Hírek-aktuális

 

 

 

2020/4-es, áprilisban megjelent lapszámunkból

2020-03-12

▪ Dr. Novothny Ferenc: Motor és kábel kiválasztása hajtásokhoz
lapunkbol_1_250_37A hibás tervezés az energiahatékonyság miatt sokszor jelentős többletköltséggel jár, esetleg vezeték, transzformátor vagy frekvenciaváltó cseréjét teszi szükségessé, rosszabb esetben üzemzavaraival termeléskiesést okoz. A kiválasztást ezért mindig meg kell előznie a hálózati táplálás és a környezeti feltételek beható vizsgálatának, tanulmányozásának. A hajtás lehető legjobb kialakítása a munkagéptől egészen a hálózatig terjed. Mindamellett be kell kalkulálni egy megfelelő tartalékot is, miután a termelési folyamat esetleg megváltozhat, vagy közvetlen az üzembe helyezés után szükségessé válhat egy kis bővítés. A tartaléknak azonban nem szabad túl nagynak lennie! Minden túl dimenzionálás negatívan hat a gazdaságosságra! A villamos energia rendelkezésre állásának szükségtelenül nagyobb mértéke költségnövelő, a túl nagyra választott rendszer hűtése is többletköltségest okoz, a nagyobb keresztmetszetű kábelek is drágábbak, az azokat tartó kábeltálcák is költségesebbek, és végül a túlságosan nagyra választott motor is költségnövelő. A 2020/4-es számunkban megjelenő írás a helyes motor- és kábelkiválasztást tárgyalja.

▪ Déri Tamás: Dánia fényei – Közlekedési világítás Koppenhágában
lapunkbol_2_250_35A Koppenhágai repülőtér csarnokaiba vezető folyosók természetes világítását a padlózattól a födémig kialakított oldalvilágítók segítségével oldották meg, a benapozás-védelmet pedig képzőművészeti alkotások biztosítják. Az ablakokon átszűrődő színes fények feloldják a sok száz méteres folyosók vizuális monotóniáját. Ablaktalan folyosókon ugyanezt a hatást színdinamikai eszközökkel érik el. Ismét más jellegű a szélesebb folyosók világítástechnikai kialakítása, ahol már kereskedelmi és vendéglátó létesítmények biztosítják a vizuális változatosságot. Ezek fényét a födémben kialakított felülvilágítókból beszűrődő természetes világítás egészíti ki. A 2020/4-es számunkban megjelenő cikk megkezdi „Dánia fényeinek” bemutatását, a közlekedési világítás néhány példáját felhozva, sok-sok szép felvétellel.

▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (X.) – Energiatároló eszközök és rendszerek 1.
lapunkbol_3_250_33A napenergia-hasznosítás egy újabb, igen gyorsan fejlődő ágazata a hálózatra táplálás. Bizonyos műszaki vizsgálatok azt mutatják, hogy ennek hatékonyságát úgy lehet maximálisan kihasználni, ha a napelemes rendszert nagyméretű tárolórendszerekkel egészítik ki (völgyfeltöltés – csúcskisimítás). A villamos energia tárolására különféle eszközök állnak rendelkezésre. A tárolóeszközök közötti jobb eligazodás érdekében érdemes különféle szempontok alapján rendszerezést végezni. Az egyik ilyen szempont lehet a tárolandó energia mennyisége, a másik a megkívánt tárolási idő. További szempontok lehetnek a tárolás villamos energia beviteli, ill. kivételi sebessége. Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan eszközök, amelyekben a villamos energiát változatlan formában, hatékonyan, nagymennyiségben és hosszú ideig lehetne tárolni. A legtöbb jelenlegi eszköz ezért nem közvetlenül villamos formában tárolja az energiát, hanem átalakítás után, más formában. Mind az energia tárolása, mind kivételezése energiaátalakításokkal jár, amelyek veszteségeket okoznak. A cikksorozat áprilisi számunkban megjelenő – ill. a májusban megjelenő következő – része elsősorban a napelemes rendszerekben alkalmazott tárolókkal foglalkozik. 

▪ Dr. Novothny Ferenc: Napelemes erőmű vezeték-keresztmetszetének meghatározása
lapunkbol_1_250_36Egy olvasói levélre válaszolva foglalkozunk cikkünkben a napelemes erőművek vezeték-keresztmetszetének meghatározásával. A kérdezők egy olyan problémába futottak bele, hogy a szükséges keresztmetszet meghatározásánál az ő számításaikkal szemben a kivitelező cég és egy harmadik fél, egy független szakértő is más-más eredményre jutott. Így tanácstalanul állnak a probléma előtt, nem értve, hogy hogyan lehet három különböző eredmény. Közben számos kollégával megvitatták a kérdést, de nem jutottunk dűlőre, hogy mikor kell képletet, és mikor táblázatot alkalmazni. A kialakult ellentmondásokat igyekszik rendbe tenni az áprilisi lapszámunkban megjelenő írás.

▪ Murvai István: Villamos berendezések biztonságos kivitelezése
lapunkbol_2_250_34A villamos berendezések létesítési folyamataiban minden résztvevőnek teljesítenie kell kötelességeit, mert ez elengedhetetlen a biztonságosan használható berendezések hiánytalan megvalósításához. Ezen célkitűzés teljesítése az építtetők részéről jogosan elvárt, azonban a műszaki feladatokat a villamos tervezők és a villamos kivitelezők munkájuk során sok esetben nem, vagy csak hiányosan teljesítik. Lényeges műszaki gazdasági követelményt ír elő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló, többször módosított, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Kkr.). A Kkr. 3.§. (1) bekezdése alapján a kivitelezési szerződés megkötését szabályozó szakasz gazdasági része előírja, hogy a kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli mindannak a jogkövetkezményét, ami a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. A 2020/4-es számunkban megjelenő cikk részletezi a villamos berendezések biztonságos kivitelezéséhez elengedhetetlenül szükséges feltételeket, és jellemzően előforduló hibákra is kitér.

▪ Dr. Csanádi Károly: Szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, napi pihenőidő, munkaszüneti napok és a szombati munkanapok 2020-ban
lapunkbol_3_250_32A téma a mostani veszélyhelyzetben, a megszokott munkarend felborulása miatt különös aktualitással bír. A szabadság megállapítása és kiadása tekintetében az előző évhez képest jogszabályi változás nem történt, de a szülési szabadság és a gyermekhez kapcsolódó fizetés nélküli szabadság igénybevételére vonatkozóan történt változás 2020. január 1-től. A munkáltatók a szabadságolások időszakában is a munkavégzés folyamatosságát és a vállalkozások működőképességét tartják szem előtt, míg a munkavállalók legalább az év egy részét szeretnék pihenéssel, kikapcsolódással, nyaralással, esetleg – nem is ritkán – további munkavégzéssel tölteni. Ennek a látszólagos ellentmondásnak a legtöbb munkáltatónál a felek számára lehet elfogadható megoldása. Ehhez kíván segítséget nyújtani a szabadságra és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések ismertetése. A különféle jogcímeken igénybe vehető szabadsággal, pihenőidővel és a munkanapok áthelyezésével kapcsolatos frissített ismeretekre az év során bármikor szükség lehet, mindezt foglalja össze az áprilisi számunkban megjelenő cikk.

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea