hirdetés

Hírek-aktuális

 

 

 

Tűzvédelmi Műszaki Bizottságról szóló rendelet előírásai

2018-06-14

Az Elektroinstallateur szaklap idei számaiban megjelent „Európai irányelvek, jogszabályok, rendeletek, szabványok és szabályzatok alkalmazása villamos termékeknél, berendezések telepítésénél” cikksorozat eddigi részei ismertették az OTSZ-t. A 2018/6-7-es számban a cikksorozat következő része az OTSZ-el egy időben megjelent, a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól szóló rendelet előírásait ismerteti.

kosak_852Az 53/2014.(XII.5.) BM-rendelet az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (a továbbiakban TvMI) kidolgozásáért felelős Tűzvédelmi Műszaki Bizottság felállítását rendeli el (1. §). A bizottság tagjai a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Tűzvédelmi Szövetség, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Magyar Szabványügyi Testület, a szakirányú egyetemek, egyesületek, szövetségek, hivatalok (2. §). A Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott TvMI-ket a BM OKF honlapján közzé kell tenni (3. §).

A Bizottság fő feladata a TvMI-k kidolgozása. Ezek a tűzvédelem, ill. tűzterjedés elleni védelem jogszabályi követelményeit teljesítő, az OTSZ-ben nem megjeleníthető, részletes műszaki megoldásokat és számításokat ismertetik. A TvMI-k alkalmazása önkéntes, azok szabványként funkcionálnak. Az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek, az általa elvárt biztonsági szint megvalósul:

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
c) a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

A szabványokhoz hasonlóan a TvMI-k alkalmazása önkéntes, ahogy azt már az előbb is említettük, azonban a bennük meghatározott biztonsági szintet meg kell valósítani! A TvMI-ktől való eltérés esetén a tűzvédelmi hatóságnál eltérési engedélyezési eljárást kell kezdeményezni és lefolytatni. A kérelmezőnek igazolnia kell a rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. Az eltérési engedély és a jóváhagyás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

– az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
– az eltérés indokát,
– az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
– eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
– jóváhagyás esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
– alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.

A TvMI-kben található megjegyzések, mellékletek, valamint példák az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak, az ezektől való eltérést nem kell engedélyeztetni.
A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság összesen 23 TvMI kiadását tervezi, főként a tűzterjedés elleni védelem, a kiürítés, a hő és füst elleni védelem, a beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok, a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények, a beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok, a tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv, a számítógépes szimuláció, valamint a villamos és a villámvédelmi berendezések területén. Eddig 12 TvMI-t adtak ki. A TvMI-k ingyenesen letölthetők a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapjáról (www.katasztrofavedelem.hu).

 A TvMI 7.2:2016.07.01. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv témaköre a villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem jogszabályi követelményeit teljesítő megoldások ismertetése. Az 53/2014. (XII. 5.) BM-rendelet szerint a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi a tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Ennek szellemében ez a TvMI már a második kiadás, amely a TvMI 7.1:2015.03.05. első kiadást váltotta fel. A villamos TvMI 11 fejezetből, az irányelvben hivatkozott jogszabályok, szabványok jegyzékéből és 6 mellékletből áll. A villamos TvMI összeállításának alapvető célja:

– olyan követelmények (kívánságok) megfogalmazása, amelyek javítják a szakágak együttműködését (pl. villamos berendezésrészek elhelyezése),
– hogy lehetőleg ne jelenjenek meg új követelmények, a gyakorlat legyen alátámasztva, és az eddig szabálytalannak tekintett kényszermegoldások legalizálása,
– az OTSZ és a szabványok követelményrendszerének korrigálása,
– kommunikációs eszköz teremtése a szakágak közötti kommunikáció elősegítéséhez, ezért rögzítettek benne sok építészeti jellegű követelményt is.

(A teljes cikk az Elektroinstallateur 2018/6-7 számában olvasható)

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea