hirdetés

Hírek-aktuális

 

 

 

Mi lesz veled közvilágítás?!

2022-11-10

Az energiaárak elszabadulása miatt sok önkormányzat tervezi, hogy az éjszakai közvilágítás leszabályozásával (és remélhetőleg nem a kikapcsolásával) próbál az üzemeltetési költségeken spórolni. Mind a közlekedés-, mind a közbiztonság szempontjából ez a megoldás szakmailag több mint aggályos.

A tegnap kiadott kormányrendelet a (vészhelyzettel indokolva….) segítség és a valódi megoldás helyett csak ennek a lehetőségét erősíti meg. Fontos lenne, hogy az önkormányzatok kikérjék világítástechnikai szakemberek véleményét, vagy a Világítástechnikai Társaság segítségét, hogy a spórolás mellett a köz-és közlekedés biztonságnak is eleget tudjanak tenni.

A Kormány 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról így szól:
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozhatja.
(2) Budapest főváros és kerületei tekintetében az (1) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskört a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi közgyűlés, egyéb fővárosi terület esetében a fővárosi kerület képviselő-testülete gyakorolhatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel kell megalkotni.
(4) Nem alkalmazható a közvilágítási üzemeltetési engedély, illetve semmis a villamosenergia-vásárlási vagy villamosenergia-vételezési szerződés mindazon rendelkezése, amely a közvilágítással kapcsolatos közbiztonsági kérdésben bármely szerv vagy hatóság jóváhagyását vagy véleményének beszerzését írja elő.

2.§
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/A. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a közbiztonság érdekében kiadott határozatokban foglalt, közvilágítással kapcsolatos kötelezettség megszegése esetén a  közvilágítási berendezések üzemeltetésére más közvilágítási engedélyest vagy elosztót nem jelölhet ki, ha a határozatokban előírt közvilágítással kapcsolatos kötelezettség nemteljesítése az 1.§ szerinti önkormányzati rendelet végrehajtásából következik.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4.§
Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése, Budapest főváros és kerületei tekintetében, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi közgyűlés, egyéb fővárosi terület esetében a fővárosi kerület képviselő-testülete, hogy a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozza.

kozvilagitas_h_650

hirdetés

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea