Hírek-aktuális

 

 

 

2019/11-12-es, decemberben megjelent lapszámunkból

2019-11-11

▪ Dr. Novothny Ferenc: Feszültség a védővezető és a nullavezető között
lapunkbol_1_250_31Egyik megbízónknál az erősáramú berendezések első ellenőrzését, azaz szabványossági vizsgálatát és a TN-C-S-rendszer érintésvédelmi ellenőrzését végeztük. Megállapítottuk, hogy a PE-védővezető és az N üzemi nullavezető között potenciálkülönbség van. Multiméterrel mérve 5 V feszültséget mértünk! A készülékek különböző belső ellenállásából adódó mérési pontatlanság számunkra ismert.
Kérdéseink a következőek:
– Van-e műszaki előírás ennek a feszültségnek a mérésére, például a VMBSZ-ben vagy az MSZ HD 60364-ben?
– Van-e valamilyen határértéke e feszültségnek, amelynél – a biztonság szempontjából – ki kell kapcsolni, azaz amelynél nagyobb nem engedélyezett?
– Van-e valamilyen kapcsolat a mért feszültség és a mért „levezetési áram” között, mert mi frekvenciaváltókat alkalmazunk, és ott tudomásunk szerint előírás a levezetési áram nagyságának mérése?
Ezekre a kérdésekre válaszolva járja körül a témát a decemberben megjelenő lapszámunkban közölt írás.

▪ Arató Csaba: Változik az OTSZ! (III.)
lapunkbol_2_250_30A 2014 évi 54/2014. (XII. 5.) BM (OTSZ 5.0) rendelet módosítása, a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet a kihirdetését követő 180. napon, azaz 2020. január 22-én lép hatályba. Időközben várható a TvMI-k módosítása is, mivel összhangba kell hozni azokat a módosított OTSZ-szel (jelenleg vannak átfedések). A TvMI-k készítése és módosítása folyamatban van. Több irányelv fog most módosulni, köztük a villamos TvMI elvileg, valamint a robbanás elleni védelem TvMI, amelyek jelenleg a véleményezési szakaszban vannak. 2020. január 22. után a módosító rendelet hatályát veszti, a továbbiakban az új, egybeszerkesztett szöveg lesz hatályos, az eredeti 54/2014.(XII.5.) BM számmal (OTSZ 5.1). 2019/11-12-es lapszámunkban jelenik meg a változások közötti eligazodásban segítő cikksorozat befejező része, így még a rendelet hatályba lépése előtt valamennyi változás tanulmányozható.

▪ Murvai István: Technológiai berendezések gyártmányfejlesztési feladatai, biztonsági követelmények, a piacra helyezés előkészítése
lapunkbol_3_250_26Az egyedi berendezések fejlesztésekor sok esetben az is előfordulhat, hogy a gyártmány elnevezése, megnevezése is gondot okoz. Például egy konkrét esetben, egy komplex villamos szerkezeteket és információtechnológiai rendszereket tartalmazó, új és használt gépészeti/villamos gyártmányok vizsgálatára és minősítésére szolgáló berendezés fejlesztése során a gyártómű szakembereinek műszaki egyeztetésekor is szakmai problémát okozott a gyártmány megnevezése. Ezért mindenképpen indokolt a szükséges fogalmak beazonosítása – a rögzült, esetleg téves, valamint a „begyepesedett” fogalomhasználat elkerülése céljából –, amit megtesz a 2019/11-12-es számunkban megjelenő cikk.

▪ Véghely Tamás: Most már értem a napenergiát (VII.)
lapunkbol_1_250_32Úgy gondolhatnánk, hogy az a legkedvezőbb a napelemes rendszerek számára, ha szép meleg, napos idő van. Ez a feltevés helyes, de csak részben igaz, a napelemek jellemzőinek hőmérsékletfüggése miatt. Az energiahozam ugyanis nemcsak attól függ, hogy „1000-el” süt-e nap, hanem attól is, hogy mennyi energia nyerhető ki az adott helyzetben az adott eszközökből. Az elektromos eszközök esetében szinte minden esetben (az alap-, és működési jellemzőkre nézve) hőmérsékletfüggés tapasztalható (ellenállás-változás, feszültség, áram-változások stb.). Ezt a tényezőt az angol elnevezés alapján (thermoelectric coefficient – Tc) termo-elektromos koefficiensnek (magyarul Tk) nevezik. A napelemek esetében a feszültség (Voc, Vmp), az áram (Isc, Imp,) és a teljesítmény P (Pnom PSTC P(Wp) Pmpp) hőmérséklettől függően változik. Amennyiben növekszik a hőmérséklet, a feszültségértékek csökkennek, az áramértékek kismértékben növekednek és a teljesítményérték – mivel ez az előző kettő szorzata – is csökken. Az időjárásnak és a helyi klimatikus viszonyoknak a napelemes rendszerek működésére gyakorolt hatásait, az időjárás szerepét ismerteti a decemberi számunkban megjelenő írás.

▪ Kosák Gábor: A Magyar Szabványügyi Testület műszaki szabványosító bizottságai (IV.)
lapunkbol_2_250_31Az MSZT/MB 842 Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra szabványosító műszaki bizottság egyik különlegessége, hogy hozzá tartozik az egyetlen magyar vezetésű nemzetközi szabványosító bizottság, az IEC/TC 13 „Villamosenergia-mérés, tarifa- és terhelésszabályozás” bizottság. A méréstechnikában Magyarország jelentős eredményeket ért el. A magyar műszeripar a XIX. század végétől kezdve és a két világháború között világhírű volt, ez az 1980-as évek végéig kitartott. Ennek köszönhetően a nemzetközi elektrotechnikai szabványosító szervezet, az IEC műszaki bizottságai közül Magyarország adta a mérőműszerekkel foglalkozó műszaki bizottságok titkárságát azok megalakulása óta, azaz a már említett villamos fogyasztásmérőkkel foglalkozó IEC/TC 13 és az IEC/TC 85 „Villamos és elektromágneses mennyiségek mérőműszerei” bizottság titkárságát. A magyar ipar szerkezetében az 1990 után bekövetkezett változások miatt az IEC/TC 85 vezetését fel kellett adni. Most mind a fogyasztásmérők, mind a mérőműszerek az MB 842-höz tartoznak. A cikksorozat decemberi lapszámunkban megjelenő része az MSZT/MB 842 bizottságot mutatja be részletesen.

▪ Dr. Csanádi Károly: Mit kell tudniuk a vásárlók könyvéről a villamossági anyagokkal, készülékekkel és szerszámokkal kereskedő vállalkozásoknak?
lapunkbol_3_250_27Azt persze túlzás lenne állítani, hogy a villanyszerelési anyagokkal, készülékekkel, berendezésekkel és szerszámokkal való kereskedés szezonális jellegű lenne. Még kevésbé képzelhető el, hogy a közelgő karácsonyi ünnepek a szokásosnál nagyobb forgalmat generálnának. Természetesen a tavaszi-nyári lakásfelújítások időszakában – főként a kiskereskedelemben – több a vásárló, mint az év más időszakában. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kereskedő vállalkozó más vállalkozó üzletében vásárlóvá, fogyasztóvá válik. Szinte mindenkinek megvan az esélye arra, hogy valamilyen módon kapcsolatba kerüljön a vásárlók könyvével. A vállalkozónak a jogszabályok írják elő, hogy mit kell tennie a vásárlók könyvével, mi a dolga a bejegyzésekkel, a vásárló, illetve a fogyasztó pedig a bejegyzéstől reméli, hogy megoldódik a problémája, és megváltozik az, amivel nem volt megelégedve. A közbeszédben általában panaszkönyvnek nevezett vásárlók könyvével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti a 2019/11-12-es számunkban megjelenő cikk.

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea