Hírek-aktuális

 

 

 

2020/10-es, október 20-án megjelent lapszámunkból

2020-09-28

▪ Kosák Gábor: Megjelent a 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet módosítása, benne az új Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzattal (II.)
lapunkbol_1_250_42Teljesen megújult a 2018. január elsejével hatályba lépett 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet 1. melléklete a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ). Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 27/2020. (VII. 16.) ITM-rendelete egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról 7. fejezete (25–29. paragrafus) tartalmazza a 10/2016. (IV. 5.) NGM-rendelet módosítását. A módosítások az értelmező rendelkezéseket (2. §), a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat előkészítését, a Műszaki Szakbizottság működése és feladatait (4. §) és az 1. mellékletet a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot érintik. A módosítás teljesen lecseréli az értelmező rendelkezéseket (2. §), ez azonban nem jelenti az összes fogalom megváltozását. A 4. § (A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat előkészítése, a Műszaki Szakbizottság működése és feladatai) viszont teljesen megújult. A cikk 2020/10-es számunkban megjelenő második részben a módosítás kapcsán a szakmát foglalkoztató legfontosabb kérdésekre keresünk válaszokat.

▪ Dr. Novothny Ferenc: Áram-védőkapcsolók egymás után?
lapunkbol_2_250_38Több áram-védőkapcsoló soros elrendezésének számos oka lehet. Ezeket itt mind felsorolni nem tudjuk, mert szétfeszítené a rendelkezésre álló terjedelmet. Ezért egy olyan gyakorlati példával szolgálunk, amely figyelembe veszi a kisfeszültségű villamos berendezések aktuális létesítési előírásait. A megszakítók, kapcsolók – közöttük az áram-védőkapcsolók – szelektivitására vonatkozó szabvány az MSZ HD 60364-5-53:2015 „Kisfeszültségű villamos berendezések 5-53. rész: Kapcsoló- és vezérlőberendezések”, amelynek 536. szakasza „A védelmi berendezések koordinációja”. Az 536.3 „Az áram védőkapcsolók közötti szelektivitás” pontban ezt írja: „Ha az ÁVK-k között szelektivitás szükséges, figyelembe kell venni a gyártók előírásait.” Részletes követelmények a „H” mellékletben találhatóak. A szelektivitásnak számos módja közül a soros szelektivitásra a H.2.1 Total szelektivitás pont ad meghatározásokat: Két soros ÁVK közötti totál szelektivitás biztosításához a tápoldali, nem aktív ÁVK áram-idő karakterisztikájának teljes egészében magasabban kell elhelyezkednie, azaz a leágazás oldali ÁVK áram-idő karakterisztikája felett kell lennie, a két karakterisztika sehol se érhet egybe! A több áram-védőkapcsoló egymás utáni elhelyezésének kérdéskörét októberi számunkban egy olvasói kérdésre – „Egyáltalán alkalmazzák-e a gyakorlatban az áram-védőkapcsolók egymás utáni kapcsolását, és annak mi az értelme?” – válaszolva járjuk körül. 

▪ Murvai István: A villamos műszaki biztonsági rendeleti szabályozás betartásának fontosságáról
lapunkbol_3_250_38Amint ismeretes, használatbavételi engedély alapján lehetséges jogkövetően használatba venni a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett minden létesítményt, építményt, építményrészt. A rendeltetésszerű és biztonságos használat műszaki feltételei közé tartozik a létesített villamos berendezés biztonságos használhatósága is. A használatbavételi eljárások szakhatósági helyszíni szemléinek tapasztalatai alapján a villamos biztonságtechnikai követelmények betartása azonban az új létesítményekben sem hiánytalan. Számos esetben megismételt szakhatósági szemlék szükségesek a létesítésben közreműködő tervezők, kivitelezők munkájában feltárt villamos biztonságtechnikai hiányosságok teljes körű megszüntetéséhez. Mindez sajnálatosan annak ellenére is bekövetkezik, hogy a villamos tervezés, kivitelezés jogszabályok és szabványok vonatkozásában mindenkor az adott időszak műszaki biztonsági követelményeinek megfelelően került szabályozásra. A villamos műszaki biztonsági tervezési, létesítési hiányosságok pedig a jogi és műszaki szabályozás ellenére mégis ismétlődnek. Az októberi számunkban megjelenő írás az érvényben lévő jogszabályok betartásának fontosságára hívja fel a figyelmet, egy kis időbeli visszatekintéssel, és megtörtént esetek bemutatásával.

▪ Dr. Csanádi Károly: Jogszabály-módosítás az egyéni vállalkozók tájékoztatásáról és a kötelező jótállásról
lapunkbol_4_250_12Módosították az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényt. Új közfeladattal bővült 2020. július 1-től a gazdasági kamarák hatásköre. A törvény (röviden: Evectv.) 3/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A gazdasági kamarák tájékoztatást nyújtanak az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.” Módosították a tartós fogyasztási cikkekre és a javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló Kormányrendeleteket. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 70/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet számos változást tartalmaz. Emellett az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletet is módosították. A jogszabály-módosításokról részletesen beszámol az októberi számunkban megjelenő írás.

▪ Dr. Novothny Ferenc: Elosztószekrény egyenpotenciálra hozása
lapunkbol_1_250_43Egy meglévő épület, létesítmény bővítése, fejlesztése mindig számos villamos vonatkozású kérdést is felvet. Egy ilyen lehet az elosztószekrén egyenpotenciálra hozása, amellyel kapcsolatban egy olvasó is érdeklődött: Vállalatunknál új üzemrészt alakítottunk ki. Az ott létesített alelosztó (kapcsolószekrény) a főelosztóból két NYCWY 4x185/95 mm2 keresztmetszetű kábellel van megtáplálva. Az áramütés elleni védelmi rendszer – mint ahogyan az az épületben szükséges – TN-S-rendszerű. A szekrénytől egy alapozásföldelési csatlakozó kb. 10 m-re van. Úgy tervezzük, hogy a PE-sínt összekötjük ezzel. Ezzel kapcsolatos a kérdésünk: Milyen keresztmetszetű réz vezetővel kell összekötni? Kötelező, hogy a védővezető (PE) a fázisvezető keresztmetszetének fele legyen, azaz jelen esetben 95 mm2, miután kettős kábelt viszünk? Van valamilyen maximális keresztmetszeti előírás? Ezekre a kérdésekre válaszolva foglakozik a problémával az októberi számunkban megjelenő írás.

▪ Egyedi közvilágítás a debreceni Dósa nádor téren
lapunkbol_2_250_392020. augusztus 15-én ünnepélyes keretek között avatták fel Debrecenben a megújult Dósa nádor teret. A Debrecen 2030 program részeként megvalósult beruházás új sétálóövezettel gazdagította a várost. A hét hónap alatt elkészült fejlesztés keretében 11 000 négyzetméter újult meg a Dósa nádor téren és a Csapó utca egy szakaszán. A cél az volt, hogy olyan új közösségi teret hozzanak létre, amely szervesen csatlakozik a főtérhez, és a jelenleginél sokkal nagyobb zöldfelület jöjjön létre. A téren különleges, burkolatba süllyesztett szökőkút is megvalósult, amely nemcsak víztakarékos, hanem teljesen automatizált vezérlésű mind a víz, mind a LED-es fényjáték szempontjából. A téren modern utcabútorok is helyet kaptak – ivóvízkút, egy- és többszemélyes támlás padok, hulladéktárolók, kerékpártámaszok stb. A beruházás létrejöttében a Hofeka Kft. látványos közvilágítási megoldásai és utcabútorai kiemelkedő szerepet kaptak. A téren alkalmazott közvilágítási megoldásokat és utcabútorokat mutatja be látványos felvételekkel az októberi számunkban megjelenő cikk.

▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (XIV.) – Szakkifejezések magyarázata
lapunkbol_3_250_39A megfelelő rendszerek felépítéséhez fontos a szakma szakkifejezéseinek pontos értése, és a munka során való alkalmazása. A cikksorozat mostani része a napelem-ipar sajátos elnevezéseinek (szakzsargon szavainak és kifejezéseinek) értelmezését kívánja elősegíteni. Ezek többsége a félvezető iparból, illetve a meteorológiából származik, de vannak olyanok is, amelyeket „maga a napelem-ipar” termelt ki, fejlődése során. A terjedelem korlátai miatt sajnos nem lehet minden fogalmat részletesen kifejteni, ezért a fontosabbakat kiemeltük, a cikksorozat októberi számunkban megjelenő következő része a napelem ipar sajátos szakmai jelöléseit mutatja be és értelmezi.

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea