hirdetés

Hírek-aktuális

 

 

 

2017/8-9-es, szeptemberben megjelenő lapszámunkból

2017-08-24

▪ Kosák Gábor: Egy különleges biztonsági szabvány – az orvostechnikai szabványok IEC/ISO 60601/80601 sorozata
lapunkbol_1_250_04A villamos energia veszélyes, és ez a veszély ellentétben más – például mechanikai – veszélyekkel, előre nem érzékelhető, rejtett, nem jelzi előre recsegés, ropogás vagy más figyelmeztető jel. Ezért fokozottan fontosak a villamos biztonsági szabványok. A készülékekre vonatkozó villamos biztonsági szabványok felépítése, követelményei nagyon hasonlóak. A védelem az aktív részek megérintése ellen, a melegedés, a szivárgóáram és a villamos szilárdság, a védőcsatlakozás, a kúszóáramutak, a légközök és a szilárd szigetelés, az ezekre vonatkozó követelmények mindegyik biztonsági szabványsorozatra jellemzőek. A lapunk 2017/8-9-es számban megjelenő írás a gyógyászati villamos készülékekre vonatkozó biztonsági szabványsorozat villamos biztonsági szabványsorozatokhoz való hasonlóságát és az eltéréseket fejti ki.

▪ Dr. Novothny Ferenc: Kábelek építményekben
lapunkbol_2_250_052017. július elsejétől kezdve az EU-ban kábeleket csak CE jelöléssel és teljesítményigazolás biztosításával lehet forgalomba hozni! A korszerű épületekben egyre több és több kábelt kell alkalmazni, nő a kábelek és vezetékek fektetési sűrűsége, és ezzel egyidejűleg növekvő a jelentőségük a tűzvédelemben is. Ez vezetett el a tavalyi esztendőben az európai szintű szabályozás bevezetéséhez. A magas- és mélyépítészet építményeiben a kábelek és vezetékek, mint építészeti termékek tűzvédelmi tulajdonságainak a többivel összeegyeztethetőnek kell lennie. Az intézkedések alapja a 305/2011/EU-rendelet, amely az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szól, azaz előírja, hogy Európai Unióban forgalomba hozandó építészeti termékeknek milyen követelményeknek kell megfelelniük. A 2017/8-9-es lapszámunkban megjelenő cikk a rendelet hatályba lépését követő változásokat ismerteti.

▪ Murvai István: Hiányos szakmai ismeretek miatt bekövetkező veszélyhelyzetek
lapunkbol_3_250_05Az építtetők mindennapi munkájuk során beszerzik az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket, majd a szakági villamos tervezők és a villamos kivitelezők munkájának eredményeként elkészül a létesítmény villamos berendezése. Ennek biztonságos műszaki állapotát a kivitelezők villamos műszaki vezetői, és szakvizsgázott erősáramú szakemberek is tanúsítják. Az üzemeltető napi karbantartási és üzemviteli munkája mellett az elvégzett időszakos villamos felülvizsgálatokkal és a feltárt hiányosságok megszüntetésével biztosítja, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz megfeleljen a létesítés időpontjában hatályos villamos biztonságtechnikai követelményeknek. Mindezek alapján vélelmezhető, hogy minden létesítmény villamos berendezése biztonságos. Ennek ellenére érdemes „mintavétellel” megvizsgálni ezen állítás igazát. A 2017/8-9-es számunkban megjelenő cikk – a leggyakrabban előforduló hiányosságok kiemelésével – az ellenőrzés fontosságára hívja fel a figyelmet.