéről, így 23 kiállító képviselte hazánkat önálló vagy közösségi standokon. Nem véletlen tehát, hogy a vásár keretein belül a CED magyar közösségi standon került ünnepélyes keretek között megnyitásra a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CED) Brno-ban nyílt új irodája. Az ünnepségen mind Csehországot, mind Magyarországot magas rangú tisztségviselők képviselték. Az iroda új piaci és üzleti lehetőségeket kínál a magyar vállalatok számára, miközben feltérképezi az ipari szegmenseket és az együttműködési területeket, amelyek további export- és befektetési lehetőségeket teremtenek partnereik számára.

  msv_5_250Az MSV-vel egyidőben zajlott immár hagyományosan a Transport&Logistics (Szállítás és Logisztika), valamint az ENVITECH (a környezetvédelmi technológiák kiállítása) is. A Transport & Logistics az anyagmozgatási és raktározási technika, valamint az ipari csomagolási és szállítási rendszerek széles skáláját vonultatta fel, az automatikus raktározási rendszerektől a speciális szereléstechnikai, szállítási rendszereken át a jelölés és azonosítási megoldásokig. Az ENVITECH kiemelt témája idén a körkörös gazdaság volt, valamint az anyagi erőforrások felelős kezelése. Olyan trendről van szó, amely a fenntartható fejlődés legfontosabb területeinek egyike. A körkörös gazdaság termelési és fogyasztási modellje arra épül, hogy egyszeri fogyasztás helyett a termékek élettartamát a lehető leghosszabbra növeljék. msv_4_250Erre alkalmas módszer lehet a vásárlás helyetti kölcsönzés, a már megvásárolt termékek javítása, átalakítása adott esetben, illetve amikor a termék eléri az életciklusa végét, akkor az alapanyagokat újra lehet hasznosítani. Így csökken a hulladék mennyisége, ráadásul az alapanyagok és késztermékek újbóli felhasználása gazdaságilag is értékteremtő. Ezzel szemben a hagyományos lineáris gazdasági modell egyszeri fogyasztással számol. Emiatt a termékek olcsó, könnyen hozzáférhető alapanyagokból készülnek, alacsonyabb minőségük miatt pedig nem is olyan tartósak.

  Az MSV Európa egyik legjelentősebb ipari vására, amelyen évente több mint 1600 kiállító és 80 000 látogató vesz részt. A kiállítók több mint 50%-a, a látogatók 10%-a külföldről érkezik. A látogatottság erősen szakmai jellegű. A látogatók több mint 70 %-a befolyással bír a beruházásokkal kapcsolatos döntési folyamatokra, egyharmada pedig a csúcsmanagement soraiba tartozik.

  msv_3_250A kiállítók között a multinacionális cégek cseh leányvállalatai mellett számos cseh cég képviseltette magát új fejlesztéseivel, mint például Csehország legnagyobb fémmegmunkáló gépgyártója a Kovosvit MAS, vagy a Kuboušek Group, amely ebben az évben három pavilonban is megjelent a minőség-ellenőrzés, a mérőeszközök, az automatizálás területén. A Neuron Soundware is bemutatkozott a kiállításon. A cég egy start-up vállalkozás, amely audio diagnosztikával foglalkozik. Három éves – többek között a Siemensnél és a Deutsche Bahnnál végzett – adat- és hanggyűjtés után olyan egyedi adatbázissal rendelkeznek, amelynek – valamint a kifejlesztett szoftvermegoldásnak – köszönhetően képesek felismerni, hogy egy gép hol és miért áll le, vagy fenyeget meghibásodás.

  Az MSV kiállítás legközelebb 2020 október 5-9. között kerül megrendezésre, és várja az érdeklődő szakembereket.

  niKa

 • 2019/10-es, októberben megjelent lapszámunkból
  2019-09-24
  kinyit

  ▪ Garai Tamás: Módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
  lapunkbol_1_250_30Az új alapokra helyezett Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 2015. március 5-től hatályos, amelynek módosítását a beérkező tapasztalatok alapján az első egy-két évre ígérték. A jogszabály módosításának a tervezete már régen elkészült, de megjelenése hosszabb időt vett igénybe, mire végigment a jogszabály kiadásának minden fázisán. 2019. július 26-án kiadták az Országos Tűzvédelmi Szabályzat régóta várt módosítását, amely 2020. január 22-től lép hatályba. Az októberi számunkban megjelenő írás azokat a változásokat igyekszik összeszedni és értelmezni, amelyek villamos szempontból lényegesek.

  ▪ Murvai István: A hagyományos és a megújuló energiaforrásra épülő erőműveinek együttműködése – rendszerszabályozás, ellátásbiztonság
  lapunkbol_2_250_29A hazai villamosenergia-rendszer teljesítményhiányos, az import villamos energia mennyisége meghaladja a 30%-ot. A villamosenergia-szolgáltatás lényeges műszaki jellemzője a biztonság és a megfelelőség. A biztonság megvalósulása a váratlan üzemzavarok gyors, a felhasználók számára minimális kieséssel járó elhárítását jelenti. A megfelelőség követelménye pedig az, hogy az adott szabályozási területen megfelelő nagyságú termelési kapacitások álljanak rendelkezésre. Az októberi számunkban megjelenő cikk a hagyományos, nem megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia-termelő erőművek tervezett, az üzemzavart megelőző célú karbantartásának, ill. a nem tervezett kieséseknek a hatásait, valamint az időjárás és évszakfüggő megújuló, nap- és szélenergiát átalakító villamosenergia-termelés együttes hatásait, a biztonságos villamosenergia-ellátás forrásoldali sajátosságait vizsgálja meg.

  ▪ Kosák Gábor: Szabványfigyelő
  lapunkbol_3_250_25A 2019/10-es számunkban megjelenő cikkben felsorolásra kerülnek – a szabvány alkalmazási területének rövid ismertetésével – a bevezetett szabványok közül azok, amelyek a vizsgált időszak alatt magyar nyelven jelentek meg. Az ezt követő felsorolás a „címoldalas”, angol nyelvű változatban bevezetett szabványoknak csak a címét tünteti fel. A felsorolásban ÚJ szóval jelölt szabványok új szabványok, a jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy módosítanak. A szabványok teljes listáját az MSZT Szabványügyi Közlönyben a Nemzeti szabványok közzététele, visszavonása, helyesbítése fejezetek tartalmazzák. 

  ▪ Arató Csaba: Változik az OTSZ! (II.)
  lapunkbol_1_250_29A 2014 évi 54/2014. (XII. 5.) BM (OTSZ 5.0) rendelet módosítása, a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet a kihirdetését követő 180. napon, azaz 2020. január 22-én lép hatályba. Időközben várható a TvMI-k módosítása is, mivel összhangba kell hozni azokat a módosított OTSZ-szel (jelenleg vannak átfedések). A TvMI-k készítése és módosítása folyamatban van. Több irányelv fog most módosulni, köztük a villamos TvMI elvileg, valamint a robbanás elleni védelem TvMI, amelyek jelenleg a véleményezési szakaszban vannak. 2020. január 22. után a módosító rendelet hatályát veszti, a továbbiakban az új, egybeszerkesztett szöveg lesz hatályos, az eredeti 54/2014.(XII.5.) BM számmal (OTSZ 5.1). Ez elérhető lesz a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu). 2019/10-es lapszámunkban folytatjuk a változások közötti eligazodásban segítő, háromrészesre tervezett cikksorozatot, amelynek utolsó része még idei utolsó lapszámunkban megjelenik, így még a rendelet hatályba lépése előtt befejeződik.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Keresztmetszet növelés vezetékkettőzéssel
  lapunkbol_2_250_28Az egyik megbízó egy kis átfolyós vízmelegítőt vásárolt, 230 V és 5,= kW villamos paraméterekkel. A felszerelés helyére egy három eres 4 mm2 keresztmetszetű szigetelt rézvezeték viszi a villamos energiát. Az iparban gyakran alkalmazott eljárás a vezeték megkétszerezése, amennyiben egy vezeték keresztmetszete nem elegendő. Járható-e ez az út a kommunális és lakóépületekben, azaz használhatok-e egy 3x4 mmkeresztmetszetű három eres vezeték helyett egy 5x2,5 mm2 keresztmetszetű öt eres vezetéket úgy, hogy a fázis és a nullavezetőt duplán veszem, természetesen a zöld sárga PE védővezető maradna? Amennyiben igen, hogyan kellene a biztosítóját méretezni, kiválasztani? Ezekre a kérdésekre ad választ az októberi számunkban megjelenő írás.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Módosították az építési törvényt
  lapunkbol_3_250_24A jogszabályok módosításainak ismertetése mindig nehéz feladat. Nem jogászokkal és egyetemi hallgatókkal történt beszélgetések során gyakran felmerül a kérdés, hogy az írott sajtótermékekben – értsd a szaksajtóban – jogszabály módosítás ismertetése esetén a szerző közölje-e az eredeti jogi normát, azaz a szöveget a változás könnyebb összehasonlítása céljából. A témában ritkán van megegyezés, az viszonyt tény, hogy nem kell megkeresni az előzményt, mert egyszerre jelenik meg az olvasó előtt a régi és az új szabályozás. Az is tény, hogy megnövekedne a terjedelem, vagy kevesebb új információt lehetne közreadni a lapban ugyanazon a felületen. A 2019/10-es számunkban megjelenő cikk csak a változást, az újdonságot tartalmazza, de a törvényhelyre történő hivatkozással segíti az azonosítást.

 • AUTOMOTIVE HUNGARY – 7. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás
  2019-09-12
  kinyit

  2019. október 16–18. között újra megnyitja kapuit a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban a magyar és közép-kelet-európai járműipart bemutató komplex fórum, ahol az autógyártás teljes spektruma jelen van, a formatervezéstől a gyártásig, lehetőséget teremtve a meglévő kapcsolatok ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére.

  au_hu_434Az AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítás első alkalommal hét éve azzal a céllal került megrendezésre, hogy a magyar autógyártóktól kezdve a beszállítókon át a kis- és középvállalkozásokig az ipar szakmai szereplői találkozhassanak egymással. A találkozások, együttműködések talán még sosem voltak annyira fontosak az iparágban, mint a napjainkban zajló digitális forradalom alatt. Az IoT olyan szinten alakítja át a vásárlói szokásokat, a gyártást, a gyártók és beszállítók közötti információáramlást, hogy ezek a folyamatok egyedül már nem menedzselhetők. Az autóipar szereplőinek még szorosabban kell együttműködniük az oktatási- és kutatóintézetekkel, hogy ne maradjanak le a fejlesztésekben.
  A kiállítás ismerteti a járműiparra jellemző ágazati mátrixot, amelyben megtalálhatók az elektronika, a számítástechnika, a szoftver-, a gép-, a műanyag- és a vegyipar, valamint a kompozit ipar egyes elemei. Az autógyárak mellett bemutatja az alkatrészgyártókat, a gyártási folyamatok és beszállítói szolgáltatások képviselőit, a gépjárműipari egységek és rendszerek, az üzemi gyártó berendezések gyártóit, forgalmazóit, a rendszerintegrátorokat, valamint az iparághoz kapcsolódó szolgáltatók képviselőit.
  Tavaly 30 országból 10 000 járműipari szakember érkezett a kiállításra, ahol 15 ország 225 kiállítója mutatkozott be. A 4 magyarországi autógyárAudi, Mercedes, Opel és Suzuki – mellett számos, a saját területén meghatározó cég volt jelen kiállítóként, TIER1-es, TIER2-es és TIER 3-as beszállítók, az iparághoz kapcsolódó szolgáltatók, állami szervezetek és a szakmát képviselő szövetségek kollektív standjai várták a látogatókat. A látogatói összetételről és elégedettségről elmondható, hogy az érdeklődők 63%-a döntéshozó vagy részt vesz a döntéshozatalban, és a tavalyi látogatók 80%-a tervezi, hogy idén is ellátogat a rendezvényre.
  Az esemény mögött széleskörű szakmai és állami támogatás áll, ami magas színvonalú szakmai programok megvalósítását teszi lehetővé. A kiállítás szakmai partnerei a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE), a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). A kiállítás fővédnöke: Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
  A tervezett programok között idén is szerepel több témájú mérnöki továbbképzés, MAGE – HIPA B2B beszállítói fórum és a mérnökhallgatók számára szervezett TechTogether verseny. A Portfolio és a MAGE Ipar 4.0 konferenciát rendez a kiállítás ideje alatt többek között a digitalizáció, a fejlesztési projekt tervezése és megvalósítása, a smart factory, a horizontális és vertikális integráció tematikája köré. Sor kerül a Külgazdasági és Külügyminisztérium hazai és külképviseletének, Baden-Württemberg Gazdasági Minisztériumának és az am-LAB Digitan Innovation Hub konferenciájára, ahol szó esik majd többek között a német autóiparról, a Volvo-ról, mint kiemelkedő globális autógyártóról, a robotokkal való munkáról.
  Mindenképpen érdemes tehát ellátogatni az AUTOMOTIVE HUNGARY kiállításra, amely lehetőséget teremt a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartásra, az újakkal történő kapcsolatépítésre, a munkaerő-toborzásra, a konkurencia megismerésére, az új értékesítési csatornák és piaci lehetőségek felismerésére, az aktuális és jövőbemutató trendek feltérképezésére.

  Regisztráció az ingyenes belépésért: http://automotivexpo.hu/en/elektroinstallateur
  www.automotivexpo.hu

 • Elegáns olasz design, megbízható műszaki tartalom
  2019-09-12
  kinyit

  A Gewiss termékek – amelyek ötvözik az elegáns olasz designt a megbízható műszaki tartalommal – forgalmazókon keresztül már 16 éve vannak jelen Magyarországon, mostantól azonban ez a jelenlét hangsúlyosabbá válik és erős műszaki terméktámogatással egészül ki.

  gew_518Olaszos hangulat és valódi mediterrán meleg fogadta a Gewiss szakmai napján részt vevő érdeklődőket augusztus 29-én a La Vida Loft rendezvényházban.

  A bemutató egyik apropója volt, hogy Magyarországra érkezett a Gewiss bemutató kisbusza, amely tavasz óta járja Európa útjait, és a cég világítástechnikai, épületautomatizálási újdonságait mutatja be elsősorban. A másik pedig, hogy az 1970-ben alakult cég 80 országban van jelen, és immár az önálló magyar Gewiss Hungária Kft. megalakulásával (1107 Budapest,
  Ceglédi utca 2.) 15 nemzetközi székhellyel rendelkezik.

  A cég kiemelt hangsúlyt helyez a fejlesztésre, és arra, hogy minden termékük a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfeleljen. Ezt a törekvést az IMQ Institute SMT bizonyítvánnyal tüntette ki, ami lehetővé teszi, hogy a termékeik minősítését saját magunk végezhessék.

  A szakmai délután folyamán a szakemberek számos újdonsággal ismerkedhettek meg a cég kínálatából, amelyből több egyedülálló a maga területén, mint például a ReStart automatikusan visszakapcsoló áramvédő kapcsoló. A cég mintegy 70 termékcsaládja több mint 20 000 terméket ölel fel, amelyek 95%-ban képesek lefedni egy lakossági projekt igényeit.

  Négy fő területen kínál megoldásokat a Gewiss:
  – Domotics, épületautomatizálás,
  – Power, energiaellátás,
  – Building, épület villamos installáció,
  – Lighting, világítástechnika.

  A tartalmas szakmai bemutatót igazi olasz ízek koronázták meg, amiben a résztvevőknek aktív szerep jutott. Egy kitűnő olasz séf segítségével három csoportban készült a vacsora vidám hangulatban, lehetőséget kínálva a további kötetlen beszélgetésre.
  A szakmai délután tükrözte a Gewiss cég munkafilozófiáját, miszerint a vidám és motivált munkakörnyezet a sikeres vállalkozás alapja.

 • Elektroinstallateur 2019/8-9
  2019-09-02
  kinyit

  Szeptember 10-én megjelent lapunk 2019/8-9-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  tartalom_2019_8-9_h__1153

 • 2019/8-9-es, szeptemberben megjelent lapszámunkból
  2019-08-22
  kinyit

  ▪ Arató Csaba: Változik az OTSZ! (I.)
  lapunkbol_u_1_250A 2014 évi 54/2014. (XII. 5.) BM (OTSZ 5.0) rendelet módosítása, a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet a kihirdetését követő 180. napon, azaz 2020. január 22-én lép hatályba. Időközben várható a TvMI-k módosítása is, mivel összhangba kell hozni azokat a módosított OTSZ-szel (jelenleg vannak átfedések). A TvMI-k készítése és módosítása folyamatban van. Több irányelv fog most módosulni, köztük a villamos TvMI elvileg, valamint a robbanás elleni védelem TvMI, amelyek jelenleg a véleményezési szakaszban vannak. 2020. január 22. után a módosító rendelet hatályát veszti, a továbbiakban az új, egybeszerkesztett szöveg lesz hatályos, az eredeti 54/2014.(XII.5.) BM számmal (OTSZ 5.1). Ez elérhető lesz a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu). Jelenleg a módosításokkal egybeszerkesztett szöveg érhető el, és le is tölthető (www.ujotsz.hu/hirek/dokumentumok-2/). Mivel a módosító rendelet jelentős mértékben és sok helyen megváltoztatja a jelenleg hatályos OTSZ 5.0 szabályzatot, így a lapunk 2019/8-9-es számában induló cikksorozattal segítjük Olvasóinkat a változások közötti eligazodásban. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Villamos kerékpár (E-Bike) töltőállomás a munkatársak részére
  lapunkbol_1_250_28Az elektromos kerékpár tekinthető-e villamos járműnek? A villamos autók MSZ HD 60364-7-722 szabványban nem találtam utalást az E-Bike-okra. 200 főt foglalkoztató vállalatunk – környezetvédelmi szempontból – szorgalmazza a villamos energia használatát a fosszilis energiahordozók helyett, és engedélyezi, illetve biztosítani szeretné a kerékpár akkumulátorok feltöltését. Milyen előfeltételei vannak a töltők hálózatra csatlakoztatásának? Üzemeltethető-e egyszerre több töltőberendezés ugyanazon az áramkörön? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a 2019/8-9-es számunkban megjelenő írás.

  ▪ Garai Tamás: „Így szoktuk” – csatlakozások és sorkapcsok bekötése
  lapunkbol_2_250_27Az elektromos tüzek leggyakrabban nem zárlatból és túlterhelésből adódnak – ezek ellen megfelelő védelmet jelentenek a túláramvédelem és zárlatvédelem eszközei –, hanem jellemzően a nem megfelelő érintkezések miatt történnek, ahol az érintkező részek szikrázhatnak, melegedhetnek. A szikrázás miatt keletkező korom még jobban megnöveli az átmeneti ellenállást, majd egyre nagyobb ívek keletkeznek, amelyektől a csatlakozás tovább melegszik, majd meggyullad. Az augusztus–szeptemberi lapszámunkban megjelenő írás célja, nem az, hogy megkeresse az összes olyan szabványt, ami a kérdéses témára vonatkozik, és próbálja bebizonyítani, hogy a megoldás miért jó, vagy miért nem jó, hanem annak átgondolása, hogy mi az a megoldás, ami még elfogadható és kellő biztonságot jelent arra nézve, hogy nem fog a használat során tüzet okozni.

  ▪ A multifunkciós csavarozó szerszámok valóban leválthatják a csavarhúzókat?
  lapunkbol_u_2_250Az elektrotechnika területén tevékenykedők, a villanyszerelők különösen igényes szerszámfelhasználói csoportot alkotnak. A szerszámok tartósságára vonatkozó követelményeken túlmenően fontos szempont a megfelelő szigetelés is. A munkabiztonsági szabályoknak, valamint a „józanésznek megfelelően” a feszültség alatt álló készülékeken, valamint a közvetlen közelükben végzett munkálatok során 1000 V AC védőszigetelésű szerszámokat kell használni. Nagyon jó példa erre a felhasználók által nagyra értékelt Wiha LiftUp VDE bittartós multifunkciós csavarozó. A nemzetközi IEC 60900:2012 szabvány nagyon konkrétan és szigorúan határozza meg a VDE tanúsítvánnyal rendelkező szerszámokon elvégzendő teszteket. A végső fázisban minden olyan szerszámot, amely 1000 V-ig terjedő feszültség alatt való munkavégzésre szolgál, a gyártósort elhagyásakor 10 000 V „terhelés” alatt ellenőriznek. Ez vonatkozik a több részből álló szerszámokra is. Nemcsak a komplett szerszámnak kell megfelelnie a szabvány minden követelményének, hanem összes alkotóelemének is. Az ilyen megoldások tervezése és megvalósítása terén a Wiha úttörő szerepet tölt be, LiftUp VDE bittartós multifunkciós csavarozójáról a szeptemberben megjelenő számunkban olvashatók további részletek. 

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Bíróságon kívüli alternatív vitarendezés
  lapunkbol_3_252A vállalkozások vezetői, tagjai és munkavállalói számára közismert, hogy jogvitákat – megegyezés hiányában – bírósági eljárásban lehet rendezni. A bírósági eljárás szereplői, alanyai a felek, azaz a felperes, aki valamely követelését bírói úton kívánja érvényesíteni az alperessel szemben, aki azonban vitatja a követelés jogalapját, összegszerűségét. Jogvita rendezhető bíróságon kívüli eljárásban is, például mediátor segítségével, gazdasági mediáció vagy munkajogi mediáció keretében. Fogyasztói jogvita esetében a fogyasztó a kedvezményezett abban a tekintetben, hogy csak fogyasztó, azaz végfelhasználó kezdeményezheti a fogyasztói jogvitát bíróságon kívüli békéltető eljárásban vállalkozással (szolgáltatóval) szemben, ha nem elégedett a vásárolt termék minőségével, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságával vagy az általa igénybe vett szolgáltatás minőségével. A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségét békéltetésnek nevezik. Fogyasztó a legtöbb esetben természetes személy, magánszemély, törvény csak kivételes esetben, korlátozottan ismeri el valamely vállalkozás fogyasztói jogállását. Vállalkozás csak abban az esetben lehet fogyasztó, ha a jogvita tárgya nem függ össze, nem kapcsolatos valamely általa gyakorolt tevékenységgel. A 2019/8-9-es számunkban megjelenő cikk a bíróságon kívüli vitarendezés kérdéskörét járja körül.

  ▪ Murvai István: A villamosenergia-termelés és elosztás fogalmai, szabályozása, jellemzői, a nap- és szélenergiát hasznosító megújuló villamosenergia-termelés sajátosságai
  lapunkbol_4_250_09Az erőművekben megtermelt villamos energiát az alaphálózatokkal össze kell gyűjteni, el kell osztani, és a nagyfelhasználói súlypontokba kell szállítani. Az alaphálózatok szolgálják az erőművek együttműködését is. A villamos hálózatok biztosítják az erőművek együttműködését, a megtermelt villamos energia országon belüli elosztását, valamint az egyes országok villamosenergia-rendszerei közötti kapcsolatot, azaz az együttműködést. A villamos energia előállítására, átvitelére és elosztására szolgáló berendezések összességét biztosító villamos berendezések a villamos művek, ezek együttműködése és szabályozása által jut el a villamosenergia-rendszerben a termelt és a szállított villamos energia a felhasználókhoz. Az átviteli és elosztóhálózatokkal kell az előállított villamos energiát a felhasználókhoz szállítani. A villamosenergia-termelés megkívánja az erőművek együttműködését, valamint a termelési menetrend tartását. A villamosenergia-rendszer szabályozásával, a termelési és szállítási veszteségekkel megemelt teljesítménnyel megemelten kell biztosítani a mindenkor változó felhasználói teljesítményigényt. Azt augusztusi–szeptemberi számunkban megjelenő cikk – többek között – tisztázza a témakörhöz tartozó szükséges fogalmakat, ismerteti a villamosenergia-rendszer ütemvitelét, szabályozását. 

  ▪ Kosák Gábor: A Magyar Szabványügyi Testület műszaki szabványosító bizottságai (II.)
  lapunkbol_5_250_01A gyógyászattal a szabványosításban két bizottság, az MSZT/MCS 211, Orvostechnika és az MSZT/MB 843, Gyógyászati villamos készülékek foglalkozik. Az MCS 211 szabványosítási területe az orvostudomány, nem villamos egészségügyi felszerelések és készülékek, fogászat, sterilizálás és fertőtlenítés, nem villamos gyógyászat, nem villamos kórházi készülékek, elsősegély, fogyatékkal élő személyek és egészségügyi informatika. Az MCS 211 számtalan nemzetközi ISO és európai CEN műszaki bizottság munkáját képezi le nemzeti szinten. Az MCS 211 és a cikk tárgyát képező MB 843 között számos kapcsolat van, az előbbi a gyógyászat nem villamos, az utóbbi a villamos oldalával foglalkozik. Mivel a cikksorozat az elektrotechnikai szabványosítással foglalkozik, az MCS 211-ről nem szól, arról az MSZT honlapján található tájékoztatás (https://ugyintezes.mszt.hu/MBs). Azonban meg kell említeni még két bizottságot: az MSZT/MB 719, Ionizáló sugárzás elleni védelem és az MSZT/MB 849, Az elektromágneses terek és sugárzás élettani hatása, amelyeknek szintén vannak gyógyászati vonatkozásaik. A cikksorozat augusztus–szeptemberi számunkban megjelenő része az MSZT/MB 843 Gyógyászati villamos készülékek szabványosító műszaki bizottsággal ismerteti meg az olvasókat.

 • Minimális építőipari rezsióradíj 2019-ben
  2019-08-21
  kinyit

  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendeletbe foglalta a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékét. A kihirdetett 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet alapján adjuk ezt a tájékoztatást. A rendelet a Magyar Közlöny 141. számában található, a kihirdetést követő 5. napon hatályba lépett.

  Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2019. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3696 forint/óra. A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az alábbi táblázat tartalmazza a kihirdetett rendelet szerint:

  oradij_868

 • EMOSZ által ajánlott VDE szerszámok
  2019-06-07
  kinyit

  A Wiha szerszámok minőségét és ergonómiáját az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége igazolta a tanúsítvány formájú hivatalos ajánlás aláírásával.

  emosz_h_250A szövetség által kiadott ajánlás aprólékos vizsgálatok alapján került kiállításra és mindegyik szigetelt, feszültség alatti munkavégzésre szánt, valamint egyénileg 1000 V AC feszültség alatt tesztelt Wiha szerszámra vonatkozik, többek között:

  • SoftFinish csavarhúzók 1000 V AC szigeteléssel
  • Nyomatékcsavarhúzók 1000 V AC szigeteléssel
  • Fogók 1000 V AC szigeteléssel
  • Wiha speedE, E-csavarhúzó
  • Kábelcsupaszító és krimpelő szerszámok.emosz_certificate_hu_signed_hk_357

  Az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége igazolta, hogy az említett Wiha szerszámok pozitívan befolyásolják az ergonómiát, a felhasználó biztonságát és a munkaminőséget, valamint jelentős mértékben óvják az anyagot is, ezáltal csökkentve a költségeket. Mostantól a kiválasztott Wiha szerszámok egy speciális, „EMOSZ által ajánlott szerszám” jelöléssel lesznek ellátva, amelynek köszönhetően a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a szerszámokat villamosipari szakértők ellenőrizték. A hivatalos ajánlás igazolása annak a bizalomnak, amelyet a Wiha szerszámok a magyar szakértőktől kaptak.

 • Elektroinstallateur 2019/6-7
  2019-06-04
  kinyit

  Június 12-én megjelent lapunk 2019/6-7-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható.

   

  ei_2019_6-7_tart_h_1137

 • Nagydíjas szerszám az Ipar Napjai 2019-en
  2019-06-03
  kinyit

  Nemrég zajlott az Ipar Napjai 2019 keretében a Mach-Tech szakkiállítás. Annak ellenére, hogy az izgalom lassan elmúlik, a résztvevőket és látogatókat még sokáig fogják foglalkoztatni azok a nem mindennapi innovációk, amelyeket a világ minden részéről érkező kiállítók bemutattak. Nem hiányozhatott közülük a Wiha és a bestseller speedE sem!

  mach_tech_ii__250Az Ipar Napjai az egyik legnagyobb és egyben legfontosabb iparágbeli esemény Magyarországon. Több mint 500 kiállító, többek között világhírű márkák, iparágvezetők, kis- és középvállalkozások, megszámolhatatlan innovatív, az iparágat új szintre emelő megoldás jellemzi. A minden téren népszerű minimalizáció, az ergonómia, a munkabiztonság, valamint a multifunkcionális megoldások tervezése terén egyre csak növekvő tudatosság korában a legújabb technológiai megoldásokba való befektetés befolyásolja leginkább az iparág fejlődését – hangsúlyozta Sikorska Maja, a Wiha Marketingosztályáról. Az ilyen típusú események nagyszerű lehetőséget jelentenek a szakemberekkel való találkozásra, és annak megértésére, hogy a modern technológia hogyan segíti a jövővel kapcsolatos elvárások teljesítését ebben az igényes iparágban – tette hozzá.
  mach_tech_iii__250A májusi esemény kivételes jelentőséggel bírt a Wiha számára. A cég most először mutatta be a magyar látogatóknak bestsellerét – az elektromos hajtású speedE csavarhúzót. Az innovatív funkció jelentős mértékben lerövidíti a csavarok behajtási idejét, valamint csökkenti a szoros csavaros csatlakozások végrehajtásakor kifejtendő erő mennyiségét. Ennek köszönhetően a speedE termék felhasználói a kézi módszerrel dolgozó felhasználókhoz képest legalább kétszer olyan gyorsan teljesítik a feladatot, továbbá láthatóan javul a mindennapos munka hatékonysága és kényelme is. A standon felállított, és az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének szakértői által vezetett Szerelői Zóna lehetővé tette a látogatók számára a speedE alapos kipróbálását. A rendkívül pozitív visszajelzéseknek köszönhetően megbizonyosodtunk arról, hogy a csavarhúzó valóban telitalálat volt! – hangsúlyozta Sikorska Maja.
  machtech___250A Wiha jelenléte az Ipar Napjain még nagyobb jelentőséggel bír, a cég bestseller speedE szerszáma a lehető legnagyobb kitüntetést, az innovációért járó Nagydíjat is elnyerte. A díjat a Wiha képviselői a Hungexpo vezérigazgatójától, Ganczer Gábortól vehették át a nyitóünnepség alatt. A Nagydíj kivételes kitüntetés a Wiha számára. Ennek a díjnak köszönhetően kibővült a VDE és a speedE csavarhúzók kedvelőinek köre, ami biztosan megmutatkozik majd a márka és a termékek ismertségének növekedésében a magyar piacon.
 • 2019/6-7-es, június közepén megjelent lapszámunkból
  2019-05-23
  kinyit

  ▪ Murvai István: Tervezési hiányosságok és a nem kellően alapos műszaki egyeztetések következményei
  lapunkbol_1_250_27A tervezői egyeztetések, adatszolgáltatások és az önellenőrzés nem kellő alapossággal való elvégzésének vagy elmaradásának következménye az, hogy a tervellenőrzés során fel nem tárt hiányosságokat a kivitelezés közben kellene megszüntetni, és ennek hiányában a biztonságos munkavégzést nem biztosító villamos berendezés létesül. Az építész, a mélyépítő, a statikus és a szakági tervezők a jogerős építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt készítenek. A műszaki adatszolgáltatás és a tervezési műszaki információáramlás azonban sok esetben nem hiánytalan. Mindezek alátámasztására elemez néhány konkrét, megtörtént esetet, a hiányosságok feltárásával a 2019/6-7-es számunkban megjelenő írás.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Az MSZ 447 kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás szabvány változásai (IV.)
  lapunkbol_2_250_26Minden szakember szabványalkalmazó, munkájának elengedhetetlen feltétele az érvényben lévő szabványok ismerete. Ez ma több okból nem könnyű feladat, egyrészt folyamatosan jelennek meg új szabványok, másrészt a meglévőket rendszeresen módosítják, ráadásul a legtöbb szabvány csak idegen nyelven érhető el. A megjelenő módosított szabványokkal az az olvasó legnagyobb baja, hogy az újonnan megjelent szabványelőírásból nem derül ki, hogy mi az új, mit töröltek, mi módosult, azaz nincs összehasonlítás az előző változattal. Ezen kívánt segíteni a cikksorozatunk, amelyet júniusban megjelenő lapszámunkban zárunk, a változások jobb áttekinthetősége érdekében az új szövegeket pirossal, az új szöveg betoldásokat zölddel, míg a törölt szövegeket világoskékkel színezve.

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (XII.)
  lapunkbol_3_250_23A budapesti metróépítések részletes bemutatása után a cikksorozat záró része egy kis kitekintést ad néhány nagyváros metrófejlesztéseire, terveire, elképzeléseire, és mintegy csemegeként metróérdekességeket is bemutat a nagyvilágból. Röviden felsorolja Madrid, Bukarest, Lausanne, Bécs, Prága, Varsó és Berlin metróvonalainak helyzetét. Az érdekességek sorában pedig Jerevánból, Bukarestből, Kairóból, Dnyepropetrovszkból, Londonból, Brüsszelből és Hongkongból szolgál érdekes metrós történetekkel, kuriózumokkal. Mindenképpen érdemes tehát a cikksorozat június-júliusi számunkban megjelenő befejező részét is áttanulmányozni.

 • Elektroinstallateur 2019/5
  2019-05-06
  kinyit

  Május 14-en jelent meg lapunk 2019/5-ös száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható.

  ei_2019_5_tart_h_1131

 • Bármilyen címke és jelzés megtervezhető – Brady Workstation
  2019-04-30
  kinyit

  A Brady Workstation forradalmasítja a címkék és a jelölések létrehozását, valamint nyomtatását azáltal, hogy Ön választhatja ki a szükséges eszközöket, ráadásul ezek használata sokkal egyszerűbb és hatékonyabb.

  brady_workstation_1_2_300_a_545A Brady Workstation és a benne elérhető több mint 20 professzionális címketervező alkalmazás és eszköz segítségével bármilyen termékek, kábelek és létesítmények azonosítására szolgáló címke és jelzés könnyen megtervezhető. Csak válassza ki a szükséges alkalmazásokat és eszközöket, aktiválja a 30 napos ingyenes próbaidőszakot, majd vásárolja meg azokat, ha elégedett.

  Nagyszerű alkalmazás sorkapcsok címkézésére
  A Brady Workstation részét képező Sorkapocstömb címkéző alkalmazás praktikus és rugalmas megoldás a sorkapcsok címkézésére. Az alkalmazás vizuálisan megjelenít minden kapcsot, és meghatározható, hány kapocs legyen azonosítva valamint mekkora legyen a címkék mérete. Az alkalmazással a szigeteléshez távtartók is beilleszthetők, így az azonosító kódok a sorkapocs-címkén pontosan a kapcsok alá kerülnek.

  És ez még nem minden: a kábelcímkéző sablonban megadott azonosító adatokat a sorkapcsoknál újra felhasználhatja, ha néhány kattintással meghatározza, melyik sorkapocsba kell behelyezni az adott kábelt.
  További információért
  kérjük, keressenek elérhetőségeinken.

   
  Töltse le a 30 napos ingyenes próbaverziót, és címkézze egyszerűen a sorkapcsokat! 

                                                                                                                      (X)
  BRADY Magyarország
  Tel.: +36 23 500 275
  Email: Central_Europe@bradycorp.com

 • 2019/5-ös, május közepén megjelenő lapszámunkból
  2019-04-24
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Az MSZ 447 kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás szabvány változásai (IV.)
  lapunkbol_1_150_150_01Minden szakember szabványalkalmazó, munkájának elengedhetetlen feltétele az érvényben lévő szabványok ismerete. Ez ma több okból nem könnyű feladat, egyrészt folyamatosan jelennek meg új szabványok, másrészt a meglévőket rendszeresen módosítják, ráadásul a legtöbb szabvány csak idegen nyelven érhető el. A megjelenő módosított szabványokkal az az olvasó legnagyobb baja, hogy az újonnan megjelent szabványelőírásból nem derül ki, hogy mi az új, mit töröltek, mi módosult, azaz nincs összehasonlítás az előző változattal. Ezen kíván segíteni a májusi számunkban folytatódó, négyrészesre tervezett cikksorozat, a változások jobb áttekinthetősége érdekében az új szövegeket pirossal, az új szöveg betoldásokat zölddel, míg a törölt szövegeket világoskékkel színezve.

  ▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (III.)
  lapunkbol_2_150_150_01A meteorológiai mérések elemzése azt mutatja, hogy az egyenlítői övezetbe (a Baktérítő és a Ráktérítő közötti övezet) minden időszakban jelentős mennyiségű besugárzás érkezik (sun belt), de a sarkkörig bezárólag szinte minden terület használható. A besugárzás a légkörön áthaladva jut el a felszínig és a felszínen történő eloszlása sem időben, sem területileg, sem az évszakokat illetve nem egyenletes. Amennyiben olyan helyzetet szeretnének megvalósítani, ahol az előzetesen tervezett hozamadatok majd jól teljesülnek a valóságban is, pontosan tudni kell, hova, és hogyan teszik le a napelemeket. A napelemes rendszerek telepítésének egyik fontos alapkérdése ezért a telepítési környezet, a hely, és ezen belül a helyzet (pozíció) megválasztása (orientáció). A napenergiával foglalkozó cikksorozatunk májusi számunkban megjelenő harmadik része az alapfogalmak tisztázása mellett a Földön való tájékozódás egykori és mai módszereit ismerteti.

  ▪ Murvai István: Villamos tervezési és kivitelezési hiányosságok ipari és kommunális létesítmények villamos berendezéseinek létesítésénél
  lapunkbol_3_150_150_01Sajnos napjainkban is ismétlődően előfordul, hogy a szabványok és a villamos szerkezetek ismerete hiányos, és emiatt hibás/hiányos villamos tervek készülnek. Ilyenkor a villamos kivitelezőre bízzák, hogy alapos tervfelülvizsgálat és észrevételezés hiányában a helyszínen oldja meg a műszaki biztonsági hiányosságokat. A súlyos hiányosságok több esetben a létesítést követő műszaki átadás során is feltáratlanok maradnak, más megfogalmazásban a létesítmény már új állapotában sem felel meg a biztonságos üzemeltetés követelményeinek. A májusi számunkban megjelenő írás megtörtént esetek alapján kívánja felhívni a figyelmet a leggyakoribb hibákra, hiányosságokra.

 • Energiamenedzsment konferencia 2019 – Üzleti előny az épületüzemeltetőknek, üzleti lehetőség a villamos szakembereknek!
  2019-04-11
  kinyit

   

  Időpont: 2019. május 21. (kedd)
  Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 6. terem
                     (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
  JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ

  A tervezett program:

  • 8:00 – 9:00 ▪ Regisztráció
  • 9:00 – 9:10 ▪ Köszöntő
  • 9:10 – 9:30 ▪ Az energiamenedzsment evolúciója – Szász Lajos
  • 9:30 – 9:50 ▪ Egyszerűbb, hatékonyabb épületüzemeltetés, épületgazdálkodás – Opitzer Gábor
  • 9:50 – 10:10 ▪ Hatékony működés, megtakarítás és komfort kompromisszumok nélkül - EcoStruxure Building Operation a Schneider Electrictől – Veller Tamás (Schneider Electric)
  • 10:10 – 10:40 ▪ Szünet, a kiállítás megtekintése
  • 10:40 – 11:00 ▪ Adatmenedzsment épületekre vonatkozó előnyei, Szász Lajos (Energrade)
  • 11:00 – 11:20 ▪ Energiamenedzsment Desigo CC-vel – Erhardt Tamás (Siemens)
  • 11:20 – 11:40 ▪ Mérő-adatgyűjtő rendszerek fontossága az energiamenedzsmentben – Opitzer Gábor (SB-Controls)
  • 11:40 – 12:10 ▪ Szünet, a kiállítás megtekintése
  • 12:10 – 12:30 ▪ Mérni, kiértékelni, beavatkozni! IoT okosan! – Dr. Kopják József
  • 12:30 – 12:50 ▪ Energiahatékony világításszabályozás – Ekler Attila (B.E.G.)
  • 12:50 – 13:10 ▪ Energiamenedzsment gyártótól gyártóknak – Fajka Géza (Weidmüller)
  • 13:10 – 14:00 ▪ Ebédszünet, a kiállítás megtekintése
  • 14:00 – 14:20 ▪ Energiaminőség és biztonság, mint az EM egyik alapja – Novacsek Gábor, Varga Zsolt – Hunyadi Sándor
  • 14:20 – 14:40 ▪ Villamosenergia-termelő berendezések hálózatra kapcsolása és néhány hálózati szolgáltatás – Zerényi József
  • 14:40 – 15:00 ▪ Egyenáram szerepe a váltakozó áramú villamosenergia-rendszerben – Dr. Novothny Ferenc
  • 15:00 – 15:40 ▪ Kérdések és válaszok, konzultáció / Nyereménysorsolás
  • 15:40 ▪ A konferencia zárása
   (A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

  JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ

  energiamenedzsment_konferencia_honlapra_600

 • Elektroinstallateur 2019/4
  2019-04-10
  kinyit

  Április 16-án megjelent lapunk 2019/4-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható.
  ei_2019_4_tart_h_1133

 • Forgó címke a gyorsabb hibaelhárításhoz a kábeleknél a BRADY-től
  2019-03-29
  kinyit

  A kábelek gyors azonosítása nagyon fontos az adatközpontokban és más ipari környezetekben. A Brady Corporation új forgó címkéjével a felhasználók könnyen elforgathatják a kábelen levő nyomatot, ami így bármilyen szögből jól olvasható, megnövelve ezzel a hibaelhárítás sebességét és a hatékonyságot.

  Gyorsabb hibaelhárítás
  b-427_rotating_labels_app7_lowres__300A Brady új B-427 önlamináló forgó címkeváltozata megnövelheti a kábelazonosítás sebességét, mert a rajta lévő nyomat bármilyen szögből olvasható. A címke a nem tapadó nyomtatható zónájának és a kábel köré tekert átlátszó, öntapadó laminálásnak köszönhetően forgatható el a kábel körül. A kábelazonosítás sebességének növelése fontos lehet a hibaelhárításnál, és segíthet elkerülni az időveszteséget, és például a nem megfelelő kábel kihúzásából adódó hibákat.

                                                                Megbízható és a helyszínen nyomtatható
  b-427_rotating_labels_v2_lowres_300Az új forgó címke a Brady kábelekhez és alkatrészekhez való megbízható, ipari minőségű címkéi közé tartozik, amelyek a felhelyezés után hosszú időn át a helyükön maradnak és jól olvashatók. A címkék a Brady Workstation alkalmazásokkal könnyen megtervezhetők: bármilyen szöveg, sorszám, vonalkód, QR-kód és más adat elhelyezhető a címkéken a Brady nyomtatóval történő nyomtatás előtt. A kompatibilis nyomtatók: BBP12, BBP33, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BradyPrinter M611, BMP61 és BMP71.

  Teljes támogatás
  A megbízható címkék, címketervező alkalmazások és nyomtatók mellé a Brady helyszíni tanácsadás után egyedi azonosító megoldásokat is tud biztosítani. A Brady azonosítási megoldásai a kiterjedt és globális forgalmazói hálózaton keresztül bárhol elérhetők. A megoldások megvalósítása után az ügyfélszolgálat és a műszaki támogatás segítenek a kérdések megválaszolásában.

  Tekintse meg a címkéket használat közben: videó megtekintése!

  BRADY Magyarország
  Tel.: +36 23 500 275
  Email: Central_Europe@bradycorp.com

  (X)

 • A Wiha ElectricVario család kezdőrúgása – 83 erős szakemberből álló csapat
  2019-03-29
  kinyit

  Kezdőrúgás, passz, lövés, gól. A Wiha egy új felállást mutat be, amely rögzítési feladattól függetlenül megfelelő megoldást jelent.
  Az ElectricVario termékcsalád egy 83 eszközből álló rendszer, amelyben a szerszámok teljes mértékben kombinálhatóak egymással.

  beztytu322u_ha_422A számos új „igazoláson” túl az újonnan bejelentett Wiha csapat a meglévő Wiha megoldásokat is tartalmazza, különböző készletek keretei között. A „Professzionális labdarúgás” címmel indított széleskörű kampány saját kampánylogóval rendelkezik, ami megkönnyíti a felhasználók számára, hogy a jövőben felismerjék az összes „csapattagot”. Garantáljuk, hogy a felhasználók hatékonyan, rugalmasan és teljesen biztonságosan, az egészségük kockáztatása nélkül fognak betörni a „tizenhatosra”, minden csavart kiváló célzással behajtva.

  A Wiha ElectricVario család minden olyan rögzítőszerszámot tartalmaz, amelyre a felhasználóknak a különböző típusú feladatok és rögzítések során szükségük lehet. A teljes mértékben szigetelt rendszer és a kísérő kampány segíti a felhasználókat abban, hogy megismerjék a szerszámok előnyeit és tökéletesen kihasználják azokat a különböző szerszámkombinációknak köszönhetően. A felhasználók egyéni alapon állíthatják össze a számukra megfelelő „felállást” az egész profi csapatból.

  A csapat
  Csakúgy, mint a professzionális futball esetében, a Wiha is különböző posztokba sorolja a 83 elemből álló termékcsaládot. A hat különböző markolatból álló „védősor” többféle „átadásra” képes: a középpályán játszó hosszabbítóhoz és nyomaték adapterhez, vagy közvetlenül a „csatársorhoz”. Utóbbi számos slimBit fejből és dugókulcsból áll. A mobil Torque QuickCheck olyan gyors nyomatékvizsgáló készülék, amely védelmet nyújt a „gól” helytelen nyomatékrögzítései ellen. Az „edzők” az „egyéni tehetségeket” alkalmazásorientált „csapatokká” alakítják: új szerszámkészletek multifunkcionális vagy összecsukható zsákokban vagy slimBit dobozokban.wiha_evf_new_sets_300dpi_6_600
  A védők
  A védősorban lévő „újonnan igazolt játékosok” két új markolat-változatot jelentenek. Az új, szigetelt PicoFinish® karcsú markolata precíz és aprólékos feladatok végrehajtását teszi lehetővé. Az erő és az irányíthatóság optimális egyensúlya révén az új, szigetelt slimVario® markolat használata ergonomikus. Az alapvető termékek közé jól ismert játékosok tartoznak, mint például a kis, sokoldalú Stubby, a gyors, elektromos speedE®, a LiftUp®, amelynek markolatában slimBitek találhatók, vagy a rugalmasan állítható TorqueVario®-S.

  A középpályások
  Ha csavarozáskor a „középpályásokat” is szükséges bevonni a játékba, az öt easyTorque nyomaték adapter, vagy az új slimBit hosszabbítók, pengék, markolatadapterek és dugókulcsok készenlétben állnak.

  A csatárok
  Az új és meglévő slimBitekből és 1/4” imbusz bitfejekből álló támadósor kihasználja a „gólpasszokat” és „gólt szerez”. A felhasználókkal való intenzív együttműködés és a piaci igények terén szerzett tapasztalatok eredményeként a meglévő Wiha termékcsaládot számos új profillal és bitméretettel egészítették ki. Nem számít, hogy a hely korlátozott, a csavar mélyen és erősen van behajtva, vagy, hogy irányíthatóságra, pontosságra, hosszantartó teljesítményre és mozgékonyságra van szükség, minden feladat biztonságosan, hatékonyan és ergonomikusan, az áramütés veszélye nélkül elvégezhető egy megfelelő „passzal”, azaz a megfelelő szerszámkombinációval.

  Az edzők
  Az edzők „egyéni tehetségeket” hoznak össze: az új, 13 darabos multifunkcionális táskát, az új összecsukható táskákat vagy 6–12 darabos slimBit dobozokat, amelyek szíjjal vannak ellátva az egyszerű szállítás és a slimBitek eltávolítása érdekében.wiha_evf_tego_300dpi_6_946
  A menedzserek
  A Wiha a kommunikációs eszközök széles skáláját biztosítja annak érdekében, hogy a felhasználók optimálisan választhassák ki a megfelelő szerszámkészletet vagy a megfelelő „felállást” a szóban forgó alkalmazási területen. Ennek érdekében POS-anyagok és rendszerek széles skáláját kínálják, lehetővé téve a „kiskereskedelmi stadionba” való integrálást, ahol felhívják magukra a figyelmet.wiha_evf_vr-room_300dpi_6_600
  Az átfogó információs anyagok, „rajongói termékek”, animációs filmek és a saját landing page-en található klipek kiegészülnek a Wiha Virtuális Valóságával. Virtuális látogatást tehet a csapat öltözőjében, és minden játékosról részletes információkat kaphat. Befejezésként a pályára léphet a játékoskijárón keresztül, ahol nemcsak a hagyományos stadionhangulat fogadja majd, hanem egy szórakoztató kapura lövő játék is. Az ElectricVario családról további információkat az alábbi weblapon talál:

  https://lp.wiha.com/evf/

  (X)

 • ENERGIAMENEDZSMENT KONFERENCIA
  2019-03-28
  kinyit

  Egy kis „étvágygerjesztő"!
  MÁJUS 21-ÉN MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A LURDY-HÁZBA!

  em_1_h_300Akit érdekel, hogy épületüzemeltetési szempontból:
  ▪ Mit nevezünk intelligens épületnek? Különbségek a távvezérelhető, távfelügyelt és intelligens épületek között.
  ▪ Energiahatékonysági intézkedések és az evvel járó megtakarítások (pl. hőszigetelés, nyílászáró csere, világítás korszerűsítés, villamos hálózat korszerűsítés, csúcsterhelések figyelése).
  ▪ Energiahatékonysági elvárások.
  ▪ EPBD és MSZ-EN-15232:2012 (Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületautomatizálás, a szabályozás és az épületmenedzselés kihatásai) (piaci) hatása az épületekre és az épületgépészeti rendszerek kiépítésére.
  ▪ NéeS (Nemzeti Épületenergetikai Stratégia) 2020; 2030.
  ▪ Épületgépészeti berendezések integrálása és együttműködése.
  ▪ Épületek világítási energiaigénye.
  ▪ Jelenlétfüggő automatikus világításvezérlés és szabályozás, érzékelési technológiák.
  ▪ Elemi mérések fontossága a megfelelő energiamenedzsmenthez.
  ▪ Épületdiagnosztikai mérések lehetőségei.
  ▪ Épületgépészeti berendezések integrálása és együttműködése meteorológiai paraméterek figyelembe vételével.
  ▪ Napelemes rendszerek hatásfokának ellenőrzési lehetőségei.
  ▪ A fogyasztott villamos energia jellege is számít! Az ebből adódó pluszköltségek is kiküszöbölhetők mérések segítségével, fázisjavító berendezés alkalmazásával.

  És még sok hasznos téma, ami villamos szakemberek nélkül nem működik!

  Ne feledjük!!!

  Üzleti előny az épületüzemeltetőknek, üzleti lehetőség a villamos szakembereknek!

  KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉS ITT

  em_3_1_h_650

 • 2019/4-es, április közepén megjelent lapszámunkból
  2019-03-26
  kinyit

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (X.)
  lapunkbol_1_250_25A 4-es metróvonal állomásai sok mindenben eltérnek a korábban épített vonalak állomásaitól. Tágasabbak, levegősebbek, tájékoztató eszközökkel jobban felszereltek, egyszóval korszerűbbek és szebbek, mint a régiek – igaz, jóval drágábbak is voltak. A 4-es metró állomásai mind ásottak és nem fúrtak, vagyis mindegyik úgy épült, hogy fentről ástak egy akkora árkot, amelyben elfért az állomás, és abba beleépítették a megállót. Ezért valamilyen formában minden állomásra jut természetes fény is („van olyan is, hogy még a Nap is besüt az állomásra”). A négy metróvonal közül egyiket sem fűtik, ilyen mélyen a föld alatt viszont télen-nyáron nagyjából azonos a hőmérséklet. A 4-es metró azért hűvösebb a 3-asnál, mert az Alstom szerelvények visszatáplálják a hálózatba a fékezéssel keletkező energiát, az Ev3-as szerelvények pedig csak simán hővé alakítják. A 2019/4-es számunkban megjelenő írásban folytatódik a 4. metróvonal bemutatása.

  ▪ Balogh János Miklós: Vezetékes hálózatok… napjaink alkotásai
  lapunkbol_2_250_24Az állandóság csak a változásokban lelhető fel. Újabbnál újabb technológiák épülnek be hétköznapjainkba. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során számtalan esetben lehet találkozni az informatika lábnyomával. Irodákban, üzletekben, mezőgazdasági felhasználásoknál stb. csak a számítógépek segítségével teljesíthető a feladat. A bitek és byte-ok világa maga a pontosság. Elég egy félresikerült karakter, és már egészen más értelemmel lehet szembetalálkozni. Érdemes azonban megvizsgálni, hogy hogy mivel is lehet szembesülni a valóságban. Erre mutat be szokás szerint elrettentő példát az áprilisi lapszámunkban megjelenő írás.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, pihenőidő, munkaszüneti napok és a szombati munkanapok 2019-ben (I.)
  lapunkbol_3_250_21Munkavállalót foglalkoztató társas vállalkozások vezetői és egyéni vállalkozók számára azonban évről-évre visszatérően felmerülnek a szabadságok megállapításával, kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos kérdések. A munkáltatók a szabadságolások időszakában is a munkavégzés folyamatosságát és a vállalkozások működőképességét tartják szem előtt, míg a munkavállalók legalább az év egy részét szeretnék pihenéssel, kikapcsolódással, nyaralással, esetleg – nem is ritkán – további munkavégzéssel tölteni. Ennek a látszólagos ellentmondásnak a legtöbb munkáltatónál a felek számára lehet elfogadható megoldása. Ehhez kíván segítséget nyújtani a szabadságra és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések ismertetése. A szabadsággal és a pihenőidővel kapcsolatos ismeretekre az év során bármikor szükség lehet! Ezeket taglalja a kétrészes cikksorozat, amelynek első része áprilisi számunkban jelenik meg. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Az MSZ 447 kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás szabvány változásai (III.)
  lapunkbol_1_250_23Minden szakember szabványalkalmazó, munkájának elengedhetetlen feltétele az érvényben lévő szabványok ismerete. Ez ma több okból nem könnyű feladat, egyrészt folyamatosan jelennek meg új szabványok, másrészt a meglévőket rendszeresen módosítják, ráadásul a legtöbb szabvány csak idegen nyelven érhető el. A megjelenő módosított szabványokkal az az olvasó legnagyobb baja, hogy az újonnan megjelent szabványelőírásból nem derül ki, hogy mi az új, mit töröltek, mi módosult, azaz nincs összehasonlítás az előző változattal. Ezen kíván segíteni a márciusi számunkban folytatódó, négyrészesre tervezett cikksorozat, a változások jobb áttekinthetősége érdekében az új szövegeket pirossal, az új szöveg betoldásokat zölddel, míg a törölt szövegeket világoskékkel színezve.

  ▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (II.)
  lapunkbol_2_250_23A jó napelemes rendszerek kialakításához fontos megismerni a Nap és a Föld kapcsolatát és annak sajátosságait. A Föld a Naphoz kötött, a Nap körül kering, kissé nyújtott, elliptikus pályán. Átlagos távolsága mintegy 150 millió km. A keringéssel egyidejűleg a Föld a saját tengelye mentén is forog. Egy körülfordulás ideje körülbelül 1 nap. A Nap körüli keringés ideje körülbelül egy év. A Föld tömege, a Nap tömegéhez képest szinte jelentéktelen. A keringési körülmények időjárási ciklusokat alakítanak ki bolygónkon, ezt nevezzük évszakoknak. A Napból érkező sugárzás halálos erősségű, bennünket a földi légkör és a Föld mágneses mezője védelmez. Azt gondolnánk, hogy amikor a Föld napközelben van (perihelium), akkor kapja a legtöbb energiát (északi félteke), ez azonban nem így van. A napenergiával foglalkozó cikksorozatunk áprilisi számunkban megjelenő második része a Föld és a Nap kapcsolatával, kölcsönhatásával, viszonyaival foglalkozik.

  ▪ Murvai István: Villamos berendezések létesítése a megnövekedett teljesítményigények tükrében
  lapunkbol_3_250_20A bővítések, fejlesztések eredményeként megnövekedett egyidejű teljesítmények áramát annak nagysága függvényében a kisfeszültségű hálózat nem tudja ellátni. A létesítmények 1kV AC feszültség feletti villamos berendezésének tervezését esetenként sajnos nem kellő szabványismerettel rendelkező, vagy a változásokat nem követő villamos tervezők is végzik. A szakkifejezések és a szabványok változásainak követése pedig mindenképpen alapkövetelmény. Emellett ismerni kell a különböző rendeltetésű létesítmények kisfeszültség feletti villamosenergia-ellátásának sajátosságait. A rendszerhasználói tulajdonú villamos berendezések kivitelezése során feltárt tervezési hiányosságokból tanulni kell, a villamos műszaki biztonság követelményeinek minél jobb teljesítése érdekében. az április számunkban megjelenő írás a megnövekedett teljesítményigényeknek megfelelő villamos berendezések létesítését segíti elő, szokás szerint néhány gyakori hiányosság ismertetésével is. 

 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
  2019-03-04
  kinyit

  TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV (TSZSZ) TAGJAINAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

  A TSZSZ a 2013. évi XXXIV. törvény alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni.

   Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik vagy igazságügyi szakértői
  vagy műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkeznek az alábbiak szerint:

  - Igazságügyi szakértő: építésügyi terület

  - Műszaki ellenőr: építményvillamossági szakterület: ME-V

  A sikeresen pályázó nyilvántartásba felvett műszaki ellenőröknek lehetősége nyílik arra,
  hogy – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése esetén –
  kezdeményezzék a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarába való felvételüket, amelyhez
  a TSZSZ minden támogatást megad.

  További információ és a teljes pályázati anyag megtalálható és letölthető a https://mkik.hu/tszsz-szakertoi-palyazat honlapon

   tszsz_logo_h_400

 • Elektroinstallateur 2019/3
  2019-03-04
  kinyit

  Március 12-én jelent meg lapunk 2019/3-as száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2019_3_tart_h_1131

 • A Wiha speedE® – forradalom a kéziszerszámok piacán!
  2019-02-28
  kinyit

  Egy csavarhúzó? Nem, speedE®! – A világ első elektromos hajtású kéziszerszáma, amely igazi forradalmat jelent a villanyszerelők munkájában. A Wiha speedE® csavarhúzó gyors és hatékony munkavégzést, valamint maximálisan biztonságos munkavégzést tesz lehetővé – mind az anyag, mind a felhasználó szempontjából.

  wiha_1_250A csavarhúzó belsejében egy kis elektromos motor kapott helyet, amely lehetővé teszi csavarok behajtását meglévő furatokba, max. 0,4 Nm nyomatékkal. Ennek az értéknek az elérésekor a rásegítés automatikusan kikapcsol, és a csavar végső meghúzását „analóg módon”, kézi erővel hajthatjuk végre – a teljes irányítás megőrzésével 8 Nm-es nyomatékig vagy ütközésig, mint a hagyományos csavarhúzók esetében.

  A speedE® lehetővé teszi, hogy a behajtó és kicsavaró műveleteket ne csak megfelelő pontossággal, hanem legalább kétszer olyan gyorsan végezze el, mint a hagyományos kéziszerszámok esetében. A direkt erre a célra kifejlesztett precíz, erőátvitelt-szabályozó elektromos mechanizmus a nyomatékszabályozással együtt megbízható támogatást nyújt, különösen nagy pontosságot igénylő csavarozási műveletek során.
  wiha_2_250A nehezen elérhető vagy rosszul megvilágított helyeken végzett munkálatokat egy integrált LED-lámpa teszi könnyebbé, amely pontosan megvilágítja a csavart és a munkaterületet.
  A 18500-as típusú újratölthető akkumulátor lehetővé teszi akár 800 csavaros rögzítés végrehajtását, amelynek köszönhetően a felhasználó akár több napig is használhatja a szerszámot anélkül, hogy azt fel kellene tölteni.

  Egy fogással egyszerre három csavarozási lépés végezhető el:
  – gyors elektromos üzemmódú csavarbehajtás,
  – 0,4 Nm-es meghúzási nyomatékhatárolás az érzékenyebb anyagok védelme érdekében (azaz integrált anyagvédelemi funkció 0,4 Nm-es értéknél aktiválódik),
  – kézi rögzítés egy finom mozdulattal.
  Minden Wiha VDE slimBits bitfej kompatibilis a speedE® csavarhúzóval, ami alkalmassá teszi a szerszámot a feszültség alatti munkavégzésre.
  (X)

  https://lp.wiha.com/speede/?L=hu

  wiha_3_1346

 • BRADY – Összetett címkék nyomtatása bármilyen okostelefonról
  2019-02-27
  kinyit

  Az új BradyPrinter M611 mobil nyomtató új fejezetet nyit az azonosítás folyamatos evolúciójában. Egy okostelefon és a Brady Corporation ingyenes Expressz Címkék alkalmazása segítségével a legösszetettebb címkék is egyszerűen, akár a helyszínen is megtervezhetők, majd a BradyPrinter M611 nyomtatóval megbízható, ipari minőségű címkeanyagokra nyomtathatók.

  brady_1_1200A felhasználók a Brady Expressz Címkék alkalmazás telepítése után bármelyik okostelefonon tervezhetnek összetett címkéket lineáris és 2D vonalkódokkal, sorszámozással, képkönyvtár használatával, szöveggel, időbélyegzővel, és akár felhőből származó adatokkal is. Az Expressz Címkék alkalmazás a legátfogóbb címketervezési lehetőségeket kínálja okostelefonokra, amelyek között az egyedi azonosító címkék gyors létrehozását támogató tervezővarázslók is megtalálhatók.

  Az új BradyPrinter M611 mobil nyomtató a Brady megbízható, ipari minőségű címkeanyagainak széles m611_app-man-lr_914skálájával kompatibilis. A szélsőséges hőmérsékleteknek, tűznek, vegyi anyagoknak, oldószereknek, üzemanyagoknak, nedvességnek és szennyeződéseknek ellenálló anyagok kialakításuknak köszönhetően nehéz körülmények között sem esnek le, és jól olvashatóak maradnak. Professzionális címketípusok formájában is kaphatók, amelyek között vezetékjelölők, önlamináló címkék, zászló címkék, jelölők és különböző részegységek címkéi, például emelt profilú, névtábla minőségű címkék is megtalálhatók.

  Nézze meg a videót, és ismerje meg a nyomtató működését!

  Brady Magyarország

  (X)

 • 2019/3-as, márciusban megjelent lapszámunkból
  2019-02-12
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Az MSZ 447 kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás szabvány változásai (II.)
  lapunkbol_1_250_21Minden szakember szabványalkalmazó, munkájának elengedhetetlen feltétele az érvényben lévő szabványok ismerete. Ez ma több okból nem könnyű feladat, egyrészt folyamatosan jelennek meg új szabványok, másrészt a meglévőket rendszeresen módosítják, ráadásul a legtöbb szabvány csak idegen nyelven érhető el. A megjelenő módosított szabványokkal az az olvasó legnagyobb baja, hogy az újonnan megjelent szabványelőírásból nem derül ki, hogy mi az új, mit töröltek, mi módosult, azaz nincs összehasonlítás az előző változattal. Ezen kíván segíteni a márciusi számunkban folytatódó, négyrészesre tervezett cikksorozat, a változások jobb áttekinthetősége érdekében az új szövegeket pirossal, az új szöveg betoldásokat zölddel, míg a törölt szövegeket világoskékkel színezve.

  ▪ Kosák Gábor: Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása villamos termékeknél, berendezések telepítésénél (VIII.)
  lapunkbol_2_250_21A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény teljesen új elvi és szervezeti alapokra helyezte a szabványosítást. A nemzeti szabványosítás hazánkban is önkéntes közhasznú tevékenységgé vált. Szabványmódosítást akkor adnak ki, ha a szabvány kiadása után a műszaki fejlődés miatt a szabvány egyes részein változtatni kell. . Amikor az európai szabványosítás egy nemzetközi szabványt változtatásokkal vezet be, a szabványhoz európai közös módosításokat ad ki. Az MSZ-szabványok a magyar címoldallal kezdődnek, amely a szabványra vonatkozó azonosító és forrásadatokat tartalmazza. Jelenleg a szabványok nagyjából háromnegyede angol nyelvű MSZ-szabvány. Amikor még a „tiszta” MSZ-szabványok uralták a magyar szabványállományt, minden szabvány magyar nyelvű volt, az angol nyelvű MSZ-szabványok problémája a fel sem merült. A 2019/3-as számunkban megjelenő írás ismerteti a szabványmódosításokat, az európai közös módosításokat, az MSZ szabványok szerkezeti felépítését, valamint foglakozik a magyar és az angol nyelvű szabványokkal, valamint a szabványállomány speciális tagjaival.

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (IX.)
  lapunkbol_3_250_19A cikksorozat előző részeiben bemutattuk az 1896-ban létesített budapesti millenniumi földalatti vasutat, majd az 1950-ben elkezdett és a teljes hosszában 1972-ben átadott kelet-nyugati 2. és az 1990-ben bejezett észak-déli 3. metró vonal építkezését és néhány üzemi adatát ismertettük. A metróépítés azonban nem állt le. Ahogy az már említésre került, a budapesti földalatti hálózat koncepciója, hogy két átlós – kelet-nyugati, észak-déli – és két összefogó körgyűrűs fővonalból álljon, már korábban kialakult. Ezt az alapkoncepciót vették alapul a részletesebb tervek kidolgozásakor. A budapesti metróhálózatról Dr. Kozáry István írása szerint „a negyedik vonal Dél-Budát Újpalotával, az ötödik Őrmezőt a Móricz Zsigmond körtérrel, a Boráros térrel, a Kodály körönddel, a Margitszigettel összekötő, Óbudáig (Bécsi útig) vezető ún. harántoló vonal lesz.” (UVATERV Műszaki Közlemények 1980/1). A kivitelezés valóban ezt a tervet követi. A 4. metró első szakaszát – amely Dél Budáról indul és a Keleti pályaudvarig jutott el – 2014 márciusában adták át. A 2019/3-a számunkban megjelenő írás a 4. metróvonalról építéséről ad ismertetést.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Mosógép aquastop a fürdőszoba 1-es sávjában
  lapunkbol_4_250_08Egy laikus üzemeltető – ha a készülék csatlakozását egy szakemberrel biztosította – akkor egy padlószintű, zuhanytálca nélküli zuhanyt tartalmazó helyiségben akárhova, még az 1-es sávba is betolhatja a mosógépét. Végül is ez a felhasználó döntése, ebben nem akadályozható meg. Természetesen feltételezhető, hogy a villamos szakemberek helyesen a mosógép fix bekötését, vagy csatlakozóaljzatát a 0-ás és az 1-es sávon kívül helyezték el. Miután a villamosan nem képzett, ún. laikusok az MSZ HD 60364-7-701 szabvány biztonsági előírásait nem ismerik, nem kell, hogy ismerjék, és a villamos szakemberek nem hatósági joggal felruházott személyek, így az elhelyezés módját nem írhatják elő, a helytelent sem tilthatják. Természetesen a cselekedet veszélyére felhívhatják a felhasználó figyelmét. A problémakört egy olvasói levélre válaszolva járjuk körül 2019/3-as lapszámunkban.

  ▪ Murvai István: A villamos berendezések bővítésének buktatói
  lapunkbol_1_250_22Napjainkban együtt kell élni a hatályos erősáramú villamos biztonságtechnikai szabványok gyakori változásaival. Ennek ellenére mindenképpen el kell kerülni a műszaki fogalmak nem kellő ismeretéből és alkalmazásából, valamint hiányos ismeretéből adódó hibákat. Emellett nem kellő mélységű tervezői felmérés miatt bekövetkező létesítési hibákat is meg kell előzni, mivel azok csak látszólagossá teszik a villamos berendezés létesítésének befejezését, és ismételt munkavégzést követelnek meg. A leggyakrabban előforduló villamos biztonságtechnikai hiányosságokat kivitelezési tervek tapasztalatai és a megvalósult létesítmények villamos berendezésének utólagos átalakítási munkáinak elemzése alapján készült a 2019/3-as számunkban megjelenő összeállítás.

  ▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (I.)
  lapunkbol_2_250_22A Napban lejátszódó fúziós folyamatokban rengeteg energia keletkezik, amely szélessávú elektromágneses sugárzás formájában az űrbe sugárzódik szét. Ennek csekély hányada eljut a Földre is. A légkör külső felületére érkező sugárzási energia értékének csak mintegy 49–51%-a jut el ténylegesen a földfelszínre, ám ez is hatalmas érték. A világ jelenlegi összes energiafelhasználása meg sem közelíti ezt. A sugárzás (elsősorban a napsugárzásra gondolva) több adattal is jellemezhető: időbeli eloszlás, hullámhossz szerinti megoszlás, területi eloszlás, erősség (intenzitás, teljesítmény) energiamennyiség stb. A 2019/3-as számunkban induló, új cikksorozat sorozat kisebb, érthető egységekben és napi szinten könnyen feldolgozható módon ismerteti a napelemes rendszerek legfontosabb fogalmait és folyamatait.

  ▪ Dr. Tóth Judit: A Magyar Elektrotechnikai Múzeum, mint emlék? (II.)
  lapunkbol_3_328Évekkel ezelőtt „Barangolás az elektrotechnika ösvényein” címmel már igyekeztünk bemutatni a Magyar Elektrotechnikai Múzeum termeit. Tavaly év végén merült fel a gondolat, hogy cikksorozat keretében mutassuk be a Múzeum egy-egy kincsét. Szeretnénk ezt tenni két okból is: egyrészt, mert valóban elképesztően érdekes eszközöket, műszaki kultúrtörténeti ritkaságokat ismerhetünk meg, másrészt mert szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Múzeum sorsa 2015. óta túlzás nélkül válságosnak mondható. A műszaki kultúrtörténeti ritkaságokat bemutató cikksorozat a Jedlik teremmel kezdődik, ahol egy tablón nyomon követhető a természettudós életútjának egy-egy állomása, és külön érdekesség a gondosan összeállított Jedlik-családfa. Szintén látható egy olajfestmény, amelyen Jedlik Ányos az Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztályú kitüntetését viseli. Az 1879-ben elnyert rendjel egy eredeti példánya külön megtekinthető a terem tárlójában. Jedlik Ányos találmányai közül érdemes néhányat kissé részletesebben is megismerni, ezeket bemutatását kezdi meg a 2019/3-as számunkban megjelenő írás.

 • Elektroinstallateur 2019/1-2
  2019-02-04
  kinyit

  Február 5-én jelent meg lapunk 2019/1-2-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2019_1-2_tart_h_1131

 • 2019/1-2-es, február elején megjelent lapszámunkból
  2019-01-09
  kinyit

  ▪ Kosák Gábor: Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása villamos termékeknél, berendezések telepítésénél (VII.)
  lapunkbol_1_250_20A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény teljesen új elvi és szervezeti alapokra helyezte a szabványosítást. A nemzeti szabványosítás hazánkban is önkéntes közhasznú tevékenységgé vált. A törvény előírásainak megfelelően az MSZH jogutód nélkül megszűnt. Feladatkörét az 1995-ben megalakult Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) vette át, amely Magyarország nemzeti szabványügyi szervezete, és köztestületként – tehát nem hatóságként – látja el a nemzeti szabványosítással összefüggő feladatokat. A törvény 2001. évi módosítása szerint 2002. január 1-jétől megszűnt a szabványok kötelező alkalmazása. A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes! Ez az egyik nagy különbség a szabványok és a jogszabályok között. A 2019/1-2-es számunkban megjelenő írás ismerteti, hogy kik is készítik a szabványokat, bemutatja a szabványosítás hierarchiáját, valamint magukat a szabványokat, azok felépítését.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Hurokimpedancia mérés áram-védőkapcsoló beépítése után
  Az olvasói levélben feltett kérdésre az MSZ HD 60364-6:2017 szabványban nem található válasz. Ez a szabvány 6.4.3.7. pontjában a táplálás önműködő lekapcsolásával megvalósított védelem hatásosságának ellenőrzéséről szól. Azaz 1.-ban: hogyan kell azt elvégezni különböző áramütés elleni védelmi esetekben (TN-, TT-, IT-rendszer); 2.-ban: hogyan kell a földelő ellenállását mérni; 3.-ban: hogyan kell a földelési hurokimpedanciát mérni. Ezek a hibavédelmi intézkedések akkor váltanak ki működést, ha az aktív vezető a védővezetővel, vagy az ahhoz kapcsolódó villamos szerkezet testével érintkezésbe kerül. Így valósul meg a „közvetlen érintés elleni védelem” mai szabványos szóhasználattal a „hibavédelem” védelmi célja, amelynek követelményeit, kialakítását részletesen az MSZ HD 60364-4-41 szabvány írja le teljes körűen. Az áram-védőkapcsoló beépítése utáni hurokimpedancia mérés problematikájával foglalkozik a 2019/1-2-es számunkban megjelenő cikk.

  ▪ Peter Respondek: Egyenáram a villamosenergia-iparban
  lapunkbol_2_250_20Az az ellentét, ami egyszer annak idején, az 1880-as években kitört Edison és Tesla/Westinghouse között, és úgy maradt fent, mint az „áramok háborúja“ („War of the Currents”), az napjainkban újra a viták aktuális tárgya. Ezért fel kell tenni a kérdést, hogy tényleg az egyenáramú átvitel a rugalmas villamos hálózat jövőbeni kulcstechnológiája? Az egyenáramú átvitel azért lehet a jövő villamosenergia-átvitele, a villamos hálózatok kulcsfontosságú technológiája, mert az átviteli villamos energia nagysága, a villamos áram változása egyre nagyobb, és ez egyre nagyobb szabályozási igényt von maga után. A korszerű, decentralizált villamosenergia-termelő berendezések – mint pl. a naperőművek – rátelepednek a klasszikus, központi szabályozású, centrális váltakozó áramú hálózatra. Ez ahhoz vezet, hogy egyre gyakrabban kell a hagyományos erőművi kapacitásokat visszaszabályozni, átprogramozni, és végül nincs más hátra, mint a megújuló energiaforrások lekapcsolása a hálózatról, hogy a távvezetékek túlterhelését elkerüljék. A 2019/1-2-es számunkban megjelenő írás az egyenáramú hálózatok előnyeit mutatja be. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Az MSZ 447 kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás szabvány változásai (I.)

  lapunkbol_1_250_19Az érvényben lévő szabványok ismerete ma több okból sem könnyű feladat. Egyrészt folyamatosan jelennek meg új szabványok, másrészt a meglévőket rendszeresen módosítják, ráadásul a legtöbb szabvány csak idegen nyelven érhető el. A megjelenő módosított szabványokkal az az olvasó legnagyobb baja, hogy az újonnan megjelent szabványelőírásból nem derül ki, hogy mi az új, mit töröltek, mi módosult, azaz nincs összehasonlítás az előző változattal. Ezen kíván segíteni a változások indokait nem részletezve, csak tényeket és kommenteket közölve a 2019/1-2-es számunkban induló cikksorozat. 

  ▪ Farpék Gábor: „Társas” házunk tája… (II.)
  lapunkbol_2_250_19„A tűzesetek vizsgálata azt mutatja, hogy az utóbbi években – függetlenül a tűzesetek számának alakulásától – a tűz keletkezésének okai között növekvő mértékben fordulnak elő a villamos berendezéshez kapcsolható okok. Ez összefüggésben lehet azzal a trenddel, hogy a háztartások és a vállalkozások egyre több készüléket működtetnek villamos energiával, de azzal is, hogy a villamos berendezések elöregednek, és karbantartásuknak, felújításuknak a lakosság kevesebb figyelmet szentel, mint amennyire üzembiztonsági szempontból szükség lenne.” Ez az idézet a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ajánlásában olvasható. Az ajánlásból két rész ragadhatja meg a figyelmet. Egyrészt a vállalkozások esetében ismert, hogy bizony vonatkoznak jogszabályok a villamos berendezések, készülékek biztonságos állapotának felülvizsgálatára. Így logikusan gondolkodva, ami felül van vizsgálva, az megfelelő és rendben is van. Nyugodt lehet a tulajdonos, a használó. Igen ám, de itt ennek ellenére azt írják, hogy növekszik a villamos okokra visszavezethető tűzesetek száma. A „jól karbantartás” elérését és a felülvizsgálatok gondos elvégzésének fontosságát boncolgatja új cikksorozatunk 2019/1-2-es számában megjelenő második része.

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (VIII.)
  lapunkbol_3_250_18A 3-as metróvonalon a szovjet Metrovagonmas (korábban Mityiscsi Gépgyár) gyártmányú Ev3 típusú motorkocsikkal indult el az üzem, amelyet a Szovjetunióból importált hasonló kivitelű további típusok követtek. Az M3-as metró elkészülő szakaszára tehát a Metrovagonmas által gyártott – a köznyelvben csak szovjet vagy orosz metróként emlegetett – szerelvények kerültek. Ezek több altípusból állnak, köztük műszakilag és kinézetre is vannak kisebb-nagyobb különbségek. A járműgyártó cég történetét, a különböző általa gyártott és a 3-as metróvonalon közlekedő járműveket, valamint a Ganz Hunslet magyar fejlesztésű metrószerelvényét mutatja be a cikksorozat 2019/1-2-es számunkban megjelenő része.

 • II. Energiamenedzsment Konferencia
  2019-01-03
  kinyit

  2019 tavaszán – a tervek szerint – ismét megrendezésre kerül az Elektroinstallateur szaklap szerkesztősége és az EMOSZ szervezésében az Energiamenedzsment Konferencia.

  A rendezvény célja, hogy a villamos szakma számára megmutassa az energiamenedzsmentben rejlő üzleti lehetőségeket, az épületüzemeltetők számára pedig az üzleti előnyöket. Az előadások a mindennapi alkalmazás szintjén mutatják be, mit is jelent az energiamenedzsment, miért kikerülhetetlen téma nem csak a jövő, de a jelen szempontjából is, és miért nem kell ódzkodni ettől a területtől.

  ENERGIAMENEDZSMENT KONFERENCIA 2019
  (Automatizálás és energiaellátás az épületekben)

  Időpont: 2019. május 21. (kedd)

  Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 6. terem
               (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

  Részletes program

  Jelentkezés

 • B.Ú.É.K.
  2019-01-02
  kinyit

  Békés, Eredményekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

  malacka_650

 • Kellemes Ünnepeket!
  2018-12-12
  kinyit

  kepeslap_1897

 • Európai Okos, Fenntartható és Biztonságos Városok Konferencia 2019
  2018-12-10
  kinyit

  Európai Okos, Fenntartható és Biztonságos Városok címmel rendez két napos nemzetközi konferenciát a Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. február 7-8. között. Az eseményt, amelynek fókuszában a biztonság, fenntarthatóság és a modernizáció, valamint hazánk és Európa városainak fejlődésének legfontosabb területei állnak, negyedik alkalommal rendezik meg.

  logo_honlapra_701A European Smart Sustainable and Safe Cities Conference 2019 helyszínét ezúttal is az Óbudai Egyetem józsefvárosi kampusza (1084 Bp. Tavaszmező u. 15-17.) adja, ahova számos országból érkeznek majd szakemberek, hogy a biztonság, fenntarthatóság és a modernizáció kérdéskörét körüljárjak, bemutatva saját kutatási- és fejlesztési vagy akár szakmai eredményeiket.

  A rendezvényen a tudományos és szakmai plenáris ülések és a második nap folyamán megrendezésre kerülő kapcsolódó témájú kiállítás mellett magyar és külföldi kutatók, PhD hallgatók és doktorjelöltek mutathatják be kutatásaik legfrissebb eredményeit. A tudományos plenáris előadások levezető elnöke prof. dr. Rajnai Zoltán, Magyarország kiberkoordinátora és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja lesz. Az érdeklődők több tudományterület előadásai közül választhatnak, az előadások angol és magyar nyelven hallgathatók meg. A konferencia a a hallgatóság részére ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció megnyitása a hallgatóság részére és részletes program 2019 januárjában várható.

  A rendezvény főszervezője a Doktoranduszok Országos Szövetsége, valamint 2019-ben társszervezők a LDSZ Vagyonvédelmi Kft., a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, valamint a Magyar Mérnökakadémia. Továbbá immáron második alkalommal vesznek részt a szervezésben az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézete és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézetének, Anyagtudományi Intézeti Tanszéke.

  A rendezvény tudományos részéről és friss híreiről bővebben itt olvashat.

  Tokody Dániel                                                          Prof. Dr. Mester Gyula
  a konferencia szervező bizottságának elnöke               a konferencia szervező bizottságának társelnöke
  Doktoranduszok Országos Szövetségének
  elnökségi tagja

 • Elektroinstallateur 2018/11-12
  2018-11-28
  kinyit

  December 4-én megjelent lapunk 2018/11-12-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2018_11-12_tart_h_1132

 • 2018/11-12-es, december elején megjelent lapszámunkból
  2018-11-06
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Tetováló szalon, mint gyógyászati helyiség
  lapunkbol_1_250_17Milyen műszaki előírások, ill. milyen biztonsági, valamint érintésvédelmi követelmények vonatkoznak egy „kozmetikai stúdióra”, pontosabban egy tattoo-stúdióra? Alkalmazható-e az MSZ HD 60364-7-710 „masszázsszalonokra” vonatkozó előírása, és „0 csoportba” sorolható-e a „gyógyászati helyiségek” besorolása szerint? Vagy minden további követelményt mellőzve alkalmazhatóak az építményekre vonatkozó általános létesítési és biztonsági előírások, valamint a villamos berendezésekre vonatkozóan a „kisfeszültségű villamos berendezések” előírásai? Az ezekre a speciális létesítményekre, helyiségekre vonatkozó előírásokat ezekre az olvasói kérdésekre válaszolva járja körül a lapunk 2018/11-12-es számában megjelenő írás.

  Farpék Gábor: „Társas” házunk tája… (I.)
  tarsashaz_2_711A villanyszerelés olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá. Azonban, ha komolyabban belenézünk a lakóhelyünk villamos berendezésébe, valóban tökéletes biztonságban érezhetjük magunkat?
  Nézzük mi a tapasztalat a társasházak esetében. A több lakás villamos energia igényét kiszolgáló közös, osztatlan tulajdonban lévő méretlen vezetékhálózatok állapotáról, felújításának esedékességéről érdemes néhány gondolatot ejteni. Új cikksorozatunk ezt a témát járja körül.

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (VII.)
  lapunkbol_2_250_17A cikksorozat előző része a 3-as metróvonal állomásairól, forgalmi, technológiai létesítményeiről és járműtelepéről szólt. A folytatásban a metróvonal villamosenergia-ellátásának és létfontosságú kiegészítő berendezéseinek ismertetése következik. A földalatti vasutaknál a villamosenergia-ellátás fokozott fontosságú, mert nemcsak a közlekedő vonatokat, hanem az utasterek világítását és a műszaki berendezéseket (pl. mozgólépcsők) is megszakítás nélkül kell ellátni energiával. Ez a feladat nagybiztonságú táphálózatot, berendezéseket és készülékeket igényel! Ennek összetevőit – a villamos-energia ellátás részleteit, a vasúti biztosító-berendezést, a mozgólépcsőket, a szellőztetési rendszert, a vízellátást, vízelvezetést, a központi forgalomvezérlést, a hírközlő berendezéseket – mutatja be a december elején megjelenő lapszámunkban olvasható írás.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői (III.)
  lapunkbol_3_250_17A cikksorozatban szereplő egyes résztvevőkre vonatkozó törvényi szintű keretszabályok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben találhatók. A résztvevők feladatainak rövid összefoglalását a cikksorozat I., II., III. és IV. része tartalmazza. A mostani rész a vállalkozó kivitelezővel foglalkozik. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint építőipari kivitelezési tevékenységet – az építési törvényben foglaltakon (pénzügyi fedezet saját költségen történő teljesítéshez, alvállalkozókra is, és szerződésben rögzített részteljesítés esetén az első teljesítésig meghatározott munkarészre) túlmenően – a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. A cikksorozat 2018/11-12-es lapszámunkban megjelenő része a Kormányrendelet vállalkozó kivitelezőkre vonatkozó rendelkezéseit ismerteti.

  ▪ Kosák Gábor: Szabványfigyelő
  lapunkbol_1_250_18A 2018. I. félévében közzétett, az épületvillamosság és az épülettechnika területeit érintő magyar nemzeti szabványok felsorolása a szabvány alkalmazási területének rövid ismertetésével tartalmazza a bevezetett szabványok közül azokat, amelyek a vizsgált időszak alatt magyar nyelven jelentek meg. Az ezt követő felsorolás a „címoldalas”, tehát angol nyelvű változatban bevezetett szabványoknak csak a címét tünteti fel. A szabványok teljes listáját az MSZT Szabványügyi Közlönyben a Nemzeti szabványok közzététele, visszavonása, helyesbítése fejezetek tartalmazzák. A felsorolásban az ÚJ szóval jelölt szabványok új szabványok, a jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy módosítanak. A 2018/11-12-es számunkban megjelenő cikk a szakterületünket érintő, ebben az időszakban megjelent magyar nemzeti szabványokat sorolja fel.

  ▪ Kovács Ádám: EnOcean a fűtés szolgálatában
  lapunkbol_2_250_18Az EnOcean technológiájú szenzorok és kapcsolók a lehető legkisebb energiát is igyekeznek kinyerni környezetükből. Ez a kinyert energia származhat kinetikus mozgásból, fényből vagy akár hőmérsékletkülönbségből, amelyet a vezeték nélküli kommunikációhoz használ fel az eszköz. Az EnOcean egyes részei nem új keletűek. Lényege az, hogy ezen a három területen mindig a legfejlettebb technológiát használja és fejlessze annak érdekében, hogy egy a meglévőnél mindig sokkal hatékonyabb és jobb megoldást hozzon létre. A 2018/11-12-es számunkba megjelenő cikk sorra veszi, hogy az EnOcean technológiája jelenleg már milyen megoldásokkal képes hatékonyan energiát nyerni környezetéből, és bemutatja az SAB+ típusú szelepmozgató előnyeit.

  ▪ Murvai István: Szélerőművek üzemi viszonyai
  lapunkbol_3_251A megújuló erőművek villamosenergia-termelését, kapcsolását a természet, a Nap, ill. a szél, és nem az erőmű üzemeltetőjének szándéka határozza meg – az üzemeltető vagy a rendszerirányító csak kikapcsolást végezhet. A naperőművek éves teljesítmény-kihasználási tényezője 10–11%, a szélerőművek éves teljesítmény-kihasználási tényezője 18–22% között változó. A szél energiája az áramló tömeg mozgási energiája. Ezt lehet részlegesen átalakítani egyéb mechanikai mozgásokká, elsősorban forgássá. A szélenergia teljes hasznosítása nem lehetséges, mivel ez azt jelentené, hogy a sebesen érkező levegő teljesen lefékeződne. A nyomáskülönbségek hatására létrejövő egyenletes légáram útjába helyezett szélturbina turbina lapátok lassítják az áramlást, nyomáskülönbséget, turbulenciákat okoznak. Az áramló szél energiáját döntően vízszintes tengelyre szerelt, körívet képező tartószerkezetre szerelt turbinalapátok alakítják forgó mozgássá, és a turbina beszűkített oldalán Bernoulli-féle szívóhatás keletkezik. A szélerőművek üzemi viszonyait vizsgálja meg a decemberi számunkban megjelenő cikk.

 • Lapunk lelkületéből is meghalt egy darab...
  2018-10-24
  kinyit

  Jáni Józsefné Valika (1933.04.01. – 2018.10.08.)
  Gyászol lapunk, gyászol a villamos szakma. Türelemmel viselt rövid, súlyos betegség után október elején örök nyugalomra tért Jáni Valika, a szakma egyik doyenje.

  jani_jozsefne_honlap_2352Szeptemberi lapszámunkban még aktívan köszreműködött: írt, fordított, lektorált... októberi lapszámunk nyomdába adását pedig már nem érhette meg.
  Az Elektroinstallateur egyik alapítójaként, kezdetektől szakszerkesztőjeként személye meghatározó volt a lap arculatának, szakmai vonalának felépítésében. Szakmai tekintélye, tudása nagyban hozzájárult az Elektroinstallateur hazai, valamint nemzetközi elismertségéhez.

  Debrecenben, egy vasutas családban született 1933-ban. A gimnázium idején rendszeresen sportolt, atletizált és kézilabdázott, majd 1951-ben kitűnő érettségivel és egy NB I-es kézilabdás minősítéssel elindult Budapestre.
  Vonzotta a mérnöki pálya. Bár először vegyészmérnök szeretett volna lenni, de mégis kíváncsiságból az akkor már önálló Villamosmérnöki Karra felvételizett sikerrel. Az egyetemi tanulmányait jeles eredménnyel, okleveles villamosmérnökként 1956-ban fejezte be.
  Szakmai pályafutását az ÉVM Szerelőipari Tervező Vállalatnál – közismert nevén ÉVITERV-nél – kezdte, és 1988-ban onnan is ment nyugdíjba. Nagyon szerette a munkáját és mindig nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy szakmailag képezze magát, figyelemmel kövesse a szakma legfrissebb fejlesztéseit, híreit. Kitartás, hihetetlen precizitás, és igényesség jellemezte munkáját.
  Büszke volt rá, hogy munkahelyén nagyon szép tervezői feladatokat kapott. Legkedvesebb és legemlékezetesebb munkái voltak például:
  – az Országház Munkácsy termének klímával kombinált világítási berendezése,
  – sportpálya világítások tervezése (világítástechnikai és energiaellátási tervek készítésében való részvétel, valamint a világítások beállításának terepi munkái),
  – közvilágítási típustervek készítése (számítógépes világítástechnikai feldolgozás elindítása),
  – Kubában a VIT-re készült dísz- és sportvilágítási tervek készítésében való részvétel, és helyszíni ellenőrzése.

  Szakmai pályája kezdetétől – több mint 60 éven át – aktív tagja volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek. A 80-as években több éven át volt a MEE Országos Elnökség tagja, a Világítástechnikai Szakbizottság alelnöke, az ÉVITERV MEE Helyi Csoportjának elnöke, valamint a Világítástechnikai Eszközök Munkabizottság vezetője.
  Több éven keresztül tevékenykedett az ÉTE Épületvillamossági Szakosztály titkáraként, majd vezetőségi tagjaként.
  Évtizedekig aktívan vett részt a Világítástechnikai Társaság, valamint a CIE Nemzeti Bizottságának munkájában is.
  Az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének – annak 1991-es megalakításától – aktív támogatója és tagja volt.
  Oktatott a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképzőjén. Vizsgáztatott a Pollack Műszaki Főiskolán Pécsett.
  Munkáját az ÉVITERV-nél többszöri kitüntetéssel, szakmai kinevezéssel honorálták, és mint szakági főmérnök vonult nyugdíjba 1988-ban.
  Nyugdíjba menetele után is folyamatosan dolgozott. 1988-tól több éven át, mint szaktanácsadó működött a Tungsram-nál, az EKA-nál és a PVV-nél. 1992-ben minisztériumi ajánlás alapján elvállalta az akkor induló, első épületvillamos szaklap, az Elektroinstallateur szakszerkesztését, amit gyakorlatilag haláláig folytatott.
  Rengeteg szakmai publikáció fűződik a nevéhez, tankönyvek, szakkönyvek, műszaki cikkek formájában. Az Elektroinstallateur, valamint az Intelligens Épület műszaki lap szakszerkesztése mellett kiemelten kedves feladat volt számára több éven keresztül a Világítástechnikai Társaság által kiadott Világítástechnikai Évkönyv szerkesztése.

  Szakmai tevékenységét nemcsak a vállalata ismerte el, hanem a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől (MEE), a Világítástechnikai Társaságtól (VTT) és az Építőipari Tudományos Egyesülettől (ÉTE) is több elismerést, díjat kapott.
  - 1960–1984   között több alkalommal Kiváló Dolgozó / Az Építőipar Kiváló Dolgozója,
     A Haza Szolgálatáért Érdemrend ezüst fokozata
  - 1982   ÉTE Alpár Érdemérem
  - 1984   MTESZ Nagydíj
  - 1988  MEE Urbanek Díj
  - 1990   Nívódíj
  - 1994   MEE Déri Díj
  - 2000   MEE Életpálya Díj
  - 2004   VTT Világítástechnikai Társaságért Díj
  - 2009   VTT Pollich János-díj

  Mindig vasakarattal és szorgalommal dolgozott, mert vallotta, hogy egy ilyen férfias pályán egy nőnek mindig valamivel többet kell tudnia, és tennie azért, hogy elismerjék.
  2016-ban boldogan vette át gyémántdiplomáját. Nagyon büszke volt rá, hogy nemcsak gyermekei, hanem három imádott unokája is a mérnöki pályát választotta.
  Segítőkészsége, tenni akarása legendás volt szakmai berkekben. Búcsúzóul álljon itt kedves idézete Arany János Epilógusából, ami egyben életfilozófiája is volt:

  „Ha egy úri lócsiszárral
  Találkoztam s bevert sárral:
  Nem pöröltem,-
  Félreálltam, letöröltem.
  Hiszen az útfélen itt-ott
  Egy kis virág nekem nyitott:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.”

  Emléke szakmai örökségében és szívünkben él tovább! Nyugodjék békében!

 • Elektroinstallateur 2018/10
  2018-10-19
  kinyit

  Október 24-én megjelent lapunk 2018/10-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2018_10_tart_h_1124

 • 2018/10-es, októberben megjelenő lapszámunkból
  2018-09-19
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: KNX-huzalozás villamos elosztószekrényben
  lapunkbol_1_254_02Kapcsolóberendezésekre és elosztókra elsősorban az MSZ EN 61439-1 és -2 szabvány van érvényben. Egyik szabványban sem található a vezetékek, kábelek, szigetelt vezetékek „együttes” elhelyezésére semmilyen utalás. Korlátozások, előírások csak az elektromágneses összeférhetőség szempontjainak figyelembe vételére vannak (Működési követelmények, EMC-vizsgálatok: zavartűrés, zavarkibocsátás). Azonban az MSZ HD 60364 szabvány kisfeszültségű létesítésre vonatkozó előírásait figyelembe kell venni. Az MSZ HD 60364-es sorozatban található a kábelek, vezetékek és szigetelt vezetékek együttes elhelyezésének következő két alapkövetelménye. A KNX-jelvezetékek villamos elosztószekrényekben való elhelyezésének szabályait egy olvasói kérdésre válaszolva ismerteti az októberi számunkban megjelenő írás.

  ▪ Balogh János: A felújított iskola… napjaink alkotásai
  lapunkbol_2_250_16Egy iskolának van tulajdonosa, van fenntartója és van üzemeltetője. Ki ezt csináltat az épületen, ki azt… Egy biztos, a „bábák közt” elvész a gyerek! Van, akinek az épület hőszigetelése a fontos és van, akit a naperőmű lelkesít, az épületet naponta használók pedig méltatlankodnak. A munkákat általában minden szakág külön intézi, nem figyelve – és főleg nem értékelve – a másik munkáját. Az eredmény nehezen értékelhető pozitívan. Érdemes azonban szétnézni egy ilyen intézményben. Az iskolában szerzett tapasztalatokat osztja meg felvételekkel alátámasztva a 2018/10-es számunkban megjelenő cikk. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Dugaszolható csatlakozás megszakítása terhelés alatt
  lapunkbol_1_250_16Igaz, hogy a gyártók adott névleges áramra méretezik a dugaszolóaljzatsor gyártmányokat, de ezt sem a laikusok, sem a szolgáltatások alkalmazói nem veszik figyelembe. A kereskedelemben kapható – terhelés alatt kihúzhatóra és bedughatóra tervezett – dugaszolóaljzatok 16 A-ig a laikusok által is kezelhetők, de a kérdés az, hogy ez általánosítható-e az összes ilyen típusú, azaz dugaszolható csatlakozásra? A szabványok valamilyen védelmi célból fontos intézkedéseket fogalmaznak meg, és nem általános alkalmazható „főzőreceptként” szolgálnak, hanem pontosan előírják az alkalmazás körét is. Alapvetően a névleges, azaz a méretezési áram határozza meg, hogy melyik csatlakozóaljzat/csatlakozó dugó (továbbiakban az egységes értelmezés kedvéért mindkettőre együttesen a dugaszolható csatlakozás kifejezést használjuk) húzható ki, illetve dugható be terhelés alatt. Azonban azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy egyenáramú csatlakozásról vagy váltakozó áramú csatlakozásról van-e szó? Az októberi lapszámunkban megjelenő cikk az olvasói kérdésre válaszolva járja körül a témakört és néhány hasznos tanáccsal is szolgál.

  ▪ Kosák Gábor: Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása a villamos termékeknél berendezések telepítésénél (VI.)
  lapunkbol_2_250_15A cikksorozat októberi számunkban megjelenő, újabb része „A Villamos Biztonsági Szabályzat és a villamos berendezések létesítési szabványai” alcímet viseli. Ismerteti a 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet legfontosabb részeit, annak hatályát, értelmező rendelkezéseit, műszaki biztonsági követelményeit, zárórendelkezéseit, mellékleteit – köztük a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat legfontosabb rendelkezéseit. A 40/2017. (XII.4.) NGM-rendelet Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről 2017 decemberében jelent meg, és 2018. január 1-jén lépett hatályba. Emellett kitér a 10/2016. (IV. 5.) NGM-rendeletre, ill. még néhány a méréssel, ellenőrzéssel kapcsolatos rendeletre.

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (VI.)
  lapunkbol_3_250_16A cikksorozat 3-as metróról szóló részei közül az októberi számunkban megjelenő az állomásokat, a forgalmi technológiai létesítményeket, valamint a járműtelepet mutatja be. Szól a mély fekvésű szakaszon alkalmazott, Budapesten kifejlesztett ötboltozatos állomástípusokról, a felszínhez közeli, nyitott eljárással épített, résfalas szerkezeti megoldású állomásokról, a közvetlenül a felszín alatt elhelyezkedő Árpád hídi állomásról, valamint az egyetlen felszíni állomásról, a Kőbánya-Kispest végállomásról. Ismerteti az utasszállítást kiszolgáló technológiai rendszer szak-, illetve részterületeit – vasúti pálya, jármű (üzemeltetés és fenntartás), energia ellátás, vasúti biztosító berendezések és távközlés, mozgólépcső, szellőztetés, klimatizálás, vízellátás, vízelvezetés. S végül bemutatja a vonal déli végén, a Kőbánya-Kispest végállomás mellett található Kőér utcai Járműtelepet. Emellett egy kis kitérőként megemlíti a szintén a metróépítés idején zajló Árpád híd átépítést.

  ▪ Déri Tamás: Spanyolország fényei – A Coruña közvilágítása
  lapunkbol_4_250_07A Coruña negyedmilliónyi lakosával Galícia második, Spanyolország 17. legnépesebb városa. A város legjelesebb látnivalója maga is kapcsolatos a világítástechnikával, itt található ugyanis az UNESCO világörökség részévé vált Hercules világítótorony, amelyet a rómaiak építettek, és amely – a világon egyedülállóan – a II. századtól kezdve folyamatosan üzemel. Ez az építmény jelenik meg a város címerében és zászlaján. A világítótornyot nagykiterjedésű park veszi körül. A városnak egy forgalmas kikötője van. Jellegzetesek a galériáknak nevezett, beüvegezett balkonok is. A spanyol város közvilágításának érdekességeit, különlegesség megoldásait mutatja be az októberi lapszámunkban megjelenő írás.

 • XVI. Lux et Color Vesprimiensis konferencia
  2018-09-13
  kinyit

  2018-ban az MTA VEAB új szervező partnerekkel, a Világítástechnikai Társaság és a Magyar Világítástechnikai Alapítvánnyal karöltve szervezi a Lux et Color Vesprimiensis konferenciát, Prof Schanda János emlékének tiszteletére Veszprémben, 2018. október 11-12-én.
  (A konferencia részletes programja a "bővebben"-re kattintva olvasható!)

  lc_program_2018_09_12__1544
  További információk és jelentkezés

 • Elektroinstallateur 2018/8-9
  2018-09-04
  kinyit

  Szeptember 11-én megjelent lapunk 2018/8-9-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!
  ei_2018_8-9_tart_h_1131

 • 2018/8-9-es, szeptemberben megjelent lapszámunkból
  2018-08-23
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Mosógép a fürdőszobában
  lapunkbol_1_250_15Egy fürdőszobák, zuhanyzók építésével átalakításával foglakozó cégtől érkezett olvasói levél, kérdésekkel. Természetesen ismert előttük az MSZ HD 60364-4-41 „Áramütés elleni védelem”és az MSZ HD 60364-7-701 „Fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségek” előírásai. A szabvány védőintézkedései is ismertek, mind a fürdőkádat vagy zuhanytálcát körülvevő 1-es és 2-es sávra, mind a zuhanytálca nélküli zuhany 1-es és 2-es sávjára vonatkozóan. Nos, számos esetben – a fürdőszoba méretei, vagy a tulajdonos kívánságára – a mosógép vagy szárítógép részben vagy teljes egészében ezeken a biztonsági sávokon belülre kerül. Szabad-e a készülék ilyetén elhelyezésének tudatában a dugaszoló aljzatot a fent említett sávokon kívül elhelyezni? A vízvezeték szerelők a mosógép kifolyócső fali csatlakozóját közvetlenül a fürdőkád mellé szerelik. Mindemellett a fürdőszoba sokszor olyan kicsi, hogy a készülékek használójának gyakorlatilag az 1-es, vagy 2-es sávban kell állnia. Szabad-e ezzel a tudattal a biztonsági sávban felállítani a mosógépet? Az augusztus-szeptemberi lapszámunkban megjelenő cikk ezekhez a kérdésekhez kapcsolódva járja körül a témakört.

  ▪ Garai Tamás: Gépjárműtüzek
  lapunkbol_2_250_14A közelmúlt legnagyobb gépjárműveket érintő tűzesete 2018. január 1-én szilveszter éjszaka történt Liverpool egyik 1600 gépjárművet befogadni képes parkolóházában, ahol több száz autó semmisült meg, és a parkolóház épülete is jelentős károsodást szenvedett. A statisztikák szerint éves szinten hazánkban több száz tűzoltósági beavatkozást igénylő tűzeset történik a járművekben, és közel ugyanakkora számban vannak olyan tűzesetek is, amelyeket a járművezetők eloltanak, így tűzoltói beavatkozásra nincs szükség. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016-ban vizsgálta a 2011–2015. közötti időszakban autóbuszokban bekövetkezett tűzeseteket. Vizsgálatuk főként a tűzkeletkezési okokra terjedt ki, de számszerűsítették a teljesen kiégett járművek arányát is. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy mekkora létjogosultsága van a járművekben készenlétben tartott tűzoltó készülékeknek, ezért külön kategóriába vették a „kisbuszokat” és a „nagybuszokat”, mivel csak az utóbbiakban kötelező tűzoltó készüléket készenlétben tartani. A 2018/8-9-es számunkban megjelenő írás ismerteti a járműtüzek fő okait, kitér a járművekhez használható tűzoltó és tűzjelző berendezésekre, a fokozott veszélyt jelentő helyzetekre és foglalkozik a jövő kihívásaival is.

  ▪ Murvai István: Tervezési hiányosságok és következményeik
  lapunkbol_3_250_15A villamos tervezői munkafolyamat befejező művelete a tervezői önellenőrzés. A beruházói, kivitelezői tervellenőrzések hatóság és, szakhatóság által való előírásának, az eljárási tapasztalatok hasznosításának, az önképzések, a szervezett továbbképzések eredményeként vélelmezhető, hogy az erősáramú villamos tervezők legjobb tudásának felhasználásával csökken a feltárható műszaki biztonsági hiányosságok száma. Mindezek ellenére az elkészült villamos kivitelezési tervdokumentáció felülvizsgálata – a gyakorlati tapasztalatok alapján – mégsem mondható okafogyottnak. A biztonságosan üzemeltethető villamos berendezés létesítésének érdekében a szöveges és rajzos terveket célszerű tételesen felülvizsgálnia a beruházónak és a villamos kivitelezőknek. A szeptemberben megjelenő számunkban közölt cikk a leggyakoribb hiányosságokra hívja fel a figyelmet. 

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői (I.)
  lapunkbol_4_250_06Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a tevékenység résztvevője az építtető, a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is), a tervezői művezető, a vállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. A cikkben szereplő egyes résztvevőkre vonatkozó törvényi szintű keretszabályok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben találhatók. A résztvevők a kivitelezés folyamatában együttműködnek. A résztvevők feladatainak rövid összefoglalása a cikk I., II., III. és IV. részében szerepel. A 2018/8-9-es számunkban megjelenő első rész az építtetőre, a tervezőre és a tervezői művezetőre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

 • Jövőbemutató kerekasztal-beszélgetések
  2018-07-11
  kinyit

  Idén először izgalmas „kávéházi” kerekasztal-beszélgetésekkel zárult a Bosch szokásos hivatalos évértékelő sajtótájékoztatója, amelyeken három izgalmas témában folytathattak eszmecserét a sajtó képviselői a cég szakértőivel.

  I. Automatizált vezetés
  b1a_1280Az önvezető autók fejlesztése világszerte gőzerővel folyik. A Boschnál előre látják az önvezetés fokozatos fejlődését az első szintről a másodikra, majd a harmadikra. Emellett a vállalat már dolgozik a megosztott önvezető autókon és a robottaxikon is, amelyek már ötös szintű önvezető járművek lesznek. Hitvallásuk, hogy a biztonsági rendszerek terén nem lehet hibázni. A Daimler-rel együttműködve dolgoznak a teljesen önvezető, sofőr nélküli járművek kialakításán, az érzékelők, az útvonaltervezés, a biztonság, a szoftverek és még sok minden más fejlesztésén. A közös munka azért szükséges, mert vannak olyan területek, ahol a környezet olyan komplex, hogy különböző szintű technológiákra van szükség. A vállalat számára a legnagyobb kihívás a teljes önvezetés terén az, hogy biztosak legyenek abban, hogy a rendszer megbízható és biztonságos. Éppen ezért úgy vélik, hogy a technológia kiforrásáig, az ilyen autók forgalomban való megjelenéséig még hosszú út vezet, ami még sok-sok évig tarthat. Még számos műszaki, forgalomtechnikai stb. feladat megoldásra vár, emellett a jogi, igazgatási, társadalmi környezet kialakításában is sok a teendő. A jövő iránya azonban mindenképpen ez. Az önvezető autók hálózatra kacsolása olyan, új termékeket és szolgáltatásokat tesz majd lehetővé az autókban, amelyekről eddig még álmodni sem lehetett. Az olyan szélessávú kommunikációs csatornák, mint például az LTE alkalmazása, jelentősen megnöveli az egymással kapcsolatban álló autók számát, így a jövőben mérsékelhető lesz a balesetek gyakorisága, gyorsulhat a forgalom ritmusa, csökkenhet az utak zsúfoltsága, illetve kevesebb lehet a szén-dioxid-emisszió.

  II. Ipar 4.0
  Abosch_2_11362011-ben bevezetett fogalom, az Ipar 4.0, más néven a IV. ipari forradalom elemei beépülnek a már meglévő gyártási-, logisztikai- és kereskedelmi rendszerekbe. A pár éve még ismeretlen kifejezések, mint a BIG DATA, IoT, felhő, mesterséges intelligencia, kiterjesztett valóság sok vállalat számára hétköznapivá kezd válni. Minden intelligens gyárnak az alapját az internet, valamint a rendszerek és gépek hálózatba kötése képezi. A digitális üzem olyan virtuális gyártási rendszert kapcsol össze a valós gyártással, ami magának a IV. ipari forradalomnak a víziója. Az informatikai úton történő vezérlést, a termékfejlesztés és a gyártás közötti közvetlen adatcserét nagyteljesítményű PLM programok biztosítják. Ezek segítségével lehet virtuálisan szimulálni az összes termékinformációt. Az eljárás lényege, hogy a termék életciklusához tartozó összes – főként műszaki jellegű – adatot, dokumentumot, folyamatot és projektet egy egységes rendszeren belül kezel. Ebbe minden beletartozik, a termék koncepciójának megszületésétől kezdve a tervezésen, gyártáson, minőségbiztosításon és karbantartáson keresztül egészen a termék eldobásáig vagy újrahasznosításáig. A kutatási és fejlesztési folyamatokból, a virtuális szimulációkból származó összes termékinformációt egy gyártásvezérlő-rendszerhez továbbítják, ami valós időben vezérli a gyártás teljes folyamatát. A termékek irányítják a saját gyártásukat. Termékkódokkal kommunikálnak a gyártásban részt vevő gépekkel és eszközökkel a gyártási jellemzőkről és követelményekről, ezáltal előre vetítve a szükséges gyártástechnológiai lépéseket. Az Bosch megfogalmazása szerint az Ipar 4.0 elsődleges célja a hatékonyságnövelés, amelyet az emberi döntések és beavatkozások kiváltásával, a döntési helyzetekre való sokkal gyorsabb és ésszerűbb reagálással ér el. Bár a digitalizációval egyre inkább felértékelődik az IT-szektor szerepe, a hagyományos technológia jártasság továbbra is alapvető szerepet kap.

  III. A jövő munkavállalója
  bosch_3_600A Bosch 2017-ben is egyike volt azon vállalatoknak, amelyek a legnagyobb létszámbővülést mutatták a magyarországi magánszektorban. A vállalat az elmúlt évben 1000 új munkahelyet hozott létre Magyarországon, így a cégcsoport munkavállalóinak száma itthon több mint 13 500 fő, közülük több, mint 2300 szakember dolgozik a kutatás-fejlesztés területén. Ma nem könnyű megtalálni és megtartani a megfelelő munkaerőt, ami nagy feladatokat ró a HR-esekre. A Bosch csoport élen kíván járni a jövőt alakító technológiák megalkotásában és ehhez elengedhetetlen az elkötelezett munkatársak innovatív munkája.
  A cég a Budapesti Fejlesztési Központ új generációs fejlesztési projektjei megvalósítására jelenlegi területe mellett 60 000 négyzetméteres telken tervezi bővíteni a budapesti campust. Az új rész építése 2018 második félévében kezdődik, a tervezett átadása 2021-ben lesz. Ez azt jelenti, hogy még több magasan kvalifikált szakemberre lesz szükség, így vállalat több száz jól képzett mérnököt és technikust keres budapesti, hatvani, maklári, továbbá miskolci telephelyeire.
  A mai kor munkavállalói számára nagyon fontos a kreatív munka, a rugalmasság. Az első szűrő a felvételi beszélgetés, de igazából az első év folyamán derül ki, hogy a hosszú távú lesz-e „kapcsolat” a munkavállaló és a munkahely között. Az országos adatok szerint nagyjából 17 %-os az új munkavállalók fluktuációja, míg a Boschnál mindössze 5%, amihez nagyban hozzájárul a HR részleg munkája.
  A vállalat stratégiája, hogy olyan munkakörnyezetet, és lehetőségeket teremtsen, ami segíti a munkavállalók megtartását: fejlődési, továbbképzési lehetőségek; szociális juttatások; közösségi élmények, szabadidős programok; munkaterületek közti váltások, új tartalom és téma, amin dolgozhatnak; belső karrierprogram stb.
  Ami manapság fontos, hogy a cég fix pontot, kiszámítható jövőt kíván biztosítani a dolgozói számára.

 • LoRa kommunikációs eszközök alkalmazása és integrálása - tanfolyam
  2018-06-26
  kinyit

  Az SB-Controls Kft. tanfolyamot szervez a LoRa kommunikáció iránt érdeklődőknek, amelynek célja a Résztvevők munkáját megkönnyítő ismeretek és alkalmazási lehetőségek átadása.

  Tanfolyam időpontja: 2018. november 8. 9-16 óra
  Tanfolyam díja: 30 000 Ft/fő + Áfa
  Tanfolyam helyszíne: SB-Controls Kft., Oktató terem

  A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket a 868MHz-es ISM sávban (ipari, tudományos és orvosi sáv - Industrial, Scientific and Medical, ISM band), engedélyezéshez nem kötött kis teljesítményű rádióval (25mW) 10-15km távolság áthidalására képes LoRa (Long Range) technológiával és az ebből származó előnyökkel.
  A tanfolyam külön figyelmet szentel a gyakorlati megoldásoknak és konfigurációs feladatok segítségével mutatja be az alkalmazási lehetőségeket.
  A LoRa WAN technológia egyik legnagyobb előnye robusztus üzemén kívül rendkívüli energia hatékonyságában rejlik, szenzor és gateway (bázisállomás) oldalon egyaránt. Az egyes szenzorok, adatforrások képesek akár 5-10 évig is külső energiaforrás nélkül működni és közben folyamatosan információt, mérési adatokat szolgáltatni a felügyelni kívánt területről, berendezésről.

  A tanfolyam tematikája:

  • LoRa kommunikáció felépítése
  • ATIM modemek típusai, telepítése
  • Adatkiolvasási lehetőségek
    - számítógépen futó szoftver
  • VISION integrálási lehetőségek
  • SPN - Small Private Network lehetőségei

  A tanfolyamon való részvétel feltételei és a jelentkezési lap megtalálható ITT .
  A jelentkezéseket az office@sb-controls.hu e-mail címen várják a rendezők.

 • Az automatizált adatközpontoké a jövő
  2018-06-19
  kinyit

  Az adatközpont-felügyelet olyan manuális és automatizált eszközök használatát foglalja magába, amelyek biztosítják a létesítmények optimális működését. A folyamat garantálja a szolgáltatások zavartalanságát, és rálátást nyújt az adatközpontok egyes elemeire. Ide tartozik többek között a szerverek, számítógépek és szoftverek teljesítményének figyelemmel kísérése, a hálózati műveletek kezelése, az energiaellátás és -fogyasztás monitorozása, a hőmérséklet, a hűtés, ill. a szellőzés ellenőrzése vagy a biztonság fenntartása.

  schad_250A régebbi felügyeleti rendszereket nem a ma tapasztalható óriási adatmennyiséghez tervezték, arra pedig végképp nem, hogy értékes információkat nyerjenek ki belőlük. Ezek a rendszerek még helyhez kötöttek voltak, és humán erőforrásra volt szükség az adatok értelmezéséhez. Az adatvezérelt rendszereknek, az automatizálásnak és a szabványosításnak köszönhetően azonban egyre csökken az emberi tényező szükségessége. A fejlődéssel együtt pedig előtérbe kerülnek az új generációs, digitális távfelügyeleti megoldások. A Schneider Electric szerint az alábbi hét trend határozza meg leginkább az adatközpontok működtetésének jövőjét.

  Beépített érzékelők
  Az adatközpontok tápellátási és hűtőrendszereibe beépített eszközök száma – az alacsony áraknak és az egyre javuló minőségnek köszönhetően – az elmúlt tíz évben megháromszorozódott. Az érzékelők így sokkal részletesebb képet adnak a teljesítményekről, ami jelentősen hozzájárul a beruházások gyorsabb megtérüléséhez.

  Adatból információ
  A Big Data analitikai módszerek a döntéshozatal támogatására alkalmas információvá alakítják át a különféle eszközök által valós időben gyűjtött, nagy mennyiségű adatot. Jó példa erre az algoritmusok alkalmazása a szünetmentes tápegységek vagy a számítógéptermek klímaberendezései kapcsán, ahol a működés folyamatos nyomon követésével előre lehet jelezni a szükséges karbantartások időpontját, ami csökkenti a nem várt meghibásodásokat és ezáltal a költségeket is.

  Maximális biztonság
  Napjainkban már minden adatgyűjtő és -megosztó rendszernek szüksége van megfelelő kibervédelemre. Az ún. Secure Development Lifecycle (SDL) megoldást használó forgalmazók nagyobb eséllyel tudják garantálni a biztonságot az adatközpontok számára, mert a kiberbiztonsági elvárások alapján kódolt, előtesztelt, ellenőrzött és jóváhagyott szoftverek védettebbek az online támadásokkal szemben.

  Minden kéznél, azonnal
  Az adatközpontok monitorozásának az a lényege, hogy még a leállás előtt észlelni és kezelhetni lehessen a rendellenes helyzeteket. A mobileszközöknek köszönhetően a vezetők több helyszín nézete között válthatnak, távolról nyomon követve a napi működési folyamatokat, és szükség esetén azonnal, akár néhány gombnyomással reagálhatnak a náluk lévő készüléken keresztül.

  Felhőben futtatva
  A Cisco felmérése szerint 2020-ra a munkafolyamatok 92%-ka felhőalapú adatközpontokban, 8%-ka pedig hagyományos adatközpontokban zajlik majd. A cloud computing nemcsak az adattárolásban előnyös, de biztosíthatja az adatközpontok távolról történő üzemeltetését is. Az automatizálást támogató különféle informatikai szolgáltatások – így például a prediktív analitika vagy a gépi tanulás – felhőalapú platformon futtathatók, és még magasabb szintű felügyeletet tesznek lehetővé.

  Gépi tanulás
  A Machine Learning során a rendszer a korábban tapasztaltakat felhasználva javítja az adatelemzési modell működését. Az adatközpontokban a tanulás szempontjából rendkívül fontosak azok a helyzetek, amikor csak egy hajszálon múlik a leállás. Az ilyen esetek okainak gépi tanulás útján történő megértése és dokumentálása csökkenti a jövőbeni hibák előfordulásának valószínűségét.

  Hatékonyabb munkavégzés
  A digitális távfelügyelet lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók több feladatot végezzenek el kevesebb emberi erőforrással. Nincs többé szükség a folyamatos személyes jelenlétre, így például a rackek hőmérsékletének vagy egyéb körülményeknek a fizikai ellenőrzésére.

 • Tűzvédelmi Műszaki Bizottságról szóló rendelet előírásai
  2018-06-14
  kinyit

  Az Elektroinstallateur szaklap idei számaiban megjelent „Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása villamos termékeknél, berendezések telepítésénél” cikksorozat eddigi részei ismertették az OTSZ-t. A 2018/6-7-es számban a cikksorozat következő része az OTSZ-el egy időben megjelent, a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól szóló rendelet előírásait ismerteti.

  kosak_852Az 53/2014.(XII.5.) BM-rendelet az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (a továbbiakban TvMI) kidolgozásáért felelős Tűzvédelmi Műszaki Bizottság felállítását rendeli el (1. §). A bizottság tagjai a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Tűzvédelmi Szövetség, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Magyar Szabványügyi Testület, a szakirányú egyetemek, egyesületek, szövetségek, hivatalok (2. §). A Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott TvMI-ket a BM OKF honlapján közzé kell tenni (3. §).

  A Bizottság fő feladata a TvMI-k kidolgozása. Ezek a tűzvédelem, ill. tűzterjedés elleni védelem jogszabályi követelményeit teljesítő, az OTSZ-ben nem megjeleníthető, részletes műszaki megoldásokat és számításokat ismertetik. A TvMI-k alkalmazása önkéntes, azok szabványként funkcionálnak. Az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek, az általa elvárt biztonsági szint megvalósul:

  a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
  b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
  c) a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

  A szabványokhoz hasonlóan a TvMI-k alkalmazása önkéntes, ahogy azt már az előbb is említettük, azonban a bennük meghatározott biztonsági szintet meg kell valósítani! A TvMI-ktől való eltérés esetén a tűzvédelmi hatóságnál eltérési engedélyezési eljárást kell kezdeményezni és lefolytatni. A kérelmezőnek igazolnia kell a rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. Az eltérési engedély és a jóváhagyás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  – az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
  – az eltérés indokát,
  – az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
  – eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
  – jóváhagyás esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
  – alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.

  A TvMI-kben található megjegyzések, mellékletek, valamint példák az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak, az ezektől való eltérést nem kell engedélyeztetni.
  A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság összesen 23 TvMI kiadását tervezi, főként a tűzterjedés elleni védelem, a kiürítés, a hő és füst elleni védelem, a beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok, a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények, a beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok, a tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv, a számítógépes szimuláció, valamint a villamos és a villámvédelmi berendezések területén. Eddig 12 TvMI-t adtak ki. A TvMI-k ingyenesen letölthetők a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapjáról (www.katasztrofavedelem.hu).

   A TvMI 7.2:2016.07.01. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv témaköre a villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem jogszabályi követelményeit teljesítő megoldások ismertetése. Az 53/2014. (XII. 5.) BM-rendelet szerint a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi a tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Ennek szellemében ez a TvMI már a második kiadás, amely a TvMI 7.1:2015.03.05. első kiadást váltotta fel. A villamos TvMI 11 fejezetből, az irányelvben hivatkozott jogszabályok, szabványok jegyzékéből és 6 mellékletből áll. A villamos TvMI összeállításának alapvető célja:

  – olyan követelmények (kívánságok) megfogalmazása, amelyek javítják a szakágak együttműködését (pl. villamos berendezésrészek elhelyezése),
  – hogy lehetőleg ne jelenjenek meg új követelmények, a gyakorlat legyen alátámasztva, és az eddig szabálytalannak tekintett kényszermegoldások legalizálása,
  – az OTSZ és a szabványok követelményrendszerének korrigálása,
  – kommunikációs eszköz teremtése a szakágak közötti kommunikáció elősegítéséhez, ezért rögzítettek benne sok építészeti jellegű követelményt is.

  (A teljes cikk az Elektroinstallateur 2018/6-7 számában olvasható)

 • Érték és Minőség Nagydíj
  2018-06-13
  kinyit

  Idén először, 47 főkategóriában hirdették meg az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot. A nemzetközi bevezetésre is alkalmas minőségtanúsító védjegyet szeptember 11-én, az Alkotók Ünnepén, az Országház felsőházi termében adják át a győzteseknek.

  em_250A pályázatra az egész Kárpát-medencéből jelentkezhettek mindazon vállalkozások, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelten fontosnak tartják a magas minőségű termékek előállítását, ill. szolgáltatások nyújtását. Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy az 1998-ban – a kiemelkedő minőségű áruk elismerésére – bevezetett Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy helyébe lép.
  Az új elismerés a kiemelkedő minőséget a jól bevált tradíciókra épülve képviseli határainkat átlépve, nemzetközi színtéren is. A díjat magyar és angol nyelvű Kitüntető Oklevél tanúsítja, jelképe az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea.
  A konzultációs szakaszban eddig több mint 100 magyarországi és a határon túli érdeklődővel zajlottak az egyeztetések a pályázati főcsoportok széles spektrumán. A pályázat szakértő zsűrije a hét régióban tett látogatása során úgy tapasztalta, hogy a hosszútávon gondolkodó vállalkozások kiemelkedő lehetőségként tekintenek a minőségtanúsító védjegy megszerzésére, amely akár nemzetközi törekvéseiket is segíteni tudja.
  Az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot 2018-ban első alkalommal írta ki és valósította meg a Diamond Szervezőiroda Bt. (a védjegyalapítók megbízásából a pályázat szervezési és lebonyolítási teendőit koordináló és végző szervezet), a Hajnal Húskombinát Kft., a Kömi Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint az erdélyi, mezőcsávási székhelyű SSM & SIU Kft.
  A nemzetközileg is bevezethető új védjegy a kiváló minőségű áruk és szolgáltatások színterén, lehetőséget ad a gazdaság azon szereplőinek kitüntetésére, akik a mindennapi kiemelkedő munkájukért szomjazzák az elismerést. Pályázni lehet az egész Kárpát medencéből, érintve a gazdaság szinte teljes területét, többek között a vendéglátást, az építő-, a bútor-, és élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, a szabadidős és kulturális tevékenységeket, rendezvényeket, az oktatást, az orvostechnikai és kozmetikai szegmenset, vagy akár a ruházati és sporttermékek gyártását is. Emellett helyi közösségek is lehetőséget kapnak tevékenységeik megmérettetésére.
  A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. A rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói és a kiírókon kívül különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat. Különdíjat csak a tárgyévben nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók kaphatnak, kivétel az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díja, valamint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációs Nívódíja.
  További információk

 • Nemzetközi konferencia az okos városokról az Óbudai Egyetemen
  2018-06-13
  kinyit

  „Okos, Fenntartható és Biztonságos Városok” címmel rendeztek kétnapos nemzetközi konferenciát az Óbudai Egyetemen május 25–26. között. Az eseményt – amelynek fókuszában a biztonság és a modernizáció, hazánk és Európa fejlődésének egyik legfontosabb területe – áll harmadik alkalommal rendezte meg az intézmény.

  oo_250_01A „Smart, Sustainable and Safe Cities Conference” helyszíne ezúttal is az Óbudai Egyetem józsefvárosi kampusza volt, ahova nyolc országból érkeztek szakemberek, hogy körüljárják a modernizáció és a biztonság kérdéskörét, bemutatva saját kutatási és fejlesztési eredményeiket. A konferencia tudományos bizottságában helyet foglaltak Franciaország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Olaszország és Japán képviselői.
  A kétnapos tudományos tanácskozáson szó esett az intelligens városok technológiáiról, az intelligens közlekedési rendszerekről, a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről, a kiber-fizikai rendszerekről, a városi katasztrófa elhárításról, a smart city környezet adatvédelmi kérdéseiről és a magánélet védelméről. Fókuszba került az Ipar 4.0, az energiatakarékos megoldások, a létfontosságú infrastruktúrák védelme, valamint a terület új fejlesztési irányait is megismerhették az érdeklődők.
  A rendezvényen a plenáris ülések és a kerekasztal-beszélgetések mellett magyar és külföldi kutatók, PhD hallgatók és doktorjelöltek mutathatták be kutatásaik legfrissebb eredményeit. Az érdeklődők több tudományterület eseményei közül választhattak, az előadások angol és magyar nyelven voltak hallgathatóak.
  Az Óbudai Egyetem számos, nemzetközileg elismert oktatóján kívül előadást tartott – többek között – az IBM Regionális Igazgatója, dr. Pongrácz Ferenc is. Emellett több országból vendégelőadók is érkeztek a konferenciára. Így Horvátországból prof. dr. Josip Stepanic, a University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture oktatója, Szerbiából prof. dr. Dalibor Dobrilovic, a University of Novi Sad Technical Faculty „Mihajlo Pupin” Zrenjanin oktatója és Svédországból prof. dr. Francesco Flammini, a Linnaeus University oktatója.
  A rendezvény fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere és prof. dr. Réger Mihály, az egyetem rektora volt. Az eseményen dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes mondott köszöntőt, továbbá a fővárosi önkormányzat és számos hazai önkormányzat képviseltette magát.
  A konferencia főszervezője az intézmény két kara, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar volt. Emellett a szervezésben részt vett a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Faculty of Security Engineering, az University of Žilina, valamint az IEEE SMC Technical Committee on Homeland Security szervezet.

 • Elektroinstallateur 2018/6-7
  2018-06-06
  kinyit

  Június 12-én megjelent lapunk 2018/6-7-es száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2018_6-7_tart_ht_1135

 • 2018/6-7-es, júniusban megjelent lapszámunkból
  2018-05-17
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Megjelent a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat! (IV.)
  lapunkbol_1_250_14A cikksorozat korábbi részeiben sorra vettük az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet, valamint a rendelet 1. melléklete a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) fogalmi meghatározásait és értelmező rendelkezéseit. Továbbá elkezdtük a VMBSZ előírásainak egy-egy témakör köré csoportosított ismertetését. A befejező, „A villamos műszaki biztonsági szabályzat előírásváltozásai” alcímű rész a VMBSZ utolsó két témakörének előírásait ismerteti. A június-júliusi számunkban megjelenő befejezés a villamos berendezések helyszíni összeszerelésére, javítására és karbantartására vonatkozó követelményeket, a villamos szerkezetek műszaki biztonsági követelményeit, a javítás utáni vizsgálta teendőit ismerteti.

  ▪ Murvai István: Ellenőrzési feladatok a villamos berendezések létesítésének befejezését követően
  lapunkbol_2_250_13A tervezői, kivitelezői munka befejezése, a létesített villamos berendezés működése nem feltétlenül jelenti a biztonságos üzemeltetés műszaki feltételeinek a teljesítését. Amennyiben a beruházó a hatósági használatbavételi eljárás során a villamos berendezésnél létesítési és minősítési hiányosságokat tapasztal, jogosan jelentik ki, hogy nem veszi át a villamos műszaki biztonsági hiányosságokkal létesült villamos berendezést. A biztonságosan és üzembiztosan működő villamos berendezés létesítéséhez a beruházó villamos műszaki ellenőrének, a villamos kivitelezők műszaki vezetőinek, a villamos kivitelezők műszaki előkészítőinek, az elosztó berendezés gyártóinak, a darabvizsgálati minősítőknek és a felülvizsgálóknak a hiánytalan munkavégzése és együttműködése szükséges. Csak így létesíthető az üzemszerű, valamint az üzemszerűtől eltérő, rendeltetésszerű használatban bekövetkezhető meghibásodásnál is biztonságosan üzemelő villamos berendezés. A június-júliusi számunkban megjelenő írás a villamos tervezők önellenőrzési, valamint a tervellenőrök műszaki biztonsági, ill. a berendezés gyártójának a villamos berendezés létesítésének befejezését követő feladatait ismerteti.

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (IV.)
  lapunkbol_3_250_14A 2-es metró eredeti villamos munkáinak fővállalkozója a VBKM Villamos Állomásszerelő Vállalata (VÁV) volt. A VÁV részt vett a villamos tervezésben, a kis- és nagyfeszültségű berendezések gyártásában, helyszíni szerelésben, a vizsgálatokban és az üzembe helyezésben. A villamos berendezések tekintetében a villamos energia felhasználása alapvetően két területen oszlik meg, az egyenáramú vontatás (825 V DC) és a kiszolgáló berendezések (3x400/230 V, 50 Hz, AC) segédüzem, motorok, világítás stb.) között. Ami a járműveket illeti, a vonal üzembe helyezésekor szovjet Metrovagonmas (korábban Mityiscsi Gépgyár) gyártmányú Ev típusú motorkocsikkal indult az üzem. Ezt az Alstom-ok érkezéséig a Szovjetunióból importált hasonló kivitelű további típusok követték. A lapunk június-júliusi számában megjelenő negyedik rész tehát a 2-es metró villamos berendezéseit és járműveit ismerteti meg az olvasókkal, kitérve az egyenáramú és a váltakozó áramú áramellátásra, a mostani és a korábbi metrószerelvényekre.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Gyógyászati helyek előírásai
  lapunkbol_4_250_05A tervező és kivitelező szakemberekben számos kérdés merült fel az MSZ HD 60364-7-710:2012 „Kisfeszültségű villamos berendezések” 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek szabvány értelmezése és alkalmazása során. Ezért a Magyar Szabványügyi Testület (továbbiakban MSZT) újra összehívta a 840-es Épületek Villamos Berendezései műszaki bizottságot, amely a hozzá eljuttatott értelmezési problémákra állásfoglalásokat fogalmazott meg. A június-júliusi számunkban megjelenő írás ezeket, a szabvány előírásaihoz fűzött kiegészítő észrevételeket ismerteti.

   

 • Elektroinstallateur 2018/5
  2018-05-09
  kinyit

  Május 15-én jelent meg lapunk 2018/5-ös száma!
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható!

  ei_2018_5_tart_h_1132

 • Villamos hajtások és az Ipar 4.0
  2018-04-24
  kinyit

  Ezzel a címmel szervez szakmai napot a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztálya az Óbudai Egyetem MEE szervezetével, valamint a BME Villamos Energetika Tanszék, Villamos Gépek és Hajtások Csoporttal együttműködve, és a Villgép Szövetség támogatásával.

  A rendezvény május 16-án, az Óbudai Egyetem Bécsi úti épületében várja az érdeklődőket.

  Az Ipar 4.0, mint minden ágazatban, itt is jelen van. Utoljára 2014-ben került górcső alá a téma a szakosztály gondozásában, így az azóta eltelt időszakban történt fejlesztések, új eredmények, valamint a téma más megközelítése létjogosultságot ad a téma 2018-as felvetésének.

  Az előadások az elmúlt években bekövetkezett fejlődésről, a bővülő alkalmazási lehetőségekről szólnak majd, a technológiák, a járművek és a villamos energetika vonatkozásában. Ezen belül néhány tématerület – villamos hajtások és az Ipar 4.0 kapcsolata; intelligens villamos hajtások; villamos hajtások a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedésben; energetikai berendezések villamos hajtásai; az épületautomatika és a háztartás villamos hajtásai stb.; monitoring és diagnosztika; villamos hajtások működésének szimulációja – kiemelt szerepet kap majd a rendezvényen.

  Részletes program itt olvasható!

  villamos_hajtsok_szakmai_nap_programja_1584

 • 2018/5-ös, májusban megjelent lapszámunkból
  2018-04-23
  kinyit

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (III.)

  lapunkbol_2_250_12Az 1896-ban elkészült első földalatti vonalat ezután további vonalak építése nem követte. Bár készültek tervek, azonban ezek nem valósultak meg sem a XX. század elején, sem a két világháború között. Az 1940-es években az akkori fővárosi közlekedési vállalat, a BSZKRT talajmechanikai feltárásokat végzett, azonban csak 1945 után kezdtek komolyan foglalkozni ezzel. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium 1949-ben előkészítő bizottságot hozott létre, majd az Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet (ÁMTI) keretében kialakított gyorsvasúti főosztály megkezdte a tervezés előmunkálatait. Utasszámlálást végeztek, és ennek eredménye alapján döntötték el, hogy a földalatti hálózat két átlós – kelet-nyugati, észak-déli – és két összefogó körgyűrűs fővonalból álljon. Lapunk májusi számában a 2-es metró építéséről szóló harmadik résszel folytatódik a metró történetét ismertető cikksorozat.

  ▪ Murvai István: A gyakran ismétlődő tervezési, kivitelezési hibák elkerülése
  lapunkbol_3_250_13A kisfeszültségű villamos berendezések létesítésének új és múltbéli jogi szabályozása mindenkor a biztonságos használat feltételeit szolgálja. Már hatályos a minden műszaki feladatra kiterjedő új jogszabály az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet. A rendelet 3. § (1) alatt előírja, hogy a villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen az 1. mellékletben (a továbbiakban Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat, VMBSZ) meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak. A májusi számunkban megjelenő írás néhány gyakran előforduló tervezési, kivitelezési hibára hívja fel a figyelmet.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Megjelent a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (III.) – Az előírások változásai
  lapunkbol_2_1_250A cikksorozat előző részeiben sorra vettük az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet, valamint a rendelet 1. melléklete a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) fogalmi meghatározásait és értelmező rendelkezéseit, majd elkezdtük a VMBSZ előírásainak egy-egy témakör köré csoportosított ismertetését. A májusi számunkban megjelenő folytatásban a VMBSZ további, szintén egy-egy témakör köré csoportosított előírásait ismertetjük.

  ▪ Kosák Gábor: Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása villamos termékeknél, berendezések telepítésénél (III.)
  A cikksorozat előző részében már megkezdtük az új OTSZ ismertetését, az OTSZ villamos berendezések telepítésével, felülvizsgálatával foglalkozó előírásaival, kitérve a fontosabb – nem villamos jellegű – változásokra is. A májusi számunkban megjelenő harmadik részben az új OTSZ villamos vonatkozású előírásaival folytatjuk az ismertetést.

  ▪ Balogh János: Közterületek biztonsága… napjaink alkotásai
  lapunkbol_2_3_250Mit is rejt vajon a közterület? A jó hangulatú kirándulás, utazás közben a mai kor embere már nem tud kilépni a technika vonzásából. Bármerre is indul útnak, korunk technikája a legrejtettebb helyekre is elkíséri. Egy tavaszi barangolás első útja a Pilisbe vezetett… A nemrég átépült, jelenleg villamosítás alatt álló Budapest–Esztergom közötti vasútvonal az elmúlt évek során ugyan komótosan, de átépült. A 122 éves pálya villamosításának befejezéséről napjainkban adott hírt a média. Az új pálya mellett peronok, P+R parkolók és közúti átkelők épültek, újultak meg, többé-kevésbé a kor elvárásainak megfelelően. A májusi számunkban megjelenő írás a közterületen látott „nagyvonalú szereléstechnika” két alkotását osztja meg az olvasókkal.

 • Visszatér egy történelmi márkanév
  2018-04-12
  kinyit

  Méltán híres, régi magyar márkanév születik újjá: a Tungsram.
  Tavaly jelentette be a General Electric (GE), hogy eladja fényforrás üzletágát.

  Idén februárban érkeztek az első hírek, hogy az európai, közel-keleti, afrikai és törökországi (EMEAT) fényforrásüzletágat, valamint a globális autólámpa-üzletágat a korábbi magyarországi elnök, Jörg Bauer cége, a Tungsram Csoport vásárolja meg.

  mil_2853_3000Az adásvétel keretében több mint 4000, döntően magyarországi munkavállalót, 5 magyarországi gyárat (Budapesten, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Kisvárdán és Hajdúböszörményben), valamint régiószerte kereskedelmi irodákat és egyéb ingatlanokat ad át a vevőnek. A tranzakció 2018 áprilisától kezdődően több transzfer keretében valósul meg. Az eladás első mérföldköveként a Tungsram Csoport tulajdonába került a Tungsram Operations Kft., a GE Lighting magyarországi egységeivel, vagyonával és szerződéseivel együtt.

  A csoport központja továbbra is a Tungsramnak 1901 óta otthont adó budapesti, Váci út 77. szám alatti gyártelep és irodaház marad. Az új cég későbbiekben főként Tungsram márkanév alatt értékesíti termékeit. Ez a márkanév a legtöbb európai piacon több mint egy évszázadig egyet jelentett a világítással.

 • Elektroinstallateur 2018/4
  2018-04-09
  kinyit

  Április 17-én jelent meg lapunk legutóbbi, 2018/4-es száma.
  Néhány cikk rövid előzetese ide kattintva olvasható.

  ei_2018_4_tart_1131

 • Pályázati felhívás világítástervezők részére
  2018-04-05
  kinyit

  A Világítástechnikai Társaság, a világítási szakmát tömörítő országos szervezet idén is meghirdeti a "Pro Lumine - Innovatív világítás tervezője 2018" díjat 5 kategóriában.

  vtt-logo_szines_jo_600_01A díjat a MEE Világítástechnikai Társaság, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány hozta létre, tekintettel arra, hogy a LED fényforrásoknak köszönhetően a világítástechnika területén forradalmi technológiaváltás tapasztalható, amely egyre korszerűbb innovatív és energiatakarékos megoldásokra ad lehetőséget a szakterületen dolgozó tervezők, gyártók, forgalmazók és világítási berendezések szerelésével, korszerűsítésével foglalkozó vállalkozók részére.

  mmk_742A pályázaton „funkcionális világítás”, „díszvilágítás”, „közösségi létesítmény világítás”, „sportvilágítás” és „látvány világítás" kategóriában anonim módon, jeligés pályázattal indulhatnak a jelöltek. A pályázat kétfordulós, az ötfős szakmai zsűri szigorú szempontok szerint bírál: korszerű, innovatív, gazdaságos, valamint szakmailag helyesen és alaposan kidolgozott pályaművek kerülhetnek a második fordulóba. A díjak átadására a Lux et Color Vespremiensis Konferencián kerül sor 2018. október 11-én Veszprémben, amelyre a Díjazottak meghívást kapnak.

  A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság, 1042. Budapest, Árpádút 67, I. em.6 címre lehet eljuttatni, kizárólag postai úton.
  A pályamunkák leadási határideje: 2018. szeptember 9.

  A pályázati felhívás ide kattintva letölthető.

 • Fényforrásgyártóból teljes körű LED világítási vállalatig
  2018-04-04
  kinyit

  Kevesebb, mint két év alatt a LEDVANCE cég a főként hagyományos lámpák gyártójából önálló, dinamikus és világszerte működő világítástechnikai vállalattá vált, az egyik legátfogóbb LED-termékválasztékot kínálva az általános világítás terén.

  A cég rekordidő alatt betört Európa legjobb tíz lámpatest beszállítója közé, és ma már vezető pozíciót szerzett a globális növekedési piacon. Ennek a célzott növekedésnek a hajtóereje a portfólió folyamatos bővítése, valamint a felhasználóbarát és minőségi terméktervezés.
  ldv_lmpatestek_-_lb_killtson_3624Az idei Liht+Buildingen a cég impozáns standján várta az érdeklődő szakembereket, ahol a legújabb fejlesztésekkel, trendekkel ismerkedhettek meg a látogatók. A LEDVANCE a holnap világítási technológiáján dolgozik annak érdekében, hogy kibővítse azokat a lehetőségeket, ahogyan a fényt jelenleg használjuk az életünkben. A cég az Osram révén közel 100 éves tapasztalattal rendelkezik a világítástechnikai iparágban, és egyike annak a kevés globális világítástechnikai szereplőnek, amelyek irodái több mint 50 országban működnek, és több mint 140 országban folytatnak üzleti tevékenységet.

  A cég ambiciózus növekedési terveket tűz ki maga elé. LED lámpatest választékát 2018 év végére több mint 2700 termékre bővíti, ami 2016-hoz képest mintegy tízszeres növekedést jelent. A puszta számoknál azonban sokkal fontosabb a cég által képviselt magas minőség és a termékek széleskörű funkcionalitása.

  Forgalmát tekintve a cég jelenleg Európa tíz legnagyobb lámpatest gyártója közé tartozik, és további célja, hogy 2020-ig Európa öt, és a világ tíz legjobbja között legyen.
  A cég jelenleg is korszerű LED fényforrások széles választékát kínálja, de a jövőben e termékpalettát is nagymértékben bővíteni kívánja. A költséghatékony és energiatakarékos LED-fényforrások iránt nagy kereslet mutatkozik az olyan fejlődő piacokon is, mint India és Kína. Indiában pl.: a LEDVANCE a közelmúltban nyert el egy kormányzati szerződést 25 millió LED-es lámpa szállítására, amely az indiai kormányt hivatott segíteni ambiciózus nemzeti fenntarthatósági céljai elérésében.

  4_ledvance_smart__amazon_alexa_1024A cég úgy látja, hogy az intelligens világítás a legjobb módja annak, hogy a fogyasztók megismerkedjenek az intelligens otthonok világával. A fogyasztók körében a piacra jutás érdekében azonban az intelligens világításnak mindenek fölött egyvalaminek kell megfelelnie: egyszerűnek kell lenni. Fontos, hogy könnyen integrálható legyen más intelligens otthoni rendszerbe, és a kezelése egyszerű legyen, azonnal komfortosabb és kellemesebb környezetet teremtve. A Smart+ típuscsaláddal olyan újgenerációs intelligens termékeket kínálnak a fogyasztóknak, amelyek gyakorlatilag minden elterjedt otthoni platformmal kompatibilisek.

  Az emberközpontú világítás (Human Centric Lighting, HCL), más szóval a fény biológiai hatásának figyelembevételével a közérzet és a komfort javítását szolgáló világítás, kiemelt szerepet játszik a LEDVANCE cég életében. A vállalat fontosnak tartja, hogy az első olyan szolgáltatók között legyen, amelyek a jólétet, a hangulatot és a motivációt kedvezően befolyásoló megoldásokat, ugyanakkor a lehető legkönnyebben telepíthető és használható termékeket kínálják.

 • 2018/4-es, áprilisban megjelent lapszámunkból
  2018-03-20
  kinyit

  ▪ Balogh János: Mezőgazdaságban… napjaink alkotásai
  lapunkbol_1_250_11Egy farm villamos hálózatának kialakítása – az általánostól eltérő igénybevétel miatt – már a létesítés időszakában is gondot okozhatott a kivitelezőnek, és az elmúlt évek sem javítottak a helyzeten. A villamos hálózatról a létesítés során nem készült villamos terv, a megvalósítás pedig több éven át húzódott. A kiépítés során az elsődleges cél természetesen az alacsony megvalósítási költség volt. Az elosztóból elosztóba történő kábelezés kialakítása során nem volt fontos a PEN szétválasztás logikai rendjének követése. Vélelmezhetően a rendelkezésre álló kábel ismeretében döntötte el a szerelő kolléga, hogy az általa kivitelezett berendezéshez TN-S vagy TN-C rendszert választ. Az áprilisi számunkban megjelenő cikk egy mezőgazdasági létesítményben tapasztalt állapotokat mutatja be, elrettentő felvételekkel illusztrálva.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Vigyázat, PRCD nem RCD!
  lapunkbol_2_250_11Egy olvasói levélből: „Egy PRCD védővezető vizsgálatánál a készülék kihúzott állapotában a védővezető folytonosságát nem tudtam megállapítani. Miután a gyártó több készülékét megvizsgáltam, arra a megállapításra jutottam, hogy ez csak gyártói szériahiba lehet. A PRCD kikapcsolt állapotában a „dugó” védővezető kontaktusa és a készülék megérinthető fémrészei között nem volt vezető összeköttetés. Bekapcsolt állapotban ugyanezt tapasztaltam. Nem volt a „dugó” és az összekötő kivezetése között semmilyen védővezető-folytonosság. Azaz a készülék bekapcsolásakor a fázis és a nullavezető között fázisfeszültség van, és nincs védővezető-folytonosság. Ezt a hibát észlelve, nem is értettem, miért van egyáltalán a védővezető csatlakoztatva? Amikor a gyártóhoz fordultam, azt a választ kaptam, hogy szabvány szerint készült! Kerestem a szabványokban, de nem találtam. Tudnának felvilágosítást adni?” A levélben feltett kérdésre az április számunkban megjelenő cikk ad részletes választ.

  ▪ Déri Tamás: Európai metróvilágítás-fejlesztés – mozgójárda-világítás
  lapunkbol_3_250_12Mozgójárda létesítésére kizárólag nagyvárosokban kerül sor, ahol több metróvonal találkozásánál igyekeznek elkerülni az átszálló utastömegek felszíni közlekedését a sokszor szűk belvárosi utcákon. Párizsban például hét metróvonal között teremt kapcsolatot egy többszáz méteres mozgójárda. Természetesen mindenütt igyekeznek a mozgójárda folyosóját emelt szintű világítással ellátni. A világítás módját tekintve általában hosszirányú, folyamatos fénycsöves lámpatestsorokat terveznek be a világítás céljára. Előfordul azonban keresztirányú lámpatest-elhelyezés is. A hossz- és keresztirányú lámpatest-kiosztás egyidejű alkalmazása viszont végképp ritkaságszámba megy. A mozgójárda-világítási megoldásokra mutat be számos példát, gazdagon illusztrálva az áprilisi számunkban megjelenő írás. 

  ▪ Murvai István: A villamos tervezők és üzemeltetők feladatainak változásai a VBSZ-t is tartalmazó 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatályba lépésével
  lapunkbol_1_250_10A műszaki biztonsági feladatok kiegészülnek a villamos műszaki fogalomváltozások követésével, a jogszabályok, a mértékadó energetikai, régi elnevezésben erősáramú szabványok megismerésével, elsajátításával és megfelelő alkalmazásukkal. A rutinból végzett villamos tervezői munka ugyanis a kivitelezés után sokszor tervmódosításokat igényel, ami az új létesítésű villamos berendezésen bontási munka elrendelését és ismételt létesítéssel történő átalakítást hozhat magával, annak összes következményével együtt. Különösen igaz ez most, a VBSZ-t is tartalmazó 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatályba lépésével. Az áprilisi számunkban megjelenő cikk ismerteti – többek között – a VBSZ szerinti fogalom-meghatározásokat, valamint a villamos tervezők előírt feladatait.

  ▪ Déri Tamás: Spanyolország fényei – Közvilágítás Barcelonában
  lapunkbol_2_250_10Barcelonában előszeretettel használják a gömblámpatesteket, különlegesen kialakított, öntöttvas szerkezeteken, amelyek szinte műalkotásnak is beillenek. Ugyancsak meglepő megoldás a míves öntöttvas falikarokra szerelt, háromvilágú gömblámpatestek házfalakon való alkalmazása. A több sorban felszerelt lámpatest-együttesek nem csak világítási, hanem díszítési célokra is szolgálnak. Szintén barcelonai sajátosság a belvárosi sétálóutcák megvilágítására kialakított, opálburás gömblámpatestek megjelenése, amelyek egyedisége tartószerkezetükben rejlik. Barcelona további közvilágítási megoldásait mutatja be, sok-sok látványos felvétellel a lapunk áprilisi számában megjelenő írás.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Megjelent a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat! (II.)
  lapunkbol_3_250_11A cikksorozat első része sorra vette az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet fogalmi meghatározásait, valamint értelmező rendelkezéseit. A rendelet 1. melléklete tartalmazza a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot (VMBSZ). Az április számunkban „Az előírások változásai” alcímmel megjelenő folytatás a VMBSZ előírásait egy-egy témakör köré csoportosítva ismerteti. 

  ▪ Kosák Gábor: Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása villamos termékeknél, berendezések telepítésénél (II.)
  lapunkbol_4_250_04A keletkező tüzeket jelentős részben a villamos berendezések okozzák. Ezért a villamos berendezések létesítésére vonatkozó előírásokat a tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. A cikksorozat „A tűzvédelem villamos vonatkozásai, az új OTSZ” alcímmel, a 2018/4-es számunkban megjelenő második része a vonatkozó jogi-műszaki szabályozást, a magyar jogszabályokat, azok villamos berendezések létesítésére vonatkozó előírásait ismerteti. Így a tűzvédelem alaptörvényét, az 1996. évi XXXI. törvényt, amely a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szól, a tűz elleni védekezés részletes szabályait tartalmazó OTSZ-t; ill. az új OTSZ-szel kapcsolatban kisebb mértékben módosított több korábbi rendeletet; továbbá a témakörhöz kapcsolódó új rendeleteket.

 • Elektroinstallateur 2018/3
  2018-03-05
  kinyit

  Március 13-án megjelent 2018/3-as száma.
  Néhány cikk előzetese itt olvasható.

  ei_2018_3_tart_h_1131

 • 2018/3-as, március 13-án megjelenő lapszámunkból
  2018-02-19
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Megjelent a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat! (I.)
  Az egész szakma üdvözli ezen a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat megjelenését, és árgus szemmel figyeli annak minden betűjét. Így máris egy „szakajtóra való” észrevétel gyűlt össze. A márciusi számunkban kezdődő cikksorozatban nem a rendeletet, illetve a szabályzatot kívánjuk részletesen ismertetni – miután azt mindenkinek saját magának kell behatóan tanulmányoznia –, hanem csak figyelemfelhívással szeretnénk élni, és rá szeretnénk világítani a fontosabb változásokra. Azaz: Mi az új? Mi változott meg? Mi helyébe mi más lép?

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (II.)
  A Milleniumi Földalatti Vasút indulásakor két konkurens cég közös vállalatot hozott létre, Budapesti Földalatti Közúti Villamos Vasút Rt. (BFKVV) néven. Megbízták a Schlick Vasöntöde és Gépgyárat a földalatti kocsik elkészítésével. A BFKVV két alapítója külön-külön, egymástól eltérő, de mégis azonos alaptulajdonságokkal rendelkező kocsikat rendelt. A járművekhez az elektromos berendezést egyaránt a német Siemens&Halske cég szállította. A kisföldalatti 20 járművel indult. A járművek jellegzetes formáját a hattyúnyakas hossztartójú alváz határozta meg. A kocsi mindkét végén – a kéttengelyű forgóvázak fölött – vezetőfülkét alakítottak ki. Az utastérben 28 ülő- és 14 állóhely volt, a jármű két oldalán egy-egy egyszárnyú tolóajtót létesítettek. Később átalakították a kocsikat. Befogadóképességük 32/40, majd 16/60 fő lett, az ajtókat pedig kétszárnyúvá alakították át. A cikksorozat lapunk 2018/3-as számában megjelenő második részéből további részletek ismerhetők meg a kisföldalatti történetéből, jelenéből és jövőjéből.

  ▪ Murvai István: Az épületgépészeti berendezések villamos vonatkozásai
  A létesítmények villamos berendezéseinek tervezése, létesítése összetett munkafolyamat. A napi feladatok ellátásán kívül, eltérő jogállású személyek közötti műszaki egyeztetéseket, csapatmunkát igényel. Továbbá a jogszabályok, szabványok naprakész ismeretét, valamint azok megfelelő alkalmazását követeli meg az üzemeltető és a felhasználó biztonságos, hatékony munkafeltételeinek biztosítása érdekében. A létesítmények villamos méretezési teljesítménye meghatározza a csatlakozás feszültségszintjét. A villamos tervezői gyakorlat/munkamegosztás szerint más és más tervező készíti a nagyfeszültségű, a középfeszültségű és a kisfeszültségű villamos berendezés kivitelezési műszaki tervdokumentációit. A márciusi lapszámunkban megjelenő cikk az épületgépészeti technológiai berendezések villamos vonatkozásival foglalkozik.

  ▪ Kosák Gábor: Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása villamos termékeknél, berendezéseknél (I.)
  Az Európai Unióba való belépés előkészítéseként megszűnt a magyar szabványok kötelező jellege, a dereguláció lebontotta a jogszabályok falát. Napjainkban a villamos termékek forgalmazásához nem kell előzetes bevizsgálás, engedély. A szabványok alkalmazása önkéntes, tehát nem kötelező, az európai irányelvek alkalmazása kötelező, de Brüsszel messze van. Eljött a teljes szabadság, a gyártók, forgalmazók, telepítők paradicsoma… Mi is ezzel a probléma? Először is az, hogy ez így nem igaz. Másodszor, a szabályok teljes hiánya nem lenne jó senkinek sem. A minőségi szolgáltatást nyújtókkal szemben csak az olcsó, de gyenge minőséget, kontár munkát végzőket juttatná előnyhöz. A felelőtlen, elvtelen vállalkozók megerősödnének, a minőségromlást követné a szolgáltatási, pénzügyi, fizetési morál csökkenése. Újraindulna a körbetartozások spirálja, a fogyasztók kiszolgáltatottá válnának, csökkenne a szolgáltatókba vetett bizalom. A márciusi számunkban kezdődőd cikksorozat célja bemutatni, milyen irányelveket, jogszabályokat, rendeleteket, szabványokat, szabályzatokat kell figyelembe venniük és betartaniuk a gyártóknak és a kivitelezőknek.

 • Új elnök és vezérigazgató
  2018-02-13
  kinyit

  Jacob C. Tarn urat választotta a Ledvance igazgatótanácsának új elnökévé, és új vezérigazgatójává a Ledvance GmbH felügyelő bizottsága Dr. Tarn 2018. február 1-jén foglalta el pozícióját, azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a vállalat átalakítását a hagyományos fényforrásgyártóból az iparág vezető, innováció-vezérelt, teljes körű LED-es világítástechnikai vállalatává.

   

  tarn_h__342Dr. Tarn a céget a németországi Garchingben lévő globális központból irányítja. Új szerepkörében a LED-es világítástechnikai iparágban szerzett hatalmas vezetői tapasztalatok erősítik. Az új vezérigazgató több mint 30 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a globális LED-es világpiacon. Korábban a dél-koreai Samsung Electronics LED üzletágának ügyvezető alelnökeként és vezérigazgatójaként kulcsszerepet játszott a cég LED-üzletének elindításában. Mint Tim Yun Chen, a Ledvance felügyelőbizottságának elnöke elmondta: „Jacob Tarn a LED-es világítástechnika nemzetközileg elismert szakértője, aki már bizonyította, hogyan lehet egy üzletet a pályára állítani. A felügyelőbizottság és a cégtulajdonosok meg vannak győződve arról, hogy személye az ideális jelölt arra, hogy a vállalatot egy sikeres új korszakba vezesse. Teljes támogatásukról biztosítják őt és csapatát.” „A Ledvance-ben minden megvan ahhoz, hogy a LED-es világpiac egyik kulcsszereplőjévé váljon. Már eddig is sikeresen hódított a LED-es lámpatestek, az intelligens otthoni megoldások és a LED fényforrások területén. Alig várom, hogy együtt dolgozzak a teljes csapattal, hogy a megkezdett utat egy még gyorsabb ütemben folytassam, amellyel a cég innovatív, teljes körű LED-es világítástechnikai vállalattá válhat, kihasználva az előttünk álló lehetőségeket.” – mondta Jacob Tarn.

 • A vállalatok 70%-a nem tudja, mi kell a zöld működéshez
  2018-02-13
  kinyit

  Az energiaipar és a környezetvédelem kihívásai folyamatosan foglalkoztatják a világ üzleti vezetőit, ezért a Davosban a közelmúltban megrendezett Világgazdasági Fórumon is nagy hangsúlyt fektettek ezekre a kérdésekre. A Schneider Electric nemrégiben közzétett tanulmánya ugyanakkor arra világít rá, hogy sok vállalat érdemben nem valósítja meg fenntarthatósági és energiagazdálkodási programjait.

  schneider_electric_energiamenedzsment_h_250A vállalatok többsége ugyan felkészültnek tartja magát ezen a területen, és 81%-uk dolgozik is a hatékonyság fejlesztésén, ugyanakkor kevesebb, mint 30%-ukat foglalkoztatják az olyan újabb lehetőségek, mint a mikrohálózatok vagy az energiatárolás, amelyek viszont elengedhetetlenek a decentralizált energiagazdálkodás és az abból eredő megtakarítások eléréséhez. A 236, legalább 100 millió dollár árbevételű nagyvállalat bevonásával készült nemzetközi felmérés résztvevőinek 85%-a nyilatkozott úgy, hogy az iparág vezető vállalataihoz hasonlóan lépéseket tesz a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére az elkövetkező három évben. A már folyamatban lévő vagy tervezett projektek azonban túlnyomó részt az energia- és víztakarékosságra, valamint a pazarlás csökkentésére szorítkoznak. A megújuló energiaforrások használatától eltekintve nagyon kevés szervezet vezet be fejlettebb stratégiákat és technológiákat az energiamenedzsment és a károsanyag-kibocsátás terén. A válaszadók 81%-a végzett energiahatékonyság-növelő fejlesztéseket vagy tervez ilyet két éven belül, 75% törekszik a vízfogyasztás és a pazarlás visszaszorítására. Mindössze 30% hasznosítja vagy tervezi hasznosítani az energiatárolásban, a mikrohálózatokban, a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben – vagy ezen technológiák együttes alkalmazásában – rejlő lehetőségeket. Alig 23% rendelkezik stratégiával a keresletalapú intézkedések ösztönzésére, vagy tervezi ilyen stratégia kidolgozását a közeljövőben. A megkérdezettek 61%-ánál nincsenek megfelelően összehangolva az energiagazdálkodással és a fenntarthatósággal kapcsolatos döntések az illetékes csapatok és részlegek között. 45% esetében a szervezeti adatokat erősen központosítottan, helyi vagy regionális szinten kezelik. A kutatás szerint ugyanakkor több területen is megfigyelhető számottevő fejlődés. A részt vevő cégek több mint 50%-a tervez megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó projekteket a következő két évben. A cégek 74%-ánál a fenntarthatósági kezdeményezésekért a menedzsment a felelős, tehát stratégiai prioritásként kezelik ezt a területet. Bár az energiagazdálkodási és zöldebb működést elősegítő programok sikerét elsősorban megtérülésük alapján mérik, egyre több vállalat vizsgálja hosszú távon, átfogóan ezeket a beruházásokat, figyelembe véve például a környezetre gyakorolt hatásukat is.

 • 2018/1-2-es, február 6-án megjelent lapszámunkból
  2018-01-30
  kinyit

  ▪ Garai Tamás: A robbanásvédelemről villamos szakembereknek
  lapunkbol_1_250_09Korábban, amikor a villanyszerelő vagy a villamos felülvizsgáló meglátta a helyiség bejáratán az „A” Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy a „B” Tűz- és robbanásveszélyes feliratot, már tudta, hogy robbanásveszély előfordulásával számolni kell. A tűzveszélyességi osztályba sorolás ugyan nem szűnt meg, de kizárólag anyagok esetében maradt meg. Egy dolgot viszont nagyon fontos rögzíteni, mert sokszor tévesen használják! A tűzveszélyességi osztályba sorolás nem azonos a kockázati osztályba sorolással! Cikkünk kifejezetten azoknak a villamos szakembereknek szól, akik nem rendelkeznek robbanásbiztos berendezés kezelője végzettséggel, így robbanásveszélyes környezetben nem is végezhetnek munkát. Ahhoz azonban, hogy ennek eleget lehessen tenni, és ne forduljon elő ebből adódóan baleset, először is fel kell ismerni, hogy hol lehet ilyen esetekkel találkozni. A 2018/1-2-es lapszámunkban megjelenő ismertetés azzal próbál segítséget nyújtani, hogy bemutatja azokat a jellemző helyeket, ahol robbanásveszély kialakulásával számolni lehet.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Potenciálkiegyenlítés ipari mosogatógépnél?
  lapunkbol_2_250_09Részlet egy olvasói levélből: Egy üzembe helyező szerelő, egy nagykonyhai mosogatógép beszerelésekor a következő kérdéssel fordult az üzemeltető szakembere felé: „Hol van az egyenpotenciálú hálózat csatlakozási pontja, amelyhez a gépet csatlakoztathatja?” Az üzemeltető elcsodálkozott a kérdésen, és villamos szakemberéhez fordult, hogy egy ilyen potenciálkiegyenlítés ténylegesen elő van-e írva? És ki a felelős ennek a meglétéért, kinek kell ezt létesíteni? A szóban forgó épület egy régi kétszintes alápincézett épület, külön földelő nincs, alapozásföldelő sincs, csak a házi csatlakozószekrény van új szekrényre cserélve. Habár a „potenciálkiegyenlítés” mindig beavatkozást igényel, mégsem általánosíthatók az intézkedések. Ezt a témakört a január-februári számunkban megjelenő cikkben egy kereskedelemben kapható nagykonyhai készülék kapcsán részletesen, teljes körűen áttekintjük.

  ▪ Arató Csaba: A budapesti metró története (I.)
  lapunkbol_3_250_10Amint az közismert, hosszas előkészítés után 2017. november 4-én végre elkezdődtek az M3-as metróvonal felújítási munkálatai. Az 1970-es években kezdték építeni ezt a metróvonalat. Az első szakaszát a Deák Ferenc tér és a Nagyvárad tér között 1976-ban adták át, a teljes vonalat Kőbánya-Kispest és Újpest-Központ között 1990 decemberében helyezték üzembe. A hármas metró vonal az átadása óta nem került felújításra, így az már nagyon elhasználódott műszakilag és erkölcsileg egyaránt. A most megkezdett felújítás során a tervek szerint megújulnak az állomások, átépítik a pályát, a biztosítóberendezéseket, felújítják a szellőzést és az alagutak szigetelését. A metrófelújítás kapcsán a metró ismét a figyelem központjába került. Ez alkalmat ad egy kis visszatekintésre. A metró történetét villamos szempontból bemutató cikksorozat első része – amely a Milleniumi Földalatti Vasút létesítését idézi fel – 2018/1-2-es számában jelenik meg.

  ▪ Murvai István: A létesítési és dokumentációs előírások teljesítése, az első ellenőrzés és a szakhatósági szemle tapasztalatai
  lapunkbol_4_250_03A szakvizsgázott, hivatását gyakorló erősáramú felülvizsgálók segíthetik a villamos kivitelezők, a beruházók munkáját. Elsődleges céljuk, hogy elemző szemrevételezéses vizsgálataikkal, villamos műszeres méréseikkel, számításaikkal ellenőrizzék, a létesítmények villamos berendezéseinek megfelelőségét. A létesítmények villamos berendezéseinek a létesítés időpontjában hatályos szabványoknak kell megfelelniük, ill. mivel a szabványok alkalmazása nem kötelező, a vonatkozó és hatályos szabványban megadottal egyenértékű villamos műszaki biztonságot kell megvalósítani. Napjainkban gyakran megtörténik, hogy az építési engedélyét beszerzik, a kivitelezést megkezdik, a szerkezetkész állapotig eljutnak, de aztán műszaki-gazdasági döntés vagy felszámolás miatt nem fejezik be az építményt. Ezt követően megtörténhet, hogy eltelik 8–10 év, más beruházó vásárolja fel a szerkezetkész építményt, és új építési engedélyezési eljárást kezdeményezve folytatja az építést. Ezt a problémakört járja körül egy konkrét eset kapcsán a lapunk 2018/1-2-es számában megjelenő írás.

  ▪ LED-ek az alagútban
  lapunkbol_5_250A Svájci Szövetségi Útfenntartó Iroda (ASTRA) kb. 30 millió svájci frankot fordít minden évben a Simplon-hágó útjainak karbantartására és optimalizálására. Az egész évben „nyitva tartó” autópályát naponta átlagosan 2500 jármű veszi igénybe. A hágón számtalan alagút, galéria és híd található, amelyek az 1960/70-es évek óta üzemelnek, ezért felújításuk egyre sürgetőbbé vált. A hágó elején kialakított 500 m hosszú Schallberg-alagút felújítási munkálatai közel két és fél évet vettek igénybe. Azonban megérte, mert az öreg, sötét építmény korszerű technológiával ellátott, modern és – a LED-es világításnak köszönhetően – jól megvilágított, biztonságos alagúttá alakult át. A megújult LED-es világítás részleteiről bővebben lapunk január-februári számában olvashatnak.

 • Elektroinstallateur 2018/1-2
  2018-01-30
  kinyit

  Február 6-án jelent meg idei első lapszámunk. Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  ei_2018_1-2_tart_h_1131

 • Archívumunk naprakész
  2017-12-14
  kinyit

  Laparchívumunkban az Elektroinstallateur lapszámai érhetők el, 2007-től kezdődően (mindig az aktuális, legfrissebb szám kivételével).

  A pdf formátumú fájlokat előfizetőink érhetik el, a-mail címükkel és jelszavukkal. A cikkek és témák könnyebb megtalálása érdekében minden évfolyam előtt egy pdf-be összefűzve az adott évfolyam tartalomjegyzékei – pl. 2017 - TARTALMAK – is megtalálhatók, amelyben a kulcsszavas keresés is egyszerűbbé válik.
  Mindenkinek jó böngészést, olvasást, kellemes időtöltést kívánva ajánljuk figyelmükbe a 2007/1-es számunktól induló gyűjteményt!

  az archívumhoz

 • Kellemes ünnepeket!
  2017-12-13
  kinyit

  karacsony_nyito_650
  Minden Kedves Olvasónknak, Partnerünknek, Kollégánknak, Barátunknak Békés Karácsonyt és Eredményekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

 • Elektroinstallateur 2017/11-12
  2017-11-28
  kinyit

  December 5-én jelent meg lapunk 2017/11-12-es száma.
  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2017_11-12_tartalom_k_1134

 • KNX – Nyerjen egy ingyenes Mini-PC-t ETS Inside licenccel!
  2017-11-28
  kinyit

  Megismerkedne az ETS Inside-dal?
  Itt a lehetőség!

  knx_920   Az idők változnak, így a KNX is. A legjobb példa a
     vadonatúj „ETS Inside”. Az új ETS, amely lehetőséget
     teremt az otthonok vagy kis középületek rendszerének
     tableten történő programozására. Szeretne többet
     megtudni? Akkor olvassa el a részleteket.

  Mi is az ETS Inside?
  Az ETS Inside a megbízható ETS Professional verzió belépőszintű változata, amely bármely meglévő vagy új KNX rendszerben fut. Tabletről konfigurálható, tökéletesen alkalmas kis és közepes méretű rendszerekhez. Az ETS Inside segít abban, hogy megtegye a következő egyszerű, stabil és biztonságos lépést az otthonautomatizálásban.

  Bemutató videó itt!

  Egy Mini-PC, egy ETS Inside Licence és a mobil applikáció – Ez minden, amire szüksége lesz!

  Okos otthont létrehozni az ETS Inside-nak köszönhetően már mindössze 8 lépésben lehetséges. Amire szükség van:
  - egy Mini-PC vagy egy saját PC,
  - egy ETS Inside Server licensz (részletek itt),
  - az ETS Inside App a mobil eszközön (részletek itt: iOS, Android, Windows).

  Minden megvan? Most már készen áll, hogy konfigurálja a KNX készülékeket és üzembe helyezze a rendszert.

   Nézze meg ezt a videót vagy a szórólapot: “ETS Inside – Getting Started

   Az ETS Inside előnyei
  Az ETS Inside számtalan előnyt kínál mindenkinek: felhasználóknak és villanyszerelőknek egyaránt. De milyen előnyöket nyújt?
  - Bárki tudja használni – Az ETS Inside nagyon intuitív és nem szükséges hozzá semmilyen tanfolyam. Csak letölti és már használatra kész.
  - Gyors változtatások bármikor – egy ETS Inside a tableten elég a rendszer gyors eléréséhez, hogy azon változtatásokat lehessen végrehajtani.
  - Az adatbiztonság garantált – Minden adat és beállítás közvetlenül az intelligens otthon rendszerben tárolódik. Azonos adatbiztonságot nyújtva, mint amilyet a ház biztosít a benne élőknek.

   Nyerjen egy Mini-PC-t ETS Inside licenccel!

  Novemberben minden olvasónak megvan az esélye, hogy egy Mini-PC-t ETS Inside licenccel, vagy egy ETS Inside licencet nyerjen.

  Mindössze annyit kell tenni, hogy kitölt egy űrlapot és bízzon a szerencséjében, hogy Ön lesz azon szerencsések egyike, akik megnyerik ezt a mesés díjat a KNX Association jóvoltából.

  JÁTSZON ITT ÉS MOST

  További részletekért látogasd meg az alábbi honlapot: http://etsinside.knx.org

   KNX Hungary
   Balogh Zoltán

 • A kiállítók nagy része már bejelentkezett a CONSTRUMA kiállításra
  2017-11-28
  kinyit

  A jelentkezési határidő ugyan csak január közepén lesz, de a kiállítók több, mint 60%-a már leadta jelentkezési lapját a jövő évi rendezvényre. Jövőre április 11-15. között kerül megrendezésre a CONSTRUMA csokor.

  A CONSTRUMA az elmúlt években komoly átalakuláson ment keresztül. A hazai legnagyobb építőipari szakkiállítás mára egy komplex, több területet átfogó, a látogatók számára széles palettát kínáló, a jövő trendjeit megismertető otthonteremtési kiállítási csokorrá vált.

  Ez a koncepció találkozott a látogatói igényekkel: az építkezéshez, felújításhoz, lakberendezéshez mindent egy helyen tudnak áttekinteni. A kiállításhoz kapcsolódóan pedig olyan programok és tartalmak kerültek kialakításra, melyek a szaklátogatók számára is komoly vonzerőt képviselnek. Így a látogatók száma is folyamatos növekedésnek indult, szakmai összetételük pedig tovább erősödött.

  Ez a kiállítók számára egyre inkább azt jelenti, hogy piaci szerepük erősítéséhez, üzleti sikereik növeléséhez kihagyhatatlan fórum a CONSTRUMA csokor. A látogatók vásárlási, üzletkötési döntéseikben egyre nagyobb szerepet kapnak a kiállításon látottak, az itt megszerzett információk (26% vásárol / 16% köt üzletet a helyszínen, 40% pedig ez alapján hoz döntést későbbi vásárlásáról/ üzletkötéséről).

  A jövő évi rendezvény iránt igen élénk az érdeklődés a kiállítók részéről. A kiállítás nagyobb hányada már elkelt, és még sokan vannak, akik a végső döntés előtti utolsó fázisnál tartanak. Növekszik az épületvillamosság, épületautomatizálási témák iránti kiállítói érdeklődés is, várhatóan jövőre az ideinél nagyobb területen jelennek majd meg.

  Mivel 2018-ban nincs HUNGAROTHERM, azok az épületgépészeti kiállítók, akik mégis az évenkénti megjelenés mellett döntenek, a D pavilonban, a RENEO keretében kaphatnak elhelyezést, ahogy az elmúlt években is.

  A hivatalos meghirdetett jelentkezési határidő január 15., de érdemes mielőbb leadni a jelentkezést azoknak, akik már biztosak a részvételben, mert a helykiosztás már javában zajlik, és a legjobb helyek hamar elkelnek…

  construma_fejlec_2018__750

  Bővebb információ: www.construma.hu

 • 2017/11-12-es, decemberben megjelent lapszámunkból
  2017-11-07
  kinyit

  ▪ Balogh János Miklós: Természetvédelem (?)… napjaink alkotásai
  lapunkbol_1_250_08Az alföldi településen az előzetes megbeszélés során tisztázódott, hogy a telephelyen nem túl régen „vendégeskedő” katasztrófavédők nem igazán a felülvizsgálat meg nem történtét kifogásolták. A terület bejárása során sokszor lehetett egyik ámulatból a másikba esni. Őszintén szólva, szinte elgondolhatatlan, hogy az ott látható állapotú berendezést bárki is üzembe tudta venni. A helyszínen készült felvételek nézegetése közben az MSZ 10900-as szabvány egyes fejezetei juthattak a szakember eszébe. A felülvizsgálók egyik jelentős útmutatását célzó szabvány előszavában ugyanis a „személyek és állatok biztonságát” említi. A telephelyen tapasztalt „borzalmakról” ad tájékoztatást a november-decemberi számunkban megjelenő, képekkel illusztrált beszámoló.

  ▪ Dr. Csanádi Károly Belföldi és külföldi kiküldetések szabályozása (I.)
  lapunkbol_2_250_08A kétrészes cikk a belföldi és a külföldi kiküldetések vállalkozások számára fontos tudnivalóival foglalkozik. A „kiküldetés” elnevezés és annak szabályozása nemcsak a hazai gazdasági életben ismert, az európai uniós szabályozás is használja. A 2017/11-12-es számunkban induló cikksorozat a kiküldetésekhez kapcsolódó tudnivalókat az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján tartalmazza: az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK Irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről; 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről; 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Vakító napelemek
  lapunkbol_3_250_09A napelemes berendezések ára évről évre folyamatosan csökken. A napelemes erőművek összes beruházási költsége pedig évről évre nő. Nemcsak a családi házak, társasházak tetejére, hanem – a támogatásoknak köszönhetően – egyre több középületre kerülnek napelemek. A jövőbeni jó befektetési lehetőséget látva már az erőművek, az áramszolgáltató vállalatok is nagy teljesítményű napelemes erőműveket telepítenek. Azonban, ha a napelemek rossz elhelyezésűek, a megtérülés kérdésessé válik. Nem szabad elfelejteni, hogy a napelemtáblák felülete üveg. A beeső napsugárzás jó része az üvegen áthatol, és megvilágítja a napelemcellákat. Az üvegfelületnek azonban van egy kellemetlen tulajdonsága is, a sugárzás egy része a felületről visszaverődik. Habár ez a beeső sugárzásnak csak kis része, azonban elegendő ahhoz, hogy káprázást okozzon, vagy teljesen elvakítsa azt, akinek a szemébe jut. A napelemek vakító hatásának problematikájával foglalkozik a 2017/11-12-es számunkban megjelenő írás.

  ▪ Murvai István: Napelemes kiserőművek használatbavétele
  lapunkbol_4_250_02A napelemes kiserőmű építési folyamatában, a villamos kivitelezők és az építtető részvételével megtartott belső villamos biztonságtechnikai szemle után, a beruházónak kell ellenőriznie az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetését. Emellett fel kell készülni a feszültség alá helyezés és a próbaüzem villamos biztonsági követelményeinek teljesítésére. A telepítés történhet meglévő építmény tetőszerkezetére – sátor- vagy lapos tető esetén –, vagy az épület oldalfalára, vagy szabadon álló tartószerkezettel a talajszintre. A kiserőmű érintheti meglévő létesítmény villamos berendezését, ill. a másik műszaki változat a napelemes kiserőmű zöldmezős beruházása. A november-decemberi számunkban megjelenő írás a napelemes kiserőművek eredményes használatbavételi eljárásának előkészítésében és az üzemviteli hiányosságok bekövetkezésének megelőzésében nyújt segítséget. 

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: IT-szekrények szakszerű földelése
  lapunkbol_1_250_07A mestervizsgára készülve nekünk még úgy tanították, hogy egy IT-szekrényt két 10 mm2 keresztmetszetű zöld/sárga színű vezetékkel kell leföldelni. Az első vezető az ún. „piszkos” a második az ún. „tiszta” potenciálkiegyenlítésre szolgál. Nem tudjuk, hogy melyik szabvány, vagy előírás írja ezt elő, nálunk szájhagyomány útján terjed, és soha senki nem válaszolt az ezzel kapcsolatban feltett kérdéseimre, amelyek a következők:
  1) Melyik szabvány vonatkozik az IT-szekrény földelésére?
  2) Hány féle potenciálkiegyenlítő vezetőt, és milyen minimális keresztmetszettel kell létesíteni?
  3) Mely vezetőképes részeket (aktív, passzív), test, ház stb., és melyik potenciálkiegyenlítésbe kell bevonni?
  4) Közölnének egy bekötési vázlatot ehhez a témához?”
  A 2017/11-12-es számunkban megjelenő írás ezen olvasói kérdésekhez kacsolódóan járja körül az IT-szekrények szakszerű földelésének témakörét.

  ▪ Murvai István: A jogszabályi és szabványelőírások betartásának fontossága a villamos előkészítő és létesítési tevékenység során
  lapunkbol_3_250_08A villamos berendezések létesítéséhez szükséges engedélyek csak a hiánytalan kivitelezési tervdokumentáció birtokában és a felülvizsgálatot követően szerezhetők be, és csak ezután ismerhetők meg és tarthatók be az előírások, vehető át a munkaterület, és végül biztosíthatók hiánytalanul a szükséges villamos szerkezetek, elemek, szerelvények. A kapcsolódó munkafeladatok során a műszaki biztonsági előírásokat hiánytalanul kell ismerni és betartani, mert csak így végezhető felelősségteljes tervezés, és így teljesíthetők a próbaüzem, valamint az üzembe helyezés során a biztonságos villamos berendezés létesítésének és üzemeltetésének követelményei. A villamos tervezőknek hiánytalanul kell ismerniük a szabványváltozásokat, és a villamos kivitelezési tervdokumentáció szöveges részeiben ügyelniük kell a hatályos szabványok hiánytalan megadására. Fel kell hívniuk a villamos kivitelezők figyelmét a mértékadó és önkéntes alkalmazáson alapuló követelményekben bekövetkező, a gyakorlati tapasztalatok és a műszaki haladás miatt bevezetett villamos műszaki biztonsági változásokra. A lapunk november-decemberi számában megjelenő cikk a jogszabályok és a szabványelőírások betartásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

  ▪ Kosák Gábor: Szabványfigyelő
  lapunkbol_2_320A 2017/11-12- es számunkban megjelenő cikk tartalmazza a 2017 I. félévében közzétett, a szakmánkat érintő, magyar nyelven megjelent szabványok alkalmazási területének rövid ismertetését. A „címoldalas”, tehát angol nyelvű változatban bevezetett szabványoknak csak a címét tünteti fel. A felsorolásban ÚJ szóval jelölt szabványok új szabványok, a jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy módosítanak. A szabványok teljes listáját az MSZT Szabványügyi Közlönyben a Nemzeti szabványok közzététele, visszavonása, helyesbítése fejezetek tartalmazzák.

 • Elektroinstallateur 2017/10
  2017-10-16
  kinyit

  Október 20-án jelent meg lapunk 2017/10-es száma.
  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2017_10_tartalom_h_1128

 • 2017/10-es, októberben megjelent lapszámunkból
  2017-09-20
  kinyit

  ▪ Balogh János Miklós: Budapesten jártam… napjaink alkotásai
  lapunkbol_1_250_06Egy XIII. kerületi társasház kapuján bejutva, ismerős kép fogadja a látogatót. Az ajtó mellett egy régi korokat idéző elosztószekrény található. A közel félévszázados berendezés nem volt hivalkodó, ám biztosra vehető, hogy minden szakmabeli ember tekintetét magához vonzza. A társasházban valószínűleg nem laknak erősáramú szakemberek. Talán a veszélyt sem érzik. Azonban mivel a nyitott ajtó mögött méretlen áramú berendezések tömege található, felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet az üzemeltetővel? Vajon kinek kellene gondját viselnie egy ilyen elosztónak? A kérdés természetesen költői, nem nehéz megtippelni az üzemeltetőt. Az elrettentő példákat bemutató cikksorozat októberi számunkban megjelenő része ezúttal két budapesti társasházban látott „szörnyűségekről” számol be.

  ▪ Murvai István: A napelemes kiserőművek tervezési, létesítési és üzemeltetési feladatainak sajátosságai
  lapunkbol_2_250_06A napelemes kiserőművek biztonságos használatának céljából ismerni kell a veszélyforrásokat. Fontos, hogy a napelemes erőmű létesítésével a villamosenergia-felhasználó (régi szakkifejezéssel fogyasztó) villamosenergia-termelővé is válik. Megújuló energiát hasznosító erőművét általában saját felhasználói villamos energia igényének ellátása, valamint az általa el nem használt villamos energia közcélú hálózatba történő betáplálása céljából létesíti. A háztartási méretű napelemes kiserőmű villamos teljesítménye, mint ismert, nem haladhatja meg az 50 kVA látszólagos teljesítményt. Jobban megvizsgálva ezt az állítást, ez csak részben igaz. Ugyanis a törvények szövege sem állandó, a jelenleg hatályos 2007. évi LXXXVI. törvény 3.§ 24. pontja alapján az a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, amelynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton sem haladja meg az 50 kVA teljesítményt, háztartási méretű kiserőműnek minősül. A létesítés követelményeiben való műszaki eligazodást segíti az októberi számunkban megjelenő, ismertetve a tervezési, létesítési és üzemeltetési sajátosságokat.

  ▪ Univerzális modulcsalád épületautomatizáláshoz
  lapunkbol_8_250A Kameleon Light egy univerzális épületautomatizálási modulcsalád, amely 16 előre definiált üzemmóddal és több intelligens funkcióval rendelkezik. A készülék telepítése alapvető villanyszerelői ismeretekkel és egy lapos csavarhúzóval elvégezhető, programozás nélkül. A hardver ugyanis tartalmazza az összes működtető szoftvert – mindezzel pénzt és időt megtakarítva. Egy, az előlap alatt található forgókapcsolóval választható ki a kívánt funkció, amely lehet például: világításvezérlés, RGB fényáramszabályozás, redőnymozgatás, kapuvezérlés, reklámvilágítás, térfűtés stb. Egy Kameleon Light modul képes önállóan is működni, vagy pl. világítási és redőnymozgatási célú felhasználásnál csoportos működtetést végrehajtani. Például csoportos fel- és lekapcsolás (ill. redőnymozgatás), továbbá képes CAN rendszerbuszra felfűzve több modullal együttesen kiterjesztett rendszercsoportos működésre. A Finder cég Kameleon univerzális épületautomatizálási rendszeréről további részletek októberi számunkban olvashatók.

  ▪ Kovács Ádám: „Csináld magad” kamerarendszerek
  lapunkbol_3_250_07Amikor okostelefonunkat használjuk, akár munka, szórakozás vagy közösségi életünk kapcsán, már használói vagyunk egy rendszernek, amit bizonyos szinten meg kell ugyan tanulni, hogy hatékonyan lehessen használni. Azonban mégsem nekünk kell a programot megírni hozzá, és a telefon alkatrészeit sem nekünk kell összevadászni ahhoz, hogy működjön. A lényeg a felhasználók teljes mértékű kiszolgálása, azaz a terhek levétele a vállukról. A Swann cégnél is valami hasonló indíttatásból döntöttek a csináld magad csomagok mellett. Miért is kellene a telepítőnek saját magának összeválogatnia a rendszer elemeit egy teljesen általános felhasználás esetén. A megvásárolt kamerához úgyis szükség lesz tápegységre, merevlemezre, kábelekre stb. Miért kellene a telepítőnek azzal bajlódnia, hogy a kamerához milyen tápegységet válasszon, mekkora és milyen típusú merevlemezt tegyen a rögzítőbe, és így tovább. Éppen emiatt van létjogosultsága a DIY rendszereknek, amelyekről szól az októberi számunkban megjelenő írás. 

  ▪ Kosák Gábor: Tények és tévhitek a szabványosításról, a Magyar Szabványügyi Testületről (III.)
  lapunkbol_1_250_05A szabványok tájékoztatnak az éppen aktuális, valamint a legjobb gyakorlat szerinti módszerekről, előírásokról és az adott követelmények meghatározásával mintát adnak a tevékenységek egységes és következetes egybefűzésére. Biztosítják a termékek és szolgáltatások minőségét, cserélhetőséget, a kompatibilitást és az ismételhetőséget. Versenyképessé tehetnek egy vállalkozást, mivel az új és átdolgozott szabványok nemcsak a korszerű szakmai tudást foglalják magukban, hanem a bevett eljárásokat is. Ennek köszönhetően a piaci követelményeken túl a vevői igényeket is közvetítik. A cikksorozat befejező része lapunk 2017/10-es számában jelenik meg, és ebben a szabványok, a szabványosítás hasznáról, a magyar szabványosítás jövőjéről esik szó.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Üzemi földelővezető jelölése és csatlakoztatása
  lapunkbol_2_278Egy olvasó felvetése szerint az üzemi földelővezetőt a kapcsolószekrénybe szerelt készülékekhez, valamint a szerelőlaphoz – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – kábelsaruval és csavarral rögzítették. A szerelési folyamat optimalizálása megkövetelte, hogy sorkapcsokat alkalmazzanak. Ennek a sorkapocsnak más színűnek kell-e lennie, vagy lehet zöld/sárga? Szakmai kiviteli szempontból nyilvánvalóan közömbös, hogy ez a kapocs zöld/sárga vagy más színű. A vezeték egyike – nyilván egyik végén – majd olyan sínhez kapcsolódik, amelyik zöld/sárga. A lapunk októberi számában megjelenő cikk a kérdés kapcsán járja körül a témakört.

   

  ▪ Murvai István: Ismét tervezési és kivitelezési hiányosságokról, és azok következményeiről
  lapunkbol_3_250_06A villamos berendezés létesítése során a műszaki biztonsági követelmények teljesítésében az első ellenőrzést végző, szakvizsgával feljogosított szakemberek tevékenysége meghatározó. A villamos berendezés biztonságos használatát a hatályos szabványelőírások ismerete, alkalmazása, vagy az egyenértékű műszaki biztonságot eredményező műszaki megoldások alkalmazása biztosítja. Az egyenértékű villamos műszaki biztonság viszont nem vizsgálható a hatályos szabványelőírás ismeretének hiányában. A szabványelőírások betartása önkéntes, nem kötelező jellegű, kivéve, ha jogszabály rendeli el azt! Általános tervezési irányelvként megállapítható, hogy a létesítmények villamos berendezését a villamos kivitelezők részére szöveges és rajzos tervekben megadott, egyértelmű előírásokkal kell megtervezni. Csak így biztosítható az, hogy az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások sem okozhassanak veszélyhelyzetet. A lapunk 2017/10-es számában megjelenő cikk ismét felhívja a figyelmet a legygakoribb tervezési és kivitelezési hiányosságokra, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek.

 • LED modellezés európai konzorciumban
  2017-09-18
  kinyit

  Magyar nemzeti támogatás a BME VIK Elektronikus Eszközök Tanszékén folyó a LED modellezéssel kapcsolatos európai kutatásokhoz

  bme_logo__200

  A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszékén közel másfél évtizedes múltra tekintenek vissza a modern, világítástechnikai célra szánt, ún. teljesítmény LED-ek mérésével, modellezésével és szimulációjával kapcsolatos kutatások. E kompetenciái alapján a dr. Poppe András vezette kutató csoport meghívást kapott az eindhoveni Philips Lighting vezette Delphi4LED konzorciumba, amely 2015-ben egy kétfordulós pályázattal sikeresen elnyerte az Európai Unió H2020-as kutatás-fejlesztési keret programja ECSEL programjának támogatását. A From Measurements to Standardized Multi-Domain Compact Models of LEDs (A mérésektől a LED-ek szabványos multi-domain kompakt modelljeig) című H2020 ECSEL-RIA 692465-2 számú projekt összesen 2,8 M Euro támogatást nyert az Európai Uniótól a 2016. júnuis 1-e és 2019. május 31-e közötti időszakra. A BME 293 ezer eurós EU-s támogatását a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Hivatal további 109,1 millió forinttal egészítette ki a 2017. szeptember 11-én életbe lépett NEMZ_16-1-2017-0002 sz. támogatási szerződés keretén belül.

  Az európai LED-es világítástechnikai ipar jelenlegi céljai a költségek csökkentése, a termékek teljesítőképességének a piacra jutási idő csökkentésével egyidejű folyamatos javítása. A LED-es fényforrásokkal való tervezés fő kihívását a LED-ek működésének erős hőmérséklet- és meghajtó áram függése jelenti. Jól működő LED-es világítási rendszerek tervezésének az alapját a LED-ek moduláris felépítésű ún. multi-domain modelljei jelentik, Iehetővé téve a lámpatest tervezők számára a nagyobb szabadsággal történő, pontos tervezést. Ennek érdekeben a LED chip gyártók és a végfelhasználók (lámpatest tervezők, világítástervezők] közötti szakadékot át kell hidalni, Ennek az eszközei az oIyan szabványos LED karakterizáló és modellező eljárások, illetve szabványos multi-domain LED modellek, valamint ún. Ipar 4.0 szemléletű tervezési és optimalizálási eljárások kifejlesztése lehet amelyeket az iparág minden szereplője elfogad és a szabványosítás réven a beszállítói lánc szereplői által használt tervező szoftverek támogatnak. A Delphi4LED projekt célja tehát:
  • LED chip-ek általános, multi-domain szimulációs modelljeinek a kifejlesztése,
  • LED-ek környezetét jellemző, ún. kompakt termikus modellek kifejlesztése,
  • ezekhez alkalmas tervező program interfészek kialakítása a lámpatest szintű, Ipar 4.0 szemléletű tervezés támogatása érdekében.

  A nemzetközi H2D2D-as Delphi4LED ECSEL projekthez kapcsolódóóan a BME célja a projektben LED chip-ek ármkörszimulációs programmal használható multi-domain (elektromos, termikus és optikai) modelljének létrehozása, olyan LED mérési eljárások kidolgozása, amelyek eredményeiből ilyen modellek paraméterei megállapíthatók és  alkalmas paraméteridentfikiációs eljárás kidolgozása. A nemzetközi szakmai szervezetek műszaki bizottságainak munkájába is bekapcsolódva a BME részt vesz azon nemzetközi ajánlások kidolgozásában, amelyek arra irányulnak, hogy olyan elektronikus LED adatlapok készüljenek, amelyek alapján a multi-domain LED modellek paraméterei elállíthatók lesznek, ezzel is segítve a LED-es lámpatest tervezők munkáját.

  Részletes, naprakész információk a Delphi4LED projektről: www.delphi4LED.org

  Eddig megjelent publikációk a projekttel kapcsolatban:
  • 
  G. Martin, A. Poppe, S. Lungten, V. Heikkinen, J. Yu, M. Rencz, R. Bornoff, Delphi4LED - From Measurements to Standardized Multi-Domain Compact Models of Light Emitting Diodes (LED), ELECTRONICS COOLING 22:(12) pp. 20-23. (2016), http://www.eet.bme.hu/~poppe/MTMT-DOCs/Electronics-Cooling-December-2016-Delphi4LED.pdf
  • A. Alexeev, R. Bornoff, S. Lungten, G. Martin, G. Onushkin, A. Poppe, M. Rencz, J. Yu, Requirements Specification for Multi-Domain LED Compact Model Development in Delphi4LED, In: Proceedings of the 18th International Conference on Thermal, Mechanical and Multiphysics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems EuroSimE'17. Konferencia helye, ideje: Dresden, Németország, 2017.04.02-2017.04.05., Paper 112. http://dx.doi.org/10.1109/EuroSimE.2017.7926296
  • J. Hegedüs, A. Poppe, Simulation of luminaires based on chip level multi-domain modeling of power LEDs, In: Proceedings of the VI. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4. Konferencia helye, ideje: Karpacz, Lengyelország, 2016.09.13-2016.09.16., pp. 59-64. http://dx.doi.org/10.1109/LUMENV.2016.7745517
  • R. Bornoff, V. Hildenbrand, S. Lugten, G. Martin, Ch. Marty, A. Poppe, M. Rencz, W. Schilders, J. Yu, Delphi4LED - From Measurements to Standardized Multi-Domain Compact Models of LEDs: a New European R&D Project for Predictive and Efficient Multi-domain Modeling and Simulation of LEDs at all Integration Levels Along the SSL Supply ChainIn, In: Proceedings of the 22nd International Workshop on THERMal INvestigation of ICs and Systems THERMINIC'16, Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.09.21-2016.09.23., pp. 174-180. http://dx.doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749048

  Kapcsolat: Dallos Györgyi, BME-VIK PR felelős (dallos@mail.bme.hu) és dr. Poppe András, BME-VIK-EET szakmai felelős témavezető (poppe@eet.bme.hu)

 • Elektroinstallateur 2017/8-9
  2017-09-15
  kinyit

  Szeptember 12-én megjelent lapunk 2017/8-9-es száma.

  el_2017_8-9_tartalom_1414

 • 2017/8-9-es, szeptemberben megjelenő lapszámunkból
  2017-08-24
  kinyit

  ▪ Kosák Gábor: Egy különleges biztonsági szabvány – az orvostechnikai szabványok IEC/ISO 60601/80601 sorozata
  lapunkbol_1_250_04A villamos energia veszélyes, és ez a veszély ellentétben más – például mechanikai – veszélyekkel, előre nem érzékelhető, rejtett, nem jelzi előre recsegés, ropogás vagy más figyelmeztető jel. Ezért fokozottan fontosak a villamos biztonsági szabványok. A készülékekre vonatkozó villamos biztonsági szabványok felépítése, követelményei nagyon hasonlóak. A védelem az aktív részek megérintése ellen, a melegedés, a szivárgóáram és a villamos szilárdság, a védőcsatlakozás, a kúszóáramutak, a légközök és a szilárd szigetelés, az ezekre vonatkozó követelmények mindegyik biztonsági szabványsorozatra jellemzőek. A lapunk 2017/8-9-es számban megjelenő írás a gyógyászati villamos készülékekre vonatkozó biztonsági szabványsorozat villamos biztonsági szabványsorozatokhoz való hasonlóságát és az eltéréseket fejti ki.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Kábelek építményekben
  lapunkbol_2_250_052017. július elsejétől kezdve az EU-ban kábeleket csak CE jelöléssel és teljesítményigazolás biztosításával lehet forgalomba hozni! A korszerű épületekben egyre több és több kábelt kell alkalmazni, nő a kábelek és vezetékek fektetési sűrűsége, és ezzel egyidejűleg növekvő a jelentőségük a tűzvédelemben is. Ez vezetett el a tavalyi esztendőben az európai szintű szabályozás bevezetéséhez. A magas- és mélyépítészet építményeiben a kábelek és vezetékek, mint építészeti termékek tűzvédelmi tulajdonságainak a többivel összeegyeztethetőnek kell lennie. Az intézkedések alapja a 305/2011/EU-rendelet, amely az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szól, azaz előírja, hogy Európai Unióban forgalomba hozandó építészeti termékeknek milyen követelményeknek kell megfelelniük. A 2017/8-9-es lapszámunkban megjelenő cikk a rendelet hatályba lépését követő változásokat ismerteti.

  ▪ Murvai István: Hiányos szakmai ismeretek miatt bekövetkező veszélyhelyzetek
  lapunkbol_3_250_05Az építtetők mindennapi munkájuk során beszerzik az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket, majd a szakági villamos tervezők és a villamos kivitelezők munkájának eredményeként elkészül a létesítmény villamos berendezése. Ennek biztonságos műszaki állapotát a kivitelezők villamos műszaki vezetői, és szakvizsgázott erősáramú szakemberek is tanúsítják. Az üzemeltető napi karbantartási és üzemviteli munkája mellett az elvégzett időszakos villamos felülvizsgálatokkal és a feltárt hiányosságok megszüntetésével biztosítja, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz megfeleljen a létesítés időpontjában hatályos villamos biztonságtechnikai követelményeknek. Mindezek alapján vélelmezhető, hogy minden létesítmény villamos berendezése biztonságos. Ennek ellenére érdemes „mintavétellel” megvizsgálni ezen állítás igazát. A 2017/8-9-es számunkban megjelenő cikk – a leggyakrabban előforduló hiányosságok kiemelésével – az ellenőrzés fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 • Elektroinstallateur 2017/6-7
  2017-06-07
  kinyit

  Június 13-án jelent meg lapunk 2017/6-7-es száma.
  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2017_6-7_tartalom_1400

 • 2017/6-7-es június-júliusi lapszámunkból
  2017-05-24
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: A LED-es közvilágítás üzembiztonsága
  lapunkbol_1_254Nem biztos, hogy bizonyítható, de úgy tűnik, hogy egyre szélsőségesebbé válik időjárásunk, és ezzel nekünk, mérnököknek is számolnunk kell. Egyszerűen követhető, hogy évről évre megdől a melegrekord, soha nem tapasztalt erősségű viharok lépnek fel, ennek egyik ékes példája az első kitépett 400 kV-os vasoszlop. Itt a mérsékelt égövben a zivatarokat rendszeresen villámcsapás kíséri! A magyarországi villámcsapásokról az MVM Rt. és az OMSZ publikál adatokat, amelyek szerint a felhő-föld kisülések száma évi 200 000 körül van, az átlagos villámáram csúcs 25 kA, míg a legnagyobb meghaladta a 600 kA-t is. A MABISZ társasághoz 2016-ban ügyfeleik 1511 db villámkárt jelentettek be, ez a mennyiség 50%-kal haladta meg az előző évi értéket. A villámcsapások káros hatása a LED-lámpákat különösen sújtja, ennek oka a LED-modulok túlfeszültség érzékenysége. A túlfeszültség elleni védekezés fontosságára és megoldásaira hívja fel a figyelmet a LED-es közvilágítás területén a 2017/6-7-es számunkban megjelenő írás.

  ▪ Kosák Gábor: Tények és tévhitek – Mire is jó a szabványosítás? (I.)
  lapunkbol_2_274Az első országokon átívelő szabványosító szervezet a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission, IEC) volt, amely 1906-ban alakult meg. Ezen a területen volt ugyanis a legégetőbb szükség nemzetközi megállapodásra a villamosságban rejlő, szemmel nem látható balesetveszély elhárítása, ill. a villamos készülékek csatlakoztathatóságát biztosító azonos feszültségszintek meghatározása céljából (Magyarország alapító tag volt). Magyarországon 1867-ig osztrák szabványokat használtak. 1875-től a Magyar Mérnök és Építész Egylet adott ki szabványokat, 1910-től a Magyar Elektrotechnikai Egyesület készített villamossági szabványokat. 1921-ben jött létre a Magyar Ipari Szabványügyi Intézet, amely 1951-ben a Magyar Szabványügyi Hivatal nevet vette fel. A szabványosítás fontos, elismert tényezője volt a magyar iparnak, amit elősegített a szabványok kötelező alkalmazása is. A cikksorozat 2016/6-7-es számunkban megjelenő első része a szabványosítás rövid történetét ismerteti, majd tévhiteket és tényeket sorol fel.

  ▪ Arató Csaba: A villamos járművek biztonsága (III.)
  lapunkbol_3_250_04Cikksorozatunk egy új gépjármű-technológiai rendszerről, a villamos hajtású járművekről, illetve ezek problémáiról szól. Egy tény: mind energiagazdálkodási, mind környezetvédelmi szempontból – általában is – égetően szükséges az új megoldások keresése, kutatása, és részletes kidolgozása, majd ezek gyakorlati bevezetése és mindennapos alkalmazása. Az általános célokon belül mindkét szempontból kiemelt szerepe van e témakörben a közlekedésnek és a szállításnak. Több villamosipari cég foglalkozik villamos töltőállomások tervezésével, gyártásával és üzembe helyezésével, így rövidesen szabványban is meghatározták a villamos töltőállomások létesítésének villamos biztonsági követelményeit. A 2017/6-7-es számunkban megjelenő befejező rész a járművek töltésével foglalkozik, ismertetve a töltőállomások, a járművek táplálásának szabványait. 

  ▪ Arató András: Merre tovább, LED?
  lapunkbol_2_250_04Sokan úgy gondolják, hogy a LED az LED, mindegyik fajta lényegében ugyanúgy működik, legfeljebb a fényszín, a színvisszaadás és a teljesítmény szempontjából vannak különbségek közöttük. Valójában a fehér fény előállítására különböző módszerek léteznek, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és korlátai. Nyilvánvalóan adódik a kérdés: hol a határ, meddig tarthat a LED-ek területén a fejlődés? Érdemes-e kivárni, amíg jobb, gazdaságosabb LED-ek jelennek meg a piacon? A lapunk június-júliusi számában megjelenő cikk a legfrissebb kutatási eredmények és a kereskedelmi forgalomba került fényforrások műszaki adatai alapján próbál választ keresni ezekre a kérdésekre.

  Dr. Novothny Ferenc: AFDD hotelekben, lakásokban, iskolákban, uszodákban
  lapunkbol_1_250_03A szabvány szerint AFDD beépítése ajánlott a hálóhellyel bíró épületekben, otthonokban, a feldolgozandó vagy tárolt anyagok miatt a tűz kockázatának kitett helyiségekben (pl. istálló), az éghető épületszerkezeti anyagú helyiségekben, a tűz továbbterjedését segítő épületszerkezetekben, a pótolhatatlan javakat tartalmazó helyiségekben. Ezzel kapcsolatban kérdésként felmerül, hogy hogyan kell értelmezni a hálóhelyiséget? Vonatkozik-e ez hotelek vendégszobáira, kollégiumi szobákra? Mennyiben függ ez a szobák használatától? Mi a helyzet iskolák vagy műemléki épületekben lévő uszodák esetében? Ezekre és még számos az átívelés-érzékelők alkalmazásával kapcsolatos kérdésre ad választ a 2017/6-7-es számunkban megjelenő írás.

  Dr. Csanádi Károly: Villanyszerelő vállalkozások kereskedelmi tevékenységére és a panaszkezelésre vonatkozó fontosabb szabályok 2017-ben (I.)
  lapunkbol_3_250_03A kivitelezői és a kereskedelmi tevékenység gyakorlása a vállalkozó számára azzal az előnnyel jár, hogy megteremti a piacon a „több lábon állás” lehetőségét, növeli a villanyszerelő ismertségét, szerelési, javítási munkákra megrendelést hozhat, ill. a szerelési munkákon kívül a kereskedelmi tevékenységhez is rendelkezésére áll a megfelelő szakmai háttér. A villanyszerelő vállalkozások kereskedelmi tevékenysége általában kiskereskedelmi tevékenységet jelent, tehát a kereskedő közvetlenül a vásárló, természetes személy fogyasztó vagy másik vállalkozás részére nyújt szolgáltatást. A törvény a kereskedőt forgalmazónak nevezi. A témával több Olvasónk kérésére foglalkozik a kétrészes cikk, amelynek első felvonása lapunk 2017/6-7-es számában olvasható.

 • Elektroinstallateur 2017/5
  2017-05-09
  kinyit

  Május 16-án megjelent lapunk 2017/5-ös száma.
  Néhány cikk rövid előzetese ITT olvasható.

  el_2017_5_tartalom_1131_01

 • 2017/5-ös, májusi lapszámunkból
  2017-04-26
  kinyit

  Kovács Gábor: Központi akkumulátoros tartalékvilágítási megoldások

   honlapra_2_625A márciusi lapszámban bemutattuk, hogy mikor és milyen módon kell tartalékvilágítást létrehozni és ezekre milyen megoldások léteznek.
  Az alkalmazott tartalékvilágítási megoldások a megtáplálás módja szerint lehetnek:
  – egyedi akkumulátoros megoldások (felügyelettel vagy anélkül),
  – központi akkumulátoros megoldások (hurokfelügyelettel vagy egyedi címzéssel).
  Általánosságban elmondható, hogy rövidtávon az egyedi akkumulátoros megoldás gazdaságosabb és olcsóbb. Egy bizonyos darabszám (~300 db) fölött azonban érdemes megvizsgálni a központi akkumulátoros rendszer kiépítésének lehetőségét.
  Karbantartás tekintetében a központi akkumulátoros rendszer lényegesen kedvezőbb, de a tervezés és kivitelezés során olyan tényezőkkel is számolni kell, amelyek az egyedi akkumulátoros megoldásoknál nem merülnek fel. Erről olvashatnak bővebben következő lapszámunkban.

   ▪ Dr. Novothny Ferenc: Dugaszolóaljzat áram-védőkapcsoló (ÁVK) nélkül
  lapunkbol_1_252Az ÁVK nélkül szerelt dugaszolóaljzatot milyen jellel kell ellátni? Milyen szimbólumot kell alkalmazni, és milyen nyelven, milyen feliratot kell rajta elhelyezni? A létesített áramkör egy kereskedelmi épületben van (ipari környezetben), és kifejezetten egy meghatározott gép ellátására szolgál. Továbbá mi a helyzet a gépeknél? Konkrétan a karbantartásra, vagy szervizelésre, ill. egyéb melléktevékenységre szolgáló dugaszolóaljzatok esetében? Hogyan kell ezeket megjelölni? Az MSZ HD 60364-4-41 szabvány így fogalmaz a 411.3.3 pontban: „egy sajátos, különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt csatlakozóaljzat esetében”. A szabvány így motorokra nem vonatkozik? Amennyiben a megrendelő, a tulajdonos egyes áramkörökben nem akar áram-védőkapcsolót – pl. mélyhűtő táplálása –, létesíthető-e ez a dugaszolóaljzat áramkör ÁVK nélkül? Ezekre a kérdésekre ad választ a májusi számunkban megjelenő cikk.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Szabadságok, pihenőidő, munkaszüneti napok és hosszú hétvégék 2017-ben
  lapunkbol_2_250_03A munkáltatók a szabadságolások időszakában is a munkavégzés folyamatosságát és a gazdasági vállalkozások működőképességét tartják szem előtt, míg a munkavállalók legalább az év egy részét szeretnék pihenéssel, kikapcsolódással, nyaralással esetleg – nem is ritkán – további munkavégzéssel tölteni. E látszólagos ellentmondásnak a legtöbb munkáltatónál lehet elfogadható megoldása. A szabadsággal és a pihenőidővel kapcsolatos ismeretekre az év során bármikor szükség lehet. Ehhez kíván segítséget nyújtani a szabadságra és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések ismertetésével a lapunk májusi számában megjelenő írás.

  ▪ Az emberközpontú világításról
  lapunkbol_3_250_02Régóta ismert tény, hogy a fény teszi lehetővé a látást, biztonságot nyújt és segíti a tájékozódást. A fény azonban nem korlátozódik csupán a látás lehetővé tételére, ennél sokkal többre is képes. A tudósok kimutatták, hogy a látással nem összefüggő, hatékony hatást is kifejt az emberekre. Megvan a lehetősége arra, hogy javítsa a kognitív teljesítményt, energiával töltsön fel, növelje az éberséget vagy könnyítse a relaxációt. Javítani képes az emberek hangulatát és stabilizálni tudja az alvás-ébrenléti ciklust. A LightingEurope tudatában van annak, hogy a világítástervezők már sok alkalmazás során megvalósították a kielégítő emberközpontú világítást, mielőtt ez a kifejezés megszületett és értelmezését állásfoglalásában kifejtette volna. Mint azonban sok más dolog esetén, az emberközpontú világításnál is előfordul néha, hogy helytelenül használják. A májusi lapszámunkban megjelenő cikk a nemzetközi szervezet ajánlásának legfontosabb részleteit ismerteti.

  ▪ Murvai István: Erősáramú villamos berendezések létesítése, tervezése, ellenőrzési feladatai
  lapunkbol_1_250_02A villamos tervezőknek naprakészen kell ismerniük a villamos rendszerelemeket, a hatályos szabványokat és jogszabályokat. Villamos műszaki biztonsági szempontból is komplett villamos kivitelezési tervdokumentációt kell készíteniük. Mindezt olyan tartalommal és kidolgozottsággal, hogy a villamos kivitelezők megértsék, és a tervutasításokat betartsák. Az esetleges műszaki ellentmondások megszüntetésével hiánytalanul kell teljesíteni az élet-, az egészség- és a műszaki biztonsági vagyonvédelem követelményeit. Még a legkisebb villamos műszaki feladatokat – pl. átalakítások, bővítések – sem szabad kivitelezési terv nélkül elvégezni, mert a helyszíni rögtönzések súlyos műszaki hibákhoz, akár életveszélyes helyzetekhez vezethetnek. A kivitelezési tervdokumentáció meglétének és ellenőrzésének fontosságára irányítja rá a figyelmet a májusi számunkban megjelenő írás.

  ▪ Kosák Gábor: Az MSZ EN 13201 Útvilágítás szabványsorozat új kiadása és magyar nyelvű bevezetése (II.)
  lapunkbol_2_250_02Az EN-sorozatot a CEN/TC 169 műszaki bizottság dolgozta ki és gondozza. A szabványsorozat eredetileg egy CEN/TR műszaki jelentésből és három EN szabványból állt. Ez a 4 rész az új kiadásban kiegészült egy vadonatúj 5. résszel. Jelenleg a szabvány magyar nyelvű változata készül, részben a Világítástechnikai Társaság (VTT) támogatásával és a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) saját költségén. A kétrészes cikksorozat második, 2017/5-ös számunkban megjelenő része a szabványsorozat többi részével – 3., 4. és az új 5. – foglalkozik.

  ▪ Déri Tamás: Finnország fényei – Turku közvilágítása
  lapunkbol_3_250_01Finnország történelmében kiemelkedő szerepet játszott, mivel ez volt az ország első városa, és 1840-ig legnépesebb települése is. Ennek megfelelően a történelmi városközpont közvilágítása is ódon hangulatot áraszt. A városban a korszerű közvilágítás hagyományos világítótestei is megtalálhatók, és a gömb lámpatestek is elmaradhatatlan kellékek. A belváros esti hangulatát persze a nosztalgia-lámpatestek határozzák meg, ezen belül is a falikaros megoldások. Finnország legrégebbi, ötödik legnagyobb városának díszvilágítását mutatja be – szokás szerint – gazdagon illusztrálva a májusi számunkban megjelenő cikk.

  ▪ Arató Csaba: A villamos járművek biztonsága (II.)
  lapunkbol_4_250_01A villamos járművek elterjedése új kihívások elé állítják a járművekkel foglalkozó szakembereket, és a járművek használóit. Mi jelenthet veszélyt ezeknél a járműveknél? Elsősorban az autóknál eddig megszokott DC 12/24 V-nál lényegesen nagyobb feszültségű és teljesítményű egyenfeszültség megjelenése, és a nagyméretű, nagy teljesítményű akkumulátorok alkalmazása. Ezen tények ismerete, ill. ezeknek tudatában lenni nagyon fontos, különösen rendkívüli esetekben, pl. egy baleset bekövetkeztekor. Egy töltőállomás egyenfeszültségű töltési adatai például DC 50…500 V, 0…120 A, ami 50...60 kW teljesítményt jelenthet! A nagy teljesítményű egyenáramú rendszerek alkalmazása teljesen szokatlan a gépjárműiparban. Eddig csak 12/24 V DC-t alkalmaztak, és ezt nem szigetelték el, az egyik pólus a gépjármű fémtestére csatlakozik. A nagy teljesítményű erőátviteli rendszer természetesen csak szigetelt lehet, annál is inkább, mert a hagyományos 12/24 V DC rendszert továbbra is alkalmazzák a villamos járműveknél, pl. világítási vagy vezérlési, jelzési célokra. A cikksorozat májusi számunkban megjelenő második része a villamos járművek biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, szervizeléséhez és a vészhelyzetek elhárításához szükséges ismereteket veszi sorra.

 • Elektroinstallateur 2017/4
  2017-04-11
  kinyit

  Április 18-án megjelent lapunk 2017/4-es száma.
  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2017_4_tartalom_1280

 • Néhány érdekes előzetes a konferenciáról
  2017-04-10
  kinyit

  A villanyszerelőkre és a villamosipari vállalkozásokra kulcsszerep vár az elkövetkező időkben. Az épületekkel szembeni energetikai elvárások megvalósítása elképzelhetetlen a villamos és gépész szakemberek együttműködése és szakértelme nélkül. Az energiafogyasztás csökkentése, az energiahatékonyság növelése csak a szakemberek hozzáértése mellett valósítható meg.
  Ehhez azonban naprakész információkra van szükség. Ebben kíván segítséget nyújtani a 2017 április 20-án megrendezésre kerülő „Automatizálás és energiaellátás az épületekben” című ENERGIAMENEDZSMENT KONFERENCIA.

  Jelentkezés és regisztráció

  Kedvcsinálónak ízelítő néhány előadásból:

  Napjainkban – minden akadályozó tényező ellenére – rohamléptekben terjednek a megújuló Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE). Dr. Kádár Péter „Fotovoltaikus HMKE rendszer ára, élettartama és megtérülése” előadásában bemutatjuk a HMKE-k megtérülésének érzékenységét az egyes műszaki, időjárási és szabályozási tényezőkre.

  Opitzer Gábor „Épületenergetikai és energiahatékonysági kérdések automatizálási szemmel” című előadásában megvalósult projekteken keresztül mutatja be, hogy a különböző épületgépészeti berendezések illesztése az épületautomatikai rendszerekbe nemcsak komfortérzet javítást eredményezhetnek, hanem energia- és költségmegtakarítást is.

  A villamosenergia-ellátás egyre növekvő mértékben decentralizált és digitalizált. A megújuló villamosenergia-termelés, a kis kapcsolt energiatermelő erőművek az elosztóhálózatba termelnek. A hagyományos hálózatnak – amely eddig a termelőtől a fogyasztó felé egy irányban volt terhelve – merőben új feladatot kell megoldania, új követelményeknek kell megfelelnie. Ezzel egyre jobban összeolvad az energiatechnika az információtechnológiával és a médiatechnológiával. Erről tart előadást Peter Respondek.

  Nagyon fontos téma a villanyszerelők szemszögéből Zerényi József előadása a Villamosenergia-termelő berendezések hálózati csatlakozási követelményeiről”. Többek között szó esik a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó 2016/631 sz. EU Bizottság-i rendelet műszaki tartalmáról, alkalmazási területéről és hatályáról. A megújuló és időjárásfüggő termelés villamosenergia-rendszerbe integrálásának problémáiról.

  Dr. Kopják József az „Okos otthon, okos épület, okos város” kapcsán beszél arról, hogy egyre több Internet of Tings (IoT – eszközök internete) megoldás és hozzá tartozó vezetéknélküli kommunikációs megoldások érhetőek el a magyarországi piacon is. Az előadás áttekinti az épületen belül, a városon belül, és az országon belül használható kommunikációs technológiákat, amelyek az okos eszközök elterjedésével visszavonhatatlanul tért hódítanak, legyen szó világításról, fűtésről, energiatermelésről vagy közlekedésről stb.

  „A biztonsági és megújuló áramellátásról” lesz szó Inczédy György előadásában érintve az energiaellátó-hálózat jellegzetes zavarait, a hálózati zavarokra vonatkozó következményeket, a szünetmentes tápegységek feladatait az energetikai rendellenesség kiküszöbölésében.

  Haddad Richárd előadásában az energiahatékonyság motivációit, valamint törvényi hátterét veszi górcső alá Európai Uniós direktívától a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal rendeletéig. Az új kihívások természetesen új feladatokat rónak a különböző gazdasági szereplőkre. Ehhez új szemléletnek és felfogásnak kellene megjelennie a piaci szereplők részéről.

  Jelentkezés és regisztráció


  Főtámogató:

  mentavill__250

   


  Támogatók:

  tamogatok_04_10__650


  Szervezők:

  logok_labra_jo_honlapra_25_615

 • 2017/4-es lapszámunkból
  2017-03-29
  kinyit

  ▪ Hol tart a facility management Magyarországon? – Új képzési lehetőség a szakma képviselői számára
  wifie_200Célegyenesbe érkezett egy hároméves, Erasmus+ forrásból finanszírozott egyedülálló fejlesztés. Az e-learning formában végezhető Facility Management Academy öt nyelven lesz elérhető. A pályázat 2014 szeptemberében indult, ahol a WIFI nemzetközi képző központ több tagja, nevezetesen bolgár, szerb, osztrák és magyar kollégák fogtak össze annak érdekében, hogy egy olyan innovatív, többnyelvű online felületet fejlesszenek ki, amely lehetővé teszi a létesítménygazdálkodási és ingatlanüzemeltetési távoktatást, vagyis magát a WIFI Facility Management Akadémiát. A facility management fontosságára, jelentőségére és most induló új képzési formájára hívja fel a figyelmet az áprilisi számunkban megjelenő cikk. 

  ▪ Arató Csaba: A villamos járművek biztonsága (I.)
  lapunkbol_1_250_01Korunkban az emberiségnek számtalan kihívással kell szembenéznie. Ezek közül talán a két legnagyobb probléma a folytonosan növekvő energiaigények kielégítése és a környezetvédelem kérdése. Amennyiben ezekre nem találunk jó megoldásokat, az az emberiség létét is veszélyeztetheti. A közlekedés olyan ága a gazdaságnak, amely mindkét témakörben érintett. Az utóbbi években/évtizedekben nagyon intenzív kutatásokat és fejlesztéseket folytattak a gépjárműgyártók, annak érdekében, hogy szakterületükön is megtalálják az optimális megoldást ezekben a témákban. Ennek figyelembevételével került előtérbe a villamos járművek fejlesztése és gyártása, ami mindkét kérdésre kedvező választ ígér. A három részes cikksorozat – amelynek első része áprilisi számunkban jelenik meg – az elektromos autók biztonsági kérdéseit járja körül.

  ▪ Balogh János: Rémisztő újdonság… napjaink alkotásai
  lapunkbol_2_250_01A napokban egy telephelyen jártam, amelynek építése még folyamatban van, alakulnak az elképzelések. Nem történik ez másként a villamos berendezések területén sem. Akad ez is, akad az is, minden, ami bontott. A tulajdonos az élet sodrásában alakíttatja ki a telephely villamos hálózatát, leginkább az ötletszerűségtől vezérelve. Nincsenek könnyű helyzetben a kivitelezést végző kollégák sem. Anyagból sok van, de mind bontott. Ebből kell megoldani a hálózat és az elosztó berendezés kivitelezését. Mint az az április számunkban megjelenő íráshoz kapcsolódó felvételeken is látható, nem mindenre jut energia.

  ▪ Murvai István: Háztartási méretű napelemes kiserőművek létesítési feladatai
  lapunkbol_1_250A háztartási méretű napelemes kiserőművek döntő többségben a meglévő fogyasztói villamos berendezés bővítésével létesülnek, a bővítés villamosenergia-termelés céljából történik. A döntés előtt szükséges megismerni a vonatkozó jogszabályokat, mindenek előtt a villamos energiáról szóló, többször módosított 2007.évi LXXXVI. villamos energia törvényt. Ennek alkalmazása kiterjed a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására, kereskedelmére, fogyasztására, továbbadására. Az április lapszámunkban megjelenő cikk a villamos tervezési, létesítési, üzemeltetési és biztonságos üzemviteli, gazdasági sajátosságokat elemzi, a villamos balesetek megelőzése céljából.

  ▪ Garai Tamás: Felülvizsgálatok a tűzvédelmi műszaki irányelv alapján – Villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata
  lapunkbol_2_250A TvMI a jogszabályi előírások értelmezéséhez, és a felülvizsgálat dokumentálásához nyújt segítséget. A villámvédelmi felülvizsgálatok rendje, műszaki tartalma szempontjából az építmények három csoportba sorolhatók:
  a) azon építmények, amelyek esetében a jogszabály, a szabvány vagy a TvMI értelmében nincs kötelezettség a villámvédelem létesítésére,
  b) nem norma szerinti villámvédelemmel rendelkező építmények,
  c) norma szerinti villámvédelemmel rendelkező építmények.
  Az áprilisi számunkban megjelenő írás a villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozóan veszi sorra, hogy milyen változásokat hozott a témában megjelent „Felülvizsgálat és karbantartás” című tűzvédelmi műszaki irányelv.

  ▪ Kosák Gábor: Az MSZ EN 13201 Útvilágítás szabványsorozat új kiadása és magyar nyelvű bevezetése (I.)
  lapunkbol_3_250Az EN-sorozatot a CEN/TC 169 műszaki bizottság dolgozta ki és gondozza. A szabványsorozat eredetileg egy CEN/TR műszaki jelentésből és három EN szabványból állt. Ez a 4 rész az új kiadásban kiegészült egy vadonatúj 5. résszel. Jelenleg a szabvány magyar nyelvű változata készül, részben a Világítástechnikai Társaság (VTT) támogatásával és a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) saját költségén. A kétrészes cikksorozat első, 2017/4-es számunkban megjelenő része az előzményekkel, az 1. és a 2. résszel foglalkozik.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Vállalkozási szerződés építési-szerelési munkákra – Vállalkozási szerződésből eredő jogviták, jogkövetkezmények
  lapunkbol_4_250A Ptk. szerint a szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerződés alapján a szerelési szolgáltatás teljesítésére a vállalkozó kivitelező köteles, a szolgáltatás követelésére az építtető, illetőleg a megrendelő jogosult. A lapunk előző, 2017/3. számában megjelent elektromos kivitelezési munkákra is vonatkozó vállalkozási és kivitelezési szerződések Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban röviden: Ptk.) szereplő rendelkezéseinek ismertetését folytatva az április számunkban megjelenő írás a jogviták megelőzését és a jogkövetkezmények lehető legkisebb hátrányos hatását kívánja elősegíteni.

   

 • XVII. Villanyszerelő konferencia
  2017-03-27
  kinyit
 • Elektroinstallateur 2017/3
  2017-03-08
  kinyit

  Március 16-án megjelent lapunk 2017/3-as száma.
  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2017_3_tartalom_1282

 • ENERGIAMENEDZSMENT KONFERENCIA – Automatizálás és energiaellátás az épületekben
  2017-02-21
  kinyit

  Az elmúlt évek két sikeres rendezvénysorozatának – Intelligens Épület és Épületautomatika, ill. Napelemes rendszerek létesítése és üzeme konferencia – ötvözéséből új konferenciát szervez az Elektroinstallateur szaklap szerkesztősége, az EMOSZ, és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara.

  A két rendezvénysorozat tématerülete egyre több ponton kapcsolódik egymáshoz, így a mai kor trendjeit és kihívásait figyelembe véve a szervezők a két rendezvény tematikus folytatásaként új, még érdekesebb, és gyakorlati ismereteket felvonultató rendezvénnyel készülnek. Néhány előadásból ízelítő itt olvasható. Az előadásokhoz kiállítás is kapcsolódik.

  energiamen_2360

  Időpont: 2017. április 20. (csütörtök)
                 Regisztráció: 8:00 ▪ Előadások + kiállítás: 8:30 - 17:00

  Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
                   (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

  PROGRAM:

  8.00-tól        Regisztráció

  9.00–9.10     Köszöntő – Kádár Péter

  9.10–9.30     Energiamenedzsment ár–megtérülés–élettartam
                      (Dr. Kádár Péter docens, Óbudai Egyetem KVK VEI)

  9.30–9.50     Épületenergetikai és energiahatékonysági kérdések automatizálási szemmel
                      (Opitzer Gábor, SB-Controls)

  9.50–10.20   Az energiahatékonyság, és az IoT (Internet of Things – Tárgyak Internete)
                      (Peter Respondek, Bussysteme)

  10.20–10.50                   SZÜNET, KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE

  10.50–11.10  Megújuló energiák hálózatba integrálása, intelligens összehangolása
                       (Zerényi József, MAVIR)

  11.10–11.30  Hálózatszennyezés, védekezés a harmonikusokkal szemben
                       (Hunyadi Sándor, Hunyadi Kft.)

  11.30–11.50  Adatgyűjtési és energiamérési megoldások
                       (Buskó Gábor, Wago)

  11.50–12.20                    SZÜNET, KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE

  12.20–12.40  Okos otthon, okos épület, okos város – IoT és a vezeték nélküli
                       kommunikációs megoldások (Dr. Kopják József, ÓE KVK AI)

  12.40–13.00  Intelligens szabályozástechnika és okos otthon megoldások
                       távfelügyelettel (Várföldi Róbert, Siemens)

  13.00–13.20  Intelligens világítás (Tokajiné Tajti Anita, Inesa – Sylvania)

  13.20–13.40  Biztonsági és megújuló áramellátás
                       (Inczédy György, Siel-Inczédy)

  13.40–14.40                    EBÉDSZÜNET, KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE

  14.40–15.00   Háztartási méretű kiserőművekről áramszolgáltatói szemmel
                        (Ernst Róbert, ELMŰ Hálózati Kft.)

  15.00–15.20   Nagyvállalati energiamenedzsment (Haddad Richárd, ÓE KVK VEI)

  15.20–15.40   Energiamenedzsment a villanyszerelők, villamosipari vállalkozók
                        szemszögéből (Mayer Gergely, EMOSZ)

  15.40–16.30   Konzultáció, tombola, konferencia zárása

  A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

  Jelentkezés és regisztráció


  Főtámogató:

  mentavill__250

   


  Támogatók:

  tamogatok_04_10__650


  Szervezők:

  logok_labra_jo_honlapra_25_615

 • 2017/3-as lapszámunkból
  2017-02-21
  kinyit

  ▪ Napelemek, energiatárolás, e-mobilitás
  lapunkbol_1_719Az akkumulátoros tárolók piaca változatlan intenzitással növekszik Európában. Mennyiségileg minden statisztika ezt mutatja, de mi mondható el a minőség és a gazdaságosság szempontjából? Hogyan néz ez ki mindez a biztonság szempontjából, hogyan lehet a potenciális kockázatot minimálisra csökkenteni? Erről kérdezte Jáni Valéria, a lap szakszerkesztője dr. Novothny Ferencet, az Óbudai Egyetem docensét.
  A szakmai beszélgetésből készült írás lapunk márciusi számában olvasható.

  ▪ Murvai István: A napelemes kiserőművek építési tevékenységének követelményei és tapasztalatai
  lapunkbol_2_531A márciusi lapszámunkban megjelenő cikk a napelemes kiserőmű villamos kivitelezésének feladataival, az elkészült villamosenergia-termelő létesítmény átadási dokumentációjának összeállításával foglalkozik. Elemzi a villamos próbaüzem hatósági eljárásának műszaki feladatait, és megvizsgálja az azok teljesítése közben elkövethető hibák okait. Ismerteti a kivitelezés előkészítésének lépéseit, az építés megkezdésének feladatait, a napelemes erőmű, mint komplex villamos berendezés létesítését. Kitér a kábelvonal-létesítésére és vizsgálatára, a csatlakozási pont kialakítására, a biztonságos üzemvitel műszaki feltételeinek előkészítésére.

  ▪ Fejes Gábor, Nagy István Zoltán: LED-es lámpatestek előnyei a gyalogátkelőhelyek megvilágításánál
  lapunkbol_3_550A LED fényforrásokkal a világítási feladatokhoz alkalmazkodva, a lencsék változatosságának köszönhetően egyre jobb megvilágítási és egyenletességi értékek érhetők el. Ezt a lehetőséget mind a közvilágításnál, mind a a gyalogátkelőhelyeket megvilágító LED-es világítótesteknél ki is használják. Az innovációnak köszönhetően a LED-es világítótestek a gyalogátkelőhelyek megvilágításánál is számos újdonságot kínálhatnak. A márciusi számunkban megjelenő írás röviden ismerteti a gyalogátkelők hagyományos kisülő fényforrással való megvilágításának módjait, majd bemutatja a LED-es megoldásokat, a legújabb innovációkat.

  ▪ Déri Tamás: Finnország fényei – Rovaniemi díszvilágítása
  lapunkbol_4_859Rovianiemiben az állandó hótakaró olyanná változtatja az utcaképet, a fákat, a növényeket, amilyent csak a mesekönyvekből ismerhetünk. Minden ragyogó fehérségbe öltözik, nincs szinte egyetlen elszíneződött, olvadt, latyakos felület sem az egész városban, az erdőkről, mezőkről nem is beszélve. Ez a sötét órákban is világossá teszi az utcákat, a házfalakon megjelennek a közvilágítás havas felületekről reflektálódó fényei, amelyek ünnepélyessé varázsolják a még egyébként jellegtelen városrészeket is. Az előző számunkban megkezdett sorozatot folytatva, a közvilágítást követően ezúttal a város díszvilágítását mutatja be a márciusi számunkban megjelenő írás.

  ▪ Kosák Gábor: Megjelent az MSZ EN 61439 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozat 3., 4., 5. és 6. része magyar nyelvű változatban (II.)
  lapunkbol_5_885A sorozat szabványait eredetileg angol nyelvű MSZ EN szabványként adták ki. A magyar nyelvű változatok a Villamosipari Vállalkozók Egyesülete és az Európai Unió támogatásával jelenhettek meg. Az MSZ EN 61439 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozatot az IEC TC 17 „Kapcsoló- és vezérlőkészülékek” műszaki bizottság IEC SC 17D „Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések” műszaki albizottsága dolgozta ki. A CENELEC európai elektrotechnikai szabványosító szervezet módosítás nélkül átvette és európai szabványsorozattá nyilvánította, majd Magyarország CENELEC tagságából eredően, MSZ EN szabványsorozatként lett a magyar szabványállomány része. A cikk első része a szabványsorozat 1. és 2. részét tekintette át röviden. A márciusi lapszámunkban megjelenő folytatásban a 3., 4., 5. és 6. részek ismertetése következik.

 • Február 7-én megjelent lapunk 2017/1-2-es száma
  2017-02-02
  kinyit

  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2017_1-2_tartalom_1278

 • BAU 2017
  2017-01-31
  kinyit

  Január 16–21. között várta az építőipar résztvevőit a világ egyik legnagyobb építőipari vására, a müncheni BAU. A szakvásárt dr. Barbara Hendricks környezet-, természetvédelmi, építésügyi és reaktorbiztonsági miniszter nyitotta meg.

  1b_300A kétévente megrendezendő szakvásár kiemelkedő eredményekkel, új rekordokkal zárult. Több mint 250 000 látogató, 45 országból 2120 kiállító – a számok magukért beszélnek. Rekordot döntött a kiállítók száma, a látogatók közül pedig először érkeztek
  80 000-en külföldről (2015-ben ez a szám
  72 000 volt). A szakvásár ismét megszilárdította hírnevét az építészek körében – több mint 65 000 építész, tervező kereste fel. A látogatók az iparág legkülönbözőbb szakterületeiről érkeztek. Voltak köztük befektetők, kereskedelmi képviselők, tervezők, mérnökök, szakmunkások, és nagy érdeklődés mutatkozott az „utánpótlás”, azaz a felsőfokú intézmények, szakmunkás-képző iskolák hallgatói részéről. Utóbbiak szerint a BAU „jobb, mint bármilyen tanóra, vagy egyetemi előadás.”
  2b_300A látogatók számát tekintve a „Top 10”-ben ismét három Európai Unión kívüli ország – Törökország 3055 (2015-ben 3716), Oroszország 2868 (2015-ben 2500), Kína 2235 (2015-ben 2096) látogatóval – szerepelt. A legtöbb külföldi látogató ismét a szomszédos országokból – Ausztria 11 520, Svájc 5243, Olaszország 5013 – kereste fel a szakvásárt. Az országok listáját böngészve megállapítható, hogy a BAU jelentősége, elismertsége Európán kívül dinamikusan emelkedik. Az Amerikai Egyesült Államokból 40%-kal (792), Dél-Koreából 42%-kal (1301), míg Indiából 59%-kal (803) több látogató érkezett.
  A BAU 1964-es alapítása óta eltelt több mint 50 éves története alatt nemzetközileg elismert „megaeseménnyé” fejlődött. Ezt mindenki maga is tapasztalhatta, végigsétálva a vásárterület 17 kiállítási csarnokán. 3b_300A kiállítási standok szinte mindegyike egyedi kialakítású volt, és sok hatalmas stand is várta az érdeklődőket. A kiállító cégek közül többen speciális tréningeket szerveztek a vásár előtt munkatársaiknak, hogy minél jobb szolgáltatásokat nyújthassanak a nemzetközi vendégeknek.
  A kísérő rendezvények sorában ismét a péntek este megrendezett „Építészet hosszú éjszakája” volt a BAU csúcspontja. A 35 000 érdeklődő 70 müncheni épületet és kiemelkedő építészeti alkotást tekinthetett meg éjszakai díszvilágításban.
  A következő BAU szakvásár 2019 január 14–19. között – plusz két új pavilonnal – várja az érdeklődőket a Messe München vásárközpontban.

 • 2017/1-2-es lapszámunkból
  2017-01-27
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Szabadtéri napelemes erőművek földelése
  lapunkbol_1a_448A napelemes erőművekre jelenleg érvényes szabványelőírás az: MSZ HD 60364-7-712:2006 „Épületek villamos berendezéseinek létesítése 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek”. Ebben a szabványban sem a napelemtábla keretére, sem a napelemek tartószerkezetére vonatkozóan nincs kötelező érvényű földelési, egyenpotenciálra hozási előírás. A lapunk 2017/1-2-es számában megjelenő írás egy olvasói kérdésre válaszolva járja körül a témakört.

  ▪ Déri Tamás: Finnország fényei
  lapunkbol_2a_811A cikksorozat északi tájakra látogató első része a Lappföld fővárosa, Rovaniemi közvilágítását mutatja be. A 60 000 lakosú város pontosan az északi sarkkörön, az északi félteke 66° 33' 39" szélességi fokán húzódik, és mivel egyben a Mikulás hivatalos lakóhelye, nem csoda, hogy turistaforgalma időnként megtízszerezi a lakosság számát. A másfél évezredes város világítási megoldásairól szól – az északi fekvésből adódó különleges természetes világításra is kitérve – az idei első számunkban megjelenő cikk, szokás szerint sok-sok felvétellel illusztrálva.

  ▪ Kosák Gábor: Megjelent az MSZ EN 61439 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozat 3., 4., 5. és 6. része magyar nyelvű változatban (I.)
  lapunkbol_3a_691A sorozat szabványait eredetileg angol nyelvű MSZ EN szabványként adták ki. A magyar nyelvű változatok a Villamosipari Vállalkozók Egyesülete és az Európai Unió támogatásával jelenhettek meg. Az MSZ EN 61439 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozatot az IEC TC 17 „Kapcsoló- és vezérlőkészülékek” műszaki bizottság IEC SC 17D „Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések” műszaki albizottsága dolgozta ki. A CENELEC európai elektrotechnikai szabványosító szervezet módosítás nélkül átvette és európai szabványsorozattá nyilvánította, majd Magyarország CENELEC tagságából eredően, MSZ EN szabványsorozatként lett a magyar szabványállomány része. A 2017/1-2-es számunkban megjelenő I. rész a szabványsorozat 1. és 2. részeit tekinti át röviden, majd a lapunk következő számában megjelenő második részben a 3., 4., 5. és 6. részek ismertetése következik.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Az építésüggyel összefüggő kormányrendeletek 2016-ban hatályba lépett módosításai (II.)
  lapunkbol_4a_571Az alábbi gyűjtemény a szöveg pontossága céljából szó szerint tartalmazza a címben szereplő jogszabályok módosításait és kiegészítéseit a végrehajtott változásoknak és a jogszabály-helynek megfelelően. Az Olvasó az általa már ismert kormányrendeletek rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása során a módosításokat a munkájához szükséges tárgykörben és mértékben felhasználhatja a cikk alapján. A 2017/1-2-es számunkban megjelenő írás folytatja és befejezi az előző számunkban megkezdetteket.

 • Óvjuk meg az éjszakát! – egy nemzetközi tudományos kutatóhálózat ajánlásai a kültéri világítás kapcsán
  2017-01-09
  kinyit

  Egy nemzetközi kutatócsoport – amely négy éven keresztül dolgozott közösen az európai „Az égbolt elvesztése” elnevezésű kutatói hálózatban (röviden LoNNe) – most elsőként tette közzé a kültéri világítással kapcsolatos gyakorlati iránymutatását. A tanácsok hozzájárulnak a fény fenntartható használatához városainkban, az emberek és a környezet javára.

  A tudományos  kutatók négy cselekvési javaslatot fogalmaztak meg a helyzet javításának érdekében.

  Amennyire csak lehet, el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz. A tudósok kritikusan értékelik a hideg fehér fények előretörését, főleg a LED-ek és más energiatakarékos fényforrások bevezetésével egyidejűleg. A rövid hullámhosszú kék fény magas aránya befolyásolja a magasabb rendű gerincesek és így az emberek cirkadián ritmusát. A tartós eltolódás megzavarhatja a nyugodt alvást, az anyagcserét és az immunrendszer védekező mechanizmusát, amelyek komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. A lehetséges következmények a zsír lebontási zavarai, a cukorbetegség vagy a depresszió. Ennek megfelelően 3000 K alatti értéket javasolnak a kutatók a kültéri világítás színhőmérsékletére.

  A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van. Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába. Utóbbi esetben nagy távolságra terjed és nem kívánt „mellékhatásként” a természetes tájat is megvilágítja. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé kellene irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, amelyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. (Magyarországon a járdaszintbe épített fényvetők nem felelnek meg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) előírásainak.)

  Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, alacsony intenzitással célszerű megvilágítani. Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult. A tényleges megfelelés a szabványoknak Európa-szerte drasztikusan megemelkedő energiafogyasztáshoz és CO2 kibocsátáshoz vezethet. A kutatók rámutattak, hogy az alacsonyabb megvilágítási értékek nem korlátozzák a biztonságot, ezért kérik a határértékek felülvizsgálatát és csökkentését.

  Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően a közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50–80%-os csökkentése is lehetséges. „A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség” – ajánlják a kutatók.

  A javaslatok rendelkezésre állnak szórólapok formájában is, külön a lakosságot és a védett természeti területeket érintő hangsúlyokkal.
  A bemutatott ajánlások a kutatási hálózat négy éves interdiszciplináris együttműködésének eredményei, amelynek folyamán 18 ország, 16 különböző tudományág 67 aktív kutatója vett részt. Az együttműködést a European Cooperation of Science and Technology (Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén) támogatta (EU-COST Action ES1204, 2012-2016). A kutatói hálózat továbbra is aktív marad, mint az „EU Kollektív tudatossági platform a fenntartható és szociális innovációért” STARS4ALL (www.stars4all.eu) programjának külső csoportja.
  Szóróanyagok és további információ elérhető angolul a www.cost-lonne.eu honlapon.

   

 • Pollack Expo 2017
  2017-01-06
  kinyit

  pollack_466Február végén ismét megrendezi a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara a Pollack Expo szakmai kiállítást és konferenciát. Fontos felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvény időpontja a korábban tervezetthez képest megváltozott, 2017. február 23-24. között várja a látogatókat a megszokott helyszínen, az Expo Center Pécsben. A kiállításra hagyományosan az építő‐, villamosipar, gépészet, építészet, környezetvédelem és informatika területeiről érkeznek a kiállítókat, ill. a konferenciára a szakmai előadók. A mára országos hírnevet szerzett műszaki börzét tizenegyedik éve rendezik meg a Pécsi Expo Centerben, de a szakmai napok hagyománya több mint 30 évre nyúlik vissza. A kiállítást és a szakmai napokat február 23-án 9:30 órakor nyitják meg. Az első nap délelőttjén a plenáris ülésekre kerül sor, délutánján, ill. a második napon több szekcióban a szakmai előadások zajlanak. A kiállítás az érdeklődők részére mind a két napon ingyenesen látogatható.

  További információk 

 • XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 2017
  2017-01-06
  kinyit

  A nemzetközi és magyar szakmai fórumokkal, szakemberekkel együttműködve nagy lendülettel folyik a 2017-es, az immár XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum szervezése. Az optimális energiamix kialakítása mellett a marrakechi COP 22-es klímakonferencia és a fenntarthatóság kérdéseit is vizsgálják, tekintettel arra, hogy egy magyar innovációnak köszönhetően akár paradigma váltás is bekövetkezhet a CO2 kibocsátás tekintetében.

  e2_649A rendezvény 2017. március 7–9. között várja az érdeklődőket Esztergomban, a Bellevue Hotelben. A helyszín melletti döntést a környezet szépsége mellett nagyban befolyásolta, hogy a hotel az elmúlt időszakban olyan új, környezetbarát technológiákat helyezett üzembe, amelyek a környezettudatosság gyakorlati megvalósítását mutatják be. A XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum a beérkezett szakmai javaslatok alapján 2017-ben is újabb érdekes témákat tűz napirendre, amelyeket ún. „fókuszpontokba” csoportosítottak. Idén is jelentős nemzetközi részvételre számítanak, ezen belül kiemelt helyet kap az EU és Afrika. A három nap fő tagoltsága az előző rendezvényekhez hasonlóan megmarad, azaz nemzetközi és szakhatósági előadásokkal indul a program, majd az innovációs és start up blokkal folytatódik. A gázkörkép a földgáz-, és természetesen az LNG piac aktualitásaival kezdődik, majd a CNG-LNG közép-európai-, és hazai piacbővülésébe is pillantást vetnek. A tervek szerint bemutatnak egy kisebb közösségekben, vállalkozásokban is alkalmazható mini fermentort, és megvizsgálják azt a kérdést, hogy a hazai biogáz termelés jelentősége változik, változhat-e a közeljövőben? A villamosenergia-termelés, az áramtárolás és a hatékony kiszabályozás „jó gyakorlatát” is körüljárja a konferencia, a norvég, a szlovák tapasztalatokat elemezve, és egy új magyar szabadalmat is bemutatva. Emellett ismét foglalkozik az elektromos autókkal, több autógyár modelljeit is tesztelhetik majd vendégek. A távhőszolgáltatás fenntarthatósági összefüggéseit, fejlesztési lehetőségeit és a „zöldítésben” betöltött szerepét kiemelten vizsgálják. „Fókuszpontba” kerül az információs és kommunikációs technológia (ICT), amelynek fejlődése és sokrétű alkalmazása alapvetően meghatározza mindennapi életünket.
  A szervezők ezúttal is terveznek szakmai látogatásokat – pl. az FCSM Dél-pesti Telepének és a Paksi Atomerőmű meglátogatása –, ill. egyéb speciális programokkal is szolgálnak. Természetesen 2017-ben is lesz kiállítási és tesztautó lehetőség, ahol a magyar és külföldi szakemberek az energia- és autóipar, továbbá az ICT szektor érdekességeit tekinthetik meg.

  Folyamatosan frissülő információk, program, jelentkezés: foenergetikus.hu

 • Kellemes Ünnepeket!
  2016-12-13
  kinyit

  Minden Kedves Olvasónknak, Partnerünknek, Kollégánknak, Barátunknak békés Karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk! Reméljük az ünnepek alatt mindenkinek lesz lehetősége és ideje egy kis pihenésre, feltöltődésre, a szeretteivel való együttlétre, családi programokra.

  kari_4h_650

 • Megjelent lapunk idei utolsó száma!
  2016-12-05
  kinyit

  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2016_11-12_tartalom_1033

 • Villanyszerelő Konferencia
  2016-11-21
  kinyit
 • 2016/11-12-es, november-decemberi lapszámunkból
  2016-11-09
  kinyit

  ▪ Murvai István: A kisfeszültségű felhasználói villamos berendezések tervezési, létesítési és felülvizsgálati követelményei
  lapunkbol_1_150_02A villamos berendezések tervezését az elosztó berendezések telepítési helyének megfelelő megválasztásával kell megkezdeni. Az előtervezési munka során egyeztetni kell az építész tervezővel a kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések helyigényét, telepítés módját, valamint a villamos síncsatornának, a kábelaknának, a vezeték tartószerkezetének, a födém- és faláttöréseknek a helyét. A statikus tervező részére pedig meg kell adni a villamos szerkezetek súlyterhelési adatait.
  A mélyépítő-, a statikus-, az építő-, ill. építészmérnökökkel munkaközi egyeztetéseket kell tartani a földelőhálózat, a villámvédelmi rendszerek optimális kialakítása céljából. Egyeztetetni kell továbbá az épületgépészeti hálózatok – víz, szennyvíz, szellőzés, légkezelés, technológiai gépészeti rendszerek – gépész és villamos tervezőivel is. A villamos berendezések biztonságos használatát, az üzembiztonság követelményeit biztonsági intézkedésekkel kell garantálni, és így elkerülni a veszélyhelyzetek kialakulásának lehetőségét.
  A 2016/11-12-es számunkban megjelenő írás a lényeges villamos műszaki biztonsági követelmények alkalmazását kívánja elősegíteni.

  Déri Tamás: Portugália fényei
  lapunkbol_2_150_02A cikksorozat befejező része portugál kisvárosok – Fatima, Leiria, Sintra világításáról szól. Fatima városának világítási berendezése az Európában szokványos közvilágítási megoldásokat tükrözi. Leiria belvárosának közvilágításának nagy részét nátriumlámpás, dekoratív lámpatestekkel oldották meg. Sintra városában nátriumlámpás indirekt világítással, süllyesztett mélysugárzó lámpatestekkel és nosztalgia-lámpatesttípusokkal is lehet találkozni.
  A három portugál kisváros világítási megoldásairól szól bővebben, szokás szerint sok-sok fotóval illusztrálva a december eleji számunkban megjelenő cikk.

  Dr. Kovács Károly: Gyakran ismételt kérdések a villám- és túlfeszültség-védelem szakterületén
  lapunkbol_3_150_02A cikksorozat aktuális része ezúttal a villámvédelemben használható anyagokkal és kötőelemekkel foglalkozik. A különböző anyagok összekötésekor felmerülő kérdések megválaszolásakor az elektrokémiai korróziós hatások és a vonatkozó szabványok ismerete elengedhetetlen.
  A villamos installációtechnikában a legtöbbször a létesítési és a termékszabványok együttese határozza meg az alkalmazandó követelményeket. A termékszabványok a beépíthető anyagokra és berendezésekre határoznak meg kialakításra, felépítésre és bevizsgálásra vonatkozó követelményeket. A villámvédelemben jelenleg a létesítési követelmények az MSZ EN 62305-1,3,4: 2011, MSZ EN 62305-2: 2012 szabvány 2. kiadásában találhatók meg, míg a termékszabvány az MSZ EN 62561:2012.
  A 2016/11-12-es lapszámunkban megjelenő írás felsorolja a villámvédelemben felhasználható anyagokat, az alkalmazható keresztmetszeteket, kitér a korróziós hatásokra és foglalkozik a kötőelemekkel és a különböző anyagok összekötésének problémájával.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Gyakorlati szakmai kérdések és válaszok
  lap_1_150_01A zuhanytálca nélküli, padlószintű zuhanyzók védősávjaival kapcsolatban egyik Olvasónktól több kérdés is érkezett:
  Hogyan lehet a padlóval azonos szintű zuhanyfülke védőtávolságait meghatározni?Szabad-e a zuhany alatti burkolattal borított aljzatanyagba erősáramú vezetéket vinni, ha csak a kb. 20 cm lépésálló szigetelőanyag és a felette lévő burkoló kerámia áll rendelkezésre?
  Szabad-e a fa- vagy gipszkarton szerkezetű falak üregeiben vezetéket vinni, ha az az első vagy második zónahatároló fala is, de a vezetékek nem a zuhanyzó villamos készülékeinek ellátására szolgálnak?
  A 2016/11-12-es számunkban megjelenő cikkben ezekre adunk – magyarázó ábrákkal kiegészített – részletes válaszokat.

  ▪ Balogh János Miklós: Óvodában jártam (II.)… napjaink alkotásai
  lap_2_150_01Az év attrakciójának nevezhető az az óvodai felülvizsgálat, amelynek során számtalan, nem a villanyszerelés alapszabályait követő megoldással sikerült találkozni az intézmény villamos hálózatán. Mindez az ilyen és hasonló intézmények műszaki karbantartási, üzemeltetési tevékenységének hiányosságaira, anomáliáira hívja fel a műszaki szakemberek figyelmét. Ezeket veszi górcső alá – ezúttal a megszokottnál még több elrémisztő felvétellel illusztrálva – az idei utolsó lapszámunkban megjelenő írás.

  ▪ Dr. Tóth Judit – Barkóczi Gergely: Barangolás az elektrotechnika ösvényein (III.)
  lap_3_150_01A Magyar Elektrotechnikai Múzeum az a hely, ahol még az olyan diákok érdeklődését is fel lehet kelteni az elektrotechnika iránt, akik nem igazán lelkesednek a fizikáért. Az ismeretek átadásához, az elektrotechnika megismeréséhez a múzeum tevékenységrendszerében számos szolgáltatás, program található. Ezeket mutatja be a cikksorozat 2016/11-12-es számunkban megjelenő befejező része, kedvet csinálva kicsiknek és a nagyoknak egyaránt a múzeum meglátogatására, és az elektrotechnika világában való barangolásra.

   

 • Szakmai nap
  2016-10-18
  kinyit

  Az OBO Bettermann  cég új oktatási központjában 2016. november 18-án  Szakmai Napra várja az érdeklődőket.

  PROGRAM:

  8.30 Megérkezés, regisztráció
  9.00 Jogszabályok, szabványok néhány változása
          - Új Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
          - A robbanásveszély értékelése villámvédelmi szempontból
          - A villámvédelmi kockázatkezelést érintő változások
          - Villamos vezetékrendszerek kialakítását érintő változások
  9.45 Villámvédelmi kockázatkezelés
          - Kockázatkezelési modellalkotás
          - Paraméterek értékének megadása
          - Dokumentálás
  10.30 Szünet
  10.45 Szoftveres támogatás az OBO-tól
          - OBO Construct online szoftverek
          - Villámvédelmi kockázatkezelés OBO ViKoP-pal
          - Anyagkiírások készítése OBO TS-sel
  11.30 Az OBO Bettermann magyarországi gyártóbázisának megtekintése
  12.30 Ebéd
  13.30 Vasbeton szerkezetű épületek villámvédelme
          - Az LPS kialakításának javasolt módja, típusmegoldások és anyaghasználat
          - A biztonsági távolság meghatározása, veszélyes megközelítés elleni védekezés
  14.15 A szakmai nap vége

  Helyszín: OBO Oktatási Központ
  2347 Bugyi, Alsóráda 2.
  GPS: N47°13'40.49" E19°10'25.90"
  Részvételi díj: 2500 Ft +ÁFA (díjbekérőre fizetendő)
  Kérjük, részvételi szándékát november 15-ig jelezze az OBO ügyfélszolgálatának az info@obo.hu e-mail címen, vagy a 06 29 349 531 telefonszámon.

 • Automotive Hungary
  2016-10-14
  kinyit

  "Üzlet, tudomány, karrier az autóiparban" – jövő hét szerdán nyitja meg kapuit az Automotive Hungary kiállítás. Több, mint 250 kiállító, „járműves” városok és régiók, valamint oktatási intézmények várják a látogatókat nem csak üzleti, de HR ajánlatokkal is, október 19–21. között az Automotive Hungary kiállításon, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A 4 magyarországi autógyár mellett jelen lesznek a saját területükön meghatározó cégek, kisvállalkozások, nagyvállalatok, városok és régiók (Nyugat-Pannon Régió, Miskolc, Győr, Tatabánya), és kollektív bemutatókat szervez a Czech Trade, az Advantage Austria, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, a MAJOSZ és a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara.
  A kiállítói lista itt található: http://automotivexpo.hu/hu/kiallitoi-lista-2016
  A széles kiállítói kínálat mellet számos program várja a szakembereket, hiszen a rendezvényhez magas színvonalú szakmai programsorozat is kapcsolódik, amely az iparág egészét lefedő 3 kiemelt témakörre épül: ÜZLET, TUDOMÁNY, KARRIER.
  Ízelítő a programból:
  Techtogether diákverseny a jövő reménységeivel
  Japán-magyar alkatrész- és anyagbeszerzési üzletember találkozó (JETRO)
  „Járműipar 2016” konferencia (portfolio.hu, MAGE)
  „Tier Up!” stand (HIPA)
  HR konferencia, nem csak HR-eseknek
  "Az E-mobilitásról másképpen II."  (BPMK) - a konferenciát a BPMK kötelező szakmai továbbképzésként ismeri el a Gépészeti, a Közlekedési, az Elektrotechnikai, az Energetikai és a Vegyészmérnöki Tagozatok tagjainak.
  Részletes programok: http://automotivexpo.hu/hu/programok
  Társrendezvény: Autótechnika Nemzetközi járműfenntartó-ipari szakkiállítás
  2016. október 19-22. (szerda-szombat)

  au_610

  Online regisztráció esetén ingyenes belépés: http://automotivexpo.hu/hu/regisztracio

  Bővebb információ: www.automotivexpo.hu

 • Október 20-án megjelent lapunk 2016/10-es száma
  2016-10-14
  kinyit

  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható.

  el_2016_10_tartalom_h_1199

 • Automatizálás és energiaellátás az épületekben
  2016-10-07
  kinyit

  A sorozat folytatódik!
  2017 április 20-án két sikeres rendezvénysorozat ötvözéséből új konferenciával várja a szakembereket az Elektroinstallateur szaklap szerkesztősége, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara és az EMOSZ.

  Az elmúlt évek során sok érdeklődőt vonzott – az évente megrendezésre kerülő – Napelemes rendszerek létesítése és üzeme, valamint az Intelligens épületek konferencia. A két terület egyre több ponton kapcsolódik egymáshoz, így a mai kor trendjeit és kihívásait figyelembe véve a szervezők a két rendezvény tematikus folytatásaként új, még érdekesebb, és gyakorlati ismereteket felvonultató rendezvénnyel készülnek.

  Érdemes hát feljegyezni a naptárba 2017 ÁPRILIS 20-át!

  A konferencia részleteiről folyamatos tájékoztatást adunk a későbbiekben.

  lablec_online_600

 • InfoShow 2016-17 – új idény
  2016-10-05
  kinyit

  Változatos palettával indul ősztől az InfoShow országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat új évada.

  A továbbra is naprakészen, biztonságosan jelmondat jegyében „Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban” címmel folytatódik a rendezvénysorozat. Célja továbbra is az, hogy az épületek villamos berendezéseinek biztonságos üzemeltetése érdekében naprakész információkkal segítse a tervező, kivitelező, üzemeltető és felülvizsgáló szakemberek munkáját. Tájékoztat az aktuális szabályozásról, a legújabb technikai, technológiai megoldásokról, valamint útmutatást ad a minőségi munkavégzéshez.

  A 2016-17-es szezonban a MEE és az EMOSZ visszatérő partnerei – Wago Hungária Kft., C+D Automatika Kft., Dehn+Söhne GmbH.+CO. KG, Hensel Hungária Kft., OBO Bettermann Kft., a Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. – mellett több új céggel bővül az előadók és kiállítók sora, új színt és új témákat hozva a villanyszerelés területéről.

  Természetesen lapunk is minden állomáson megjelenik kiállítóként, és szakkönyvünk, az Elektromosipari szakemberek kézikönyve is megvásárolható.

  A résztvevők első kézből értesülhetnek a gyártóktól és képviseleteiktől az épületautomatikai rendszerekről, a napelemek érintésvédelméről, a hatályos tűzvédelmi szabályozásról, a túlfeszültség-védelemről, és megismerhetik a legújabb szerelési technikákat, az innovatív megoldásokat.

  Tervezett időpontok és helyszínek: infoshow2014_logo_1076_01

  2016. október 11. kedd – Pécs,
  – 2016. október 18. kedd – Győr,
  – 2016. november 8. kedd – Debrecen,
  – 2016. november 22. kedd – Szeged,
  – 2016. december 1. csütörtök – Budapest,
  – 2017. február 7. kedd – Miskol,
  – 2017. február 21. kedd – Veszprém,
  – 2017. március 7. kedd – Kecskemét,
  – 2017.március 21. kedd – Zalaegerszeg.

  Jelentkezés és részletek a megújuló honlapon (www.infoshow.hu).

 • 2016/10-es, októberi lapszámunkból
  2016-09-27
  kinyit

  ▪ Molnár-Soós Sándor István: Munkavédelem és az elektromosság (I.)

  lapunkbol_1_150Nem kétséges, hogy a létesítés és az üzemeltetés során is közös cél a munkavállalók életének és testi épségének megóvása. Ez akkor érhető el a leghatékonyabban, ha az együtt dolgozó felek ismerik egymás hozzáállását. Első olvasatra ez nem túl nagy feladat, de e cikksorozat rávilágít arra, hogy néha elbeszélünk egymás mellett. Amennyiben valaki munkavédelemmel kíván foglalkozni, nagyon hamar arra a következtetésre juthat, hogy a jogszerűen végezhető munkához a legrövidebb út – azaz a munkavédelmi szaktevékenység végzésére jogosító bizonyítvány megszerzése – a középfokú OKJ-s képzésen át vezet. A munkavédelmi képzés rejtelmeibe vezet be az októberi számunkban megjelenő írás.

  ▪ Németh Gábor: „Mi a pálya?” – pályaválasztási fesztivál egy szakember szemével

  lapunkbol_2_150A „Mi a pálya?” pályaválasztó fesztivált a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum kezdeményezésére, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közreműködésével a Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezi, országos jelleggel. Az elsődleges cél, hogy a helyszíneken látható érdekes, működés közben is megfigyelhető műszaki alkotások, kisebb fajta „csodák”, izgalmas fizikai és vegytani kísérletek segítségével – azaz „élmény alapú elven” –felszínre hozzák a gyermekekben szunnyadó műszaki érdeklődést. Mindezt annak érdekében, hogy tudatosan válasszanak műszaki jellegű pályát. A 2016/10-es számunkban megjelenő cikkben egy a fesztiválon résztvevő szakember osztja meg tapasztalatait, és bemutatja azokat az eszközöket, amelyekkel támogatják a rendezvénysorozatot.

  ▪ Murvai István: A napelemes kiserőművek létesítési feladatainak tapasztalatai az építtető és villamos tervező szemével (V.)

  lapunkbol_3_150A napelemes kiserőmű építési engedélyének birtokában már csak jogerőre emelkedésének idejét kell kivárni. A várakozási időt érdemes hasznosan eltölteni, mert az jó lehetőséget kínál a beruházónak arra, hogy alaposan áttanulmányozza az építési hatóság, valamint a közreműködő szakhatóságok, nyomvonalas közműszolgáltatók kikötéseit. Amennyiben ellenérdekű ügyfél fellebbezéssel nem keresi meg a területileg illetékes építési hatóságot, előbb-utóbb meg is érkezik a jogerőre emelkedési végzés. Ennek birtokában a beruházónak/építtetőnek villamos generáltervezőt kell megbíznia a villamos műszaki kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével. A cikksorozat októberi lapszámunkban megjelenő folytatása ismét a napelemes kiserőművek létesítésében résztvevő szereplők feladatait elemzi.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Új energetika, trend vagy álom?

  lapunkbol_1_150_150Egyes szakértők óriási reményeket fűznek „az energiát tároljuk gázban, szintetikus olajban” technológiák alkalmazásához. A villamos energia gáz energiahordozóban való tárolása ma már teljesen kidolgozott, és ipari méretekben is bevethető technológia. Nagy reményeket fűznek a reverzibilis magas hőmérsékletű tüzelőanyag-cella alkalmazásához. Hogyan tovább? Mi történjék? A megújuló energiák tárolásának sürgető problémáját, lehetőségeit elemzi az októberi számunkban megjelenő írás.

  Dr. Tóth Judit – Barkóczi Gergely: Barangolás az elektrotechnika ösvényein (II.)

  lapunkbol_2_150_150Az előző lapszámunkban megkezdett cikksorozat első része az Elektrotechnikai Múzeum megvalósításának történetébe adott bepillantást egy kis szakmatörténelmi visszatekintéssel, néhány jelentős tárlat kiemelésével. Az októberi lapszámunkban megjelenő folytatásban újabb kiállítótermek mutatkoznak be, és a múzeum jelenlegi állandó és időszaki kiállításait, különleges programjait, eseményeit is megismerhetik az Olvasók. Emellett az írást természetesen ezúttal is színesíti egy kis történelmi visszatekintés.

  Murvai István: A kisfeszültségű felhasználói villamos berendezések villamos felülvizsgálatának előírásai (IV.)

  lapunkbol_3_150_150A villamos berendezések kivitelezési tervdokumentáció nélkül végzett létesítése általában átgondolatlan rögtönzésekhez vezet. Az így létesített villamos berendezéseknél – a szükséges számítások és tervezési feladatok hiányában – sokszor nem az optimális és megfelelő készülékeket alkalmazzák, ami meghibásodás esetén áramütéses balesetet és/vagy villamos eredetű tüzet okozhat. A 2016/10-es lapszámunkban megjelenő cikk a biztonságtechnikailag hiánytalan villamos műszaki kivitelezési tervdokumentáció összeállításának fontosságára hívja fel a figyelmet.

 • Elektroinstallateur 2016/8-9
  2016-09-06
  kinyit

  Szeptember 13-án megjelent lapunk 2016/8-9-es száma.
  Néhány cikk előzetese itt olvasható.

  el_2016_8-9_tartalom__1670

 • 2016/8-9-es, augusztus-szeptemberi lapszámunkból
  2016-08-11
  kinyit

  ▪ Arató András: A ledek csapdái

  l1_1184Az újfajta, ledes világító eszközökkel kapcsolatban, a gyakorlatban sokan szereztek rossz tapasztalatokat. Gyakran előfordul, hogy a drága pénzen megvalósított ledes világítás nem igazolja a hozzá fűzött reményeket. A 2016/8-9-es számunkban megjelenő írás azokra a legfontosabb szempontokra mutat rá, amelyek figyelmen kívül hagyása ahhoz vezethet, hogy a felújított világítás a korábbinál rosszabb lesz. Ismerteti, hogy miért mások a ledek, kitér a fényerősség, a fényszín, az élettartam és az energiatakarékosság csapdáira.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Gyakorlati szakmai kérdések és válaszok

  l3_504Egy társasházi lakás lakószobájában új dugaszolóaljzatot kell felszerelni. Ennek megtáplálására egy tőle 3 méter távolságra levő, régi, egyfázisú, védőérintkező nélküli, süllyesztett dugaszolóaljzat áll rendelkezésre. A dugaszolóaljzatba kéteres, szürke és fekete színű NYM vezeték van bekötve. A kapható új dugaszolóaljzatok mind védőérintkezősek, három vezetékkel kell bekötni őket. Megfelelő-e, ha a meglévő dugaszolóaljzatot áram-védőkapcsolóval egybeépített dugaszolóaljzatra cserélik, és a meghosszabbításban háromeres vezetéket alkalmaznak? Elfogadható-e az ilyen szerelés, vagy ki kell cserélni az egész vezetéket háromeres vezetékre? Ha igen, meddig? A szinti elosztóig, vagy a főelosztóig? Ezekre a kérdésekre ad választ a cikksorozat augusztus-szeptemberi számunkban megjelenő része.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: A kéménysep-ipari tevékenységről mindenkinek

  l2_718_01Felmerülhet a kérdés, hogy egy épületvillamossággal foglalkozó szakfolyóiratban mit keres egy, a 2016. július 1. napján hatályba lépett kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényt ismertető írás. Nos, ennek oka az, hogy a 2016/8-9-es számunkban megjelenő cikk ajánlott olvasmány a vállalkozások számára, amelyek a tevékenységük gyakorlásához ingatlant használnak vagy annak tulajdonosai, valamint természetes személyek számára is tartalmaz információt.

  ▪ Garai Tamás: Tűzgátló tömítések alkalmazása a gyakorlatban

  kov_1_184Annak érdekében, hogy az épületek biztonsága megfeleljen a mai kor követelményeinek, az épületek létesítésével kapcsolatos előírások alapvetően változtak meg az OTSZ hatálybalépésével együtt. Bár az épületek tűzvédelmi tervezésének alapelvei nem változtak, továbbra is legfontosabb szempont, hogy az épületek tűz esetén meghatározott ideig ne dőljenek össze, ne terjedhessen át tűz a szomszédos épületekre, tűzszakaszokra, és mindezek mellett talán a legmeghatározóbb, hogy tűz esetén biztonságosan elhagyhatóak legyenek. A bekövetkezett tűzesetek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a vezetékek melletti rések nagymértékben befolyásolják a keletkezett tűz károsító hatását. A tűzgátló lezárásokkal, tömítésekkel foglalkozik az augusztus-szeptemberi lapszámunkban megjelenő cikk.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Ajándék áram! Vagy mégsem?

  kov_2_150_04Május 8-a szomorú nap volt Németországban a hagyományos villamosenergia-termelés résztvevői számára. Hétvégén – az ipari termelés hiányában – amúgy is alacsonyabb a fogyasztás, és ezen a napon a szélerőművek és a naperőművek ontották a villamos energiát! 11 órakor az összes német villamosenergia-fogyasztó teljesítményigénye 57,8 GW volt. Mindezt 26,11 GW naperőmű, 20,8 GW szélerőmű, 5,14 GW biomassza erőmű, 2,75 GW vízerőmű (összesen 54,83 GW a megújuló energiából) látta el, azaz a termelés majd 95%-a megújuló energiából származott. A 2016/8-9-es lapszámunkban megjelenő írás ennek szakmai és gazdasági hatásait elemzi.

  ▪ Kosák Gábor: Szabványfigyelő

  kov_3_150_03

  A 2016/8-9-es számunkban megjelenő cikk a szabvány alkalmazási területének rövid ismertetésével tartalmazza a bevezetett szabványok közül azokat, amelyek a vizsgált időszak alatt magyar nyelven jelentek meg, valamint felsorolja a „címoldalas”, tehát angol nyelvű változatban bevezetett szabványok címét. A szabványok teljes listáját az MSZT Szabványügyi Közlönyben a Nemzeti szabványok közzététele, visszavonása, helyesbítése fejezetek tartalmazzák.

  ▪ Dr. Tóth Judit – Barkóczi Gergely: Barangolás az elektrotechnika ösvényein (I.)

  kov_4_150_02Az Elektrotechnikai Múzeum több szempontból is unikálisnak tekinthető. Egy mondatban mégis úgy foglalhatnánk össze fő érdemét, hogy nincs még egy olyan gyűjtemény, amely nem csupán egy-egy cég történetét, hanem az egész villamos ipar fejlődését fókuszba állítva, ennyire teljes képet adna a szakma kezdeteiről és fejlődéséről. A villamosság kezdetétől a szakma fejlődésén keresztül napjaink eszközeiig követheti végig a villamosenergia-termelés és felhasználás összetevőit a látogató, aki végigsétál az ipari környezetet sugárzó, mégis otthonosan berendezett kiállítás folyosóin. A múzeum történetét, jelenét, állandó és időszakos kiállításait, szolgáltatásait mutatja be a lapunk augusztus-szeptemberi számában induló cikksorozat.

 • Elektroinstallateur 2016/6-7
  2016-06-14
  kinyit

  Június 14-én megjelent lapunk 2016/6-7-es száma.
  Néhány cikk előzetese itt olvasható. 

  el_2016_6-7_tartalom_1131

 • 2016/6-7. június-júliusi lapszámunkból
  2016-05-18
  kinyit

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Okos épületek kialakítása

  kov_1_150_03Egy ún. „okos” épülettől az alábbi főbb követelmények teljesítése várható el: a hálózat kiépítése, az energiahatékonyság egyre növekvő követelményeinek kielégítése, a kényelem megvalósítása, a megbízhatóság, és a nagyfokú biztonság. A felsoroltak alapján az aktuális projekthez milyen rendszert, milyen átviteli médiumot célszerű választani, s melyek az egyes megoldások előnyei, hátrányai?
  Ezeket a kérdéseket igyekszik megválaszolni a június-júliusi számunkban megjelenő írás.

  ▪ Kosák Gábor: A nemzetközi és európai elektrotechnikai szabványosítás, és annak magyar vonatkozásai (II.)

  kov_2_150_03A nemzetközi szabványok átvétele sokszor azért nem elegendő, mert egyes esetekben elkészítésük és egyeztetésük túl sok időt vesz igénybe. Más esetekben pedig Európának olyan szabványokra van sürgősen szüksége, amelyek kidolgozása iránt nemzetközi szinten nincs kellő érdeklődés.
  Magyarország és a többi európai volt szocialista ország is tagja lett az EU-nak. Az EU és az EFTA közösen létrehozott három regionális szabványügyi szervezetet. Ezek a CEN, a CENELEC és az ETSI. Az MSZT mindhárom szervezetnek teljes jogú tagja.
  A szabványosításról szóló kétrészes cikk befejező része – amely június-júliusi számunkban jelenik meg – az európai és a magyar szervezetekről, ill. az elektrotechnikai szabványosításról ad áttekintést. 

  ▪ Murvai István: Kisfeszültségű felhasználói villamos berendezések villamos felülvizsgálatának előírásai (II.)

  kov_3_158A villamos berendezések igényeiről a műszaki adatszolgáltatást, valamint a tervezői egyeztetéseket az ellentmondások/hiányosságok elkerülése érdekében a létesítési munka során a megbízónak kell biztosítania. A villamos berendezések felülvizsgálói a hiányosságok feltárásával, azok megszüntetése céljából, a szakképzett kivitelezők, az üzemviteli szakemberek, valamint a villamosan nem szakképzett beruházók, felhasználók mindennapi munkáját teszik biztonságossá.
  A villamos berendezések létesítése jó együttműködést kívánó csapatmunka. Ehhez ad hasznos információkat, segítséget az előző számunkban megkezdett cikksorozat, amelynek folytatása június-júliusi számunkban olvasható.

  ▪ Dr. Csanádi Károly: Építésügyi hatósági szolgáltatások szabályai

  kov_4_150_01A június-júliusi számunkban megjelenő cikk a jogszabály alapján csak az elektronikus tárhely létesítésének, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti szolgáltatás szabályait tárgyalja. Ajánlott olvasmány építtetőknek, illetőleg építési engedélyhez kötött építmények beruházásának előkészítésével is foglalkozó építési műszaki ellenőröknek. Emellett természetes személyek számára is tartalmaz információt.

 • EMOSZ Szakmai Nap az Ipar Napjain
  2016-05-11
  kinyit

  Kétnapos konferenciát szervez az EMOSZ (Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége) május 25–26. között, az Ipar Napjai kiállításon, az A pavilonban kialakított „Épített konferencia terem 1-ben”.

  Program

  Május 25., szerda, 10–15 óra:

  Előszó: Mayer Gergely, az EMOSZ elnöke
  Levezető elnök: Király Dénes, a BKIK XIII. Elektrotechnikai osztályának elnöke
  A program előadója: Berencsi Bence ügyvezető, Saasco Kft.

  Bemutatkozás (EMOSZ, Saasco)
   Bevezető (gépek CE jelölési folyamatának áttekintése)
   Gépek használati utasításának kötelező tartalma
   Optoelektronikus védőberendezések elhelyezése a teljes leállási idő mérése alapján
   Gépek mechanikai védőeszközei – Védőburkolatok
   Robotok és követelményeik – gyors áttekintés
   Gépek kockázatértékelése – áttekintés és egyes fontosabb részletek

   

  Május 26., csütörtök, 10–15 óra:

  Előszó: Mayer Gergely, az EMOSZ elnöke
  Levezető elnök: Király Dénes, a BKIK XIII. Elektrotechnikai osztályának elnöke

  ▪ 10:05–10:35 Villamos és hibridautók erősáramú szabványok – Arató Csaba, MEE Érintésvédelmi Munkabizottság
   10:35–11:05 Napelemes rendszerek érintésvédelme és mérése – Oláh Csaba, C+D Automatika Kft.
   11:05–11:35  OTSZ, a tűzvédelem hatályos szabályrendszere – Kruppa Attila, OBO Bettermann Kft.
   11:35–12:05 KNX felügyeleti rendszer, mint szabvány – Balogh Zoltán, KNX Hungary
   12:05–12:35 Szemelvények a Létesítési szabványokból MSZ HD 60364-4-41, -42, -43 – Rátai Attila, Budapest Főváros  Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
   12:35–13:05 Építési Tudásműhely, árképzés, költségvetés-készítés – Molnár Miklós, Terc Kft.
   13:05–13:35 Gyengeáramú rendszerek túlfeszültségvédelme – Dr Kovács Károly, Dehn+Söhne
   13:35–13:55 Szünetmentes áramellátás, energetikai biztonság – Inczédy György, Siel-Inczédy és Társa Kft.

  Regisztráció az ingyenes belépéshez, részvételhez

 • Elektroinstallateur 2016/5
  2016-05-03
  kinyit

  Május 10-én megjelent lapunk 2016/5-ös száma.
  Néhány cikk előzetese itt olvasható.

  2016_5_tartalom__1131

 • Az „áram útján” sétáltunk…
  2016-04-27
  kinyit

  „Séta az áram útján” címmel évek óta szervez izgalmas technikatörténeti sétákat Budapest belvárosában a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az MMKM Elektrotechnikai Múzeum. Kedves meghívásra április 26-án szerkesztőségünk tagjai is részt vettek egy ilyen barangoláson.

  111_300_367Modern életünket alapjaiban határozza meg az elektromosság. Természetesnek vesszük a minket körülvevő világ fényeit, ismerősként fogadjuk a mellettünk elrobogó villamosokat, az évtizedek alatt pedig megtanultuk, hogy ha áram van, akkor minden van. Nem élhettük meg a kort, amikor a villamosság átalakította az emberek mindennapjait, amikor egy világ csodálta a magyar szakemberek élvonalbeli alkotásait. Hol gyúltak ki először az ívlámpák? Miért látogatott Edison Budapestre? Honnan jelentkezett a Telefonhírmondó? Megszámlálhatatlan technika- és kultúrtörténeti emlék mellett haladunk el nap mint nap.
  A másfél órás technikatörténeti séta során a résztvevők megismerhetik Budapest belvárosát, amely ma is őrzi a méltán híres elektrotechnikai ipar emlékeit. Megemlékezhetnek az aranykor meghatározó alakjairól, felidézhetik letűnt korok történeteit, miközben végighaladnak az 1893-tól kezdve kiépített vezetékek nyomvonalán, azaz az áram útján.


  A séta a Kazinczy utcai egyedülálló intézménytől, az Elektrotechnikai Múzeumtól indul, állomásai:

  Klauzál tér, Villamosközlekedés

  Uránia, Telefonhírmondó

  Astoria, Közvilágítás

  Madách tér, Belvárosi áramátalakító, a hálózat fejlődése a húszas évektől 

  Dob utca – Rumbach Sebestyén utca sarok, a mai áramellátás kiépítése

  Elektrotechnikai Múzeum, Kazinczy utcai áramátalakító, a múzeum története

  A „Séta az áram útján” technikatörténeti sétára egyénileg és csoportosan is lehet jelentkezni.

  A Következő időpontok: május 17. 9:00, május 28. 10:00, május 31. 9:00

  Jelentkezés és további információk: http://www.mee.hu/setak

  Az Elektrotechnikai Múzeum honlapja: http://elektromuzeum.hu/hu/

  telefonhirmondo_plakat_300_429 kazinczy_u_aramtelep_300_300 mt_300_300 rd_300_300

 • Májusi lapszámunkból
  2016-04-20
  kinyit

  ▪ Kosák Gábor: A nemzetközi és európai elektrotechnikai szabványosítás, és annak magyar vonatkozásai (I.)

  kov_1_150_02A szabványosítás egyfajta rendszerezésre való törekvés. A természetben is megfigyelhető, hogy a hangyák meghatározott sémák szerint építik fel hangyabolyukat, társadalmuk meghatározott elvek alapján épül fel, adott szerepkörökbe osztva végzik tevékenységüket. A tudatos szabványosítás megjelenésében mérföldkőnek számított az 1791. évi francia nemzetgyűlés, amely elfogadta a métert és a kilogrammot a hosszúság, ill. a tömeg egységeként. 1875-ben ez vezetett az európai államok többségére kiterjedő méteregyezmény elfogadásához. Megjelentek az első szabványok a vasúti nyomtáv és az űrszelvény, valamint a téglák méreteinek meghatározására. A huszadik század elején a fejlett országok többségében megalakultak a szabványügyi szervezetek
  A szabványosításról szól kétrészes cikk első része – amely májusi számunkban jelenik meg – áttekintést ad a szabványosítás témaköréről, és ismerteti a nemzetközi elektrotechnikai szabványosítást.

  ▪ Dr. Novothny Ferenc: Gyakorlati szakmai kérdések és válaszok

  kov_2_150_02A cikksorozat mostani olvasói kérdései a dugaszolóaljzatok elhelyezésének speciális eseteire vonatkoznak. Egyrészt arra, hogy hogyan helyezhető el süllyesztett dugaszolóaljzat a magánházak kültéri úszómedencéjének 1,35 m-es környezetében, másrészt arra, hogy szabad-e egy családi ház konyhai mosogatójának környezetébe dugaszoló aljzatot szerelni? Továbbá egy teraszon, a dugaszolóaljzat fölé utólag elhelyezett vízköpő problémája is felmerül.
  Ezekre ad választ a májusi lapszámunkban megjelenő írás.

   

  ▪ Murvai István – A napelemes kiserőművek létesítési feladatainak tapasztalatai az építtető és a villamos tervező szemével (II.)

  kov_3_150_02A naperőmű (továbbiakban PV erőmű) létesítésével lényegesen megváltoznak és megnövekednek a villamos energia felhasználói feladatok, mivel a fogyasztói feladatok kiegészülnek a vállalt villamos energiatermelés műszaki biztonsági és üzemviteli feladataival is. A villamos műszaki biztonsági, valamint műszaki jogi területen további új ismeretek megszerzése, valamint a „begyepesedett” ismeretek felfrissítése is szükséges a biztonságos és eredményes villamosenergia-termeléshez. A villamos tervezők feladata is összetettebb és eltérő. Összetettebb, mint a megszokott és általános fogyasztói villamos berendezés létesítési feladatok teljesítése során, többet kíván a rutinszerű műszaki megoldásoknál.
  Ezen feladatok elvégzéséhez nyújt segítséget a cikksorozat májusi lapszámunkban megjelenő része.

  Garai Tamás: Hő- és füstelvezető rendszerek – a tervezéstől a megvalósulásig

  fustelvezetes_849Az elmúlt években a hő- és füstelvezető rendszerek sok változáson mentek keresztül. A létesítésére vonatkozó követelményeket már az MSZ 595-8:1982 szabvány is tartalmazta, de a kialakítás részletei és pontos létesítési követelmények jelentősen megváltoztak. Ma már az ilyen rendszerek megfelelő létesítéséhez elengedhetetlen az építész és tűzvédelmi tervezők mellett a villamos- és gépésztervezők, valamint a kivitelezők szoros együttműködése.
  A hő- és füstelvezető rendszerek területe kissé elhanyagolt a többi tűzvédelmi berendezéshez képest. Az építőipari kivitelezések során minden szakág „megkapja” a maga feladatát, de a hő- és füstelvezető rendszert egyik sem tekinti igazán a sajátjának. A valóság azonban a megfelelő rendszer létesítése és kivitelezése ugyanis az építész-, az elektromos-, a gépész- és a tűzvédelmi tervező, valamint az építtető és a kivitelezők együttműködését igényli.

   

   

 • Elektroinstallateur 2016/4
  2016-04-08
  kinyit

  Április 13-án megjelent lapunk 2016/4-es száma.

  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható!

  el_2016_4_tartalom_1132_01

 • Villamos Biztonságtechnika 2016
  2016-04-05
  kinyit

  Ezzel a címmel rendez szakmai napot április 7-én, a Construma második napján az EMOSZ, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont B pavilonjában, a Média Teremben.

  Program

  Regisztráció

 • Áprilisi lapszámunkból!
  2016-03-29
  kinyit

  Ismét rekordokat döntött a Light+Building

  kov_1_150_01Az idei Light+Building rekordokat döntött mind a kiállítók és a látogatók (akik közül minden második Németországon kívülről érkezett) számát, mind a kiállítási terület méretét tekintve. Ezzel a szakvásár ismét megerősítette pozícióját, mint a világ vezető világítástechnikai, villamossági és épülettechnikai kiállítása.
  A kiállításról részletes képes beszámoló lapunk áprilisi számában olvasható.

   

   

  Murvai István – A villamos tervezők és kivitelezők együttműködésének szempontjai

  kov_2_150_01A villamos tervezők a társtervezőkkel – építész, építő, épületgépész – egyeztetve teljesítik a biztonságos használat és üzemeltetés követelményeit. A kivitelezési tervdokumentáció egyben technológiai és létesítési utasítás is. A villamos kivitelezők a tervutasítások betartásával maradéktalanul teljesítik az áramütés elleni védelem, a zárlatvédelem és a tűzvédelem követelményeit.
  Ezen állítás teljesülésének igazolását vizsgálja meg a kisfeszültségű felhasználói villamos berendezéseknél a 2016/4-es számunkban megjelenő írás.

  Balogh János Miklós – Óvodában jártam… napjaink alkotásai

  kov_3_150_01Felkérést kaptam egy ötvenedik évében járó óvoda villamos berendezései szabványossági felülvizsgálatának ajánlattételére. A jelenség, amit tapasztaltam, nem egyedülálló, sokkal inkább nevezhető általánosnak a gyermekintézmények területén. De miért is kerültem az óvodába? Egy borongós tavaszi napon jelentős eső zúdult a városra. A szinte esti sötétséget okozó felhőkből nagy eső zúdult az óvodára is, így a napi program lebonyolítására csak az épületben volt lehetőség. Az egyik csoportszobába benyitó óvónő a derengő félhomályt szerette volna megtörni a világítás bekapcsolásával. A kapcsolók felé nyúlva kellemetlen érzést tapasztalt, de még időben el tudta rántani a kezét.
  Az óvodában tapaszalt állapotokat mutatja be képekkel is illusztrálva az áprilisi számunkban megjelenő cikk, amelynek záró mottója ezúttal is: „Kollégák, így ne szereljünk…”

   Déri Tamás – Portugália fényei

  kov_4_150A portugál Coimbra belvárosának mind kultúrtörténeti, mind művészettörténeti szempontból értékes műemlékeit az UNESCO 2013-ban felvette világörökségi listájára. A történelmi városközpont és az egyetemi negyed közvilágítását ennek megfelelően elsősorban a nosztalgia-lámpatestek biztosítják.
  A város és néhány műemlékének világítási megoldásait mutatja be szokás szerint sok-sok szép felvétellel az április számunkban megjelenő cikk.

  ▪ Murvai István – A napelemes kiserőművek engedélyezési és létesítési tapasztalatai az építtető szemével (I.)

  kov1_150A napenergia villamos energiává történő átalakításának és hasznosításának veszélyforrásait és a hatásos védelmeket ismerni kell, a szükséges műszaki biztonsági intézkedések alkalmazása és a villamosenergia-termelő rendszer biztonságos üzemeltetése céljából. A fogalmak és jogszabályok ismerete és alkalmazása elengedhetetlenül szükséges a műszaki döntéseknél.
  A napelemes kiserőművek engedélyezéséhez és létesítéséhez szükséges fogalmakat, műszaki jellemzőket, jogszabályokat és előírásokat ismerteti a cikksorozat, amelynek első része áprilisi számunkban olvasható.

  ▪ Kádár Aba, dr. Novothny Ferenc – Érintésvédelemtől az áramütés elleni védelemig (III.)

  kov2_81Az Európai Unióhoz való csatlakozással nem csak fogalmi változásokat, méretezési változásokat kellett megélnünk, hanem egészen új tárgyalásmódot, szemléletváltozást és szerkezeti átalakítások sorát kellett megszoknunk. A cikksorozat 2016/4-es számunkban megjelenő harmadik része arra folytatja a válaszadást arra, hogy hogyan jutottunk el napjainkig, és hol tartunk ma. Kitér az egyenpotenciálú összekötés, a védővezető, a hiba esetén való önműködő lekapcsolás és a kiegészítő védelem kérdéseire.

  ▪ Kovács Ádám: „Tűzoltó fáklya”

  kov3_150A „tűzoltó fáklya mind a háztartásokban, mind járművekben, ipari környezetben vagy informatikai eszközök területén előnyösen használható. Kis- és középfeszültség jelenléte esetén is minden további intézkedés megtétele nélkül alkalmazható, és az oltás azonnal megkezdhető. Oltóanyaga nem tesz kárt semmiben, sőt az elektromos eszközök az oltás során is működőképesek maradnak.
  A fáklya előnyeit veszi részletesen sorra és működését mutatja be az áprilisi számunkban megjelenő írás.

   

 • Húsvét
  2016-03-24
  kinyit

  Minden Kedves Olvasónknak, Partnerünknek Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

   

  rabbit_600

 • Elektroinstallateur 2016/3
  2016-03-08
  kinyit

  Március 17-én megjelent lapunk első tavaszi lapszáma.

  Néhány cikkből ízelítő itt olvasható!

  2016_3_tartalom_1131

 • Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben
  2016-03-07
  kinyit

  2016. március 17-én immár a VII. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben kiállítást és konferenciát rendezi meg a MÉGNAP és a MÉGSZ Budapesten, a Lurdy Házban. 

  Az egész napos program főbb részei: előadások a szakmai terület elméleti és gyakorló művelőitől, szakmai viták stratégiai és műszaki kérdésekről, valamint az érdekelt gyártók, kereskedők, vállalkozások kiállításai.

  A tervezett program:

  • 8.45  Bevezető
  • 9.00  Megújuló energetikai helyzetkép - különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra – Varga Katalin, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  • 9.30  Korszerű elektromos épületfűtések - Czinege Károly, Czinege és Fiai Kft.
  • 10.00  Adatrögzítés és távfelügyelet napelemes rendszerekben, új generációs park-inverterek - Szalontai Gábor ügyvezető, Szalontai Rendszerhintegrátor Kft.
  • 10.30  Mi jöhet a kötelező szaldós átvétel után? Okos szabályozás, tárolás hálózatra kapcsolt napelemes rendszerekben – Pusztai József, Tiszta Energiák Kft.
  • 11.00  Szünet
  • 11.30  Lehetőségek a Napelemes Piacon (Jogok kötelezettségek, együttműködési lehetőségek, technika, technológiai megoldások alkalmazása a kkv. szereplői részére) - Petre András, EU-Solar Kft.
  • 12.00  Napkollektoros rendszercsomagok és azok elemeinek energiacímkézése, hatékonyságának számítása – Misinkó Sándor, HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
  • 12.30  Megvalósítható-e közel nulla energiafogyasztású épület megújulók alkalmazása nélkül? – Medgyasszay Péter, Belső Udvar 2008 Építész Iroda Kft.
  • 13.00  Ebédszünet (60 perc)
  • 14.00  Napelemek, napkollektorok szakszerű rögzítése fémlemez fedéseken – Nemere Judit okl. építőmérnök, cégvezető Prefa Hungária Kft.
  • 14.30  Élménybeszámoló: a Kecskeméti Főiskola GAMF csapatának napelemes autója az Ausztráliát átszelő World Solar Challengen versenyen - Kutasi Zoltán, Kecskeméti Főiskola, GAMF
  • 15.00  Würth Solar rögzítési rendszerek - Kabátnik Zsolt értékesítési vezető, Würth Szereléstechnika Kft.
  • 15.30  Szünet (30 perc)
  • 16.00  Nemzetközi napenergia iparági helyzetkép és jövőkép – Varga Pál, MÉGNAP Egyesület
  • 16.30  Zárszó, a konferencia bezárása

   

  Jelentkezési határidő: március 14.

  Online jelentkezés

  További információ:
  Sőbér Lívia
  projektszervező
  sober.livia@megsz.hu, 30/866-78 88

 • Jubileumi XV. Villanyszerelő Konferencia új koncepcióval
  2016-03-02
  kinyit

  Március 31-én rendezi meg az EMOSZ soron következő – immár XV. – Villanyszerelő Konferenciáját.

  vill_konf_kicsi_640

  A szakma visszajelzéseit és igényeit figyelembe véve idén azonban új koncepciót követve kerül megrendezésre ez a – mára már hagyományos – szakmai esemény. Az eddigi kétnapos rendezvény helyett a továbbiakban két egynapos konferenciát tervez az EMOSZ – egyet tavasszal, ill. egyet ősszel, – ami a vidékről érkező látogatóknak könnyebbséget jelenthet.

  A konferenciához kapcsolódó kiállítás is megújul, a helyszín azonban változatlanul a budapesti Lurdy Ház lesz.

  Néhány előadás a szakmai nap programjából:

  emosz_526_01

  – Rátai Attila: „Hurrá nem kell építési engedély…”,

  – Pásztohy Tamás: „Az MSZ EN 61439-ről”,

  – Kiss Ákos: „A munkavédelem kérdései”,

  – Kruppa Attila: „Az új OTSZ – a tűzvédelem aktuális helyzete”,

  – Dr. Kovács Károly: „Villámvédelem – Mikor? Mit? Hogyan?”,

  – Furján Attila: „Mérések… (földelés, kábelek, elosztók, világítástechnika stb.)”.

  Emellett számos érdekes, a szakmát foglalkoztató aktuális témával jelentkezik a villanyszerelők, a villamos szakemberek egyik legrangosabb hazai szakmai találkozója.

  JELENTKEZÉS

 • Márciusi lapszámunkból!
  2016-02-24
  kinyit

  Garai Tamás – Biztonsági világítási rendszerek - időszakos felülvizsgálat


  kov_1_150A biztonsági világítás létesítése viszonylag régebbre nyúlik vissza, már az MSZ 1600-as szabvány is foglalkozott ezzel. 2000-ben pedig megjelent a kifejezetten ezzel a témával foglalkozó MSZ EN 1838-as szabvány, majd 2005-ben az MSZ EN 50172. A rendszerek első jogszabály által előírt időszakos felülvizsgálatát legkésőbb 2016. március 5-ig el kellett végezni. Amennyiben ezeket a felülvizsgálatokat az üzemeltetők nem végeztetik el, úgy egy tűzvédelmi ellenőrzés során bírságra számíthatnak.
  A márciusi számunkban megjelenő írás a felülvizsgálat részleteivel foglalkozik.

   

  Balogh János Miklós – Feszültségek, túlfeszültség nélkül (?)… napjaink alkotásai

  kov_2_150A közelmúltban egy néhány éve átadott ipari telephely időszakos szabványossági felülvizsgálata során találkozott cikkírónk több kivitelezési hiányossággal. Pedig a korszerű technológiával dolgozó gyártósorok, a magas műszaki színvonalú, korszerű berendezések és a munkahelyi környezet is igényes tulajdonosról árulkodott. Az üzem építésének megkezdése előtt a villamos hálózat kialakítását kellő időben és tartalommal megterveztették. A tervek megvalósítása körül viszont kisebb-nagyobb problémák adódtak a helyszínen tapasztaltak alapján.
  Ezeket mutatja be a 2016/3-as számunkban megjelenő, tanulságos írás, és szokás szerint felhívja a figyelmet arra, hogy „kollégák, így ne szereljünk…”.

   

  Kádár Aba – dr. Novothny Ferenc – Érintésvédelemtől az áramütés elleni védelemig (II.)

  kov_3_150Az Európai Unióhoz csatlakozásunk nem csak a jogszabályok deregulációját jelentette, hanem gyökeres változást hozott a műszaki életben is. Nem csak fogalmi változásokat, méretezési változásokat kellett megélnünk, hanem egészen új tárgyalásmódot, szemléletváltozást és szerkezeti átalakítások sorát kellett megszoknunk.
  A cikksorozat márciusi számunkban megjelenő második, ill. a majd áprilisban megjelenő harmadik része arra ad választ, hogy hogyan jutottunk el napjainkig, és hol tartunk ma.

   

  Murvai István – A kiegészítő védelmek tervezésének feladatai

  la1_150A villamos tervezőknek sokrétű feladataik ellátása során ismerniük kell a lakóépületek, a szállodák, az irodaházak, a kereskedelmi épületek, az ipari épületek, a sportlétesítmények a mezőgazdasági épületek, az egészségügyi létesítmények, a kiegészítő áramforrások villamos berendezéseinek eltérő műszaki biztonsági követelményeit. Így mindenhol gondoskodniuk kell a villamos berendezés legfontosabb védelmét, az áramütés elleni védelmet biztosító kiegészítő védelmekről is.
  Ennek részleteit, szabványbeli összefüggéseit, előírásait részletezi a 2016/3-as lapszámunkban megjelenő írás.

   

  Dr. Novothny Ferenc – Gyakorlati szakmai kérdések és válaszok

  la2_175A sorozatot folytatva ezúttal is két kérdésre válaszolunk. Az egyik a frekvencia váltó után testzárlatra, míg a másik a réz-alumínium kötéstechnikára vonatkozik.
  Sok helyen igen elterjedten alkalmazzák a frekvenciaváltókat, és a frekvenciaváltó utáni áramkörökben fellépő szigetelési meghibásodás sem ritka jelenség. Érthető tehát, hogy felmerül a kérdés, hogyan valósul meg a frekvenciaváltó utáni földzárlat szabvány által megkívánt automatikus lekapcsolása?
  Az alumínium- és rézvezetékek, ill. -sínek csatlakoztatása, összekötése számos kérdést felvet. A konkrét példában olvasónk munkája során számos esetben nagy keresztmetszetű 1000 mm2 alumíniumvezetékek rézsínhez történő csatlakoztatására kerül sor. Ezzel kapcsolatosan számos kérdést feltett. Márciusban megjelenő lapszámunkban mindkét témakör kérdéseire részletes válaszok olvashatók.

   

  „A fény mesterei”

  la3__176A Fény Mestere – Master of Light világítástechnikai díjat azzal a céllal alapította a Lisys-Project Kft., hogy felhívja az építész, belsőépítész és világítástechnikai szakmai közönség figyelmét arra, hogy az életünk minden percére hatással van a fény. Tudatos tervezés mellett és megfelelő szakmai háttérrel olyan eszközzé varázsolható, amely észrevétlenül teszi jobbá az emberek mindennapjait.
  A pályázat végeredményéről márciusban megjelenő számunkban részletes, képes beszámoló olvasható.

   

   

 • Terjesztőt váltottunk!
  2016-02-10
  kinyit

  Ezúton is szeretnénk tájékoztatni minden kedves Olvasónkat, hogy 2016-tól a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság terjeszti lapunkat. A váltásból adódó átállásról Kiadónk és a Posta közösen gondoskodik, így Olvasóinknak az átállással kapcsolatosan teendője nincs.

  Bízunk benne, hogy Kiadónk és a Posta együttműködésével a lapterjesztési szolgáltatás minősége megbízhatóan és hosszútávon Olvasóink megelégedettségét fogja szolgálni.
  Kérjük, hogy amennyiben az átállással kapcsolatban bármilyen kérdésük, észrevételük, esetleg problémájuk adódna, forduljanak bizalommal Szerkesztőségünkhöz.

  Elérhetőségeink:
  Szerkesztőség címe: H-1141 Budapest, Jeszenák J. u. 20.
  Telefon: +36/30/8496-960, +36/30/8496-961
  e-mail: info@elektroinstallateur.hu


  Az ELEKTROINSTALLATEUR szaklapot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság.

  ELŐFIZETHETŐ:

  ▪ Honlapunkon
  ▪ az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél
  ▪ e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu
  ▪ telefonon: 06-40/56-56-56.

 • Elektroinstallateur 2016/1-2
  2016-02-04
  kinyit

  Február 10-én megjelent lapunk idei első száma

  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható!

  2016_1-2_tartalom_1126_01

 • Következő, februárban megjelenő lapszámunkból
  2016-01-26
  kinyit

  Dr. Novothny Ferenc – Gyakorlati szakmai kérdések és válaszok

  1_100A sorozatot folytatva ezúttal két kérdésre is válaszolunk. Az egyik az „S” típusú ÁVK alkalmazásával kapcsolatban merült fel egy konkrét eset, egy állattartótelep kapcsán, míg a másik a kültéri dugaszolóaljzatokkal kapcsolatos.
  Februárban megjelenő lapszámunkban mindkét kérdésre részletes válasz olvasható.

   

   

  Murvai István – Kisfeszültségű felhasználói villamos berendezések tervezési és létesítési hibáinak okai és azok javítása

  2_200_01A villamos berendezések létesítésekor szemrevételezéssel, műszeres vizsgálatokkal, valamint számításokkal ellenőrzik, hogy minden megfelel-e a kivitelezési tervdokumentációnak, továbbá teljesül-e a létesítési szabványelőírások követelményrendszere. A feladat elvégzésének célja annak igazolása, hogy egy adott létesítmény kisfeszültségű villamos berendezése az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodás esetén is biztonságosan üzemeltethető. Kizárólag megfelelő minősítés fogadható el, az esetleges feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, ennek hiányában minősítő irat nem állítható ki. A vizsgálat és a minősítés részleteit, irányelveit a kapcsolódó szabványokat ismerteti a lapunk 2016/1-2-es számában megjelenő írás.

   

   Light+Building: Ahol a modern terek életre kelnek

  3_200_01A korszerű technológiák, az intelligens rendszerek döntő szerepet játszanak a jobb életminőség elérésében, legyen szó az otthonról, a munkahelyről, vagy különböző közösségi terekről – lehetővé teszik, nagyon eltérő egyedi igények figyelembevételét, összehangolását is. Nem véletlen tehát, hogy az idei frankfurti Light+Building szakvásár mottója is erre utal: „Where modern spaces come to life: digital – individual – networked”, azaz „Ahol a modern terek életre kelnek: digitális – egyedi – hálózatba kapcsolt”. A villamos szakma vezető szakkiállítása március 13–18. között várja az érdeklődőket Frankfurt am Mainban.
  A februárban megjelenő lapszámunkban részletes előzetes kedvcsináló olvasható a szakkiállításról.

   

  Kádár Aba – dr. Novothny Ferenc: Érintésvédelemtől az áramütés elleni védelemig (I.)

  ksz_1_200A cikksorozat a kezdetektől az Európai Unióhoz csatlakozásunkig tekinti át a szakterület fejlődését. Az első – hosszabb lélegzetű, így a szokásosnál nagyobb terjedelmű – rész a kezdetektől egészen az Európai Uniós csatlakozásunkat megelőzőkig mutatja be a legfontosabb állomásokat. Megemlékezik a hőskorról, amikor 1893-ban Budapesten Lechner Lajos középítési igazgató a Főváros Tanácsa elé terjesztette azt a villamos berendezésekre vonatkozó „műszaki szabályzatot”, amely a létesítési biztonsági előírásokat is tartalmazta.
  Az érdekes szakmatörténelmi írás első része február közepén megjelenő idei első lapszámunkban olvasható.

   

  Murvai István: A villamos tervezők egyedi méretezési feladatai

  ksz_2_200A legutóbbi és korábbi lapszámainkban már ismertettük a szükséges villamos tervezői méretezéseket. A 2016/1-2-es lapszámunkban megjelenő cikk a szabvány, ill. méretezési követelmények és a hálózati zavarok kapcsolatának, valamint összefüggéseinek elemzésére tér ki.

   

   

   

  Gacs Sándor: St. Martin Tower – Frankfurt legújabb ékessége

  ksz_3_200Harmonikusan illeszkedik Frankfurt am Main épített környezetébe az idén júliusban átadott St. Martin Tower. Elegáns, könnyed formájával kitűnik az irodaházak sokaságából. Az MSM (Meyer Schmitz-Morkramer) építésziroda madárszárnyat stilizáló toronyból és U-alakú lepényépületből álló alkotása a várost átszelő autópálya egyik fontos csomópontja közelében épült fel.
  Az irodaház korszerű, LED-es világítását mutatja be a 2016/1-2- lapszámunkban megjelenő ismertetés.

   

   

   

 • Kellemes Ünnepeket!
  2015-12-10
  kinyit

   

   

  Minden kedves Olvasónknak, Partnerünknek, Szerzőnknek békés ünnepeket, sikerekben és egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!

   

  A Szerkesztőség

   

  karacsony_hp_700

 • December 8-án megjelent lapunk 2015/11-12 száma
  2015-11-30
  kinyit

  Megjelent lapunk 2015 évi utolsó, november-decemberi száma.

  Néhány cikk rövid előzetese itt olvasható!

  2015_11-12_tartalom_1055

 • Következő, decemberben megjelenő lapszámunkból
  2015-11-12
  kinyit

  Murvai István: Villamos eredetű tűzesetek keletkezésének megelőzése kisfeszültségű berendezéseknél

  mu_1_200A villamos eredetű tűzesetek következtében emberi életek, továbbá nagy gazdasági értékek kerülhetnek veszélybe. A villamos eredetű tűzesetek bekövetkezését a tervezési, létesítési és üzemviteli, valamint a jó karbantartási és a szükség szerinti felújítási munkával meg lehet és meg is kell megakadályozni. A villamos kivitelezési tervezési munka során a tervezőnek az alábbi számításokat és méretezéseket kell elvégeznie: zárlati teljesítmény; zárlati szilárdság; beépített teljesítmény; egyidejű teljesítmény; méretezési teljesítmény; terhelő áram; feszültségesés; teljesítményveszteség; melegedés; áramütés elleni védelem.
  A téma tárgyalását folytató cikk 2015/11-12-es lapszámunkban olvasható.

    

  Balogh János Miklós: A szolgáltató precízsége… napjaink alkotásai

  bj_1_212A remélt változások azonban csak kismértékben jelentkeztek, és nem segítették a kétkezi munkával dolgozó villanyszerelők életét. Számukra csak a piaci területen történő sodródás jutott. A nagyhalak alvállalkozóivá válva nagyrészük jelenleg kiszolgáltatott helyzetben tölti dolgos napjait. De miként is létesülhet évek óta egy mérőszekrény?
  Kedves cikkírónk ismét egy életből vett elrettentő példát mutat be lapunk december elején megjelenő számában a „Kollégák! Így ne szereljünk…” felkiáltás jegyében.

   

    

   

  A spanyol Ávila díjnyertes fényei

  h_1_207A 2003-ban alapított Nemzetközi Város–Ember–Fény verseny díjával azokat az erőfeszítéseket szándékoznak elismerni, amelyeket a városok környezetük emberközelivé tétele érdekében tesznek. Ehhez a világítást eszközként használják fel az ott élők és dolgozók vagy az oda látogatók jó közérzetét elősegítő városfejlesztés érdekében. A díjakat azok a városok kapják, amelyek a legjobban integrálják egységes világítási stratégiába a modern városi életnek a város, ember és fény fogalmakhoz kapcsolódó igényeit.
  Ávila díjnyertes világítását mutatja be a 2015/11-12-es számunkban megjelenő írás, gyönyörű felvételekkel illusztrálva.

   

   

   

  Furján Attila: Fotovillamos rendszerek mérési feladatai és rendszerdokumentációja

  m_1_200Magyarországon az alternatív villamosenergia-termelés egyik igen elterjedt módja a hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek alkalmazása. Ezek átadásának alapját képezi a megfelelő rendszerdokumentáció, és üzembe helyezésük előtt számos mérési feladatot is el kell végezni Emellett – a szabvány által nem megkövetelt – kiegészítő diagnosztikai méréseket is célszerű lefolytatni.
  A hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek mérési feladatait és a rendszerdokumentáció tartalmi követelményeit ismerteti a 2015/11-12-es számunkban megjelenő írás.

   

  Dr. Novothny Ferenc: Gyakorlati szakmai kérdések és válaszok

  1_200Új cikksorozatunk indító részének kérdése a betápláló vezeték feszültségesésével kapcsolatos, miszerint: Egy 120 m hosszú 2,5 mm2 keresztmetszetű tápvezetéken – amelyet C karakterisztikájú 16 A-es kismegszakító véd. Olvasónk az áramütés elleni védelemhez szükséges értéknél jóval nagyobb hurokimpedanciát mért. Ez a probléma, amint azt az Olvasó maga is javasolja, egy ÁVK alkalmazásával megoldható, ugyanis így a hurokimpedancia szinte elhanyagolható. Mi a helyzet azonban a fázis-nulla hurok impedanciával, és ezzel összefüggésben a feszültségeséssel? Figyelemmel kell-e lenni mindkettőre?
  A kérdésre adott részletes szakmai válasz lapunk 2015/11-12-es számában olvasható.

   

   

  Garai Tamás: Villamos berendezések a tűzvédelem tükrében (VII.)

  2_200A sztatikus feltöltődés elleni védelem vonatkozásában az OTSZ előírja, hogy a tervezés és kivitelezés során az elektrosztatikus gyújtás megakadályozása érdekében dokumentált védelmi intézkedéseket kell végrehajtani, és meg kell határozni az elektrosztatikai kockázatot. A villamos tervezés és kivitelezés során biztosítani kell az elektrosztatikai földelések megfelelő biztonságú és minőségű kialakítását az antisztatikus burkolatok, az elektrosztatikai célú potenciálkiegyenlítések számára minden olyan helyen, ahol az elektrosztatikus kisülés nem engedhető meg.
  A 2015/11-12-es számunkban megjelenő ismertetésben az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemhez, valamint a hozzá kapcsolódó robbanásvédelmi előírások értelmezéséhez igyekszünk segítséget nyújtani.

   

  Dr. Csanádi Károly: Építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői (III.)

  paragrafus_133A résztvevők feladatainak rövid összefoglalását a cikk I., II., III., IV. és V. része tartalmazza. Az eddig megjelent I. rész az építtetővel, a tervezővel és a tervezői művezetővel (2015/8-9.), a II. rész a vállalkozó kivitelezővel foglalkozik (2015/10.)
  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki vezető irányítja. A 2015/11-12-es számunkban megjelenő III. rész az ő feladatait veszi sorra.

   

 • Kedvezményes laprendelés cégeknek, nagykereskedéseknek!
  2015-10-30
  kinyit

  Régi hagyományunkat követve 2016-ban is várjuk azon Partnereink jelentkezését, akik együttműködésükkel segítséget nyújtanak abban, hogy az Elektroinstallateur szaklap minél szélesebb szakmai rétegekhez juthasson el.

  2016-ban is folytatjuk akciónkat az épületvillamosság területén működő cégeknek, nagykereskedéseknek, amelynek keretében lapunk megjelenésenként minimum 30 példányának éves megrendelése esetén a lapokat 50%-os áron kínáljuk Önöknek. (Egy lap fogyasztói ára: 800 Ft, kedvezményes ár 400 Ft, tehát 30 példány esetében az éves bruttó költség = 8 megjelenés x 30 példány x 400 Ft = 96 000 Ft, amely két részletben is fizethető.)

  Terjesztőink névsorát ugyanúgy, mint eddig, ingyenesen lapunk 3. oldalán, ill. honlapunkon folyamatosan megjelentetjük!

  el_2015_10_2_1284

   

 • Megjelent!
  2015-10-09
  kinyit

  Október 16-án megjelent lapunk 2015/10-es, októberi száma.

  el_2015_10_tartalom_1126

 • Következő, októberben megjelenő lapszámunkból
  2015-09-29
  kinyit

  Dr. Novothny Ferenc: „Szép új energiavilágunk…”

  lapunkbol_2_300Az energiaváltás közeledik! Azonban nem csak az energiahordozók változnak! Az tapasztalható, hogy az energiapiac jelenlegi résztvevői nem „hangolódnak” egymáshoz. Egyik oldalon vannak a váltakozó áramú villamosenergia-áramlás törvényszerűségei szerinti résztvevők, a Prosumerek, a másik oldalon pedig a hagyományos áramszolgáltatók (Hálózati engedélyesek). Az egyik oldalon az új termelési és fogyasztói struktúra támogatói, a másikon a hagyományos energiastruktúra bástyái, akik a hagyományos struktúra továbbfejlesztésében látják a jövőt.
  Az októberi lapszámunkban megjelenő írás arra hívja fel a figyelmet, hogy a „szép új energiavilágunkban” számos feladat vár a szakemberekre, mind a rendszerirányítás, mind a rendszerüzem, valamint a hálózatfejlesztés, továbbá az új típusú megújuló energiatermelés és az energiatárolás területén.

   

  Murvai István: Biztonságosan üzemeltethető villamos berendezések létesítése

  Az MNOSZ, MSZ, MSZ KGST szabványok által szabályozott időket felidézve megállapítható, hogy látszólag könnyebb, műszakilag meghatározott világban éltünk. A szabványváltozások ritkábbak voltak, és anyanyelvünkön álltak rendelkezésre. Azonban – a viszonylag ritka változások ellenére – sok esetben még a villamos tervezői gyakorlatban sem tudtak hiánytalanul elmélyülni a szabványokban, a mindennapi használatban. Előfordult, hogy a tervezők hatálytalan szabványokon alapuló segédleteket is alkalmaztak, és sok hatályos biztonságtechnikai előírást vagy változást a nagy tervezőintézeti gyakorlatban sem ismertek.
  A szabványok és a szakirodalom folyamatos forgatásának fontosságára mutat rá a 2015/10-es számunkban megjelenő írás, kihangsúlyozva, hogy hibafeltárással, valamint jó karbantartással megelőzhetők a súlyos üzemzavarok, a villamos balesetek és tűzesetek.

   

  Déri Tamás: Portugália fényei – Portó díszvilágítása

  lapunkbol_3_300Portóban se szeri, se száma a szemet gyönyörködtető világítástechnikai megoldásoknak, amelyek nem csak a szakemberek tudását, hanem fantáziáját is dicsérik. Az októberi számunkban megjelenő ismertetés ezek közül a gyöngyszemek közül mutat be néhányat, gyönyörű felvételekkel illusztrálva.

   

   

   

   

   

  Garai Tamás: Villamos berendezések a tűzvédelem tükrében (VI.) – Norma szerinti villámvédelmi berendezés

  lightning_300Ahogyan korábban már szerepelt, új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során, vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel kell biztosítani. A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) meghatározása alapján a norma szerinti villámvédelem, az MSZ EN 62305 szabvány szerint megtervezett és kiépített villámvédelmi berendezés.
  Az október lapszámunkban megjelenő írás a normaszerinit villámvédelem követelményeinek ismertetésével folytatja a villamos berendezések tűzvédelme témakört.

   

  Murvai István: Vátozások az épületre telepített napelemes kiserőművek tervezésében és létesítésében

  solar_300A tervezési és létesítési előírások változása a nem építés engedélyezési eljárásra kötelezett 50 kVA alatti teljesítményű háztartási méretű kiserőművekre is vonatkozik. A napelem modulok közvetlen közelében, a DC-oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell felszerelni. A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.
  A lapunk 2015/10-es, októberi számában megjelenő cikk ezeket az új tervezési és létesítési előírásokat járja körül.

   

  Görbe Alex: A LED-ek ESD elleni védelme

  led_300Az ESD eseményen átesett LED-re legtöbbször nem igazak a katalógusban megjelölt adatok: az élettartam semmiképpen, a fényáram értéke, így a fényhasznosítás sem. A probléma általában nem rögtön, hanem huzamosabb ideig tartó használat után jelentkezik. Bizonyos esetekben vannak ez alól kivételek is.
  A védelem kialakítható: a szabvány előírásainak alkalmazásával a kezelő személyekre, a gyártósori gépekre, a munkaterületre, a gyártási folyamatokra, valamint a szerelés biztonságosságára is. Széleskörűen kiterjedt védelemre van szükség, amely a LED-et elkíséri egészen a „kész” fázisig, és azon túl, a használat során is.
  A védelem kialakításának részleteivel foglalkozik az októberi számunkban megjelenő cikk.

   

 • Szeptember 8-án megjelent lapunk 2015/8-9-es száma
  2015-09-01
  kinyit

  el_2015_8-9_tartalom_3507

 • XIV. Villanyszerelő Konferencia
  2015-08-26
  kinyit

  A hagyományokhoz híven ősszel ismét megrendezi az EMOSZ és a BKIK a Villanyszerelő Konferenciát. Az idei, immár tizennegyedik konferencia és kiállítás október 6–7. között várja a szakmát a Lurdy Házban. A villanyszerelők, villamos szakemberek egyik legrangosabb hazai szakmai találkozója évről-évre nagy érdeklődés mellett zajlik. A konferenciához kapcsolódó kiállításon gyártók, képviseletek, forgalmazók mutatják be termékeiket, újdonságaikat.

  A konferencia fő témái:

  Feszültségalatti munkavégzés, mérőhelyi FAM tevékenység

  Villamos ív elleni védelem elosztóberendezések üzemeltetésekor

  Háztartási méretű kiserőművek

  OTSZ

  Villámvédelem

  Szabványok, előírások változása

  Átadási dokumentáció, kivitelezés, e-építési napló vezetése

  Energiaelosztás, vezérlések lakások, irodaházak vonzatában

  Elosztószekrények építése, dokumentálása

  Felülvizsgálatok aktualitásai

  Az előadások programjának kialakítása folyamatban van, a legfrissebb információk honlapunkon, ill. hírleveleinkben olvashatók majd.

  jelentkezes_300

  vill_konf_619

 • Következő, szeptemberben megjelenő lapszámunkból
  2015-08-25
  kinyit

  Murvai István: Villamos berendezések tervezési, létesítési és üzemviteli előírásainak elemzése

  A villamos berendezéseknél számos követelmény van, amely elengedhetetlen a villamos balesetek, a villamos eredetű tűzesetek megelőzése, a megfelelő működés és a jó karbantartás lehetőségeinek biztosítása céljából. A villamos elosztó berendezések szabványos műszaki állapotának elérése és fenntartása a villamos tervező, a villamos berendezés előregyártó, a villamos kivitelező, a villamos minősítő, valamint a villamos üzemeltető feladata.
  Az augusztus-szeptemberi lapszámunkban megjelenő írás a biztonságosan üzemeltethető villamos berendezések létesítése szempontjából szükséges villamos, műszaki biztonsági megoldásokat és intézkedéseket vizsgálja. Emellett szokás szerint egy konkrét tervezési példán keresztül is felhívja a figyelmet az elkerülendő hibákra.

   

  Új fényben az ókori Forum Romanum

  lapunkbol_8-9_1__300Az elmúlt évek egyik legrangosabb világítási berendezése Olaszországban, Rómában készült. Az ókori Róma főterének felújítása a közelmúltban fejeződött be, ezzel egyidejűleg új világítási berendezéssel is debütált 2015. április 21-én. Ez egyúttal a város születésnapja is. A Forum Romanum – mint általában a régi római városok piactere – az a hely volt, ahol a közélet nyilvános eseményei zajlottak le. Az éjszakai világítás tervezése ezen kiemelkedő műemlékek felújítását is igényelte mind technikai, mind világítástervezési szempontból.
  Ennek szépségeit mutatja be gyönyörű felvételekkel a 2015/8-9-es számunkban megjelenő cikk.

   

   Garai Tamás: Villamos berendezések a tűzvédelem tükrében (V.)

  lapunkbol_8-9_2__300Pontos adattal nem rendelkezünk arról, hogy mekkora számban éri villámcsapás azokat az épületeket, amelyek villámvédelmi berendezéssel el vannak látva, de a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által közzétett statisztikai adatok szerint a villámvédelmi berendezés nélküli családi házakban keletkezett tüzek mintegy 5%-a ma villámcsapás miatt következik be. A hatályos jogszabály alapelve szerint az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a közszolgáltatás kiesésének és a kulturális örökség elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani, az értékvédelem jogszabályi szinten másodlagos lett.
  A cikksorozat eddigi részeiben a villamos és világítási berendezésekről volt szó, a 2015/8-9-es számban megjelenő folytatás pedig a villámvédelmi berendezésekre vonatkozó előírásokat veszi sorra.

   

  Varga Pál: Javaslat a napkollektoros rendszerek megtermelt hőenergia alapú támogatására

  lapunkbol_8-9_3__300Az utóbbi öt évben egyedül 2012-ben adott az állam beruházási támogatást a családi házakon megvalósuló napkollektoros rendszerekhez. A piaci adatok bizonyítják, hogy a kiszámíthatatlanul, rendszertelen időközönként kiírt, csak rövid ideig elérhető beruházási támogatások hosszú távon több kárt okoznak, mint amennyi a rövid távú előnyük. Tovább hátráltatta a napkollektoros rendszerek terjedését a rezsicsökkentés keretében 25%-kal olcsóbbá tett vezetékes földgáz is.
  Hogyan tovább hazai napkollektoros iparág? Erre a kérdésre ad választ, javaslatot a következő lapszámunkban megjelenő írás.

   

 • Megjelent június-júliusi lapszámunk!
  2015-06-15
  kinyit

  elektroinst_2015_06-07_tartalom_1169

 • Következő, júniusban megjelenő lapszámunkból
  2015-05-28
  kinyit

  Garai Tamás: Villamos berendezések a tűzvédelem tükrében (IV.)


  l_1_150A biztonsági világítás és a menekülési útirányjelző rendszerek létesítése, kialakítása vonatkozásában az új OTSZ javította a korábbi szabályozás hibáit, azonban a megfelelő alkalmazáshoz továbbra is elengedhetetlen a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) és a szabvány használata. A biztonsági világítás terén a két legfontosabb szabvány az MSZ EN 50172 és az MSZ 1838. Utóbbiból a 2000-ben kiadott magyar nyelvű szabványt visszavonták, jelenleg csak a 2014-ben kiadott angol nyelvű változat hatályos. Emellett aTvMI-ben „A villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem” című rész tartalmaz előírásokat.
  A cikksorozat június-júliusi lapszámunkban megjelenő, aktuális része a biztonsági világításra és a menekülési útirányjelző rendszerekre vonatkozó korábbi és jelenlegi szabályozást ismerteti.

   

  Murvai István: Villamos berendezések tervezési, létesítési és üzemviteli előírásainak elemzése

  A rendellenes üzemállapotokat általában a létesítési szabványok be nem tartása okozza. A hibák az üzemviteli munka során csak jelentős munkaidő és költségfelhasználással orvosolhatók, vagy a helyi adottságok miatt sokszor meg sem szüntethetők. Az üzemeltetés során bekövetkező hibák megszüntetése, az esetleges készülékcserék végrehajtása nem azonos a készülék, az anyag és a munkaidő költségével, valamint a hiba megszüntetésének idejével. Ahhoz minden esetben hozzá kell adni az elmaradt nyereség, a termeléskiesésből adódó veszteség költségét.
  A 2015/6-7-es számunkban megjelenő cikk a létesítési szabványok előírásaira hívja fel a figyelmet, a meghibásodások és a villamos balesetek elkerülése érdekében.

   

  Varga Pál: A napkollektoros hőtermelés és a napelemes áramtermelés összehasonlítása

  l_3_300A napkollektorban a napsugárzás hatására folyadék vagy levegő melegedik fel, és az így keletkezett hőenergiát többnyire meleg víz készítésére, és épületek vagy medencék fűtésére használják fel. A napelem viszont félvezetőt tartalmazó berendezés, amelyben a napsugárzás hatására töltésszétválasztás, azaz villamos feszültség keletkezik. A napelem tehát egyenáramot állít elő, amelyet többnyire egy inverter alakítja át a hálózati feszültséggel megegyező váltóárammá, így a napelemekkel termelt áram normál villamos fogyasztók működtetésére használható.
  A 2015/6-7-es lapszámunkban megjelenő írás a napkollektoros és a napelemes technológiát veti össze energetikai, gazdaságossági és jogi szempontból.

 • Megjelent májusi lapszámunk!
  2015-05-11
  kinyit

  Május 13-án megjelent lapunk 2015/5-ös száma!

  el_2015_5_tartalom_1457

 • Májusi lapszámunkból
  2015-04-27
  kinyit

  Murvai István: Villamos berendezések biztonságtechnikai előírásai  lapunkbol_1_337A szabványok előírásai szerinti, vagy azzal egyenértékű létesítéssel és üzemeltetéssel megvédhető az emberi élet, a testi épség, az egészség. A létesítmény műszaki vagyonvédelme is biztosított, összefoglalva teljesül a biztonságos üzemeltetés követelménye. A munkavégzés során mégis bekövetkező, feltárt villamos biztonságtechnikai hiányosságok megszüntetésében a villamos tervezőnek, a villamos kivitelezőnek, az építtetőnek és az üzemeltetőnek együtt kell működnie. Ennek az együttműködésnek a felmerült villamos műszaki biztonságtechnikai kérdések megválaszolásával és a legjobb tudás birtokában hozott közös döntéssel, majd beavatkozással és végül az ellenőrzések, vizsgálatok maradéktalan elvégzésével kell megtörténnie. A lapunk májusi számában megjelenő cikk egy konkrét eseten keresztül ismerteti a villamos műszaki biztonságtechnikai hiányosságok megszüntetésének folyamatát.

   

  Pásztohy Tamás: Tűzeseti lekapcsolás a napelemes rendszerek DC és AC oldalán az OTSZ 5.0 alapján

  lapunkbol_2_608Az új OTSZ 48. pontjában a 87. paragrafusában a következő öt alpont található:
  1) A napelem modulok közvetlen közelében, a DC-oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.
  2) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni.
  3) A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.
  4) Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.
  5) Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.
  A májusi lapszámunkban megjelenő cikk ezek közük az első három alponttal foglalkozik.

   

  Garai Tamás: Villamos berendezések a tűzvédelem tükrében (III.) – villamos berendezések üzemeltetése

  lapunkbol_3_850Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) megjelenésével az üzemeltetésre vonatkozó előírások alapjaiban véve nem változtak meg, néhány dolog azonban pontosításra került. A korábbi jogszabályok arra vonatkozó előírásai, hogy a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni nehezen voltak betarthatók, mivel több berendezésnél ez lehetetlen (pl. hűtők, biztonsági kamerák). Az új OTSZ feloldja ezt a helyzetet, mivel ezután nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyeket rendeltetésükből adódóan folyamatos üzemre terveztek, továbbá kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. Az üzemeltetési szabályokkal, a tűzvédelmi felülvizsgálatokkal, a szükséges szakképesítésekkel foglalkozik a májusi számunkban megjelenő cikk.

 • Áprilisi lapszámunkból
  2015-04-09
  kinyit

  Murvai István: Társasházak villamos berendezésének tervezése, üzemeltetése, felújítása, műszaki átadása (XII.)

  lapunkbol_1_595A napjainkban épülő vegyes rendeltetésű társasházi lakóépületek – a lakásokon kívül – általában igényes konyhatechnológiával telepített éttermeket, klimatizált irodákat, nagy teljesítményigényű élelmiszerüzleteket, gépesített pinceszinti gépjárműtárolókat is tartalmaznak Mindezek következményeként a teljesítményigény biztosítását közép/kisfeszültségű transzformátorállomás lakóépületbe telepítésével lehet megoldani.
  Az ehhez kapcsolódó feladatokat, alapfogalmakat, felelősségeket, a méretezés lépéseit ismerteti a lapunk április számában megjelenő cikk, amely szokás szerint néhány gyakorlati példán is bemutat hiányosságokat.

   

   Kovács Ádám: Mozgás- és jelenlét-érzékelők az energiatakarékosság érdekében (I.)

  lapunkbol_2_600Kezdetben a mozgásérzékelőket csupán az épületek külső világításához csatlakoztatták, biztonsági célokra. Az elmúlt évek során azonban az épületeken belül is elterjedtek, az egyes helyiségekben tartózkodó személyek mozgásának érzékelése céljából.
  Életünkben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap az energiamegtakarítás, az energiahatékonyság, és ezen keresztül a költséghatékonyság. A mozgás- és jelenlét-érzékelők, valamint a fényáram-szabályozás alkalmazásával jelentős energia takarítható meg.
  Ennek alapjait ismerteti a cikksorozat április számunkban megjelenő első része.

   

   

   

   

  Garai Tamás: Villamos berendezések a tűzvédelem tükrében (II.)

  lapunkbol_3_2592Az Elektroinstallateur előző számában szó volt az újonnan hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet (továbbiakban: OTSZ) villamos berendezések létesítésére vonatkozó főbb tűzvédelmi előírásairól, ezen belül a tűzeseti lekapcsolásról, a tűzeseti fogyasztóról és a biztonsági tápforrásról.
  A folytatásában a létesítésre vonatkozó szabályok, a villamos és gépészeti aknák követelményei, a tűzgátló lezárások, továbbá a létesítést követően elvégzendő első ellenőrzés feladatai kerülnek részletezésre.
  Mindezekről részletesen lapunk áprilisban megjelenő számában olvashatnak.

   

 • Megjelent áprilisi lapszámunk
  2015-04-08
  kinyit

  el_2015_4_tartalom_k_1443

 • Elektromosipari szakemberek kézikönyve
  2015-03-27
  kinyit

  Jelentősen átdolgozva és korszerűsítve 2015 novemberében jelent meg a villamos szakemberek körében már ismert és kedvelt kézikönyv, az ún. „Zöld könyv” új kiadása!

  konyv_1897_03

   

  Az „Elektromosipari szakemberek kézikönyve” címmel, az Elektroinstallateur gondozásában megjelent kiadvány fejezeteit neves szakemberek jegyzik. Átfogó, jól felépített tartalmával nemcsak az ismeretek bővítését és a meglévő tudás korszerűsítését szolgálja, de a mindennapi munkavégzés során is hasznos segítőtársa lehet a villamosipari vállalkozóknak és a villanyszerelőknek.

   

   

  Szerzők:
  Arató Csaba Balogh Zoltán Dely Kornél Hunyadi Sándor Jáni Józsefné
  Kádár Aba Dr. Kádár Péter  Dr. Kemény József Kóra István  Dr. Kovács Károly
  Kruppa Attila Molnár Károly Zsolt Murvai István Dr. Novothny Ferenc Szijártó Gábor

  Tartalom:
  Elméleti alapok Lakóépületek villamos berendezése Készülékek
  Világítástechnika
  Tartalék áramforrások ▪ Fázisjavítás Épületautomatizálás
  Megújuló energiaforrások (HMKE) Túláramvédelem ▪ Áramütés elleni védelem
  Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Villám- és túlfeszültség-védelem  Tűzvédelem
  Műszaki szabályozás Szakkifejezések, rövidítések

  A könvy végleg elfogyott!

  A bővített, átdolgozott kiadás előreláthatóan 2020 novemberében jelenik meg!


  Elektromosipari szakemberek kézikönyve
  © Edinfo Rendszerintegrátor Kft., Budapest 2015
  ISBN 978-963-12-2808-3

   

 • Napelemes jegyzetek
  2015-03-25
  kinyit

  Idén immár ötödik alkalommal rendeztük meg a "Napelemes rendszerek létesítése és üzeme" tanfolyamot. Az előadások anyaga – a hagyományokhoz híven – nyomtatott jegyzet formájában is megjelent.
  Az évről-évre megjelenő kiadványok az Óbudai Egyetem jegyzeteinek sorában szerepelnek. Hasznos szakmai információkkal szolgálnak, a neves előadók - egyetemi oktatók, mérnökök, szakemberek - részletes előadásanyagait tartalmazzák.
  A 2015-ös, a 2014-es, a 2013-as, valamint a 2012-es jegyzet korlátozott számban még megvásárolható az EMOSZ-nál.

  A tanfolyamra kiadott új jegyzet, ill. a korábbi tanfolyamok jegyzetei az EMOSZ-nál megvásárolhatók!

   nap_jegyzet_1099

  EMOSZ – ELEKTROMOSIPARI MAGÁNVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

  1194 Budapest. Kisviola u. 21-23.

  Tel: +36 1 296-0065 Fax: +36 1 296-0064

  E- mail : emosz@emosz.hu ▪ Honlap : www.emosz.hu

 • Napelemes rendszerek létesítése és üzeme V.
  2015-03-11
  kinyit

  Március 3–4 között immár az ötödik tanfolyam zajlott le nagy érdeklődés mellett az Óbudai Egyetemen. A kétnapos rendezvényt az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézete, az Elektroinstallateur szakfolyóirat, valamint az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége szervezte, a napelemes rendszerek gyakorlati ismereteinek bővítése céljából. A rendezvényt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatta.

  Képek a rendezvényről Facebook oldalunkon!

  img_8766_800Március 3–4 között immár az ötödik tanfolyam zajlott le nagy sikerrel az Óbudai Egyetemen. A kétnapos rendezvényt az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézete, az Elektroinstallateur szakfolyóirat, valamint az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége szervezte, a napelemes rendszerek gyakorlati ismereteinek bővítése céljából. A rendezvényt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatta.
  Az idei rendezvény nagy sikerrel zárult, ami azt igazolta, hogy a szervezők ismét jó érzékkel állították össze a tematikát. Természetesen a szakterület folyamatos bővülése, változása, az új fejlesztések, az új megoldások és rendszerek, ill. nem utolsósorban az új előírások és rendeletek is hozzájárultak a nagy érdeklődéshez. Az előadásokat több mint 100 részvevő hallgatta végig.img_8695_800
  Az előadásokhoz kiállítás is kapcsolódott, amelyen a tíz kiállító információkkal és termékbemutatókkal egészítette ki az előadások témaköreit. A standokon az információcserére és a szakmai ismeretek, kapcsolatok elmélyítésére is lehetőség nyílt.
  A tanfolyamon való részvételről a hallgatóság igazolást kapott, továbbá az előadások tartalmi összefoglalóját tartalmazó jegyzettel is gazdagodott. Emellett a kiállítók szakmai anyagait tartalmazó prospektusokból, valamint értékes szakfolyóiratokból – köztük az Elektroinstallateur legfrissebb számával – összeállított csomagot is átvehettek.

   

  A tanfolyamra kiadott új jegyzet, ill. a korábbi tanfolyamok jegyzetei az EMOSZ-nál megvásárolhatók!

   nap_jegyzet_1099

  EMOSZ – ELEKTROMOSIPARI MAGÁNVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

  1194 Budapest. Kisviola u. 21-23.

  Tel: +36 1 296-0065 Fax: +36 1 296-0064

  E- mail : emosz@emosz.hu ▪ Honlap : www.emosz.hu

   


 • KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL
  2015-03-11
  kinyit

  Murvai István: Villamos berendezések üzemeltetése (X.)

  lapunk_1_547Ezúttal egy konkrét példán keresztül vizsgáljuk meg a villamos üzemvitel műszaki biztonsági feladatait. A szakemberek a szakirodalmat is tanulmányozva a választható villamosenergia-termelési lehetőségek közül a fotovillamos rendszer mellett döntöttek. Elhatározták, hogy szinkron üzemmódban a termelt villamos energia egy részét felhasználják, a felesleget értékesítik. Kiválasztották és megkötötték a legkedvezőbb szolgáltatási szerződéseket. Meghatározták az ideális lekötött teljesítményt, és a villamosenergia-kereskedőt versenytárgyalás alapján választották ki. A veszteségforrásokat feltárták és megszüntették, a meddőenergia-gazdálkodást optimálisan határozták meg.
  Mivel is kell kezdeni ilyenkor a feladatot?
  Többek között erre a kérdésre kaphatnak választ mindazok, akik elolvassák a márciusi lapszámunkban megjelenő írást.

   

   Kovács Ádám: Hatékony vagyonvédelem (IV.)

  lapunk_2_913Amennyiben a behatolónak sikerült bejutnia az épületbe anélkül, hogy bármilyen jelzést kiváltott volna, akár a héjvédelemben, akár a kültéri védelemben, akkor a beltéri védelem feladata, hogy a lehető legkorábban jelezze a behatolást. Ebben a belső térvédelem és tárgyvédelem, ill. az aktív védelem korszerű eszközei segítenek. A beltéri védelem már a hagymaszerű felépítés utolsó rétegei közé tartozik. Mivel ennél a rendszernél a behatoló már az épületben tartózkodik, amikor jelzést vált ki, ezért érdemes ún. „rezsim” intézkedésekkel növelni a hatékonyságot, megnehezíteni a behatoló dolgát.
  Ezeket a megoldásokat ismerteti az Elektroinstallateur 2015/3-as számában megjelenő cikk, külön kitérve az aktív védelem egyik legújabb eszközére, a füstágyúra.

   

  Elegancia és könnyű szerelhetőség

  lapunk_3_587Új LED-es világítótest-családdal gazdagodott a Hofeka Kft termékválasztéka. A Tweet fantázianevű világítótest-család három tagból áll. A három világítótest-méret 14–130 W teljesítménytartományt fog át. A legkisebb méret (Tweet 1) 14- 69 W, a középső méret (Tweet 2) 80-88 W, a legnagyobb méret (Tweet 3) 95-130 W teljesítményű. Az 1. típus oszlopkarra vagy oszlopfejre szerelhető kivitelben készül, a 2. és a 3. típus oszlopkaros kivitelű. A világítótestek meghatározó anyaga nyomásos alumíniumöntvény, amely UV-sugárzásnak ellenálló, porszórt műanyagbevonattal rendelkezik. Ebből készül a ház és a bura rögzítést is biztosító nyitható ajtórész is.
  A LED-es világítótest-családot bemutató cikk lapunk márciusi számában található.

   

  Dr. Csanádi Károly: Villanyszerelő vállalkozások kereskedelmi tevékenysége és a panaszkezelés fontosabb szabályai

  lapunk_4_502A villanyszerelő vállalkozások kereskedelmi tevékenysége általában kiskereskedelmi tevékenységet jelent, tehát a kereskedő közvetlenül a vásárló, például egy másik vállalkozás, vagy a természetes személy fogyasztó részére nyújt szolgáltatást. A törvény a kereskedőt forgalmazónak nevezi.
  A lapunk márciusi számában olvasható tájékoztatás a kereskedelmi tevékenység gyakorlásával kapcsolatos fontosabb ismeretekről, szabályokról nyújt áttekintést.

 • Megjelent márciusi számunk
  2015-03-10
  kinyit

  el_2015_3_tartalom_1442

 • KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL
  2015-02-25
  kinyit

  Garai Tamás: Villamos berendezések a tűzvédelem tükrében (I.)

  4_640_01A cikksorozat szerzője tűzvédelmi mérnökként jelenleg is I. fokú tűzvédelmi hatósági munkakörben dolgozik. Így munkája során szerzett tapasztalatait szeretné megosztani a villamos szakterületen dolgozókkal, és egyben segítséget nyújtani a folyamatosan változó jogszabályok értelmezésében.
  Az egyes részekben szó lesz a villamos berendezések létesítéséről és üzemeltetéséről, a biztonsági világítási rendszerekről, a villámvédelmi berendezésekről és az elektrosztatikus feltöltődéshez kapcsolódó tűzvédelmi kérdésekről.
  A cikksorozat első része az Elektroinstallateur 2015/3. számában olvasható.

   

  Dr. Novothny Ferenc: Potenciálkiegyenlítés szélerőművekben

  3_425Egy villanyszerelő csoport rendszeresen végzi az áramütés elleni védelmi célú ellenőrzéseket szélturbinákon. Egy konkrét esetre, az általuk felvetett kérdésekre:
  ▪ Villamos szempontból milyen biztonsági intézkedéseket kell még foganatosítani?
  ▪ Mely szerkezeti részeket, lemezeket, rácsokat, vezetőképes részeket kell az EPH-sínbe vezetővel bekötni?
  ▪ Szükséges-e például a járófelület lemezeit (talplemezek) egymással és végül a toronyfallal külön vezetővel összekötni?
  ▪ A szerelőlemezeket össze kell-e kötni külön vezetővel az acél toronyfallal, vajon a toronyfalra erősítés csavarkötése elegendő-e? Szükséges-e a szerelőlemez kiegészítő összekötése, ha rá kettős szigetelésű készülék van szerelve, vagy csak akkor, ha I. érintésvédelmi osztályú készülék van szerelve?
  ▪ Mely szabványok vonatkoznak az előbb említett esetre?
  ▪ Mennyiben játszik szerepet a középfeszültség jelenléte?
  ▪ Elegendő lenne például az ellenállás értékének megmérése annak bizonyítására, hogy vezetőképes kapcsolat van például a talplemezek és a toronyfal között?
  ▪ Mekkora lenne az elfogadható maximális érték, elérheti az 1 ohmot is?
  ▪ Hogyan kellene mérni, azaz honnan hová kellene egy acéltoronyban mérni?
  próbál választ adni a márciusi lapszámunkban megjelenő írás.

   

  Murvai István: Társasházak villamos berendezéseinek üzemeltetése, felújítása, műszaki átadása (XI.)

  2_608A régebbi időkben ritkábbak voltak a szabványváltozások, így volt idő az alaposabb megismerésre, az ismeretek elmélyítésére, majd alkalmazására. Ezzel szemben napjainkban az is előfordul, hogy még meg sem történik az előlapos, angol nyelvű szabvány fordítása, s közben már hatálytalanná is válik!Az MSZ EN 50522:2011 1kV-nál nagyobb feszültségű energetikai létesítmények földelése tárgyú szabvány jogutódja az MSZ 172/2:1994 Érintésvédelmi Szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések, valamint az MSZ 172/3:1973 Érintésvédelmi Szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések tárgyú szabványnak.
  A következő lapszámunkban megjelenő cikk tovább elemzi ezt a szabványt.

 • Március 13-án ismét EMOSZ Akadémia
  2015-01-30
  kinyit

  2015. március 13-án MÉRÉSTECHNIKA A GYAKORLATBAN címmel ismét szakmai napot rendez az EMOSZ 

  A február 20-i rendezvényre már napok alatt betelt a létszám, így a nagy érdeklődésre tekintettel a meghirdetett márciusi időponton túl még áprilisban is lesz lehetőség a részvételre.

  A rendezvény helyszíne: 1194 Budapest, Kisviola utca 21-23.

  MÉRÉSTECHNIKA A GYAKORLATBAN          emosz_526

  Tematika

  Érintésvédelmi, ill. erősáramú berendezések felülvizsgálata, dokumentálása

  -       hurokimpedancia, földelési ellenállás mérése,

  -       egyenpotenciálú összekötések mérése,

  -       szigetelés ellenállás mérése (villamos berendezés,  kábel)

  -       kisfeszültségű kapcsoló és elosztó berendezések vizsgálata

  Villámvédelmi, ill. túlfeszültség-védelmi vizsgálatok és dokumentálások a vv-i felülvizsgálat keretében (az új OTSZ – 54/2014. (XII.5.) BM rendelet –  figyelembe vételével)

  Méréstechnikai ismeretek és kalibráció

  Felülvizsgálók felelőssége

   

  A részvételi díj előjelentkezés esetén, előzetes átutalással 4.000 Ft,  EMOSZ tagoknak: 2.000 Ft.
  A helyszínen történő jelentkezés esetén egységesen 5.000 Ft, mely készpénzben rendezendő.

  JELENTKEZÉS ITT   emosz_akademia_qrcode_2_500

 • Elektroinstallateur 2015/1-2
  2015-01-29
  kinyit

  Megjelent lapunk idei első száma!

  el_2015_1-2_tartalom_1181

 • XXII. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum
  2015-01-29
  kinyit

  "Itt új megoldások, terndek körvonalazódhatnak."

  Konferencia - Szakkiállítás - Bemutatók - Szakestély - Reneszánsz est

  Visegrád - 2015. február 25-27.

  RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

  v_640

 • KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL
  2015-01-14
  kinyit

  Változott az OTSZ

  1_2304A 28/2011. BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmezése és változtatása nehézségekbe ütközött, számos speciális esetet nem kezelt. Egyre gyorsuló világunkban a műszaki szabványoknál is igen nagy fluktuáció tapasztalható. A szakemberek felismerték azt, hogy a 28/2011. BM rendelettel kiadott OTSZ szerkezetével nehéz követni a gyors változásokat, mivel a rendeletnek összhangban kell lennie az Európai Uniós jogszabályokkal.
  A cikk az Elektroinstallateur 2015/1-2. számában olvasható

   

   

   Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet: Inverterek alkalmazása napelemes környezetben

  2_560Az inverterek a DC/AC átalakító főáramkörén kívül a működtetéshez szükséges vezérlő, érzékelő áramköröket, illesztő, védelmi, biztonsági funkciókat ellátó részegységeket, kapcsolókat, csatlakozókat is magukban foglalják. A kereskedelemben kapható különböző típusú szolár inverterek belső felépítése eltérő lehet, pl. a különböző teljesítményviszonyok, az egyes funkciók eltérő megoldása, vagy gazdasági megfontolások miatt.
  A hálózati visszatáplálást megvalósító hálózatvezérelt napelemes rendszerekben gondoskodni kell arról, hogy az inverter kimeneti feszültsége a hálózati feszültséggel azonos fázishelyzetű legyen, ez a félvezetők vezérlőjelének a hálózati feszültséghez való szinkronozásával teljesíthető.
  Erről az érdekes témáról nem csak következő számunkban olvashat, hanem a március 3-4. között megrendezésre kerülő V. Napelemes tanfolyamon is bővebb információkat hallhat.

   

  Dr. Csanádi Károly: Szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, munkanap áthelyezések 2015-ben

  3_900A szabadságolást illetően látszólagos ellentmondás van a munkáltató és a munkavállaló között, azonban a legtöbb esetben van elfogadható megoldása. Ehhez kíván segítséget nyújtani a szabadságra vonatkozó rendelkezések ismertetése.
  A szabadsággal kapcsolatos ismeretekre az év során bármikor szükség lehet. A szabadságra vonatkozó szabályokat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) tartalmazza, de a legfontosabb tudnivalók lapunk idei első számában megtalálhatja, és egész évben kéznél lesz.

   

   

  Murvai István: Társasházak villamos berendezésének üzemeltetése, felújítása, műszaki átadása (X.)

  lapunkbol_1_6402015. január 1-ejétől hatálytalanná vált – többek között – az MSZ HD 60364-5-54: 2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54 rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők. Helyette hatályos az MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54 rész: Földelőberendezések és védővezetők. A szabvány megnevezése is változott!
  Hatálytalanná vált továbbá az MSZ EN 60463-1:2000 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések 1. rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések. Helyette hatályos az MSZ EN 61439-1:2012 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések 1. rész: Általános szabályok. Itt is változott a megnevezés is!
  Visszavonásra került az MSZ 172/2:1994, az MSZ 172/3:1973, valamint az MSZ 1610 szabványsorozat helyette hatályos az MSZ EN 60079 szabvány sorozat. Az OTSZ is új, 28/2011. (IX.6.) helyett 54/2014. (IX.5.) BM rendelet mintegy két hónap múlva hatályossá válik.
  A következő lapszámunkban megjelenő cikk az MSZ EN 50522:2011. szabvány és a korábbi szabványok kapcsolatát és változásait elemzi.

   

  Dr. Novothny Ferenc: Melegvíz-előkészítés napelemmel

  lapunkbol_2_1000Innovatív koncepciónak tűnik az az elképzelés, hogy a napelem által megtermelt villamos energiát hőenergia formájában – a majdnem 100%-os átalakítási hatásfok mellett – a használati meleg víz készletezésébe vonják be. Ez a megoldás az erőteljesen növekvő energiaköltségek (gáz, olaj), és a drasztikusan csökkenő napelemár miatt már ma is gazdaságos lehet.
  Egyes felhasználók sokéves tapasztalattal rendelkeznek a hálózattól független napelemes melegvíz-előállítás területén. Tapasztalatuk szerint a PV-modul által megtermelt villamos energia 99% hatásfokkal bevonható a vízmelegítés hőgazdálkodásába.
  A modul által előállított egyenárammal, a közvetlenül a modul közelébe (esetleg mögé) elhelyezett inverter direkt a fűtőelemet táplálja, így érhető el ez a magas hatásfok. Nemcsak praktikus, gazdaságos, mert olcsóbb ez a vízmelegítés, mint a gáz vagy olaj használata, de ökológiai, környezetvédelmi előnyökkel is jár, ha kevesebb fosszilis energiahordozót használnak.
  Ezt az újszerű megoldást mutatja be a február elején megjelenő lapszámunkban olvasható cikk.

   

  Kovács Ádám: Hatékony vagyonvédelem (III.)

  lapunkbol_3_1170Egy vagyonvédelmi jelzőrendszer kialakítására gondolva annak felépítését a legegyszerűbb úgy elképzelni, mint egy hagymáét. A hagymaszerű kialakítás célja az, hogy a behatoló több rétegen keresztül tudja csak megközelíteni a védett objektumot. Ennek a rétegződésnek volt az első két rétege a kerítésvédelem és a kültéri védelem.
  Az épület határához érve a következő védelmi szint a héjvédelem. Az épület héjazata alatt legtöbbször a falak és a nyílászárók értendők, és a védelmi eszközök is ezek alapján csoportosíthatók. Nagyon egyedi esetekben a héjvédelmet ki kell terjeszteni a föld alól, az aljzaton keresztüli behatolások ellen, ill. a tető felőli támadásokra is.
  A cikksorozat következő számunkban olvasható folytatása a „héjvédelem” eszközeit és azok működését ismerteti.

 • Európai konzorcium az e-mobilitás fejlesztéséért
  2015-01-14
  kinyit

  Konzorciumot hozott létre a fenntartható és megbízható nagytávolságú e-mobilitás megvalósítására öt partner cég – a gyorstöltőit Hollandiában tervező ABB; a Fastend B.V. e-mobilitás üzemeltető és kiskereskedelmi cég; a Clever A/S dán e-mobilitás üzemeltető; az Öresundskraft AB svédországi közüzemi szolgáltató, amely egy e-mobilitási rendszert is üzemeltet; és a VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (a Német Vizsgálati és Tanúsító Intézet) – állami és magántársaságok, ill. szervezetek bevonásával, a tagok közös elkötelezettségével, amelynek előnyei a projektben részt vevő országokon túl kontinens szerte is érezhetőek lesznek.
  Az együttműködés célja, hogy az e-mobilitás fejlesztése érdekében gyorstöltő-korridort építsenek ki a transz-európai úthálózat központi szakaszán. Meggyőződésük, hogy a tervezett hálózat segítségével sikerül majd bebizonyítani, hogy a kontinenst átszelő nagy távolságú e-mobilitás életképes opciót jelent, és áttörést hozhat az autóvezetők meggyőzésében, hogy áttérjenek olyan gépkocsik használatára, amelyek már nem fosszilis üzemanyaggal működnek.

  A 8,4 millió euró költségvetésű „Electric Clean Transport Road Infrastructure Corridor” („Európai, tiszta, e-mobilitást szolgáló i közúti infrastruktúrafolyosó”), röviden ELECTRIC elnevezésű program társfinanszírozási forrását az Európai Unió „Transz-európai Közlekedési Hálózatok” fejlesztési projektjének pénzalapjai jelentik. A projekt azt tűzte ki célul, hogy kelet-nyugati, ill. észak-déli irányban összekösse az EU tagállamait.

  abb_e_charging_640

  Az ELECTRIC program elősegíti, hogy 2015 végére az ABB Terra szériájának felhasználásával kiváló minőségű gyorstöltő-folyosó épüljön ki Európa kulcsfontosságú autópályái mentén. A gyorstöltőket a Svédországot, Dániát, Németországot és Hollandiát összekötő autópályák mentén helyezik üzembe. A nagy kiterjedésű gyorstöltő-flotta összesen 155 töltőből fog állni, amelyek közül előreláthatólag 30 Hollandiában, 23 Dániában, míg 35 Svédországban működik majd. Németország – amelynek mérete messze felülmúlja a töltőfolyosó mentén lévő többi országét, és emiatt a nagy távolságok egyértelmű kihívást jelentenek – 67 darab készülékkel rendelkezik majd.
  A konzorciumi tagok arra számítanak, hogy a kiépítendő folyosó nem csak a töltőhálózatnak helyet adó országokban segít majd felgyorsítani az elektromos járművek elterjedését, de azt más térségek és az EU más tagországai is követendő modellnek fogják tekinteni. A hangsúly az együttműködésen, a fenntartható infrastruktúra kiépítés és a hálózattervezés gyakorlati szempontjain, valamint az infrastruktúra tényleges megvalósításán van.

 • Boldog Új Évet!
  2015-01-04
  kinyit

  Minden kedves Olvasónknak, Partnerünknek sikerekben és egészségben gazdag
  Boldog Új Évet kívánunk!

  buek_1600_01

 • KELLEMES ÜNNEPEKET!
  2014-12-17
  kinyit

  Minden kedves Olvasónknak, Partnerünknek, Támogatónkank Békés Ünnepeket, Áldott Karácsonyt, sikerekben és egészségben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!

  card_2560

 • Elektroinstallateur 2014/11-12
  2014-11-27
  kinyit

  Megjelent 2014/11-12-es, november-decemberi lapszámunk!

  elektro_2014_11-12_tartalom_1504

 • KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL
  2014-11-17
  kinyit

  Kovács Ádám: Hatékony vagyonvédelem (II.)

  mile_3_650A cikksorozat első részében a kerítésvédelemről volt szó. A lépcsőzetesen felépített vagyonvédelem második szintje a kültéri védelem, hogy a kerítésen belül is garantálni lehessen a jelzést.
  A kültéri védelem főbb megoldásai a következőek:
   hidraulikus lépésjelzők,
  mágneses térérzékelők,
  infrasugaras eszközök,
  mikrohullámú (továbbiakban MW) érzékelők,
   kültéri passzív infra (továbbiakban: PIR) érzékelők.
  A hidraulikus lépésjelzők és mágneses térérzékelők igen költséges megoldásnak számítanak. Természetesen alkalmazásuk kifizetődő lehet, amennyiben a védett tárgy vagy az objektum értéke megköveteli, de lakossági szinten nem éri meg. Éppen ezért lakossági célú felhasználás esetén a két leggyakoribb megoldást az infrasugaras érzékelők, illetve a PIR-mikrohullámú kombinált érzékelők jelentik.
  A téma folytatását december elején megjelenő számunkban olvashatják!

   

  Dr. Novothny Ferenc: Az egyenfeszültség alkalmazásának életbiztonsága

  novothny_egyen_1_640Időszerű hogy a szükséges biztonsági intézkedéseket idejében áttekintsük és az új követelményekhez igazítsuk. Tehát vigyázat, jön a DC!
  A villamosítás kezdetén komoly verseny folyt a váltakozó áramú és az egyenáramú működtetések elterjesztése, alkalmazása között. Jó példa erre New Yorkban a villamos világítás bevezetése, amelynek történetét számos dokumentáció őrzi. Ahogy az ipari frekvenciájú (50, 60 Hz) váltakozó feszültségű alkalmazás terjedt, úgy szorult az egyenfeszültség vissza, azaz szigetüzemi alkalmazásokra korlátozódott (városi villamos vontatás hálózatai, egyes ipari felhasználások).
  A köztudatban az egyenfeszültséget kevésbé tartják veszélyesnek, mint a váltakozó feszültséget. Ez a tapasztalat az eddig a környezetünkben alkalmazott törpefeszültségű DC áramkörök és a velük szemben álló kisfeszültségű üzemi alkalmazások összevetéséből ered. Azonban a nagyobb feszültségű DC áramkörök veszélyességére fel kell hívni a figyelmet, valamint a balesetek elkerülésére számos intézkedést kell hozni! Érdemes tehát elolvasni a cikk folytatását következő lapunkban.

   

  LED-történelem – a kék LED-ek fényében

  kk_led_5_640A LED-lámpák beköszöntével most hosszabb élettartamú, nagyobb hatékonyságú alternatívákat kaptunk a régi fényforrások kiváltására.” – olvasható a Svéd Királyi Tudományos Akadémia sajtóközleményében. Ebben bejelentették, hogy a 2014. évi fizikai Nobel-díjat Isamu Akasakinak, Hiroshi Amanonak és Shuji Nakamurának, „a nagy fényű, energiahatékony fehér fényforrások előállítását lehetővé tevő, nagy fényhasznosítású, kék fényemittáló diódák felfedezéséért” adományozták.
  Érdekes – vagy inkább törvényszerű, mint annyi más felfedezésnél –, hogy a fényemittáló dióda (legalábbis az eszköz által hasznosított jelenség) felfedezése és gyakorlati alkalmazása, „újrafelfedezése” között ugyanúgy több évtized telt el, mint például az izzólámpa esetében. A brit J. W. Swan és az amerikai T. A. Edison találmányi bejelentései előtt több mint 20 (egész pontosan 22) szabadalmas versengett az elsőségért. Heinrich Göbel órásmester már 1854-ben konstruált – ugyancsak elszenesített bambuszrostokból – működőképes izzólámpákat, amelyekkel üzlete kirakatát világította meg, de még kereken 25 évet kellett várni ahhoz, hogy Edisonnak a gyakorlatban valóban használható izzólámpája megszülethessen.
  Sokan úgy tudják, hogy a fényemittáló diódát a hatvanas években amerikai kutatók fedezték fel, de hogy mi is történt valójában, az december elején a cikk folytatásában kiderül.

   

  Kulcsár Lajos: Megvalósult komplett villámvédelmi rendszer (példa és ellenpélda…)

  proepster_17_640A környezetvédelem fontosságának előtérbe kerülésével kiemelt jelentőségű lett a településeken keletkező szennyvizek szakszerű kezelése, tisztítása, a keletkező biogáz hasznosítása.
  A biogáz üzem (tárolása, hasznosítása gázmotorokban) villámvédelmének megoldása különleges követelményeket támaszt a tervezővel és a kivitelezővel szemben, hiszen a keletkező metán (CH4) robbanásveszélyes gáz.
  A biogáz tárolására szolgáló tartályokat önálló felfogó oszlopokkal védik. A robbanásveszélyes zónák kiterjedése miatt nagy magasságú felfogók szükségesek.
  A következő lapszámunkban megjelenő írás néhány, a villámvédelmi tervezői gyakorlatban előforduló helytelen eljárásra hívja fel a figyelmet, majd egy szakszerűen tervezett és kivitelezett projektet mutat be.

   

  Murvai István: Társasházak villamos berendezésének üzemeltetése, felújítása, műszaki átadása (IX.)

  l3_640A cikksorozat előző része egy térvilágítási oszlophelyről készült felvétel elemzésével zárult. A fogyasztói berendezést még nem létesítették, azonban kábelét a csatlakozási ponton bekötötték, az áramköri kismegszakító bekapcsolását semmi nem tiltotta. Ehhez kapcsolódóan gyakori tervezői kérdés, hogy mi is kerüljön a munkavédelmi műszaki leírásba?
  Ennek jelentőségének alátámasztására a cikk folytatása egy szerencsés kimenetelű villamos baleset bekövetkeztének okait és körülményeit elemzi, megtörtént esemény kapcsán. A létesítményben a villamos berendezés telepítése még folyamatban volt, de a létesített részeket már feszültség alá helyezték. A létesítményben még építőmesteri munkákat is végeztek.
  Az első kérdésre a válasz, és az említett villamos baleset okainak, körülményeinek részletes elemzése lapunk december elején megjelenő lapszámában olvasható.

   

  Esztergomi Ferenc: Nosztalgikus világítás LED-es lámpatestekkel

  _dsc0822_603Napjainkban egyre növekvő az igény az olyan köz- és parkvilágító berendezésekre, amelyek megjelenésükkel felidézik az elmúlt század elejének lámpatest és oszlopformáit.
  Természetesen a ma gyártott nosztalgikus lámpatestek belső felépítése, konstrukciója már egészen más, mint az eredeti lámpatesteké. Korszerű fényforrásokkal (nagynyomású nátrium vagy fémhalogén lámpa) üzemelnek, korszerű optikai rendszerrel és nagyobb védettségi szinttel.
  A korszerű LED-es világítótestekben általában a lámpatest nyakfelőli oldalán helyezkedik el az elektronikus meghajtóegység, és mellette a lámpatest útfelőli oldalán a LED-modul. Ebben az elrendezésben a két fő egység minimális mértékben melegíti egymást, ennek következtében viszonylag „egyszerű” a hőtechnikai tervezés. A forgásszimmetrikus kialakítású nosztalgia lámpatestekben sajnos erre az elrendezésre általában nincs lehetőség.
  A következő számunkban megjelenő cikk bemutat néhány lámpatestet, amely megoldja ezt a problémát.

   

  Rugalmasság és hatékonyság a maximumon

  rittal_300A tízmilliomodik TS 8 szekrény 2014 novemberében hagyta el a gyár kapuját – eddig a pillanatig azonban már számtalan alkalommal bizonyított. A világ ipari termelésének több mint 1000 szegmensének 92%-ában ismerik és használják a szekrényeket. Fennállása 15 éve alatt ezek közül számos iparágban már ipari sztenderddé vált. Olyan meghatározó iparágakban, mint a gépgyártás, berendezésgyártás, autógyártás, energiaipar, de természetesen az IT vagy a telekommunikáció is. Az élelmiszer- és a feldolgozóipar is egyre nagyobb keresletet támaszt a robusztus és sikeres szekrénycsalád iránt. A siker kulcsa: a kiemelkedő rugalmasság és hatékonyság, a magas minőség, a biztonsági szabványok, valamint a világszerte rendelkezésre állás.
  A cikk teljes egészében december elején megjelenő lapszámunkban olvasható.

   

 • Napelemes Rendszerek Létesítése és Üzeme V.
  2014-10-30
  kinyit

  Folytatódik nagysikerű kétnapos napelemes oktatásunk!

   

  obudaiegyetem_600Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézete,
  az Elektroinstallateur szakfolyóirat,
  valamint az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége
  folytatja korábban megkezdett, kétnapos tanfolyamát
  a napelemes rendszerek gyakorlati ismereteinek bővítése céljából.
  A rendezvényt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatja.

  A rendezvény költségtérítéses!

  Az előadásokat szakmai kiállítás kíséri!

  img_5571_958_01

   

  Időpont: 2015. március 3–4. (kedd-szerda)

  Helyszín: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

  Tervezett időtartam: mindkét nap 8:30-16:30

   

  Részvételi díj EMOSZ és MEE tagoknak: 35 000 Ft

  Előjelentkezés esetén nem tagoknak: 38 000 Ft

  A helyszínen: 40 000 Ft

  (A részvételi díj az Áfát tartalmazza, valamint a jegyzetek, kiadványok, étkezések és a szervezés költségéit, de nem tartalmaz szállásköltséget.)

  Az előjelentkezés online lehetséges.

  JELENTKEZÉS

  A jelentkezést elutalt részvételi díjjal együtt fogadjuk el.

  Számlaszám: 10200823-22272650-00000000


  program1_1169

  program2_1169

   

 • Elektroinstallateur 2014/10
  2014-10-15
  kinyit

  Megjelent lapunk 2014/10-es, októberi  lapszáma!

  2014_10_tartalom_1287

 • KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL
  2014-10-13
  kinyit

  Oktatórendszerek – magyarul is tudó szoftverrel
  cd_638A Lucas Nülle GmbH. UniTrain-I rendszeréhez jelenleg kb. 150 féle tananyag (szoftver + áramköri kártya, ill. kártyák) választható. A koncepció az volt, hogy egy sokfunkciós alapkészlet beszerzése után a vásárló fokozatosan építhesse ki azt a „saját” demonstrációs eszközt, amely képzési céljainak legjobban megfelel. Érdemes a cég honlapján a teljes (pl. nem villamossággal kapcsolatos) témaválasztékot is időnként megtekinteni. Az elméleti és gyakorlati alapok gondos feldolgozását mindig megtalálható a választékban.
  Az oktatási rendszerről további érdekes információk olvashatók októberi lapszámunkban.

   
  Hűtés növeli az adatközpont energiahatékonyságát

  rittal_640A Rittal új LCP Hybrid IT hűtőberendezése „rack”-enként 20 kW hűtőteljesítményre képes. A hőcserélő segítségével elkerülhetők a forrópontok, és indirekt szabadhűtést is használ az adatközpont hőmérsékletének hatékony, megbízható lehűtéséhez. Mindezt ráadásul további elektromos energia felhasználása nélkül éri el. A cég hűtőberendezéseinek alkalmazásánál először, a beépített hőcső garantálja, hogy a teljes hűtési felület a lehető leghatékonyabban legyen kihasználva. A hűtőberendezésekről további részletek októberi számunkban találhatók.

   

  Innovatív LED-es beépítő doboz
  kaiser_640Az innovatív világítástechnika különösen kiemelt területe a LED-es fényforrások alkalmazása. Az álmennyezetbe építhető egységek alkalmazása igen gyakori és kedvelt. Ezek számára kiváló beépítési lehetőséget biztosít a ThermoX LED beépítő doboz. Az egység bármilyen típusú álmennyezethez alkalmazható, szigetelt konstrukciók esetében is. Ilyformában hiánypótló jelentőségű is. A light+building kiállításon megjelent újdonsággal lapunk következő számában ismerkedhetnek meg olvasóink.

   

   

  Hatékony vagyonvédelem (I.)
  mile_640Amennyiben vagyonvédelemről van szó, az sok szemszögből vizsgálható, és ugyanilyen sok csoportosítása létezik annak, hogy milyen módon valósítják meg azt.
  A két legfontosabb szempont ahonnan minden alkalommal meg kell közelíteni a témát az a vagyonvédelmi piramis és a védelem rétegződése. A vagyonvédelmi piramis nagyon jól mutatja be azt, hogy az optimális biztonság eléréséhez milyen út vezet, milyen alapfeltételeket kell teljesíteni. Sorba véve a védelem rétegződését, kerítésvédelemről, kültéri térvédelemről, héjvédelemről és belső térvédelemről, illetve tárgyvédelemről lehet beszélni. A cikksorozat következő számunkban megjelenő, első részében a kerítésvédelemről olvashatnak.

  Dr. Csanádi Károly: Az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási tevékenység szabályai
  paragraph_457Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási tevékenység részletes szabályait tartalmazó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenység folytatásának feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére. Ezen kívül a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre, a szerződés teljesítésére, az összeférhetetlenségi szabályokra, a tervezési díj tartalmára, a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítésére, a lefolytatandó vizsgálatra és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira, továbbá a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezményének megállapítására.
  Az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási tevékenység szabályait részletesen taglalja a következő számunkban megjelenő írás.

  Átgondolt, új összekötő- és rögzítő-rendszer elemek
  obo_1500Legyen szó a fém védőcsövek számára előírt csővégek,  tömszelencék cseréjéről, vagy utólagos felszereléséről, az ehhez korábban szükséges hosszadalmas kábelszerelés már a múlté. Az OBO szétnyitható csővégei, tömszelencéi lehetővé teszik a cserét folyamatos termelés mellett, annak megszakítása nélkül.
  Ezekkel az újdonságokkal ismerkedhetnek meg olvasóink lapunk következő számában.

   

   

   Indukciós világítási rendszer
  sylvania_1280A napjainkban leginkább fejlődő LED-es technológiákat új szemszögből megközelítve a Sylvania teljes rendszert kínál, amely kiemelkedően hosszú élettartamot, nagy megbízhatóságot és egyszerű telepítést biztosít a felhasználóknak. Az Isotera-val működő Lumiance lámpatesteket páratlan telepítési gyorsaság, nagyfokú rugalmasság és könnyű konfigurálás jellemzi. A rendszer minden területet lefed az elosztótábla és a LED-es lámpatestek között: energia-átalakítás, bekötés, csatlakozók, vezérlés. A rendszerről további érdekes információk olvashatók az októberi számban.

  Novothny Ferenc: Áram-védőkapcsoló szabadtéri végáramkörben
  Ugyan a mobil készülék fogalma a szabványban nincs definiálva, de a szivattyút – bár áthelyezhető – általában nem tekintjük mobil fogyasztókészüléknek. A vitát az váltotta ki, hogy egy kivitelező nem fixen kötötte be a szivattyút, hanem a csatlakozószekrényben, dugaszolható csatlakozóval oldotta meg a betáplálást. Egyesek véleménye szerint ettől már mobilnak kell tekinteni, mások véleménye szerint meg a dugaszolható csatlakozás miatt kell ÁVK-t alkalmazni. Hogyan kell ezt a „mobil készülék” fogalmat értelmezni, és automatikusan be kell-e építeni az ÁVK-t a dugaszolható aljzatok elé? Erre a kérdésre ad választ a cikk.

  Az eredeti evolúciója
  hensel_640Az előző generációs kábelösszekötő dobozokhoz képest a Hensel cég fejlesztői számos részletet optimalizáltak. A külső burkolat alapvetően újra lett gondolva. Nem csupán formatervezett, de az új design sok helyet biztosít a bekötések gyors elkészítéséhez. A változatos rögzítési lehetőségek, és a különböző méretű tömszelencék felszerelésére szolgáló kikönnyítések éppen a fokozott igényeket támasztó ipari és kommunális környezetekben történő alkalmazásoknál nagyon fontosak. A light+building kiállításon bemutatott termékcsaládról további érdekességek lapunkban.

   Murvai István: Villamos berendezések üzemeltetése

  Sorba véve a tényezőket, először a kikapcsoláson alapuló hibavédelem vizsgálatával foglalkozik a cikk. Mint ismeretes, a kisfeszültségű villamos berendezéseknél az érintésvédelem szakkifejezés megszűnt. Helyette a hibavédelem szakkifejezést kell használni. Fontos tudni, hogy a hibavédelem mentőkötél. Szerepe az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodásnál döntő. Az I. hibavédelmi osztályú villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt nem álló fém testén az üzemi szigetelés sérülése következtében a hibafeszültség megjelenik, a kikapcsoláson alapuló hibavédelemnek működnie kell…

  A meddőenergia-gazdálkodás üzletfejlesztése
  schneider_640A meddőkompenzáció esetében nagyon fontos a tökéletes műszaki tervezés (megfelelő minőségű komponensek használata, a környezeti adottságokra méretezett hűtéssel, későbbi cserélhetőségi és bővítési lehetőségekkel), a tipizált, szabványos megoldás. A cikkben bemutatásra kerülő – a Schneider cég által kifejlesztett – három termékcsalád mindegyike más-más esetre nyújt megoldást: legyen az ipari alkalmazás, új beruházás, vagy felújítás. Ezekről olvashatnak részleteket a cikkben.

   

 • Elektroinstallateur 2014/8-9
  2014-09-16
  kinyit

  Számos érdekes írással, szakmai információval megjelent lapunk augusztus-szeptemberi száma!

  2014_8-9_tartalom_1210

 • XIII. Villanyszerelő Konferencia
  2014-08-29
  kinyit